Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa electoral sagunt 2011 2015

1,677 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa electoral sagunt 2011 2015

 1. 1. IDEES, VALORS I TREBALL PROGRAMA ELECTORAL BLOC NACIONALISTA DE SAGUNT. 2011-2015.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina 1
 2. 2. ÍNDEX IDEES, VALORS I TREBALL...................................................................1 PROGRAMA ELECTORAL BLOC NACIONALISTA DE SAGUNT.2011-2015.............................................................................................11 INTRODUCCIÓ....................................................................................42 ELS VALORS. La nostra forma de ser i treballar...................................5 2.1 L’ÈTICA I L’HONESTEDAT.............................................................5 2.2 LLEIALTAT INSTITUCIONAL I ESTABILITAT..................................5 2.3 MODEL DE CIUTAT.......................................................................6 2.4 COHESIÓ SOCIAL.........................................................................6 2.5 DEMOCRÀCIA AVANÇADA I PARTICIPACIÓ..................................6 2.6 SOSTENIBILITAT..........................................................................6 2.7 AUSTERITAT................................................................................7 2.8 VALENCIANISME..........................................................................73 LES IDEES. Generant Alternatives de Futur per a Sagunt.....................8 3.1 Els Projectes de Futur...................................................................8 3.1.1 Sagunt Innova. .......................................................................8 3.1.1.1 Projecte de Futur. Estratègia de Ciutat..............................8 3.1.1.2 El nou paper de la promoció econòmica de l’Ajuntament de Sagunt.......................................................................................10 3.1.1.3 Parc Sagunt. Parc de la Innovació...................................12 3.1.2 Sagunt Escenari de la Història. .............................................13 3.1.2.1 Patrimoni de la Humanitat...............................................134 EL TREBALL. El nostre compromís....................................................16 4.1 Activa’t i Govern Obert. Altra forma de participar........................16 4.1.1 ACTIVA’T..............................................................................16 4.1.2 Govern Obert........................................................................17 4.1.2.1 Creació d’una comissió de seguiment .............................17 4.1.2.2 Objectius pel desenvolupament del Govern Obert ...........18 4.1.2.3 Grups d’acció del Govern Obert......................................19 4.1.2.4 Creació del sistema de Govern Obert..............................20 4.1.3 Els projectes dels veïns i veïnes............................................22 4.2 Línies d’acció en la gestió municipal............................................22 4.2.1 Àrea d’economia. .................................................................22 4.2.1.1 Hisenda Local.................................................................22 4.2.1.2 Contractació Pública......................................................23 4.2.1.3 Comerç...........................................................................23 4.2.1.4 Mercats..........................................................................24 4.2.2 Àrea de Gestió interna..........................................................24 4.2.2.1 Recursos humans, personal i responsabilitat social corporativa................................................................................24 4.2.2.2 Organitzacio de l’Administració......................................25 4.2.3 Àrea de Territori. ..................................................................26 4.2.3.1 -Planificació i Grans Projectes Urbans.............................26 4.2.3.2 Agricultura.....................................................................28 4.2.3.3 Urbanisme i infraestructures...........................................28GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina 2
 3. 3. 4.2.3.4 Vivenda...........................................................................29 4.2.3.5 Medi Ambient..................................................................30 4.2.4 Àrea de Patrimoni.................................................................33 4.2.4.1 Turisme..........................................................................33 4.2.4.2 Patrimoni Històric..........................................................34 4.2.4.3 Platges...........................................................................35 4.2.4.4 Cultura............................................................................35 4.2.5 Àrea de Serveis Urbans.........................................................37 4.2.5.1 Manteniment...................................................................37 4.2.5.2 Mobilitat Urbana..............................................................38 4.2.5.3 SAG...............................................................................40 4.2.6 Àrea de Benestar i Qualitat de Vida.......................................41 4.2.6.1 Gabinet de promoció del valencià....................................41 4.2.6.2 Convivència....................................................................41 4.2.6.3 Cohesió social. Benestar i solidaritat...............................42 4.2.6.4 Els nous valencians.........................................................42 4.2.6.5 Joventut i Infantessa.......................................................43 4.2.6.6 Igualtat ..........................................................................44 4.2.6.7 Gent Gran.......................................................................45 4.2.6.8 Salut ..............................................................................46 4.2.6.9 Ensenyament..................................................................46 4.2.6.10 Festes i Cultura Popular................................................48 4.2.6.11 Participació Ciutadana..................................................49 4.2.6.12 Esports, Oci i Temps lliure.............................................49GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina 3
 4. 4. 1 INTRODUCCIÓ.Sagunt, més que altres ciutats, està patint una crisi econòmica moltaccentuada, i el número de parats s’ha disparat per damunt de la mitjanavalenciana i espanyola. Entre les causes de tan negativa situació caldestacar la nefasta gestió del govern municipal del PP, un equip senseidees i amb poca capacitat de treball, que s’ha limitat a malbaratar senselògica les desenes de milions de subvencions i que ha deixatl’Ajuntament sense recursos per afrontar un futur molt incert.El fracàs de la gestió afecta tots els àmbits de la vida municipal: ni unasola vivenda protegida iniciada, ni una sola empresa en els polígons, nitan sols han acabat els projectes de patrimoni que havien heretat del’anterior legislatura, el SUP-2, la Gerència, centenars d’alumnescontinuen en barracons, etc.En definitiva, cap iniciativa original, moltes obres sense acabar, i el queés pitjor, una nul.la sensibilitat amb les empreses i treballadors locals.Una equació d’ineficiència que dona com a resultat quasi 7000 parats.És per això que davant de situacions crítiques com les que vivim calgenerar esperança i alternatives. Les persones que treballem en políticahem de multiplicar la creativitat, l’audàcia i la imaginació per generaralternatives per a un model econòmic esgotat que ens condueix a unaperdua de drets i identitat com a ciutadans de Sagunt.Amb este programa el BLOC presenta estes alternatives i es comprometamb aquells que confien en nosaltres a treballar i a fer treballar. Aparticipar de la vida política del poble, sense exclusions i amb igualtatd’oportunitats per a tots i totes. Amb l’objectiu de generar alternativesd’ocupació com a primer referent, però també des del compromís delsvalors de la política més autèntica i innovadora, més ètics i méstransparents.No pot ser que en la primera decàda del Segle XXI, aquesta ciutat encaraarrosegue clitxès del segle passat en la seua Administració Local i en laseua forma de fer política.Sagunt ha de modernitzar-se, ha d’aprofitar esta crisi per espolsar-se elsvells prejuís que sempre l’han acompanyada i prepara-se per encarar elfutur garantint la igualtat, la sostenibilitat i la qualitat de vida de lespersones que vivim i s’estimem esta GRAN CIUTAT, ESCENARI DE LESNOSTRES VIDES I PATRIMONI DE LA NOSTRA FELICITAT.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina 4
 5. 5. 2 ELS VALORS. La nostra forma de ser i treballar.2.1 L’ÈTICA I L’HONESTEDAT.Lamentablement durant la present legislatura hem hagut de patir un delsmajors deprescis cap a la Institució de l’Ajuntament de Sagunt.El PP ha incomplit la promesa d’Alfredo Castelló de no pactar amb elssegregacionistes. Per primera vegada en la nostra història ens hangovernat aquells que amenacen la convivència i la cohesió de la ciutat, jaque en amb les paraules i els fets demostren una clara voluntat deperjudicar el nucli històric. Ens afecta per tant una altra crisi, una criside valors que posa en dubte el model de ciutat, que atempta contra lalleialtat institucional i contra la necessària igualtat d’oportunitats delsciutadans, visquen o visquen. Esta crisi ha generat decisions de dubtosalegalitat i mesures que trenquen l’equilibri territorial, i a més unainestabilitat municipal com mai s’havia conegut, amb uns pressupostosprorrogats des de 2009.El BLOC sempre ha demostrat una coherència inquebrantable en ladefensa de les seues idees i un respecte rigorós als valors mésdemocràtics i progressistes. Ens comprometem a continuar treballanten la mateixa línia, convençuts que en política no tot és lícit, que caltindre principis per damunt dels interessos partidistes, electoralistes opersonals.2.2 LLEIALTAT INSTITUCIONAL I ESTABILITATEl Bloc sempre ha defensat l’estabilitat com un valor imprescindible peral progrés de la ciutat. Sense estabilitat no es genera confiança i lespossibilitats de creixement es limiten en gran mesura. Ara bé, això nosignifica buscar la majoria aritmètica a qualsevol preu i menys encaraqüestionar la pròpia institució. El Bloc té vocació de govern, som de fetel partit que més temps ha governat de manera ininterrompuda, i hemcomplit els nostres pactes des del primer dia fins a l’últim. Ara bé, maihem avantposat els nostres interessos al respecte i a la lleialtatinstitucional.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina 5
