Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khóa học Lãnh đạo thông tin -CIO

260 views

Published on

Khoá học sẽ cung cấp cho các nhà quản lý/ lãnh đạo IT những kiến thức cốt lõi về 10 loại kỹ năng quản trị CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty qua chương trình huấn luyện IT Leadership (CIO). Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình IT Leadership (CIO) sẽ giúp các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin có thêm phương pháp và kỹ năng điều hành hoạt động hệ thống IT trong tổ chức doanh nghiệp tốt nhất...

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Khóa học Lãnh đạo thông tin -CIO

  1. 1. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THÔNG TIN - CIO (IT Leadership) 1.Giới thiệu chương trình Khoá học sẽ cung cấp cho các nhà quản lý/ lãnh đạo IT những kiến thức cốt lõi về 10 loại kỹ năng quản trị CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty qua chương trình huấn luyện IT Leadership (CIO). Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình IT Leadership (CIO) sẽ giúp các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin có thêm phương pháp và kỹ năng điều hành hoạt động hệ thống IT trong tổ chức doanh nghiệp tốt nhất... 4. Đối tượng học viên i. Trưởng phòng IT (IT Manager) ii. Giám đốc IT (IT Director) iii. Người phụ trách dự án CNTT (IT Project Manager) iv. Quản trị IT cao cấp (IT Senior Manager) v. Các nhà hoạch định chiến lược CNTT, những người có trách nhiệm phát triển chiến lược CNTT trong doanh nghiệp vi. Những ai có mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo IT trong tương lai (CIO)
  2. 2. 5.Nội dung chương trình Module1: Vai trò CNTT & CIO Trong Doanh Nghiệp - CIO là ai ? - Thảo luận về vai trò của CIO. - Phạm vi hoạt động của CIO trong các tổ chức. - Những công việc và cách làm của CIO. - Các yêu cầu và chức năng đặc biệt. - Tại sao cần CIO? Doanh nghiệp nào cần CIO. - Các vấn đề đối mặt hàng ngày của CIO. - Quan hệ giữa CIO & CEO, CFO - Kiến thức nền tảng của CIO Module2: Chiến Lược IT & Chiến Lược Kinh Doanh - Phân biệt chiến lược IT và chiến lược thông tin - Phạm vi và các mức chiến lược IT trong doanh nghiệp - Các thành phần cấu tạo nên chiến lược IT - Quy trình tạo ra một chiến lược công nghệ hoàn hảo - Xác định các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh - Ánh xạ lộ trình chiến lược IT hỗ trợ chiến lược kinh doanh - Triển khai và quản trị chiến lược IT - Nghiên cứu tình huống chiến lược IT điển hình Module3: Ngân Sách IT & Tài Chính Cho CIO - Các vấn đề trong quản lý ngân sách tổ chức IT hiện nay - Những điều CIO cần biết về ngân sách vận hành IT - Những kỹ năng thuyết phục dự án đầu tư dành cho CIO - 7 Thành phần quan trọng của ngân sách đầu tư dự án IT - Quản lý ngân sách thuê ngoài hiệu quả - 3 Cách để kiểm soát ngân sách IT - Những gì CIO cần biết trong bản cân đối kế toán (Balance sheet) Module4: Tổ Chức Triển Khai & Lãnh Đạo Dự Án IT - 6 Nguyên tắc để quản trị dự án IT thành công - Xây dựng mối quan hệ trong quản trị dự án - 5 Yếu tố quan trọng để tạo 1 nhóm dự án xuất sắc - Quy trình quản lý 1 dự án IT thành công
  3. 3. - Các bước lập kế hoạch triển khai dự án IT phức tạp - Truyền thông trong dự án - Cách tạo và sắp lịch dự án hiệu quả - Những yếu tố rủi ro trong dự án IT Module5: Lãnh Đạo Sự Thay Đổi Công Nghệ - Tại sao quản trị sự thay đổi luôn gặp khó khăn - Nguyên tắc cơ bản để kiểm soát sự thay đổi công nghệ - Kiểm soát phản ứng của khách hàng nội bộ - Chiến thuật để quản lý và xoa dịu khi có sự thay đổi - Quy trình 8 bước quản trị thay đổi của Kotter Module6: Bảo Mật Thông Tin Doanh Nghiệp - Chính sách an toàn thông tin - Tổ chức an toàn thông tin - Quản lý tài sản - Đảm bảo an toàn tài nguyên con người - Đảm bảo