Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moc 12 12-17-teleassistència

155 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moc 12 12-17-teleassistència

  1. 1. MOCIÓ PER EXIGIR LA GENERALITAT QUE ASSUMISCA LA PARTPROPORCIONAL DE L’IMSERSO PER CONTINUAR PRESTANTINDEFINIDAMENT EL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA ALS AJUNTAMENTS.Francesc Fernandez i Carrasco, portaveu del Grup Polític Municipal BLOC-CMCompromís de l’Ajuntament de Sagunt, presenta al Ple la següent MOCIÓSegons defineix la pròpia plana web de l’IMSERSO (Institut de Majors i ServeisSocials) la teleassistència és “un recurs que permet la permanència delsusuaris en su medi habitual de vida, així como el contacte amb el seu entornsoci-familiar, evitant el desarrelament i assegurant la intervenció immediata encrisis personals, socials o mèdiques per a proporcionar seguretat i millorqualitat de vida”. D’aquesta manera, i si tenim en compte que la teleassistènciaes el recurs ideal per a individus amb deterioraments físics o cognitius greusaixí com per a malalts crònics i persones majors, es tracta d’un recurs quedisminueix notablement els costos sanitaris i les visites a urgències, per la qualcosa no s’entén quin és el motiu pel qual el govern de Rajoy ha decidit deixarde subvencionar aquest servei. Un 65% del cost de la teleassitència s’assumiaamb un conveni promogut des de l’IMSERSO amb la FEMP (FederacióEspanyola de Municipis i Províncies) i la resta era assumit per les diputacions.Un retall que efectua Rajoy encaminat novament cap a la disminució de laqualitat de vida dels majors, que no ha estat gens explicat i que fins i totcomporta a la ruptura entre les formes d’actuar de les diferents diputacions. LaDiputació d’Alacant ja ha manifestat el seu suport al programa i que assumiràintegrament el cost de la teleassitència als municipis alacantins durant el 2013,amb 22.000 usuaris, però no ha deixat clar si també assumirà el cost dels nousaparells ni les baremacions dels nous usuaris que precisen del servei. LaDiputació de Valencia sembla ser que també mantindrà el servei i assumirà elcost dels 14.900 usuaris amb els que compta el servei als municipis valencians.Cas especial és el de la Diputació de Castelló, qui s’ha negat a seguirmantenint el projecte de teleassistència donava servei a 3087 usuaris, de lesquals 500 persones que viuen en pobles allunyats dels nuclis urbans. LaDiputació de Castelló ha substituït el servei de teleassistència per el de“teleajuda” que malgrat ser semblants a aquells que utilitzen els usuaris deteleassistència manquen completament d’un equip humà al darrere que conegal’expedient mèdic de les persones usuàries així com d’una persona quecontacte amb familiars i serveis d’urgència. Açò ha obligat a algunsAjuntaments de la zona a assumir en solitari el cost de la teleassistència per als
  2. 2. seus municipis. És el cas d’Onda amb 272 usuaris, o el cas de Vila-real, amb169 que han decidit mantenir la teleassistència.Per tot això, des de COMPROMÍS no podem entendre com l’IMSERSO,justament l’any 2012 dedicat a l’Envelliment Actiu, ha pogut mamprendreaquesta retallada en el cofinançament d’un servei tan prioritari i important comés el de la teleassistència. Lluny de considerar-la una despesa, des deCOMPROMÏS pensem que amb programes com aquestos el quès’aconsegueix és una minva important en les despeses sanitàries, ja que estàdemostrat que la utilització de la teleassistència disminueix els costos,concretament el risc d’acudir a urgències es d’1,8 voltes major en aquellespersones que no disposen del servei.Tampoc s’entén perquè la Generalitat Valenciana i la Conselleria de BenestarSocial no actuen en defensa de les persones afectades, dels més de 30.000usuaris arreu del País Valencià i no han previst en els recentment aprovatspressupostos, un fons per a poder ajudar les diputacions i municipis a seguirapostant per aquest servei. Una Generalitat que recordem solament enautobusos per anar a veure a Fabra gasta 360.000 euros, entre altresdespeses supèrflues que els valencians i valencianes estem pagant amb elsnostres diners. La Generalitat Valenciana no pot seguir mantenint un silencisepulcral al respecte mentre que altres governs autonòmics ja han reaccionatdavant del retall social; així la Comunitat Autònoma de Madrid gestionarà iassumirà el cost de la teleassistència, com també ho faran el govern de laJunta en Andalusia, Astúries i fins i tot Aragó, qui ha manifestat darreramentque “hi haurà diners perquè aquest és un programa prioritari”.Davant de tot això, solament cap una explicació; el govern presidit per MarianoRajoy prioritza la fractura social i la banca davant de les persones; així un33,8% del pressupost anual del 2013 servirà per a pagar interessos bancaris,per a seguir pagant el deute il·legítim, mentre que les polítiques socials han vistreduïda la aportació en el pressupost estatal en un 14,4%, derivant-sed’aquesta reducció la fi de programes beneficiosos com teleassistència,dependència, i altres que fomentaven l’autonomia dels majors.Per tot això proposem al Ple l’aprovació dels següents ACORDSPrimer.- Instar la Generalitat Valenciana al finançament del programa delservei de teleassistència per tal que puga suplir la part del programa que aradeixa de prestar l’IMSERSO i que correspon al 65% del cost de lateleassistència al País Valencià.Segon.- Instar les Diputacions a assumir indeterminadament el 35% del costproporcional del programa de teleassistència i que es tinga previsió també de laincorporació de nous usuaris al programa. Sagunt, a 21 de desembre de 2012 Signat: Francesc Fernandez i Carrasco.

×