 6. 6. 2.3 MODEL DE CIUTATEn una ciutat en què es posa en dubte la cohesió i l’equilibri territorialens comprometem a continuar treballant per un model que no generedesigualtats entre nuclis i barris. Un model de ciutat que respecte ladiversitat i que facilite la proximitat dels serveis sense duplicacionsinnecessàries i capritxoses. Una ciutat en què els veïns se sentenidentificats amb un mateix projecte de futur.2.4 COHESIÓ SOCIALUn altre dels valors que sempre guien la política del Bloc és el que esbasa en la igualtat d’oportunitats. Hem de créixer de manera conjunta ihem d’evitar sectors d’exclusió social. La solidaritat ha de ser un principibàsic i el benestar un objectiu per a tota la comunitat.2.5 DEMOCRÀCIA AVANÇADA I PARTICIPACIÓLes societats democràtiques més avançades són aquelles que potencienla participació real dels veïns i les que consideren els ciutadans no comobjectes als quals van dirigides les seues decisions, sinó com asubjectes actius que compartixen eixes decisions. El Bloc ja hademostrat que treballa colze a colze amb la gent i es compromet acontinuar fent-ho aprofitant al màxim totes les alternatives possibles i demanera molt destacada les xarxes socials.2.6 SOSTENIBILITATSense sostenibilitat no hi ha progrés i per tant este valor ha d’impregnarde manera transversal tots els àmbits de decisió municipal. Si volemconvergir amb els paràmetres de les ciutats més avançades hem de ferun gran esforç en esta matèria, que és la clau d’una autèntica qualitat devida.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina 6
 7. 7. 2.7 AUSTERITATSempre ha de ser un valor que guie la gestió pública, però en la situacióactual és una necessitat ineludible. Cal ser molt concients de lesdificultats econòmiques i gestionar els diners de tots com si foren elspropis; s’ha de reduir la despesa corrent i el dèficit si no volem endeutar-no més, i s’han de posar en marxa mesures que aprofiten de manera méseficients els escassos recursos municipals, que a més el PP ha dilapidatirresponsablement.2.8 VALENCIANISMEPotenciar la nostra identitat com a valencians també és un dels nostresvalors, i no sols es tracta de normalitar l’ús del valencià enl’administració municipal, que també. Es tracta de projectar-nos com avalencians en les relacions intitucionals, es tracta d’augmentar lapresència de la nostra llengua en la programació musical i teatral o dedonar més rellevància als nostres esports.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina 7
 8. 8. 3 LES IDEES. Generant Alternatives de Futur per a Sagunt.3.1 Els Projectes de Futur.3.1.1Sagunt Innova.3.1.1.1Projecte de Futur. Estratègia de CiutatEl projecte de SAGUNT INNOVA és una iniciativa local perredimensionar estratègicament el posicionament de la Ciutat en unentorn global. Davant d’entorns econòmics de competitivitat global iamb influència internacional, les ciutats que sapiguen trobar les seuesfortaleses en el seu entorn local, regional i internacional són les quepodran garantir un escenari de riquesa i qualitat de vida per als seushabitants, ja que podràn decidir cap on volen anar i com poden destacar.Les fortaleses innates de Sagunt són aquelles que tenim de per sí, sónles que ens conformen i ens han conformat com a poble al llarg de lanostra història.El nostre medi físic. Que ens configura com una porta d’entrada ieixida cap al Mediterrani d’altres regions econòmiques de l’EstatEspanyol (Saragossa-Euskadi) i ens configura com a nodus de connexióentre dos grans àrees de producció en l’àmbit valencià València iCastelló.El nostre patrimoni històric. Que permet l’aposta per dos sectorseconòmics que fins ara hem atès de forma aïllada i secúndaria: ELTURISME i LA INDUSTRIA CULTURALLa nostra tradició industrial. La nostra cultura industrial i el teixitproductiu que tenim ens facilitat dirigir la nostra activitat cap a noussectors menys sensibles a la deslocalització i la globalització, com lesnoves tecnologies, i el sector de les energies renovables, amb una grancàrrega de disseny i innovació en les les nostres propostes.Qué preten? • Establir el paper de Sagunt dins de la Xarxa Global de la nova economia en base a la sostenibilitat i la innovació.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina 8
 9. 9. • Desenvolupar Parc Sagunt per a que siga el motor de l’activitat econòmica d’aquest municipi1.Com començar a treballar? Desenvolupant accions i propostes enels següents àmbits. • Trajectòria de desenvolupament en un entorn global. Activitat econòmica basada en la internacionalització, partint de l’àmbit local. • Potenciació i aprofitament de les xarxes de cooperació formades pels actors econòmics locals. Ha de ser el Consell Econòmic i Social qui lidere el camí cap al futur de la ciutat.. • Priorització dels recursos intangibles i d’alt valor afegit: • Formació. • Comunicacions. • Innovació tecnològica. • Coneixement dels mercats i desenvolupament de línies d’accés als mateixos a partir d’avantatges competitius propis. • Generar un clima local favorable als negocis, potenciant els atractius del territori. Relació amb l’altre projecte que presentem: Sagunt Patrimoni de la Humanitat. • Interacció de les polítiques econòmiques i socials per la creació d’ocupació: Formació, emprenentatge i innovació.On es pot actuar? Com podem competir i pos sicionar-se? Tresvies d’intervenció. • Clusterització del sector energètic. o Teixit industrial base existent. Tèrmica. Acostar un centre de decisió regional de la companyia orientat al disseny. o Col·laboració amb Universitats i Instituts Tecnològics. o Promoure l’efecte spin off en el sector de les energies renovables i l’eficiència energètica. o Promoció de “l’intrampresariat” en relació amb les grans empreses. o Forma de competitivitat regional. Hinterland València. • Promoció Estratègica Sagunt “Porta de Territori”. o Ciutat frontera entre els dos nodes més importants de la regió econòmica de València. o Connexió amb la regió econòmica Saragossa – Barcelona. o Especialització en el sector logístic.1 S’exemplifica amb Parc Sagunt per què és un terreny públic, però qualsevol àrea industrial que vullgadesenvolupar noves formes de promoció-desenvolupament, és vàlida.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina 9
 10. 10. • Desenvolupament de sectors latents: TURISME, INDUSTRIA CULTURAL. En relació amb el projecte de Sagunt Patrimoni de la Humanitat.Què proposem?PACTE LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.Eina finançada per la UE per la implantació de projectes que conjuguen:Desenvolupament econòmic.Desenvolupament i creació d’ocupació.FormacióQualitat i competitivitat territorial.3.1.1.2El nou paper de la promoció econòmica de l’Ajuntament de Sagunt.El paper de la Promoció Econòmica en Sagunt ha de superar lestradicionals formes en les quals realitza la seua tasca. Ha d’esdevindreun punt de referència en la capacitat de desenvolupament de la Ciutat.Com fer-ho? • Donant protagonisme i competències al Consell Econòmic i Social, com a òrgan d’organització-direcció de l’activitat econòmica de l’Ajuntament i l’assessorament empresarial. • Desenvolupant la col·laboració i el partenariat públic-privat a través de convenis amb agents cívics, institucions, organitzacions de la ciutat: sindicats, empresaris, associacions, etc.... • Amb transparència i objectius definits i compartits.Amb quins objectius? • Estimular el creixement econòmic. Polítiques d’ocupació: o Foment dels beneficis empresarials. o Distribució d’avantatges impositius. o Formació inserció laboral. Desenvolupar eines formatives sobre els treballador@s per empoderar-los en la inserció laboral. o Foment de l’emprenentagte i l’intrampresariat. • Generar lideratge i orientació per a empresaris i treballadors a nivell local. Promoció de la ciutat com a producte econòmic.Propostes de programa.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina10
 11. 11. PROMOCIÓ ECONÒMICA. • Prioritats de Recerca activa per part de l’Ajuntament per a empreses de determinats perfils ambientals o tecnològics perquè s’instal•len a Sagunt. • Potenciació de les empreses de Sagunt. • Potenciació del Consell Econòmic i Social com a òrgan que determine eixos perfils i estratègies a llarg termini perquè la pròpia ciutat siga una part decisiva en l’elecció de les empreses a incloure en la recerca activa, i així evitar dependre exclusivament dels designis tant del Govern Central com de la Generalitat Valenciana. • Trasllat del polígon de Racó de l’Horta. Remodelació de Baix vies, desenvolupament del PAI de zona industrial de baixa intensitat. • Creació de espais i serveis complementaris:  Saló de convencions. A la Nau de Tallers  Augment de Places hoteleres. Hotel amb encant en el Palau de Gaeta. • Les llicències han de tindre garantida l’arribada de l’aigua, la llum i el transport públic i privat no motoritzat fins a les indústries • Fomentar els plans de movilitat de les empreses. • Transport públic i accés no motoritzat fins a tots els polígons de Sagunt.OCUPACIÓSagunt pateix unes xifres de desocumació alarmants, per damunt de lamitjana estatal i autonòmica, en xifres que ronden un 25% de la poblacióactiva. A més, a més, l’índex de formació del 65% dels autrats és baix omolt baix, amb el risc d’exclusió que suposa. Igualment la taxa d’aturfemenina és major que la masculina i el 40% del joves no troba treball.Fomentar l’ocupació, junt amb l’empoderament de les persones quepateixen la desocupació serà un eix bàsic de la nostra acció de govern.Cal invertir en formació i en auto-ocupació i emprenentatge per tal dereduir xifres tan escandaloses. • Recuperar jove-empleo. Amb les xifres de desocupació juvenil fer un seguiment de la població jove i adreçar-la cap itineraris formatius convenients és bàsic per que este col·lectiu puga trobar treball. • Potenciarem tots els organismes ja creats per posar en contacte els agents laborals, com ara l’Agència de Desenvolupament Local, Jovempleo, programes Univeristat-Empresa, etc....GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina11
