Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014

715 views

Published on

Informatie algemene infoavond voor ouders januari 2014

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
214
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Richttijden
  pauze
  koffie / informeel
  einde / koppeling
 • Goed ond op elke school voor vo; onze school meer dan goed onderwijs! Allereerst door de manier waarop wij tegen onderwijs aankijken. Proberen ond zodanig vorm te geven dat leerproces voor de leerling optimaal gestalte kan krijgen.
  2. Nodig hiervoor is een Inspirerend leer- en werkklimaat; dit bereiken door een veilige en rustige leeromgeving te realiseren, waar boeiend en uitdagend onderwijs wordt aangeboden; als we het idee hebben dat leerling bepaalde capaciteiten heeft en leerling laat zien dat hij deze wil benutten, dan krijgt hij de kans om te laten zien wat hij kan.
  3. Bij de vormgeving van het onderwijs betrekken we de leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen met als doel het verder verbeteren van ons onderwijs.
  nen in de vorm van eigentijds onderwijs. Daarmee bedoelen we aansluiten bij de leefwereld van de ll: zingeving (ll merkt waarom hij iets doet); maar ook er voor zorgen dat ll actief met de stof bezig is zodat het leren aantrekkelijker wordt en de stof beter beklijft; ll ervaren zo dat onderwijs heel leuk kan zijn / ll komen graag naar school
  Leerprocessen  ll is volgens ons geen emmer waar je kennis in giet. Leren is volgens ons dan ook meer dan het verwerven van kennis alleen. Het gaat er om dat de ll
  kennis en vaardigheden buiten school (in het dagelijks leven) effectief kan toepassen; ontwikkeling eigen persoonlijkheid. Natuurlijk ook voorbereiding vervolgopleiding.Ond. gericht op zelfstandiger maken van de ll, waarbij hij ook steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgt  ook belangrijk bij vervolgopleidingen. In het begin onder veel begeleiding van de doc/mentor; daarna, in hogere leerjaren, steeds zelfstandiger
  3. Hierbij open communicatie realiserendocenten / leerlingen/ oudersleerlingen serieus nemen betekent: ook een stem binnen schoolleerlingenpanelenquetes (eigen ervaring noemen)benoemingscie/ll-raad
  kwaliteitszorg: toenemend gesprek leerlingen / ouders (panels)* docenten  discussie over onderwijs* ouders  participatie – ouderbestuur - kbg ouders (ook diverse thema-bijeenkomsten: dit jaar huiswerkbegeleiding, alcohol en drugs en rots en water / enquete/evaluatie
  * rol ouders bij samen optrekken mbt uw kind; in overleg met u, zodanig dat we het leerproces voor uw kind zo goed mogelijk kunnen vormgeven - MR
  * Contacten bao: doorspreken aangemelde leerlingen, maar ook terugkoppeling resultaten en ook inhoudelijke samenwerking (bij elkaar in keuken, zelfs lesgeven door docenten vo op bao en andersom; bedoeling: uitbouwen, afstemmen overgang bao vo soepeler en beter.* belangrijkste: leerlingen (zelfstandig/serieus/stem) (sociaal klimaat)  van leerlingen leren
 • Leerprocessen  ll is volgens ons geen emmer waar je kennis in giet. Leren is volgens ons dan ook meer dan het verwerven van kennis alleen. Het gaat er om dat de ll
  kennis en vaardigheden buiten school (in het dagelijks leven) effectief kan toepassen; individuele benadering  leerling centraal (steeds sterker); dat betekent dat we onderwijs op maat willen bieden wat wil zeggen dat we steeds meer ons onderwijs zodanig inrichten dat de leerling die dingen kan doen waar hij behoefte aan heeft. Daarbij denken aan mogelijkheden om extra tijd aan bepaald vak te besteden waar ll behoefte aan heeft maar ook aan de manier waarop leerlingen leren (op verschillende manieren aanbieden van de lesstof, rekening houdend met de verschillende leerstrategien, de manier waarop leerlingen leren). O.a. bieden