1314 v4 infoavond_16092013

1,195 views

Published on

Infoavond V4, met decaan, LOB, Mas en regelgeving

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
597
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1314 v4 infoavond_16092013

 1. 1. Voorlichtingsavond Vwo 4 Maandag 16 september 2013
 2. 2. LOB IN DE BOVENBOUW Doel is het gedegen voorbereiden van de studiekeuze. Dat betekent dat de leerling aan het einde van de bovenbouw het volgende moet kunnen:  Hij kan beargumenteren waarom hij geschikt is voor de studie van zijn voorkeur  Hij kan zichzelf beschrijven in kwaliteiten, talenten, interesse, studiehouding  Hij weet waar zijn kansen op succes en waar zijn risico’s gelegen zijn  Hij kan een duidelijk en correct beeld schetsen van de inhoud van de studie van zijn voorkeur.  Hij kan een beeld geven van de latere functies of werkzaamheden waarvoor de studie van zijn voorkeur opleidt
 3. 3. STUDIELOOPBAANPLANNER www.beroepskeuzedagboek.nl
 4. 4. VIER MODULES IN DE BOVENBOUW
 5. 5. PORTFOLIO OPBOUWEN
 6. 6. PORTFOLIO ALS HULPMIDDEL Het bijhouden van een portfolio wordt steeds belangrijker omdat:  hogescholen en universiteiten meer en meer overgaan tot decentrale selectie.  decentrale selectie per hogeschool / universiteit verschillend is.  in decentrale selectie vaak een extra kennistoets, een intakegesprek of een motivatiebrief zit.  De leerling met zijn portfolio in een intakegesprek of motivatiebrief zijn studiekeuze veel beter kunt motiveren. In vwo 6 kan de leerling een selectie maken van zijn portfolio en dat verzenden naar de hogeschool of universiteit van zijn voorkeur
 7. 7. AANSTUURMOMENTEN VERDEELD OVER DE BOVENBOUW De mentor  geeft uitleg over de opdrachten,  De mentor geeft deadlines aan waarop deze opdrachten uiterlijk uitgevoerd dienen te zijn.  De mentor controleert of de opdrachten uitgevoerd zijn en kan de leerling op gesprek roepen. De leerling  werkt zelfstandig aan de opdrachten en voert deze vóór de gestelde deadline uit. De opdrachten zijn verdeeld over klas 4, 5 en 6.
 8. 8. DECANAAT Ons decanaat zit op de 3e verdieping, waar zowel de leerling als ouders altijd welkom zijn voor een gesprek! Decaan: mevr. K. Schouren (kamer 312) cjmschouren@sintermeerten.nl
 9. 9. Algemene informatie over MaS
 10. 10. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Een stukje burgerschapsvorming.
 11. 11. Iedere leerling in het voortgezet onderwijs doet maatschappelijke stage Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) waren bij wet verplicht om een maatschappelijke stage te doen. Scholen worden nog 2 jaar gesubsidieerd om hun MaS goed vorm te kunnen geven. De maatschappelijke stage duurt 30 uur
 12. 12. Denk aan… Laat de maatschappelijke stage aansluiten bij je interesses. Eigen initiatief is welkom. De vrijwilligerscentrale kan je helpen.
 13. 13. MaS onderdeel PTA 30 uur onderwijstijd buiten lestijden
 14. 14. -V4 start 27 september op stagemarkt te Brunssum -Eerst oriënteren -Schoolmail gebruiken, contact opnemen met stagedocent -Stage zoeken op www.masparkstad.nl -contract regelen
 15. 15. V4 start 27-9 Maatschappelijke Stagemarkt in De Pompgebouwen van het Schutterspark Heidestraat 20 Brunssum Ouders ook welkom
 16. 16. Vertrek: Vrijdag 27 september 8.15 uur bij Weltania • Op tijd terug voor de les van 11.00 uur • Pen en papier meenemen
 17. 17. Vóór 2 november 2013 allemaal een stageplaats geregeld hebben en contract ingeleverd! Stage uitvoeren en afronden tot uiterlijk 17 april 2014
 18. 18. Persoonlijke begeleider • Elke leerling krijgt een stagedocent • Die keurt jouw gevonden stage eerst goed • Je levert bij hem/haar je stagecontract in en maakt een afspraak voor het eerste gesprek
 19. 19. Alle info op Website MENU-Leerlingen-links in de kolom-MaS Voor ouders en leerlingen alle info te vinden! Bij vragen contact opnemen met mij.