 12. 12. • Programes d’orientació laboral. • Tallers de preparació d’entrevistes de treball. • Recerca activa d’ocupació. Buscar treball és un treball. • Crearem un portal d’Ocupació per posar en contacte oferents i demandants de treball. • Fomentar iniciatives per l’auto-ocupació i el cooperativisme d’aquells col•lectius amb major dificultat d’incorporació al món laboral, així com elaborar una oferta de formació ocupacional que responga a la realitat empresarial perquè siga efectiva. • Foment de la cultura de l’emprenentatge i la innovació en la ciutat com a eina de desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball. • Convenis amb les empreses de contractació perquè la major part de la mà d’obra siga de la comarca del Camp de Morvedre.FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ • Ampliació de l’Escola Oficial. Potenciació de l’Escola Oficial d’Idiomes amb noves llengües com ara el xinés. • Centre Integral de Formació Professional, contínua i ocupacional. • Adaptació de l’oferta formativa a les necessitats econòmiques i d’acord amb els jaciments d’ocupació. De les dades d’atur es despren que el perfil de formació de la major part dels desocuptats es baix o molt baix.Desenvolupar de forma urgent a nivell de continguts el Centre de Formació Integral és cabdal per a la transformació dels jaciments d’ocupació.3.1.1.3Parc Sagunt. Parc de la Innovació.Innovació en la forma de gestió-promoció. o Participació-partenariat públic-privat. S’han d’incloure altres agents cívics de la Ciutat en la promoció de Parc Sagunt. El Parc no pot perdre mai la perspectiva local, ja que també ha de ser una oportunitat per a les nostres empreses o Noves formes d’ocupació d’uns terrenys que són públics per facilitar la ubicació de noves empreses, com les concessions, el dret de superfície, etc., per tal de superar l’entrebanc dels preus d’una especulació ferotge que ha fet que en l’actualitat Parc Sagunt estiga en inferioritat de condicions respecte d’altres polígons de menor entitat.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina12
 13. 13. Innovació de continguts empresarials. o Clúster energies renovables. o Seus-subseus d’Instituts relacionats amb el desenvolupament energètic i en l’alternativa als combustibles fòssils. o Plataforma logística. PiME enfocada a la distribució- logística, etc...Volem que Parc Sagunt siga un contenidor d’innovació i sostenibilitat que espente la resta de polígons del municipi i de la comarca. o Introducció sector TIC com a eix transversal de l’activitat econòmica.Propostes de programa o Centre de la innovació en Parc Sagunt, autogestionat pel CES o amb conveni en ASECAM. o Centre-viver d’empreses Innovadores: Espais amb dret de superfície, lloguers a empreses innovadores, etc… o Centre noves tecnològies, espai TIC del Camp de Morvedre. o Foment de la internacionalització de les empreses de Sagunt i elaboració de catàleg internacional empresarial de Sagunt. o Convenis amb Universitat i Institut Energia per fixar el clúster de l’Energia del País Valencià a Sagunt.3.1.2Sagunt Escenari de la Història.3.1.2.1Patrimoni de la Humanitat.El Patrimoni Històric que poseeix la nostra ciutat pateix un greu procésde degradació i abandonament. És la nostra obligació com arepresententants públics revertir aquesta situació. I no només això, elPatrimoni de Sagunt no només és un valor únic que s’ha de protegir iconservar, també ens permet al mateix temps generar un nou model decreixement econòmic que ens permeta generar alternatives de treball idesnvolupament, basant-se en la cultura pròpia i en el coneixement de lanostra història.El Patrimoni de la Humanitat o Patrimoni Mundial és una figura deprotecció dels béns culturals i naturals del món, proposat perlOrganització de les Nacions Unides per a lEducació, la Ciència i laCultura (UNESCO), a través de la "Convenció sobre la Protecció delPatrimoni Mundial Cultural i Natural", aprovada en 1972.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina13
 14. 14. Té com a objectiu la preservació de monuments, conjunts, llocs ipatrimoni immaterial que presenten les característiquesd’excepcionalitat, unicitat i autenticitat a nivell internacional.Es tracta, en resum, d’una mena de segell de garantia internacionalquant a la singularitat del patrimoni històric que rep la distinció.SAGUNT per les seues característiques singulars podría, amb l’esforç il’ambició de tota la ciutat optar a ser Patrimoni de la Humanitatpresentant el CASTELL DE SAGUNT com a LLOC PATRIMONI DE LAHUMANITAT, en base als següents criteris: • EXCEPCIONALITAT. ESCENARI DE LA HISTÒRIA. Lloc d’ús ininterroput des de s.V a.c, fins l’època actual. • AUTENTICITAT. Inici de la segona guerra púnica. inici romanització a la península... • UNICITAT. No existeix cap element amb eixes característiques al País Valencià, ni a l’Estat Espanyol- • VALOR AFEGIT. Elements de la cultura jueva, patrimoni industrial, complementen i fan crèixer la singularitat de Sagunt.a) EL PROCÉS DE DECLARACIÓ.Per optar a la declaració és necessari elaborar un dossier tècnicespeciatiltzat que corrobore, demostre i justifique les característiquesd’excepcionalitat, unicitat i autenticitat en funció dels criteris de laUNESCO.Esta proposta ha de conseguir el recolzament institucional de: • Ple de l’Ajuntament de forma unànim. FASE 1. • La Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura. FASE 2. • La Direcció General de Patrimoni del Ministeri de Cultura. FASE 3.b) EL DOSSIER DE LA CANDIDATURA.El Dossier de presentació de la candiadtura ha de recollir tots elselements que justifiquen la declaració i afegir aquells que sense serobjecte de la mateixa complementen i/o afegeixen valor a la pròpiacandidatura.El dossier ha de ser redactat per autoritats tècniques de conegutprestigi en les matèries a avaluar de tal forma que desperte consensacadèmic (és bàsic) sobre la candidatura.c) CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS.Condicionants previs.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina14
 15. 15. • Els monuments/conjunts/llocs/immaterial han de gaudir de declaracions prèvies que certifiquen la seua excepcionalitat. Bé Històric-Artístic, Monument Nacional, Be d’Interés Cultural, etc... • Només poden promoure la declaració de patrimoni de la humantitat els titulars dels béns en qüestió.Duració. • Mínim. 2 anys. Elaboració de la candidatura i procés de certificació. • Màxim. Indefinit. • S’ha de tindre en compte que si una candidatura és rebutjada , no pot tornar a presentar-se en 5 anys; per tant, s’han d’estudiar les retirades de forma estratègica. • Exemple. Tarragona 7 anys de procés i un rebuig d’ICOMOS internacional per tindre informes en contra.Consens • Interessa el major nivell de consens i unitat possibles. o A nivell polític, el patrimoni està fora de la identificació política, és una tasca d’institució, no de partit. S’ha de tindre en compte que es passa per diferents administracions i comités. o A nivell social, perquè el projecte també s’ha d’entendre com una eina de dinamització social i cultural. o A nivell tècnic, ja que ICOMOS i UNESCO rebutgen la tramitació d’expedients que generen polèmica en àmbits tècnics i científics.Què passa si s’aconsegueix? • Accés a inversions de forma directa: MINISTERI DE FOMENT, FONS FEDER, MINISTERI DE CULTURA. • Accés a promocions internacionals de turisme. Contacte amb operadors d’alt nivell, nacionals, europeus i internacionals, financiats per LA UNESCO. • Canvi del model turístic. Turisme d’alt poder adquisitiu i cultural. Turisme de qualitat. • Autolimitació en la gestió municipal, condicionament de la declaració en diferents àrees: urbanisme, turisme, etc. • Projectes de recuperació rigorosos i ambiciosos, amb efectes no immediats.d) L’ ESTRATÈGIA DE CIUTAT.Davant la complexitat del procés, la gran quantitat d’administracions acoordinar i la interacció entre les mateixes, no sols a nivell estatal sinótambé internacional fan de la Declaració un procés llarg i dur que noGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina15
 16. 16. sempre s’aconsegueix, però que en tot cas ha de ser una einadinamitzadora del patrimoni i la ciutat. • L’estratègia de ciutat en relació al patrimoni és un instrument que reforça les candidatures i que al mateix temps genera una alternativa de models de gestió a la pròpia ciutat per tal d’obrir noves alternatives de creixement sostingudes en base a la cultura i a la recuperació i conservació dels signes identitaris de les mateixes. • La dinamització social associada al projecte de candidatura també és un element a desenvolupar conjunturalment, donat el seu caràcter cohesionador, que interacciona amb la promoció de la candidatura i amb l’estratègia de ciutat. Les millors candidatures són les que ofereixen com a valor afegit un PLA B o inclús C, que faça de la candidatura un objectiu i al mateix temps una eina de treball dintre d’una Estratègia de Ciutat més àmplia.4 EL TREBALL. El nostre compromís.4.1 Activa’t i Govern Obert. Altra forma de participar.4.1.1ACTIVA’TL’ACTIVA’T està concebit con un instrument d’interacció a través de laxarxa no només de cara a uns comicics electorals. És un eina que elsregidors i regidores del BLOC utilitzaran com un mode de gestió més.Es troba a l’abast de tots i te com a objectiu tractar temes de gestiómunicipal que els veïns i veïnes senten com a prioritaris: des de lescoses menudes fins els temes de gran importància en el futur de Sagunt.En el mes que porta funcionant hem recollit de l’ordre de 25 propostes,de les quals destaquen les següents:Queixa / QuejaSuggerència / SugerenciaNecessitat per al municipi / Necesidad para el munGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina16