van maatwerk bereiken door inzet elektronische leeromgeving maar ook door de verschillende werkvormen die toegepast worden ontwikkeling eigen persoonlijkheid. Natuurlijk ook voorbereiding vervolgopleiding (rekening houden met wat vervolgonderwijs eist als basis en met hoe er in vervolgonderwijs gewerkt wordt). Ond. Is daarbij o.a. gericht op zelfstandiger maken van de ll, waarbij hij ook steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgt  ook belangrijk bij vervolgopleidingen. In het begin onder veel begeleiding van de doc/mentor; daarna, in hogere leerjaren, steeds zelfstandiger
  * toekomst gericht onderwijs: wereld verandert razendsnel, uw kind, maakt daar, net als wij met z’n allen, onderdeel van uit. Het is onze taak, zo vinden wij, om daar op in te spelen.
  Hoe? met behoud het goede open voor vernieuwing  vroeger: leerproces rond vak/docent/lesrooster; nu meer de leervraag van de ll centraal (bijv. Kwt)  ll voelt zich serieus genomen, heeft invloed, kan zelfstandig onder begeleiding een aantal keuzes maken, doet dat waar hij behoefte aan heeft: herkenbaar voor leerlingen / speerpunt: inzet elektronische leeromgeving + internationalisering + sportactief + school de samenleving in (bedrijfs- en maatschappelijke stages en projecten);
  vertaling brugklas  na de pauzecoördinator Lucassenbasishouding vertrouwen in de leerling: positieve verwachting van leerling!
  Moet uiteindelijk evenwel zelf werken
 • -
  Voldoende omvang / voorwaarde voor:  compleet aanbod
  -- Groot genoeg om alles te kunnen bieden (profielen / vakken als informatietechnologie, management en organisatie , filosofie, lichamelijk opvoeding  in passende accomodatie met goed geoutilleerde ruimten  bijv. Sporthal. Maar ook andere faciliteiten (o.a. Computerwerkplekken)
  --- herkenbaarheid,
  door structuur leerlingen nog gekend / iedere afdeling heeft zijn eigen coordinator / leerlingen voelen zich geen nummer! – coördinator Dhr.Lucassen
  Brugklassers hebben eigen deel van het gebouw (overgang vanuit basisschool); het zgn bk eiland: dhr. Lc komt hier straks nog op terug
  gebouw
  -- een gebouw, groot voordeel: ll hier diploma / “klimaat” leerlingen
 • Trots op het gebouw: prima staat (al 15 jaar!) mede dankzij de manier waarop ll hier mee omgaan
  Om het leerproces voor de leerling optimaal vorm te kunnen geven, zijn veel faciliteiten nodig: die bieden wij in de vorm van
  Leslokalen (docenten) en andersoortige werkruimtes waar onder toezicht gewerkt wordt
  mediatheek (veel meer dan alleen uitleenplek voor boeken, waar u hier een dia van ziet. Daarbij vrijwilligers, veelal ouders / werkplekken (individueel) computers maar ook multimedia-lokalen (014)/230 pc’s voor leerlingen; lesgeven m.b.v. smartboard (veel docenten maken hier al gebruik van: nu een korte impressie van het werken met smartboard)
  * toekomst gericht onderwijs: wereld verandert razendsnel, uw kind, maakt daar, net als wij met z’n allen, onderdeel van uit. Het is onze taak, zo vinden wij, om daar op in te spelen.
  Hoe? met behoud het goede open voor vernieuwing  vroeger: leerproces rond vak/docent/lesrooster; nu meer de leervraag van de ll centraal (bijv. Kwt)  ll voelt zich serieus genomen, heeft invloed, kan zelfstandig onder begeleiding een aantal keuzes maken, doet dat waar hij behoefte aan heeft: herkenbaar voor leerlingen / speerpunt: inzet elektronische leeromgeving + internationalisering + sportactief + school de samenleving in (bedrijfs- en maatschappelijke stages en projecten);
  ICT-gebruik (computer, internet, foto’s, video’s) steeds meer een onderdeel dagelijkse praktijk: ook op school: niet alleen werstukken en het plannen van je onderwijs, maar ook leren van vaardigheden en kennis vanuit verschillende vakken via computerondersteunende programma’s. Vb. ne, informatiekunde, informatica, ckv, projectdagen (informatiemateriaal Maastricht + opd. Die de ll na afloop dig. Inleveren
