En Francesc Fernandez i Carrasco, Portaveu del Grup Municipal del
BLOC-CM COMPROMÍS, presenta davant el Ple municipal de S...
Així mateix, la Llei 16/2012 de 27 de desembre per la qual s’adopten
diverses mesures tributaries dirigides a la consolida...
2) L’Ajuntament de Sagunt rebaixarà el tipus de gravamen en l’IBI de
natura rústica per adaptar-lo a la situació de crisi ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Moc bonificació ibi 13-09-24

165 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moc bonificació ibi 13-09-24

  1. 1. En Francesc Fernandez i Carrasco, Portaveu del Grup Municipal del BLOC-CM COMPROMÍS, presenta davant el Ple municipal de Sagunt la següent: MOCIÓ SOBRE ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES DE LA CIUTAT DE SAGUNT. El Ple de l’Ajuntament de Sagunt, aprovà en sessió ordinària de desembre de 2012 la revisió de l’Ordenança Fiscal de l’Impost de Bens Immobles de la Ciutat de Sagunt, de tal forma que el tipus de gravamen per als immobles de naturalesa urbana es fixaria amb el següent criteri Es modifica el tipus de gravamen de tal forma que es compense l’efecte de l’augment del valor cadastral dels immobles del municipi i la pujada del 10% introduïda per el Decret 20/2011. (Aproximadament un 0,7) Els ciutadans i ciutadanes de Sagunt hem vist com en un any hem patit una revisió dels valors cadastrals abusiva i desmesurada, i on l’Ajuntament ha fet cas omís a les peticions de la ciutadania i els Grups Polítics de l’Oposició a negociar la revisió de la ponència de valors amb xifres que reflexen de forma més fidel la revalorització del sol tenint en compte els efectes de la crisi que estem patint i no basada en els temps de bonança com ha fet el Cadastre en una opció merament recaptatòria. L’única forma de compensar eixa pujada cadastral injusta i desmesurada és a través de la modificació del tipus de gravamen, situant-lo en xifres que facen disminuir el rebut de la contribució. Igualment, es deu revisar també el tipus de gravamen de l’IBI de rústica, ja que el coeficient no s’ha modificat per adaptar-se a la situació de crisi, augmentant per tant la pressió fiscal davant d’una situació de menors ingressos per a les famílies. GRUP MUNICIPAL BLOC-C.M.COMPROMÍS AJUNTAMENT DE SAGUNT C/ Autonomia 2, 46500. Sagunt grup.municipal.bloc@gmail.com 618305408
  2. 2. Així mateix, la Llei 16/2012 de 27 de desembre per la qual s’adopten diverses mesures tributaries dirigides a la consolidació de finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, publicada al BOE en data 28 de desembre i amb vigència des de l’1 de gener de 2013 introdueix a l’article 74 un nou punt, el 2.4 dintre del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest punt 2.4, en l’apartat que fa referència a les bonificacions potestatives de l’Impost sobre bens immobles que els ajuntaments poden aplicar diu el següent: 2. 4: Els ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball que justifiquen aquesta declaració. Correspondrà dita declaració al Plenari de la Corporació i s’adoptarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Amb aquesta bonificació s’avança en promoure i ajudar aquelles entitats de caire social que realitzen la seua tasca a la ciutat. De la mateixa manera, empreses i entitats amb caire social que avui s’implanten en la nostra localitat, podrien beneficiar-se d’una bonificació de fins al 95% de la quota de l’IBI si així ho considera la corporació municipal en acord plenari. Per la mateixa raó, aquelles empreses culturals que ara mateix estan sofrint un IVA al 21% que amenaça en acabar amb la nostra cultura valenciana, també podrien sortir beneficiades. Es per això que es proposen els següents ACORDS 1) L’Ajuntament de Sagunt es ratifica en l’acord plenari de la sessió ordinària de desembre de 2012, és a dir, retornar l'IBI als valors de 2011. GRUP MUNICIPAL BLOC-C.M.COMPROMÍS AJUNTAMENT DE SAGUNT C/ Autonomia 2, 46500. Sagunt grup.municipal.bloc@gmail.com 618305408
  3. 3. 2) L’Ajuntament de Sagunt rebaixarà el tipus de gravamen en l’IBI de natura rústica per adaptar-lo a la situació de crisi que vivim. 3) L’Ajuntament de Sagunt inclourà a l’ordenança fiscal reguladora de bens immobles l’articulat corresponent, mitjançant el qual es podrà sol·licitar una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstancies socials, històric artístiques o de foment de treball que justifiquen aquesta declaració. 4) L’Ajuntament de Sagunt, alhora de bonificar aquest impost tindrà en compte la vinculació social, cultural, històric artística o de foment del treball de l’activitat econòmica de l’immoble a bonificar i es demanarà un vincle important i social amb el municipi. Aquesta declaració d’especial interès que marca la llei haurà de quedar degudament acreditada pels mitjans tècnics que l’ajuntament en la posterior regulació de la bonificació tinga a be d’articular. Francesc Fernàndez i Carrasco Portaveu Compromís per Sagunt. GRUP MUNICIPAL BLOC-C.M.COMPROMÍS AJUNTAMENT DE SAGUNT C/ Autonomia 2, 46500. Sagunt grup.municipal.bloc@gmail.com 618305408

×