 17. 17. 4.1.2Govern Obert.El BLOC aposta per la implantació de manera gradual del Govern Oberten la nostra ciutat com a ferramenta de descentralització administrativa,així, com a ferramenta de treball intern del propi Ajuntament.El concepte de Govern Obert és una nova manera d’entendre la relacióentre l’Administració i la ciutadania, les altres administracions, lesempreses i la resta d’organitzacions de la societat.Un bon principi d’un Govern Obert és la disposició pública de les seuesdades en un format electrònic adequat per a que sigui reutilitzades perla ciutadania, això és el que es coneix com a Obertura de les DadesPúbliques (OpenData).L’Ajuntament de Sagunt no parteix des de zero en matèria d’obertura dedades. Ja que des de fa anys que es va posar en marxa la primera versiódel web municipal (www.sagunt.es), l’Ajuntament ha tingut una claravocació de facilitar la màxima informació i dades possibles als ciutadansi potencials usuaris del web.I partint d’aquest bagatje i les insfraestructures ja creades l’Ajuntamentde Sagunt deuria de continuar treballant en la seua aposta per les novestecnólogies per a construir un Govern Obert i donar importancia al fet dedotar de més transparencia a la pròpia administración. En aquest sentites necessari la implementació d’un projecte d’obertura de dadespúbliques o “OpenData”.Així, aquest projecte d’obertura de dades públiques consisteix en posarla informació que posseeix l’Ajuntament de Sagunt a l’abast de tothomen formats digitals, estandarditzats i oberts seguint una estructura claraque permeta la seua comprensió. Al mateix temps es facilita l’accés aaquests recursos informatius per tal de fomentar-ne la seua reutilització,sempre protegint les dades personals.D’aquesta manera, la societat té el dret d’utilitzar aquestes dades, potaccedir fàcilment a elles per informar-se o per crear nous serveisaugmentant el valor social i, si s’escau, també el valor comerciald’aquestes. L’objectiu final d’aquesta obertura de dades ésuniversalitzar l’accés a aquests de la mateixa manera que el web actualha universalitzat l’accés als documents. Aquest projecte assegura queaquestes dades, siguin accessibles per tota la societat sense capdiscriminació i per qualsevol ús.4.1.2.1Creació d’una comissió de seguimentGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina17
 18. 18. Els principals instruments per desenvolupar el projecte seran laComissió d’Obertura de Dades Públiques de l’Ajuntament i el portalOpen Data.La comissió serà la que tindrà la responsabilitat de definir i supervisar lainiciativa d’obertura de dades a l’Ajuntament.En aquesta comissió hi estaran representades aquelles personesimplicades en la gestió de la informació pública dels diferents àmbits osectors municipals així com responsables de l’equip tècnic quetreballaran en el projecte.La comissió serà l’encarregada de transmetre a la resta de l’Ajuntamentaquesta nova visió de la gestió de les dades públiques i de treballar ambels diferents departaments de l’organització per a l’obertura de lesdades públiques explicant i formant adequadament a les personesresponsables de les dades per a que es puguin sumar amb facilitat aaquesta iniciativa. A més, aquesta comissió també controlarà l’ús delservei projecte mitjançant un sistema de mètriques que permeti al’Ajuntament poder conèixer la utilització de les dades públiques obertesper tal que li serveixi com a un indicador de l’èxit de la iniciativa.4.1.2.2Objectius pel desenvolupament del Govern ObertEn el projecte d’obertura de dades públiques, marca uns objectius en lamanera de treballar dins de l’Ajuntament. Els grans objectius del GovernObert son augmentar la transparencia, posar les dades publiques al’abast de tots els actors de la societat i el creaument de els dadesobertes de l’Ajuntament amb les altres administracions proporcionant unnivel de adicional de transparencia i agilitat.Mitjançant el Govern Obert es realitza una descentralitzacióadministrativa ja que el ciutadà accedeix a una visió més realista de laprestació dels serveis públics, així, com una accés universal a les dadesmitjançant internet o, com les dades han de poder ser accesibles pertota la societat en igualtat de condicions, mitjançant quioscs ques’instal·laran en les dependències municipals per a que tota laciutadania puga beneficiar-se d’uns serveis públics de més qualitatdegut a les millores en els processos interns necessàries per a laregeneració d’aquesta informació.L’altra vessant del Govern Obert, es la relació de l’Ajuntament amb lapromoció del teixit econòmic i la innovació, i amb aquest projectes’obrin importants volums d’informació per a que les empreses lesutilitzin pels seus productes i serveis i el sector TIC eixirà beneficiat perl’augment de la demanda de serveis telemàtics basats en aquestesdades obertes, sumant-se així amb un dels grans projectes del BLOCSaguntInnova, un projecte que mitjançant l’accés lliure a les dadesfomentarà la creació de nous usos innovadors d’aquestes i tambéajudarà al sector de la recerca i prospectiva se’n beneficiarà d’aquestGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina18
 19. 19. accés lliure a les dades. Ja que en la societat de la informació, les dadessón la matèria primera.4.1.2.3Grups d’acció del Govern ObertPer a millorar els processos interns de l’Ajuntament s’ha de distribuir endiferents grups les àrees municipals per a poder vertebrar lainformación. Territori Sagunt , és sobretot, un territori, sobre el que la pràctica totalitat dels sectors municipals despleguen la seua gestió. Aquestes dades permetran aplicacions tan variades com serveis d’arquitectura i disseny, aplicacions audiovisuals, desenvolupament de software per temes de mobilitat, un seguit de serveis que tenen el territori com a punt de partida. Les principals serien: • La cartografia bàsica de la ciutat: cartografia física (topogràfica UTM), cartografia temàtica (cadastral, urbanística, etc.), cartografia política o administrativa (districtes, barris, etc.), altres. • Dades de georeferenciació del territori: carrerer (nomenclàtor de vies i adreces postal oficials), relació de les adreces postals amb les coordenades topogràfiques UTM (posicionament) i amb les divisions administratives. • Dades alfanumèriques relacionables directament amb el territori: dades d’usos de sòl, i dels locals cadastrals (excepte les reservades per llei), dades de l’edificació i dades urbanístiques. Població Les dades ens permeten generar conjunts de dades demogràfiques, que respectant en tot moment la legislació vigent (protecció de dades, estadística, etc,), es poden transformar en potents conjunts de dades, a disposició dels agents socials i econòmics de la ciutat per segmentar productes i serveis de variades activitats econòmiques, entre d’altres aplicacions possibles. En aquest grup de dades, només a títol demostratiu, podríem destacar: • Dades demogràfiques per grups d’edat, per sexe, etc., agrupades per divisions administratives (districtes, barris, zones estadístiques, seccions). • Dades de moviments naturals de població. • Dades sobre estructures familiars.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina19
 20. 20. Indicadors de gestió i tramitació Aquest macrogrup abasta des de la relació via expedients administratius fins a la gestió dels equipaments i serveis municipals a les persones. Inclou dades derivades dels expedients d’activitats de la ciutat, informació de valor per a inversions i el desenvolupament econòmica futur de la ciutat. En aquest grup destacaríem: • Base de dades d’equipaments de la ciutat • Dades estadístiques sobre expedients de llicències (obres, activitats, etc.) • Agenda ciutadana • Dades econòmiques Entorn urbà Informació de valor que pot generar el desenvolupament de múltiples serveis i aplicacions sobre transport, mobilitat, per empreses o persones, amb o sense ànim de lucre. • Dades de mobilitat: trànsit, transport públic, aparcament. • Seguretat • Medi ambient • Neteja Dades documentals • Ordenances consolidades • Normatives i plans urbanístiques • Enquestes d’opinió dels ciutadans • Fons documentals específics: publicacions, vídeos i imatges, memòries, etc.4.1.2.4Creació del sistema de Govern ObertSeràn necessàries dos fases diferenciades per a poder realizar aquestsistema de descentralització i manera de treballar dins de l’aplicació delGovern Obert a l’Ajuntament de Sagunt. Fase I • Disseny del servei: anàlisi de les fonts d’informació, criteris de classificació, diccionari de dades, processos de replicació i normalització de les dades, creació d’un protocol d’obertura de dades públiques.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina20
 21. 21. • Creació del portal: disseny del portal OpenData i la seua posada en producció. • .Ampliació de les dades obertes. Fase II d’ampliació i consolidació del servei • S’ampliaran massivament els recursos informatius oberts. • S’iniciarà amb la realització d’un Pla de Treball que contemplarà criteris d’utilitat social, disponibilitat i el cost d’obrir les dades per seleccionar les que s’obriran i en quin ordre, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del servei.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina21
