Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Các Khóa Học Quản Lý IT Bắt Đầu Vào Tháng 8/2016

124 views

Published on

“Bạn đã đầu tư cho nghề nghiệp của bạn như thế nào ?
Hãy phát triển nghề nghiệp IT chuyên nghiệp cùng Infochief”
Các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng IT cực kỳ quan trọng nó là yếu tố cần thiết mang lại nhiều lợi ích cho công ty, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước. Các cá nhân, nhân viên IT cũng thu được nhiều lợi ích từ việc đầu tư tham dự các khóa học này, chúng tôi giúp bạn tư duy hệ thống, nâng cao năng lực quản lý, phương pháp quản trị cũng như quy trình vận hành hệ thống IT một cách toàn diện và chuyên nghiệp.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Các Khóa Học Quản Lý IT Bắt Đầu Vào Tháng 8/2016

  1. 1. HỌC VIỆN INFOCHIEF (Trung tâm chuyên đào tạo, huấn luyện các khoá phát triển năng lực, kỹ năng Quản lý & Lãnh đạo CNTT (IT) tại Việt Nam)  Giới Thiệu Chương Trình: “Bạn đã đầu tư cho nghề nghiệp của bạn như thế nào ? Hãy phát triển nghề nghiệp IT chuyên nghiệp cùng Infochief” Các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng IT cực kỳ quan trọng nó là yếu tố cần thiết mang lại nhiều lợi ích cho công ty, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước. Các cá nhân, nhân viên IT cũng thu được nhiều lợi ích từ việc đầu tư tham dự các khóa học này, chúng tôi giúp bạn tư duy hệ thống, nâng cao năng lực quản lý, phương pháp quản trị cũng như quy trình vận hành hệ thống IT một cách toàn diện và chuyên nghiệp.  Các Khóa Học Bắt Đầu Trong Tháng 8: 1. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THÔNG TIN (CIO) 2. KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT THỰC HÀNH (IT Manager) 3. KỸ NĂNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG IT THỰC HÀNH (IT Administrator) 4. KỸ NĂNG HỖ TRỢ USER CHUYÊN NGHIỆP (IT Helpdesk) 5. KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC IT (IT Specialist) 6. QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT THỰC HÀNH (IT Service Management)  Thông Tin Liên Hệ: CTy TNHH MTV GIÁO DỤC và DV CNTT TINH NGHỆ (Học viện INFOCHIEF) Địa chỉ văn phòng: Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68, Đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
  2. 2. Điện thoại: 08- 22- 467- 086 / 08- 22 - 194 - 047 Hotline: 0907 - 000 – 277 Email: info@infochief.com.vn Website: http://infochief.com.vn

×