  Voordelen/meerwaarde van de computer gebruiken: diagnostische toetsing, helpfunctie, resultaten naar docent, enquetes + verwerking
 • Structuur van de school
  Onderwijskundige opbouw  drie afdelingen
  Vmbo-t  uitsluitend theoretische leerweg  geen beroepsgerichte leerweg: hiervoor bijv. Herlecollege (een vd beste vmbo scholen vh land)
 • ELOS: onderbouw: Europese burgerschapsvorming BK: ontstaan van Europa, Karel de Grote en de Romeinen
  Tweede klassen: euregio = Eupen (Duitstalig gebied in Belgie, vroeger Duits geweest; voorbeeld van grensverschuivende activiteiten, Aken (o.a. geschiedenis, maar ook in kader van vak Duits)
  bovenbouw: internationaal leerplan, o.a. Science
  lessen volgen in het btl
  profielwerkstuk maken in het btl
  Maatschappelijke stages + bedrijfsstages: wat speelt zich af in samenleving + beter zicht krijgen op wat je wilt en kunt
  Vb maatschappelijke stages: ouderenzorg, sportclubs, kinderopvang
  Doorstroming: o.a. contacten bao (straks al genoemd) en ook afstemming vmbo-mbo, door meer beroepsorientatie verhoging relevantie van school voor leerlingen,
  Versterkt talenonderwijs: in alle mvt Fa, Du, En
  Projecten: ook buiten de lessen is leren!!!
  Projecten: journalist in Heerlen, lunch (biologie), geschiedenis van Heerlen (mijnwerkers), etc. nog aanvullen!!
  Leerplangebonden activiteiten  niet alleen voor de fun
  Flexibele elektronische leeromgeving
  Communicatie via e-mail, video (o.a. Time project), uitwisseling; wereldwijd netwerk van 54 partnerscholen, maatschappelijke stages in (vorig jaar in Peru, dit jaar Tanzania)
  Europees: Netwerk van 15 scholen, geologisch veldwerk in Ijsland, industrieel erfgoed in Berlijn, spreekvaardigheid engels in Canterbury
  Euregio: internationale stages, vto duits en Frans (officieel diploma); netwerk van scholen voor korte, intensieve contacten
  Internationalisering geleid tot Europa Plus school
 • ELOS: onderbouw: Europese burgerschapsvorming BK: ontstaan van Europa, Karel de Grote en de Romeinen
  Tweede klassen: euregio = Eupen (Duitstalig gebied in Belgie, vroeger Duits geweest; voorbeeld van grensverschuivende activiteiten, Aken (o.a. geschiedenis, maar ook in kader van vak Duits)
  bovenbouw: internationaal leerplan, o.a. Science
  lessen volgen in het btl
  profielwerkstuk maken in het btl
  Maatschappelijke stages + bedrijfsstages: wat speelt zich af in samenleving + beter zicht krijgen op wat je wilt en kunt
  Vb maatschappelijke stages: ouderenzorg, sportclubs, kinderopvang
  Doorstroming: o.a. contacten bao (straks al genoemd) en ook afstemming vmbo-mbo, door meer beroepsorientatie verhoging relevantie van school voor leerlingen,
  Versterkt talenonderwijs: in alle mvt Fa, Du, En
  Projecten: ook buiten de lessen is leren!!!
  Projecten: journalist in Heerlen, lunch (biologie), geschiedenis van Heerlen (mijnwerkers), etc. nog aanvullen!!
  Leerplangebonden activiteiten  niet alleen voor de fun
  Flexibele elektronische leeromgeving
  Communicatie via e-mail, video (o.a. Time project), uitwisseling; wereldwijd netwerk van 54 partnerscholen, maatschappelijke stages in (vorig jaar in Peru, dit jaar Tanzania)
  Europees: Netwerk van 15 scholen, geologisch veldwerk in Ijsland, industrieel erfgoed in Berlijn, spreekvaardigheid engels in Canterbury
  Euregio: internationale stages, vto duits en Frans (officieel diploma); netwerk van scholen voor korte, intensieve contacten
  Internationalisering geleid tot Europa Plus school
 • Natuurlijk, om ieder kind capaciteiten optimaal te kunnen laten gebruiken: begeleiding belangrijk: misschien al in pauze heen gekeken: ook op Open Dag ruim aandacht hiervoor – toch even iets over vertellen:
   