 22. 22. 4.1.3Els projectes dels veïns i veïnes. • El projecte de Barri de Ciutat Vella. o PEATONALITZACIÓ. o APARACAMENT. o CONVIVÈNCIA. o SERVEIS. o APU JUDERIA. o VIVENDA DE LLOGUER O NEGOCI. o ACCES AMB TRANSPORT PÚBLIC A CIUTAT VELLA AMB VEHICLE ELÈCTRIC. o PARQUING PER A TURISTES AL NORD DEL PALÀNCIA. o ACCESIBILITAT A CIUTAT VELLA. o ACABAR LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS. • La nova llar del Jubilat. • L’impuls en la creació de treball i el desenvolupament d’empreses.4.2 Línies d’acció en la gestió municipal.4.2.1Àrea d’economia.La gestió dels recursos econòmics de l’Administració Local ha de dur-sea terme des de l’austeritat, l’eficiència i el rigor. No sols per que estracta de l’administració dels recursos públics, sino per que també laforma en que es gestione i els projectes que se’n deriven podenintervendre sobre l’activitat econòmica del propi municipi. És per aixòque aquest punt complementa i completa allò que ja s’ha exposat quans’ha parlat del projecte de Sagunt Innova.4.2.1.1Hisenda Local.1. Aprovació de pressupostos abans de 31 de desembre de cada any.2. Aproximació progressiva de les taxes al cost del servei.3. Contenció immediata de la despesa corrent.4. Introducció progressiva dels pressupostos participatius, començantpel capítol d’inversions.5. Racionalització dels serveis de l’Ajuntament per abaratir els costos.6. Desenvolupament de la e-administració per racionalitzar despeses.7. Discriminació de taxes per adequar-les als serveis que l’ajuntamentdona i millorar els graus de cobertura. • Actualització de les taxes del fem en funció del residu tractat (Verd o Urbà), en funció del tipus de zona urbana (dispersa/compacta).GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina22
 23. 23. 4.2.1.2 Contractació PúblicaLes institucions municipals, com a ens públics, han d’avançar de formaconcreta i precisa cap a la sostenibilitat en totes les seus vessants,incloent la contractació i externalització dels seus serveis.S’ha de procurar donar garantía d’accés a totes les empreses i s’ha defomentar la transparència dels processos, ja que la contractació públicatambbé és motor econòmic de la ciutat.Concursos públics d’idees per als serveis tècnics. Reducció de lasistematització de les adjudicacipons de serveis tècnics poctransparents. Treballs per asistències tècniques avaluables icontrolables.Convenis amb les empreses que treballen per a l’ajuntament per a quecontracten preferentment treballadors de Sagunt.Des del BLOC fomentarem la contractació pública sostenible,considerant, integrant i valorant els aspectes ambientals, socials i èticsen la licitació i contractació pública mitjançant criteris de relació entrequalitat/preu, transparència, igualtat, respecte a l’entorn ambiental isocial. Aplicarem per tant criteris de sostenibilitat en la licitació de: Contractes d’obres. Contractes de gestió de serveis públics. Contractes de subministres. Contractes de consultoria i assistència. Contractes de serveis i manteniment.4.2.1.3ComerçEl comerç local és fonamental per a la dinamització de la ciutat i per aconsolidació de la trama urbana, a més de ser una molt important font deriquesa i ocupació. El comerç de Sagunt només sobreviurà gràcies a laseua diferenciació, basada en la qualitat, la comoditat i el tractepersonalitzat. Treballarem conjuntament amb les associacions pergarantir estes tres bases: Qualitat: Premis d’innovació comercial. Gala de comerç. Comoditat: peatonalització de carrers. Qualitat de servei: formació conveniada amb les associacions per introduir la innovació en la xarxa comercial. E-comerç de forma conjunta; punts KIALA Plataformes de serveis (entregues, pagaments per aprofitar les sinèrgies de les activitats en el seu conjunt).GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina23
 24. 24. En relació amb la potenciació turística proposem dos eixos de petit comerç turístic-artesanal, així com de serveis de restauració i oci. Plaça Major-Pujada al Castell Passeig Marítim. És curiós com una ciuta com Sagunt no ha desenvolupat cap superfície comercial de mitjà-gran tamany de tal forma que la ciutat conserve els consumidors captius d’aquest tipus de producte que, a dia d’avuí, es deplacen a altres llocs, com València i Castelló. Per això des del BLOC apostem per el desenvolupament d’un nou model comercial que combine els eixos comercials de proximitat i de barri, i desenvolupar, superfícies de tamany mitja-gran de forma controlada i amb el desenvolupament de convenis de col·laboració entre el petit comerç local i les superfícies comercials per aprofitar sinèrgies conjuntes.4.2.1.4Mercats • Canvi d’ubicació del mercat del districte de Morvedre. És pot utilitzar la nova Glorieta per evitar el caos de trànsit que suposa cada dimecres tallar el carrer dels Horts. • Els mercats són el centre dels eixos del comerç de proximitat de la ciutat. No obstant això pateixen un fenómen de degradació i abandonament que volem redirigir de tal forma que puguen reviscolar: • Foment de l’autogestió i de fòrmules de flexibilitat dels mateixos: horaris, tipus d’activitats, promoció d’ús, disminució de taxes, etc.. • Transformació en galeries comercials, espais d’oci cultural per aprofitar les instal·lacions municipals, prenet el mercat de Colom com a eixemple.4.2.2Àrea de Gestió interna.De forma compelmentària a la gestió dels recursos econòmics dels entslocals, la gestió i organització del treball permet, no només reduir ladespesa, sino que redunda en un amillora del treball realitzat (el servei alciutadà) i els reptes als que una administració local ha de respondre.4.2.2.1 Recursos humans, personal i responsabilitat social corporativaGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina24
 25. 25. Pel que fa al marc de relacions laborals internes proposem: • Comunicació fluïda amb els sindicats facilitant les seues funcions. • Retocar el catàleg de llocs de treball. • Renegociar alguns aspectes del conveni de l’Ajuntament, que ja és dels anys 80. • Evitar qualsevol conducta d’assetjament moral o sexual per mitjà de l’Observatori de mobbing i el comitè de Salut Laboral. • Programació per objectius en les àrees on siga aplicable.L’ajuntament no solament ha de complir criteris estrictes deResponsabiltat Social Col•lectiva respecte als seus treballadors sinótambé exigir-ho a les empreses amb les quals contracta, tot introduint elconcepte del cost ètic en els seus subministraments i evitant qualsevolrelació econòmica amb empreses que pel seu comportamentmenyspreen els drets dels treballadors en qualsevol lloc del món. Pertant, impulsarem les compres ètiques i les subcontractacions ètiquesamb criteris de sostenibilitat.4.2.2.2Organitzacio de l’AdministracióLa modernització de la ciutat ha de començar per la seua administració.Les grans àrees de gestió que s’han creat durant la legislatura hand’afavorir la coordinació i optimitzar els recursos. • Creació de noves regidories i canvis de nom i funcions a d’altres: • Regidoria planificació i grans projectes. • Creació de la Delegació de Noves Tecnologies. • Canvi del nom de la regidoria de la Dona per regidoria d’Igualtat. • Canvi de nom de la regidoria d’Esports per Esports, Oci i Temps Lliure. • Cal completar i reorganitzar el nivell de descentralització. Caldria anar cap a un punt d’atenció al públic per districte quan aquesta divisió estiga feta. Per tant, caldria un punt d’atenció al públic – Espai Cívic- a Almardà i aprofitar les noves tecnologies per garantir el principi de proximitat i evitar desplaçaments als ciutadans. • Construcció i desenvolupament del nou edifici administratiu juntament amb una ciutat administrativa (Seguretat Social, Hisenda...) • Creació de l’Oficina Tècnica d’Activitats. • Creació de l’Oficina Tècnica de Mobilitat. • Creació de l’Oficina Tècnica d’Urbanisme. • Creació de l’Oficina Tècnica de Patrimoni. • L’Ajuntament ha de saber fer visible als ciutadans el seu treball. A tal efecte proposem:GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina25
 26. 26. o Un programa de visites per a escolars: L’Ajuntament per dins. o Un programa de promoció política dins d’un mitjà de comunicació audiovisual dirigit des del Gabinet de Protocol. o Establir un observatori ambiental per traslladar informació divulgativa sobre l’estat ambiental del municipi : emissions, soroll, abocaments, etc. • Coherència de la imatge corporativa de l’Ajuntament. • Al mateix temps ha de saber escoltar les propostes de millora dels ciutadans, per això proposem: o Funcionament real del defensor del ciutadà i de la bústia de queixes i suggeriments de la pàgina web. • Desenvolupament de Sistemes d’Informació Geogràfica per a la Ciutat. Això ajuda a racionalitzar les xarxes existents: o Clavegueram (Residuals, Pluvials), Abastiment d’aigua, Enllumenat públic, Carrers, Camins. o Urbanística. o Volumetria, Localització, Planificació. o Creació d’un sistema d’informació geogràfica per al municipi.Per últim fem una proposta participativa d’organització de la ciutat endistrictes que esquemàticament són: Almardà, Morvedre, El Port-CiutatFactoria, El Port-Almudàfer, Disseminats.4.2.3Àrea de Territori.4.2.3.1 -Planificació i Grans Projectes Urbans. INTEGRACIÓ PORT-CIUTAT. PROJECTE FAÇANA MARÍTIMA.Àrea recreativa a la zona de Menera amb un auditori a l’aire lliure per poder fer concerts i actes multitudinaris.Nau de tallers centre multiús-congressos-concerts-fires.Passeig marítim integrat amb Menera, remodelació edificis costes per tindre Centre Civic/Centre recepció visitantsCasa Groga. Recuperació com instal·lació cultural/museística/públic.El Port marítim és una infraestructura fonamental per a la nostra ciutat. Hem de mirar cap la mar i demanar una major autonomia de funcionament en la gestió del nostre port. Sense perdre la competitivitat que suposa pertànyer a l’Autoritat Portuària deGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina26