an toàn vật lý và môi trường - Quản lý truyền thông và điều hành - Quản lý truy cập - Tiếp nhận, phát triển và bảo trì các hệ thống thông tin - Quản lý các sự cố an toàn thông tin - Quản lý sự liên tục của hoạt động kinh doanh - Sự tuân thủ Module7: Quản Trị Rủi Ro Công Nghệ - Rủi ro trong hoạt động của tổ chức IT là gì - Các hình thức quản lý rủi ro - Quy trình đánh giá rủi ro IT - Ma trận phân tích & Giám sát mức rủi ro IT - Các kế hoạch giám mức rủi ro IT - Kế hoạch khôi phục và đảm bảo hệ thống liên tục Module8: Quản Lý Năng Lực Tổ Chức IT - Các mô hình tổ chức IT theo xu hướng dịch vụ - Cơ chế vận hành tổ chức IT chuyên nghiệp - Những điều CIO cần biết khi thành lập các nhóm chức năng - Đánh giá năng lực bộ phận IT - Những dấu hiệu cơ hội tái cấu trúc tổ chức IT
  4. 4. - Cài đặt mục tiêu và cải tiến mục tiêu cho tổ chức IT - Xây dựng mối quan hệ và lãnh đạo dịch vụ bên ngoài Module9: ITIL & Tổ Chức IT Theo Mô Hình Dịch vụ - Giới thiệu về ITIL & ITSM - Thực trạng các tổ chức IT hiện nay - Lợi ích của mô hình dịch vụ - Chuyển đổi Cost center thành Service center - Các thành phần để cấu thành một dịch vụ - Các bước vận hành của một tổ chức dịch vụ IT - 10 Quy trình cốt lõi trong mô hình dịch vụ Module10: Xu Hướng Công Nghệ Mới - 3 Giai đoạn phát triển công nghệ - Cloud Computing - Social Networking - Mobility - Internet of Things - Big Data - Nắm bắt xu hướng công nghệ trong năm 2016 Module11: Lãnh Đạo Bản Thân & Đồng Cấp Lãnh đạo bản thân - Giới thiệu - khuôn khổ lãnh đạo CNTT - Bí mật của các nhà lãnh đạo công nghệ thành công - Cơ hội lãnh đạo và hồ sơ cá nhân - Cảm xúc trí tuệ Lãnh đạo đồng cấp - Hồ sơ lãnh đạo - Xây dựng ảnh hưởng Module12: Lãnh Đạo Doanh Nghiệp & Tổ chức IT - Tổng quan về quản trị doanh nghiệp - Mô hình quản trị tập đoàn - Các chức năng quản trị doanh nghiệp - Các bước thành lập một tổ chức - Những nguyên tắc quan trọng trong tổ chức doanh nghiệp
  5. 5. - Quản lý theo mục tiêu & quản lý theo quy trình - Sự khác biệt giữa quản trị & lãnh đạo doanh nghiệp 6. Tài liệu học  Bộ giáo trình chuẩn của học viện (Tiếng Việt)  IT Leadership Toolkit (Forms, Checklists, Templates, Scorecards, Procedures, Flowchart, Guidance, Samples, Rules, Policies, Questionaire, Assessment, Comparision chart)  Tài liệu tham khảo (Tiếng Anh)  Bài tập thực hành mẫu 7.Phương pháp giảng dạy Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học: i. Thảo luận mở (Open discussion) ii. Nghiên cứu tình huống (Case study) iii. Hướng dẫn thực hành cụ thể, chi tiết dựa trên các công cụ biểu mẫu và công cụ quản lý (Management toolkits) iv. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) v. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture) 8. Sự khác biệt về phương pháp đào tạo tại Infochief - Phương pháp giảng dạy Coaching dựa trên các mô hình quản lý thực tế - Đào tạo thực hành sát nhất với chuyên môn của từng vị trí - 70% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường công việc hàng ngày - Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu và làm được việc - Ưu tiên giới thiệu nhân sự cấp cao cho một số tập đoàn đối tác với chúng tôi 9. Kết thúc chương trình : Học viên phải hoàn thành đề án cuối khoá học, mục tiêu đánh giá khả năng ứng dụng nội dung học vào môi trường thực tế doanh nghiệp. Chứng nhận tốt nghiệp : Sẽ do học viện INFOCHIEF cấp, có giá trị trên toàn quốc.
  6. 6. * THÔNG TIN LIÊN HỆ: CTy TNHH MTV GIÁO DỤC và DV CNTT TINH NGHỆ (Học viện INFOCHIEF) Văn phòng: Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68, Đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Thời gian: 8h30 ~ 17h00 (hàng ngày, từ Thứ hai đến Thứ sáu) Điện thoại: 08- 22- 467- 086 / 08- 22 - 194 - 047 Hotline: 0907 - 000 - 277 Email : info@infochief.com.vn

×