  Eerste aangewezen persoon: vakleerkracht – kern van de begeleiding in de les
   
  twee van deze vakleerkrachten zijn tevens Mentor. Bij ons heeft elke brugklas twee mentoren: centrale figuren – rol van de meester of juffrouw van groep 8 – mentoren zijn ook het eerste aanspreekpunt voor kinderen en voor ouders – per week een mentoruur: speciaal voor begeleiding en voor het geven van studieles, met aandacht voor studievaardigheden, het leren plannen, en voor sociale vaardigheden, samenwerken etc – belangrijk uur: uur voor mentoren met de klas
   
  Coördinator brugklas: ik let op hele brugklas, doe dat gelukkig niet alleen, maar samen met een heel fijn team brugklasmentoren
   
  Verder zijn er natuurlijk ook nog afdelingsleiders, en als laatste de
  Sectordirecteur: hij let op hele onderbouw: klas 1-2-3 en vmbo 4
   
  Deze structuur – mentor, coördinator of afdelingsleider, sectordirecteur- is er voor alle leerlingen op alle afdelingen – hele schooltijd lang
   
  Wat nu te doen als dit niet genoeg blijkt te zijn / om bepaalde redenen meer individuele aandacht nodig is?
   
  Volgende mogelijkheden:
 • Remedial teaching door onze rt’ers: voor hulp in speciale gevallen zoals dyslexie - dyscalculie - leerproblemen
  Studiebegeleiding: na school, op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een training studievaardigheden
   
  Schakelen ook bovenbouwleerlingen in bij begeleiding bij ons tutorsysteem: - geven bijles aan onderbouwers - heel goede ervaringen!
  En verder trainingen zoals bijvoorbeeld
   
  Rots en water, voor kinderen die moeite hebben met hun contacten
   
  Of faalangsttraining, voor kinderen die heel onzeker zijn
   
  Verder is er ook nog een zorgteam, bestaande uit specialisten, zowel van school als van externe instanties
 • aanmeldingsprocedure
   
  Elke aanmelding verdient veel zorg
   
  2 toelatingscriteria wettelijk vereist!
  Advies leraar groep 8 van de basisschool – dit weegt zwaar – hij of zij kent uw kind erg goed
  Cito toets of ander rapport/psychologisch onderzoek
   
  Komen advies en scores met elkaar overeen: geen probleem – en in het algemeen levert het ook weinig problemen op – is dit wel zo, dan volgt er een gesprek met de ouders of met alle partijen
  Bij blijvende twijfel mogelijkheid is er dan nog de mogelijkheid om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren
   
  Indien wij als school dan tot de conclusie komen dat een andere school beter is, dan helpen we mee
   
  wel zo, in Heerlen adviescommissie met vertegenwoordigers van Sintermeerten, Grotius, Bernardinus en Herle – daarin speciaal aandacht voor categorie zorgleerlingen, en leerlingen met een Citoscore van 532 en lager. Eerlijk is eerlijk, indien niet bij ons geplaatst, dan ook niet bij Grotius of Bernardinus
   
  Aanmeldingsformulieren krijgen we dan:
  van u, en dan via basisschool
  Vergeet dan niet aan te kruisen welke brugklas het moet zijn
   
  Het formulier moet dan voor 31 maart worden ingeleverd
  Vervolgens gaan wij alles verwerken, inclusief gesprekken op de basisschool – vergen nogal wat tijd (veel scholen en meivakantie)
   
  mei volgt dan de formele toelating
   
  Juni kennismakingsmiddag voor toegelaten leerlingen – eerste kennismaking met de nieuwe klasgenoten en de mentoren.
   
  Brugklas in grote lijnen.
  Lees het boekje thuis nog eens na, samen met uw kind – uitnodigen voor de open dag – 19 maart – school in bedrijf
 • In onze visie ook van belang om over hoe wij het onderwijs vormgeven te spreken met de diverse betrokkenen:
  In eerste instantie met de leerling (via mentor, enquetes, ll-panels, ll-raad, ll stem in mr)
  Uiteraard ook met ouders (klankbordgroep ouders overlegt regelmatig met directie, er worden thema-avonden georganiseerd voor ouders m.b.t. actuele thema’s waar ouders mee te maken krijgen; zo in februari een thema-avond met als thema’s o.a. ………………………………nader invullen!!!)
  Docenten en leerlingen spreken elkaar makkelijk aan; geen drempels!
  Vo schakel tussen bao en vervolgonderwijs: dus ook aansluiten op bao en voorbereiden op vervolgonderwijs.
 • doorlopen gebouw / 014 sporthal / mediatheek (m.n. Info over boekenfonds en begeleiding (rt)
  Komt u ook vooral op de Open dag 8 maart school in bedrijf!
 • Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014