 27. 27. València, no podem ser la seua porta de darrere en quan al tipus de mercaderies a tractar.La gran ampliació que es va a produir ha de ser vigilada i consensuada amb l’Ajuntament de Sagunt.Hem de demanar a l’autoritat portuària que cedisca el moll del Pantalà per posar-lo en valor com a lloc de passeig i final de la via verda de Ojos Negros.Introducció del Port esportiu/pescador dintre de la primera dàrsena, per evitar l’impacte sobre la platja del Port i la despesa que suposa ubicar-lo en la zona que proposa l’avant-projecte.La integració Port Ciutat, consensuada amb l’Ajuntament i dintre d’un procés de participació pública és un dels grans projectes per a la nostra ciutat. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES.COBRIMENT DE LES VIES/ACTUACIONS EN BAIX VIES. Nova estació. Remodelació del barri. Nou polígon industrial per traslladar activitats industrial fora de baix vies. Llosa de cobriment i pas amb la execució de les obres de la LAV- València Castelló.INFRAESTRUCTURES VIARIES/FERROVIARIES. Eix Cantàbric. Connexió FERROVIARIA Port Marítim. BY-PASS.ÀREES I CORREDORS VERDSPARC NATURAL MUNICIPAL DE LA MUNTANYA DE ROMEU.Executar el passeig marítim d’Almardà. Compromís amb la regeneració de les platges i les zones verdes. PER TAL DE CONNECTAR TOTA LA ZONA LITORAL DE CANET A ALMENARA.Parc de Sant Cristòfol. Sense torres/Gestionar amb IberdrolaCompletar Ronda del castell: finalització, pavimentació, il•luminació i accessibilitat en vehicles especials, millora del PR i eliminació d’infravivenda.Posada en valor com a Escola Natura de les Escales.Adequació de tot el llit del riu com a espai obert i verd per a tota la ciutat. CIUTAT ADMINSTRATIVA. Desenvolupament de dotacions, serveis PARC CENTRAL de Ciutat Nova.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina27
 28. 28. 4.2.3.2Agricultura.L’agricultura valenciana està patint des de fa temps una crisi estructurali necessita ajudes a tots els nivells. És per això que el BLOC sempre haestat al costat dels llauradors. • Des del Consell Agrari, en totes les seues funcions de formació, assessorament, vigilància, infrastructures viàries, etc... • Suport actiu a l’agricultura, amb la modernització de les zones de regadiu. • Desenvolupament de mesures per a l’adaptació dels models tradicionals de cultiu cap a l’agricultura ecològica al municipi • Buscar la millora en les xarxes de distribució dels productes locals, de cara a una diferenciació respecte a d’altres. • Establir convenis amb IVIA per al desenvolupament de nous cultius en la zona del Camp de Morvedre • Desenvolupar un manual de bones pràctiques agrícoles per al municipi. • Establir controls de qualitat en les aigües de reg, per a determinar la necessitat d’adob a les zones amb reg per degoteig • Detindre les grans transformacions o modernitzacions en zones amb pendent • Prohibir el canvi de cultiu de secà a regadiu en aquelles zones on no siga recomanable (àrees de muntanya). Donar alternatives per a aquestes zones per a evitar el seu abandonament sobtat (reforestació de terres agrícoles) • Demanarem la recol.locació dels treballadors agrícoles afectats per processos d’industrialització. • Defensarem uns preus dignes per al sòl agrícola afectat per infraestructures i per polígons industrials, i intentarem evitar que ningú especule aprofitant-se de la crisi del sector.4.2.3.3 Urbanisme i infraestructures. • Disseny d’un nou PGOU sobre les següents bases: o La renovació interna ha de primar sobre les noves àrees construïbles. o Primar la qualitat sobre la quantitat dels nous espais urbanitzats. o Primar la vivenda de densitat mitjana. o Perspectiva d’integració urbana de la ciutat. Ciutat compacta. o Planificació Estratègica en relació amb els usos del territori. o Participació pública.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina28
 29. 29. o Catàleg de Paissatge. o Catàleg de BICs i BRL. • Pla Especial de Ciutat Vella o Renovació interna. o Esponjament. o Ordenances de façanes. o Ajudes per a renovació de vivendes o APUS  Juderia.  En Jou.  Sant Ramón.  Banys àrabs. • Urbanització de Menera, amb previsió d’un aparcament gran i una zona per a grans espectacles –auditori a l’aire lliure. • Nous espais cívics d’acord amb la divisió de districtes: Previsió d’Espai Cívic per a Sagunt-La Rosana. • Adequació de l’entorn del Castell. • Ronda Sud al Port de Sagunt (de Menera fins a Veral). Acabament de Tres d’abril. • Desdoblament complet de l’Avinguda de la Vila. • Connexió amb l’A-7 d’entrada per a Sagunt. • Proteccions acústiques Nord del Palància. • Ponts  El Port – Canet  Ponts de connexió SUNP IV4.2.3.4Vivenda. • Diversificació de l’oferta d’habitatge respecte del concepte antic de família i donant pas també a famílies monoparentals, singles, gent gran que viu sola en situació de dependència. • Gestió VPO per part de l’ajuntament i adjudicació per sorteig (transparència, evita diners negre). En aquest sentit, s’ha proposat realitzar una proposta de lliure adhesió dels constructors cap aquest tipus de ofertes. • Increment del percentatge de VPO fins al 50%. • Gestió de vivendes de lloguer des del mateix Ajuntament per mitjà de convenis amb agents socials, com ara els sindicats. • Llistat d’habitatges buits, desincentivant la seua propietat. • Intermediació en Lloguer Jove (lloguer per a menors de trenta anys) i Compartir pis. • Desenvolupament de polígons de vivenda d’autoacabament. • Afavorir la creació de vivenda en règim de dret de superfície.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina29
 30. 30. • Ajudar a les promocions locals i/o cooperatives a desenvolupar la seua activitat. • Incentivació de la rehabilitació en zones degradades (ciutat vella) per a garantir el recanvi plobacional.4.2.3.5Medi AmbientGestió de l’aigua • Establir, a través de l’empresa municipal de l’aigua, les actuacions de millora necessàries per a reduir les pèrdues que es generen al municipi fins a nivells semblants als d’altres municipis. • Aprofitar les aportacions sobrants de pous o de l’antic abastiment de Soneja per a usos on els requeriments de qualitat d’aigua siguen més baixos (polígons industrials). o Redistribució de la planificació hídrica del Camp de Morvedre. • Posada en funcionament de la desaladora. o Connexió amb xarxa de distribució. o Estudi dotació industrial/altres. • Establir una xarxa de baixa pressió al municipi per a usos com el reg de jardins, la neteja de carrers. • Detectar al terme municipal quins pous afecten de manera més important als aqüífers presents al municipi, per a intentar trobar altres alternatives d’abastiment.Soroll • Pla Acústic Municipal. Execució • Ordenança de soroll municipal. Execució. • Instal•lació de barreres sonores al voltant de l’AP-7. • Repavimentació amb paviment sonoreductor de les vies amb més trànsit de la població.Gestió Ambiental i Ecoeficiència • Inclusió dels departaments de l’Ajuntament en la ISO 14.000. • Instal•lació de plaques solars als edificis públics del municipi. No s’ha executat • Establiment de noves ordenances per a la prevenció de la contaminació al municipi: o Soroll. o Qualitat de l’aire. o Contaminació electromagnètica.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina30
 31. 31. o Residus. o Abocaments, etc. • Desenvolupar ferramentes per evitar la contaminació biològica que pot generar l’ampliació del port comercial. • Reduir les emissions de CO2 a Sagunt per mitjà d’acords amb les empreses. o Inventari d’emisions. o Comisió interdepartamental de lluita contra el canvi climàtic. • Informació periòdica als ciutadans de les medicions de qualitat de l’aire i resta d’agents contaminants. o Estudi d’Immisió. o Estudi epidemiològic. • Establir una agència municipal per a la col•laboració en la promoció industrial, que ajude a la millora ambiental dels polígons municipals. • Fomentar i facilitar el compromís ambiental de les empreses a través de sistemes de certificació ambiental i la sostenibilitat.Contaminació lumínica. • Reduir la il•luminació de determinades zones. Nord del Palància. • Canvi al sistema LED per a l’enllumenament dels nostres carrers.Residus • Desenvolupar la recollida selectiva a tot el municipi. Introducció del contenidor marró. • Desenvolupar la recollida de miniresidus en contenidors de mobiliari urbà. • En les noves urbanitzacions els contenidors haurien d’anar soterrats. • Tots els edificis públics han de tindre PUNTS VERDS per a la recollida de piles i mini -deixalleries. • Establir per als diferents polígons industrials sistemes de reciclatge i reutilització de residus de tipus industrial interns per aprofitar subproductes i matèries auxiliars de les diferents empreses.Ús públic i gaudi del Medi Ambient • Elaborar proposta de “Vies Verdes de Morvedre” :  Circuits intraurbans amb carril-bici-peatonals. Recuperació sendes-camins rurals-vies pec. Pla de Vials No Motoritzats  Sagunt-Port: Menera – Internuclis – SEPES. (Interés cultural)GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina31
 32. 32.  Almardà_Marjal dels Moros. (Via pecuària)  Sagunt-Romeu. (Des de Sant Cristòfol fins a Bonilles)  Senda dels Lladres. Castell.  Camí Vell de Terol. Camí de Les Valls. Palància (Via pecuària, connecta pobles de la Baronia).  Camí dels Molins: al voltant de la Rosana (Al voltant de les séquies, interés cultural)  Final de la Via Verda d’Ojos Negros. • Espais verds, mesures d’esponjament de la ciutat  Estudi d’aquelles zones interiors dels cascs urbans més compactes en ambdós nuclis , per trobar solars que permeten fer places i augmentar la presència d’espais verds com ara la Plaça Bilbao, Hort del Convent de Santa Anna, Solars a Ciutat Vella, Solar a l’est de Mestre Tarazona. • Parcs Periurbans:  Sant Cristòfol, Muntanyeta de l’Aigua Fresca, Ribera del Palància, Castell de Sagunt, Almardà - Séquia del Rei, El Picaio. • Paratges Naturals:  PNM de Romeu.  Marjal d’Almenara (Demanar declaració de paratge natural autonòmic).  Marjal dels Moros (Demanar declaració de paratge natural autonòmic). • Adequació de solars per crear espais verds o de cultiu. • Gestió dels espais verds:  Col•laboració en la gestió forestal de les muntanyes de Sagunt.  Establir criteris d’eficiència ecològica a l’hora del disseny de parcs i jardins al municipi.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina32
