Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bất cứsựcốnào cũng có thểxảy ra đối với hệ
thống IT, chính điều này luôn tạo một áo lực
vô hình đối với người quản trịhệth...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quản lý rủi ro IT (IT Risk)

278 views

Published on

Quản lý rủi ro IT (IT Risk)

Bất cứ sự cố nào cũng có thể xảy ra đối với hệ thống IT, chính điều này luôn tạo một áo lực vô hình đối với người quản trị hệ thống CNTT trong doanh nghiệp. Để lường trước những sự cố này, cần phải lập các kế hoạch, đặt ra các tình huống xấu nhất đối với hệ thống, xác định mức độ ảnh hưởng đến tổ chức, doanh nghiệp từ có các biện pháp được xây dựng theo những kịch bản ứng phó. Nhóm công cụ phần này hầu hết giúp các nhà quản trị IT xây dựng một bản kế hoạch quản trị rủi ro chi tiết cho hệ thống IT, đảm bảo doanh nghiệp luôn có giải pháp khắc phục trong khi tình huống xấu xảy ra

Published in: Technology
  • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Quản lý rủi ro IT (IT Risk)

  1. 1. Bất cứsựcốnào cũng có thểxảy ra đối với hệ thống IT, chính điều này luôn tạo một áo lực vô hình đối với người quản trịhệthống CNTT trong doanh nghiệp. Nhóm công cụphần này hầu hết giúp các nhà quản trịIT xây dựng một bản kếhoạch quản trịrủi ro chi tiết cho hệthống IT, đảm bảo doanh nghiệp luôn có giải pháp khắc phục trong khi tình huống xấu xảy ra.,... Quản lý rủi ro IT INFOCHIEF.COM.VN 30 Đặng Văn Ngữ,P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Tel. no. (08) 22 467 086 /(08) 22 194 047 Email: info@infochief.com.vn Website: ittoolset.com Bất cứ sự cố nào cũng có thể xảy ra đối với hệ thống IT, chính điều này luôn tạo một áo lực vô hình đối với người quản trị hệ thống CNTT trong doanh nghiệp. Công cụ quản lý rủi ro IT giúp các nhà quản trị IT xây dựng một bản kế hoạch quản trị rủi ro chi tiết cho hệ thống IT, đảm bảo doanh nghiệp luôn tìm ra các rủi ro tìm ẩn và có giải pháp khắc phục phù hợp và hiệu quả INFOCHIEF ACADEMY Bất cứsựcốnào cũng có thểxảy ra đối với hệ thống IT, chính điều này luôn tạo một áo lực vô hình đối với người quản trịhệthống CNTT trong doanh nghiệp. Nhóm công cụphần này hầu hết giúp các nhà quản trịIT xây dựng một bản kếhoạch quản trịrủi ro chi tiết cho hệthống IT, đảm bảo doanh nghiệp luôn có giải pháp khắc phục trong khi tình huống xấu xảy ra.,... Quản lý rủi ro IT INFOCHIEF.COM.VN 30 Đặng Văn Ngữ,P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Tel. no. (08) 22 467 086 /(08) 22 194 047 Email: info@infochief.com.vn Website: ittoolset.com Bất cứ sự cố nào cũng có thể xảy ra đối với hệ thống IT, chính điều này luôn tạo một áo lực vô hình đối với người quản trị hệ thống CNTT trong doanh nghiệp. Công cụ quản lý rủi ro IT giúp các nhà quản trị IT xây dựng một bản kế hoạch quản trị rủi ro chi tiết cho hệ thống IT, đảm bảo doanh nghiệp luôn tìm ra các rủi ro tìm ẩn và có giải pháp khắc phục phù hợp và hiệu quả INFOCHIEF ACADEMY Bất cứsựcốnào cũng có thểxảy ra đối với hệ thống IT, chính điều này luôn tạo một áo lực vô hình đối với người quản trịhệthống CNTT trong doanh nghiệp. Nhóm công cụphần này hầu hết giúp các nhà quản trịIT xây dựng một bản kếhoạch quản trịrủi ro chi tiết cho hệthống IT, đảm bảo doanh nghiệp luôn có giải pháp khắc phục trong khi tình huống xấu xảy ra.,... Quản lý rủi ro IT INFOCHIEF.COM.VN 30 Đặng Văn Ngữ,P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Tel. no. (08) 22 467 086 /(08) 22 194 047 Email: info@infochief.com.vn Website: ittoolset.com Bất cứ sự cố nào cũng có thể xảy ra đối với hệ thống IT, chính điều này luôn tạo một áo lực vô hình đối với người quản trị hệ thống CNTT trong doanh nghiệp. Công cụ quản lý rủi ro IT giúp các nhà quản trị IT xây dựng một bản kế hoạch quản trị rủi ro chi tiết cho hệ thống IT, đảm bảo doanh nghiệp luôn tìm ra các rủi ro tìm ẩn và có giải pháp khắc phục phù hợp và hiệu quả INFOCHIEF ACADEMY

×