  1. 1. Programma • • • • • Algemene informatie over de school Filmimpressie van de school Pauze Gesprek met mentoren onderbouw Specifieke informatie (rt, zorg, toelating, afdelingen)
  2. 2. Ons motto Verleg je grenzen!
  3. 3. Uitgangspunten • Basis = respect en vertrouwen • Hoge verwachtingen  eisen stellen • Vertrekpunt is eigen talent en ambitie • Veel kansen/mogelijkheden: - uitblinken prima  stimulans - vallen mag ook  hulp bij opstaan
  4. 4. Uitgangspunten • School samen met ouders • Héél de mens krijgt aandacht  Kennis, vaardigheden, persoonlijkheidsontwikkeling • Leren zowel binnen als buiten school • Inspelen op verschillen
  5. 5. Kennen en gekend worden • • • • • • 2 mentoren per klas Afdelingsleiders in brugklas Aparte pauze klas 1 en 2 Eigen ingang en eigen conciërge Eigen kluisje en eigen garderobe klas 1 en 2 Bij lesuitval: opvang
  6. 6. Inspirerend leer- en leefhuis • Prima gebouw leerling te zijn • Moderne faciliteiten – Modern ingerichte onderwijsruimtes – Prachtige sportvoorzieningen – Uitstekende ict-faciliteiten t.b.v. het onderwijs, draadloos netwerk – Goede overblijfmogelijkheden
  7. 7. Onderwijsaanbod 3 leerwegen: (t) gymnasium • (t) Vwo (t) atheneum • • (t) Havo Vmbo-theoretische leerweg
  8. 8. Leerroutes onderbouw 3 Tvwo Vwo G+A 2 Vwo G+A Havo Vmbo-t Thavo Havo Vmbo-t Tvwo/ havo Vwo/ havo G+A Tvwo G+A Thavo 1 Tvwo Vwo Havo/ vmbo-t Vmbo-t
  9. 9. Onderwijsorganisatie • • • Vaklessen Maatwerkuren Projecten
  10. 10. Internationalisering • • • • TTO Engels-Nederlands op vwo en havo Versterkt talenonderwijs En, Du, Fa Europese en Internationale Oriëntatie Uitwisselingen en projecten
  11. 11. Sportactief • • • • • • • Uitstekende faciliteiten: sporthal en velden Sportdagen, sport- en survivalkampen Brede sportoriëntatie: lifetime sporten Skikamp voor alle leerjaren Interne en externe competitie BSM in de tweede fase vwo/havo Sportklas
  12. 12. Begeleiding Eerste lijn: • Vakleerkracht • Mentor • Afdelingsleiders
  13. 13. Begeleiding Tweede lijn •Remedial teaching •Studiebegeleiding •Tutor •Rots en Water •Faalangsttraining •Zorgteam
  14. 14. Toelatingsbeleid Tvwo Advies bs = vwo Citotoetsen conform Vwo Advies bs = vwo Citotoetsen conform Tvwo/havo Advies bs = havo/vwo of havo Citotoetsen conform Vwo/havo Advies bs = Havo/vwo of havo Citotoetsen conform Havo/ vmbo-t Advies bs = Havo of Vmbo-t/havo Citotoetsen conform Vmbo-t Advies bs = vmbo-t Citotoetsen conform Aanvullend gesprek Aanvullend gesprek
  15. 15. Aanmelding Maart aanmelding via website (www.schoolkeuzeparkstad.nl) April/mei gesprek met basisschool eventueel nader onderzoek Eind mei toelating
  16. 16. Wennen aan de nieuwe school • • • Juni introductiemiddag Start schooljaar kennismakingsdagen Tot herfstvakantie lesprogramma mentorlessen elke week
  17. 17. Betrokkenheid • Leerlingen (enquêtes, ll-raad, ll-panels, mr) • Ouders (ouderraad, thema-avonden, mr, enquêtes)
  18. 18. Kosten • Schoolboeken gratis • Wel andere kosten (facultatief ± € 45) vrijwillig, behalve voor tto en sportklas • Tegemoetkoming mogelijk
  19. 19. Overige Info-activiteiten 10 februari 15 februari 19.00-20.00 uur Tweetalig Onderwijs info voor ouders en leerlingen 10.00 – 13.00 uur Open Dag
  20. 20. Filmimpressie en daarna … PAUZE
  21. 21. Indeling lokalen ronde 2 HV 230 231 235 236 245 246 TH 131 132 135 142 145 146
  22. 22. Indeling lokalen ronde 3 Aanmelding en toelating 130 Zorg en Begeleiding 130 Remedial Teaching 136 Afdeling VWO 141 Afdeling HAVO 143 Afdeling VMBO-t 137

  ×