 33. 33. 4.2.4Àrea de Patrimoni.Donada la importància d’un objectiu com la consecució d’una distinciócom la de Patrimoni de la Humanitat, entenem que les àrees que hi estanrelacionades han d’estar coordinades i buscar poder preparar estacandidatura de forma centralitzada i coordinada amb les altres referentsa l’estartègia de ciutat: Territori i Economia.Igualment, estos punts estan en relació amb el projecte de SaguntEscenari de la Història i recullen accions en relació al turisme, patrimonii cultura que poden desenvilupar-se junt amb la preparació de lacandidatura.4.2.4.1 TurismeUna part del potencial turístic de Sagunt està encara per desenvolupar.Disposem de platges, de zones humides i de muntanya protegides i d’undels patrimonis monumentals més importants de l’Estat. Per tant, lanostra oferta es pot diversificar i a més pot generar treball tot l’any:turisme tradicional, turisme verd i turisme cultural.Per això pensem que les àrees de Turisme-Platges-Patrimoni han d’estarconnectades, coordinades i a ser possible portades per un mateixregidor.Quant al turisme cultural, el primer que cal és dotar-nos de lesinfrastructures necessàries. Per això cal posar en valor tot el nostrepatrimoni històric.Necessitem ofertes diverses i atractives: museus, itinerarismonumentals, programes concrets d’exposicions...La futura ciutat deles Arts Escèniques, el festival de Sagunt a Escena i els diferents actesfestius (com la Setmana Santa, les Falles, els Moros i Cristians) han defuncionar com un pol d’atracció de primer ordre.Hem de participar en la Xarxa de Ciutats Jueves i en la de CiutatsMonumentals Mediterrànies, i hem d’organitzar tot tipus d’actes, des delMercat Medieval a una fira gastrònomica, passant per festivals de teatrei música.Pel que fa al turisme verd en les zones humides (Marjal dels Moros iMarjal d’Almardà) cal una política decidida de protecció i promoció coma atractiu turístic amb la creació de les infrastructures necessàries il’organització d’itineraris i visites. En les zones de muntanya també hemGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina33
 34. 34. d’habilitar i assenyalar camins, sendes i zones d’espai ben condicionat(veure proposta de territori).L’Oficina de Turisme i els museus i monuments haurien d’adequar el seuhorari als horaris de les visites i dels principals monuments de la ciutat.Cal desenvolupar campanyes de difusió i promoció en tots els àmbits:internacional, estatal, nacional, escolar, tercera edat...des d’unaperspectiva de ciutat valenciana.Crear la llicència de Guia Turístic Oficial de Sagunt.Signar un acord amb la resta de pobles del Camp de Morvedre. de cara allançar una marca de turisme comarcal. El turisme a la comarcaindirectament ajudarà a Sagunt.Creació de noves places d’hotel a la zona del moll i amb la rehabilitaciód’edificis històrics de Ciutat Vella. Hotel amb encant en el Palau deGaeta.Potenciació de restauració d’alta qualitat amb la creació d’una extensióde la Universitat de matèries relacionades amb el turisme i larestauració.4.2.4.2 Patrimoni Històric.Disposem d’un gran patrimoni històric i industrial que la ciutat haacumulat durant més de 2500 anys i que tenim totalment desaprofitat, enla majoria dels casos perquè l’Ajuntament no hi té competències. Elpatrimoni pot ser un dels principals motors econòmics de la ciutat i hemde traure-li el màxim partit, a banda del seu paper simbòlic com aherència històrica que nosaltres hem de millorar per a les generacionsfutures. • Posada en marxa immediata del Museu Arqueològic Industrial. • Posada en valor dels Banys Àrabs comprant l’immoble i rehabilitant-ho. • Recuperació de l’antic port al Grau Vell i de l’àrea arqueològica. • Museu de l’Almodí. • Museu de la romanització a l’Alqueria i muntanya de l’Aigua Fresca. • Recuperació de la Juderia. APUs necessaris per la seua adequació.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina34
 35. 35. • Continuarem insistint per aconseguir que les administracions competents invertisquen al Castell anualment una quantitat fixa, i que el monument puga ser visitable dignament. • Suport a la Fundació de la Juderia de Sagunt, cedint una casa municipal per a la ubicació d’un xicotet museu de temàtica hebraica. • Intervenció per a recuperar el Calvari Vell i altres punts d’interés com la Casa Romeu. • Preservació de les restes arqueològiques importants que puguen aparèixer, tal i com s’ha fet al Marvi o a l’Antiga Moreria. • A més, cal actuar en la conservació dels barris i edificis més representatius del que va ser la ciutat factoria.4.2.4.3 Platges. • Recuperació i posada en valor del sistema dunar de la zona de Menera. • Passeig marítim d’Almardà. • Instal•lació de lavabos a les platges on no existeixen.4.2.4.4Cultura.El BLOC al capdavant del departament de Cultura, va consolidar unaprogramació estable, plural i diversa, és el moment, amb total’experiència que hem acumulat, d’analitzar detingudament on enstroben i cap on volem anar.A més el departament de cultura juga un paper clau en la dinamitzacióde Patrimoni per la Humanitat, de tal manera que deu dirigir i adreçartotes les manifestacions culturals de la ciutat cap a este objectiu amésde mantindre i reprendre una qualitat que en esta legislatura s’ha anatperdent.Proposem un PLA DE GESTIÓ CULTURAL INTEGRAL en què es faça unestudi detallat de totes les activitats culturals (tant de manifestacionsartístiques com tradicionals) que es duen a terme o es promocionen desdel departament, els diferents espais que gestiona, la resposta real dela ciutadania a les propostes, les diferents ajudes i subvencions que esdonen i les aportacions que arriben a les activitats del departament, aixícom l’oferta privada o alternativa a la pública que hi ha a la ciutat.Per a dur-lo a terme caldria consultar a entitats culturals, associacionscíviques, a l’equip tècnic del departament i al Consell Assessor. Tot ambGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina35
 36. 36. la finalitat de fer una política cultural més ajustada a la realitat delmunicipi.Dins desta proposta de Pla de Gestió Cultural Integral caldriacontemplar, des del punt de vista del BLOC: SAGUNT PATRIMONI DE LA HUMANITAT. o Creació de la marca: SAGUNT, ESCENARI DE LA HISTÒRIA. o Cal una estratègia d’imatge integrada i uniforme per a tota la publicitat del Departament de Cultura. o Creació dITINERARIS CULTURALS (de béns patrimonials històrics i industrials, despais contenidors de cultura -sales dexposició, cinemes, teatres-, de rutes festives pel calendari -Falles, Moros i Cristians, Setmana Santa, Nou dOctubre, festes patronals...) o Desenvolupament de polítiques encaminades a prestigiar i afavorir la col•laboració, participació, patrocini i mecenatge cultural des dun PATRONAT PEL MECENATGE CULTURAL (ajuntament, empresaris o entitats). o SAGUNT CAPITAL DE LA ROMANITZACIÓ. o Creació del Patronat del Sagunt a Escena amb presència de l’Ajuntament i les entitats privades. o Revitalització del teatre romà. Programació estiu tardor. o Coordinar activitats amb associacions culturals per al foment dels valors tradicionals, patrimonials de Sagunt i la seua història en relació a l’escenari de la història, el Castell de Sagunt:  Guerra de la Independència.  Destrucció de Sagunt, etc Estudi de creació de PROGRAMES DACCÉS A LA CULTURA ( ampliació dajudes a col•lectius poc incentivats, abonaments multiculturals...) Recerca i adequació dESPAIS OBERTS estables de la ciutat per dur les manifestacions culturals al carrer i aproximar-les al ciutadà (plaça del Centre Catòlic, Terraets, Triangle Umbral, Malecón...) Compromís de seguir recolzant polítiques de "MUSEÏTZACIÓ DE LA CIUTAT". Especial atenció a la DIVERSITAT CULTURAL. Seguir donant especial suport a aquelles activitats culturals arrelades al nostre sentir nacional tant en les seues manifestacions tradicionals com en les més actuals que mostren la vivesa de la nostra cultura (folk, cinema, còmic...) i difonent també altres manifestacions culturals de lEstatGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina36
 37. 37. des de la pluralitat i la diversitat que el definix, així con daquelles que pogueren acostar-nos millor als nouvinguts. NAU DE TALLERS. NOUS ESPAI MULTIUSOS DE LA CIUTAT. Cinema d’Estiu. Plaça Cervantes/Facundo Roca/Triangle Umbral/Concòrdia. Divendres de cinema. Potenciació de les Nits Màgiques. La gestió de les sales d’exposicions hauria de passar al Departament de Cultura. D’esta manera es podrien aprofitar les sinèrgies i col•laboracions amb la resta de la comarca i altres municipis, i muntar exposicions itinerants d’artistes del Camp de Morvedre. Recuperació de la programació cultural en el Mario Monreal/Programació cinema/total del Cine Capitol com a infrastructura cultural de proximitat municipal amb la necessària adequació tècnica per poder fer cinema de qualitat fora dels àmbits comercials totes les setmanes i consolidar una programació anual de Cinema en Valencià per adults i escolars. Redreçar el Festival de Música al Port destinat a joves creadors de la comarca. Festival de cantaautors El departament de Cultura hauria d’estar present en la Fundació i el Campus de les Arts Escèniques. Potenciar l’acord amb Conselleria per a l’execució del Campus de les Arts Escèniques. Creació d’un premi d’assaig sobre la comarca. Muntatge d’un Congrés bianual sobre patrimoni valencià.4.2.5Àrea de Serveis Urbans.4.2.5.1Manteniment • Instal·lacions de jocs tradicionals valencians. • Retolació de carrers normativa i respectuaosa amb el valencià. • Preferencia de contractació als treballadors del municipi/comarca en condicions d’igualtat i sense que siga causa de discriminació • Il·luminació.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina37
 38. 38. o Faroles solars o Leds o Tancaments de carrer. • Vials no motoritzats. • Senyalització circuits de benestar. • Planificació de reparació i manteniment de vies. • Canviar els ressalts per rinyons. • Eliminar les torres de mitja tensió en els sector residencials. • Polígons SEPES Adequació avinguda. Línies d’aparcament. Abocador ilegal en front de lafarge. eiliminar. Transport públic als polígons Tramvia i carril preferent. • Als parcs de la ciutat instal•larem zones de jocs diferenciades per edats (0-5 anys, més de sis anys..., més de 65 anys). • Els jocs infantils han d’estar separats per obstacles de la resta de la plaça per evitar l’entrada de bicicletes. • Panells informatius sobre horaris i funcionament. • Planificació de les obres que es fan als carrers, ordenació temporal. • Més papereres en les zones de jocs infantils i adequació d’algunes zones per cobrir-se de pluja o sol. • Instal•lació dun repetidor a la ciutat de Sagunt pels problemes en algunes zones per veure correctament tots els canals de televisió4.2.5.2 Mobilitat Urbana.Accessibilitat Individual • Atenció especial a la peatonalització i accessibilitat de zones de Ciutat Vella i el Castell. • Aplicació de l’Estudi de mobilitat urbana a la ciutat de Sagunt i al Camp de Morvedre.Mobilitat individual • Ronda sud que connecte la N-340 amb el Clot del Moro. • Connexió de Sagunt amb Canet. Acondicionament del Camí de Montiver. • La necessitat d’aparcament al districte de Morvedre és molt important. Si, a més, afegim que la zona de Ciutat Vella ha de ser focus de Turisme i es planteja una peatonalització parcial, calGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina38
 39. 39. trobar zones d’aparcament. A Ciutat Vella cal una àrea d’aparcament en alçada per als veïns.  Pàrquing en alçada al Mercat/Centre Catòlic. Allí ons diguen en Ciutat Vella.  Acabar el Pàrquing de Dr PalosMobilitat col•lectiva • Estació d’autobusos urbans i interurbans al costat de la zona de l’estació de trens, connectant així de manera ordenada dos nusos de comunicació importants. Increment de la capacitat de transport públic local i comarcal, que requereix d’importants zones d’aparcament • Racionalització de l’ús dels serveis de transport per obtindre’n una major eficiència. • Tramvia. O proposta de transport públic per vial de reserva preferent (almenys recorreguent la linialitat de la ciutat) amb connexió amb l’estació de ferrocarril fins la zona de Menera. • Convertir en carreteres el camí Vell de Terol, el camí de les Valls i el camí de Llíria. • Línia universitària: Port-Sagunt-Politècnic-Burjassot (per la nova Ronda Nord de València). • Increment de la connexió amb altres municipis de la Baronia i les Valls (complementaris amb el tren). • Sistemes de foment del transport no motoritzat, aparcaments de bicicletes, sistemes públics de lloguer de bicicletes relacionades amb ciclo-rutes, etc.SAGUNBICI. Instalació. Adequació dels vials no motoritzats.TRANSPORT PÚBLIC. • Revisió del conveni de transport públic aconseguir transport gratuït per estudiants, titulars de pensions no contributives, aturats.TRÀNSIT • La circulació de camions està prohibida a tota la ciutat i eixa prohibició ha de ser complida taxativament. Ni els carrers estan preparats per a tant de pes ni és convenient que vehicles d’eixes dimensions formen part del paisatge urbà de la nostra ciutat. El camions han d’aparcar a l’aparcament de camions.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina39
 40. 40. • Creació de zones de càrrega i descàrrega en diversos punts de la ciutat. • Necessitem una connexió de la carretera de la IV Planta amb el by- pass abans d’arribar a Puçol per facilitar l’eixida i entrada dels camions a Parc Sagunt. • També una connexió des del districte de Morvedre per l’oest de la ciutat amb l’autovia d’Aragó (N-234). • Executar les connexions de carril bici necessàries que estan pressupostades des de fa dues legislatures i que encara no s’han dut a terme. • GUALS o ITV per als Guals. o Descompte dels dies de mercat. o Guals blaus/taronja/verds en funció de les hores que s’utilitzen. o Revisió targetes de minusvàlids.4.2.5.3 SAGLa Societat Anònima de Gestió suposa en estos moments la quarta partdel pressupost de l’Ajuntament. Es tracta d’una empresa que, tot i queha millorat molt en els últims quatre anys, encara es queda lluny delspropòsits que ha de tindre una empresa pública, com ara l’abaratimentdel servei. Per a millorar la situació de competitivitat de la pròpiaempresa, però també, i especialment, la neteja dels nostres carrers, larecollida del fem i la neteja dels edificis públics, proposem lamodernització del servei, amb una forta component de ResponsabilitatSocial Corporativa CONTENIDOR MARRÓ. POSADA EN MARXA DE CONTENIDORS SOTERRATSGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina40
 41. 41. 4.2.6Àrea de Benestar i Qualitat de Vida.4.2.6.1 Gabinet de promoció del valencià • Oferiment a algun mitjà local de fer cursos de valencià o programes en valencià en les seues pàgines o programacions. • El BLOC es compromet a exigir el coneixement del valencià al nivell adequat a la funció que es vaja a fer per a treballar en lAjuntament de Sagunt. • Documentació en la llengua que trie el ciutadà. • Consell Social de la Llengua, de cara a mampendre un diàleg social en matèria de política lingüística, entendre les peculiaritats de les diverses parts del municipi i per tal de fomentar lús social de la llengua. • Polítiques dacollida i integració lingüística als nousvinguts, amb plans dintegració lingüística per a adults estrangers.4.2.6.2 Convivència • Proposem que totes les antenes de telefonia mòbil estiguen fora del nucli urbà i que es faça una ordenança sobre el tema com a mecanisme de prevenció. • Proposem soterrar progressivament els contenidors de fem. • Control efectiu del soroll de les motos. • Potencianciacó d’activitats de grafittis (reredactar) llocs específics per a grafits dins de la ciutat i càstig dels grafits fora d’eixos espais amb la neteja de la façana, persiana o paret embrutada. • PIPICANS. Instal·lació al llarg dels recorreguts més utilitzats i aplicació de la normativa municipal per als incívics. • Control per la policia local de la invasió de via pública de les construccions d’edificis i cases en general. • Control a les empreses que foraden els nostres carrers. • Les obres als carrers s’han de fer només en determinats horaris i èpoques de l’any. Per això proposem que la regidoria de manteniment les planifique anualment i la policia local controle la seua efectivitat. Prohibició absoluta de coincidència temporal en el mateix carrer de dues obres. • Col•locació d’espills per facilitar la visibilitat del trànsit en les zones més conflictives.GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina41
 42. 42. 4.2.6.3 Cohesió social. Benestar i solidaritatUna ciutat que creix, corre el risc també de fer-ho en bosses de pobresai exclusió i ens pertoca afrontar els dèficits de benestar amb diligènciaper tal que no es pose en risc la convivència. PLA INTEGRAL DE POBRESSA 0. BANC D’ALIMENTS AUTO-GESTIONAT. Revitalització/revisió i posada en marxa del PLANS DE LA LEGISLATURA 04-07. Coordinació de les accions socials municipals amb d’altres organitzacions no governamentals sumant esforços. DESENVOLUPAR CONVENIS D’AUTO-GESTIÓ AMB LES ENTITATS DEL VOLUNTARIAT EN LA CIUTAT. Potenciar l’educació i formació en valors des de les institucions municipals. Establiment de polítiques d’inserció socio-laboral per a les empreses dependents de l’ajuntament i aquelles que es subcontracten. Foment i suport d’iniciatives d’inserció social i laboral a través d’entitats privades, ONG’s de grups en risc d’exclusió. COMPRA ÈTICA. COOPERACIÓ INTERNACIONAL. APLICACIÓ DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA. APLICACIÓ DEL PLA D’ACCESSIBILITAT.Igualment una ciutat que creix de forma sostenible i progressista had’establir compromisos amb els Països del Sud en la lluita contra lapobresa tendint ponts i accions de treball amb les quals es contribuïscaa disminuir la desigualtat existent entre països rics i pobres. Per això,formes de comportament ètiques aplicades des de la perspectiva delluitar contra la pobresa en la política municipal seran objecte d’atencióper part del BLOC4.2.6.4 Els nous valenciansSagunt, com qualsevol ciutat en fort creixement a hores d’ara, precisafomentar entre els seus ciutadans la consciència de CIUTATDACOLLIDA a què està abocada. Es per això que, per no cometre denou errades del passat, i donades les noves circumstàncies delfenomen, hem dafrontar-lo des de la voluntat i la capacitat.Els nouvinguts són una font de riquesa cultural, que ens obliguen aconviure amb noves formes i tradicions que no deuen ser viscudes coma un risc per als nostres costums. Perquè això siga possible, elsnouvinguts han dincorporar-se progressivament en el funcionamentGRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina42
 43. 43. habitual de la nostra societat alhora que la nostra societat va fent-se méspermeable cap a les noves formes de convivència.Hem de garantir els drets dels immigrants i demanar-los l’acomplimentdels seus deures per a una integració plena. • Fomentar l’associacionisme com a mitjà d’interlocució, per conèixer les diferents inquietuds i necessitats, i com a mesura d’integració. • Creació de la figura del mediador intercultural municipal. • Foment de polítiques que promoguen imatges no estereotipades ni discriminatòries. • Facilitar l’accés a l’aprenentatge de les dues llengües cooficials. • Exigir la integarció cultural als nouvinguts. • Creiem en la cultura com a eina d’integració dels immigrants, amb plans específics com ara: o Fira Cultural de les nacions (musical, culinària, etc..). o Exposicions de les diferents cultures nouvingudes. o Actuacions ètniques per conèixer la cultura específica de cada poble.4.2.6.5 Joventut i Infantessa ACTIVAR EL PLA JOVE I DESENVOLUPAR EL CONSELL DE LA JOVENTUT QUE COMENÇÀ A ENLLESTIR-SE EN LA LEGISLATURA. 04-07 Reactivació del Consell Local de Joventut per a desenvolupar el Pla Jove aprovat en 2006 que li done major autonomia en la seua execució, seguiment i avaluació. Consolidar el servei DINA encetades amb corresponsals en cada Institut potenciant la seua publicitació i coneixement entre els joves estudiants. Implantació de nou del servei de Jovempleo com una oferta permanent i pròpia de l’Ajuntament de Sagunt i d’altres per a tota la comarca, oferint els serveis d’informació per l’ocupació, orientació laboral i dinamització de la recerca activa d’ocupació per als joves en coordinació amb altres línies de política d’integració de promoció econòmica.. Millorar quantitativament les places i qualitativament els continguts de l’Escola d’Estiu, Nadal de Xiquets i Pasqua de Xiquets. Potenciar els premis Goma de Nata de literatura breu, Narciso de cantautors i Morvedre Rock de música, reincorporant els premis de fotografia jove i curtmetratges. Col•laboració amb els altres departaments com ara mediambient (Colla Verda).GRUP MUNICIPAL BLOC.AJUNTAMENT DE SAGUNTC/ Autonomia 2, 46500. Saguntgrup.municipal.bloc@gmail.com 618305408 Pàgina43

×