 20. 20. Programma stagemarkt vrijdag 27september • 8.15 uur Vertrek per bus vanaf Weltania • 9.00 – 9.30 Officiële opening met de wethouder en introductie door Alcander van www.masparkstad.nl • 9.30 – 10.15 Informatiemarkt bezoeken, formulier invullen en afgeven aan aanwezige coördinator • 10.20 uur vertrek bus naar SMC • 11.00 uur Start lesuur 4
 21. 21. Tweede Fase in het vwo Het examen in klas 4, 5 en 6 Cohort 2013/2016 leerjaar 4 16 september 2013
 22. 22. Inhoud  Het Schoolexamen  Examenreglement  PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting  Afsluiten van vakken  Profielwerkstuk  Hulpmiddelen / extra faciliteiten  Cijfergeving  Bevorderingsnorm  Herkansingen/herexamen  Verhindering/onregelmatigheden/bezwaar
 23. 23. Examen in leerjaar 4, 5 en 6  Schoolexamen (SE)  Centraal eindexamen (CE)  Vakken met alleen SE  Vakken met zowel SE als CE
 24. 24. Het Schoolexamen (SE)  Examenreglement  Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
 25. 25. Examenreglement Rechten en plichten Procedures Inrichting pta Cijfergeving Herkansingen Bezwaren
 26. 26. Schoolexamen (art.2,3,6,7)  Bestaat uit:  Schriftelijke / mondelinge toetsen  T1, T2, etc.  Praktische opdrachten (PO)  P1, P2, etc.  Profielwerkstuk (PWS)
 27. 27. Vakken met uitsluitend SE  anw sluit af in V4  ml sluit af in V5  lv sluit af in V5  ckv sluit af in V5  bsm sluit af in V5 keuze  lo sluit af in V6  in sluit af in V6 keuze  wiD sluit af in V6 keuze
 28. 28. Levensbeschouwing 4 T1 1 s 50 5% jauiterlijk 4 T2 2 s 50 10% agressie en geweld 4 T3 3 s 50 10% vrijheid, blijheid 4 P1 hele jaar s 5% levensvisieboek, reflectieverslag 4 T4 4 s 50 10% wat is geluk? 5 T5 1 s 50 15% inleiding ethiek 5 T6 2 s 50 10% ethische werkvormen 5 P2 periode 3 s 15% ethische analyse 5 T7 3 s 50 10% verlieservaringen en euthansanie 5 T8 periode 4 s 50 5% bedrijsethiek 5 P3 periode 4 s 5% filmanalyse/kijkwijzer Herkansingen worden afgenomen per toets. De leerstof is gelijk aan die van de oorspronkelijke toets. Programma van Toetsing en Afsluiting PTA
 29. 29. Profielwerkstuk (art.8)  Meesterproef  Buiten het lesprogramma om  Over één of meer vakken, waarvan één met minimale studielast van 400 slu  In tweetallen, 80 slu per leerling, onder begeleiding  Start mei V5, volgens stappenplan  Beoordeling: cijfer, niet lager dan 4  Op basis van product en proces
 30. 30. Hulpmiddelen (art.6)  Voor CE: besluit ministerie  SMC volgt besluit voor SE, tenzij secretaris uitdrukkelijk anders beslist  Lijst staat op web en www.examenblad.nl
 31. 31. Extra faciliteiten voor… (art.6)  Leerlingen met dyslexie, met een handicap of anderstaligen • SE en CE verlenging van de examentijd • CE auditieve ondersteuning • CE ICT ondersteuning
 32. 32. Cijfergeving (art.5)  Cijfers met één decimaal  toetsen, PO, cijferlijsten Schoolexamen,  eindcijfer SE, eindcijfer CE  Afgerond gehele cijfers  eindcijfer SE voor vakken zonder CE  combinatiecijfer  cijferlijst diploma (SE en CE gemiddeld)  Beoordeling o / v / g  Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)  Lichamelijke opvoeding
 33. 33. Combinatiecijfer (art.5)  Eindcijfers van de volgende onderdelen  Levensbeschouwing  Maatschappijleer  ANW  Profielwerkstuk Afzonderlijke eindcijfers niet lager dan 4
 34. 34. Bevorderingsnorm vwo 4 Afgeleid van slaag-/zaknorm Welke vakken tellen mee?  Ne  En  Fa/Du/La/Gr  4 profielvakken  1 vrije deelvak  combinatiecijfer (lv, anw)  CKV  Lo
 35. 35. Slaag-/zaknorm (art.5) Geslaagd bij:  alles 6 of hoger  één 5 en de rest 6 of hoger  één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0  bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0
 36. 36. Slaag-/zaknorm (art. 5) vervolg Bovendien:  ckv en lo ‘voldoende’ of ‘goed’, én  geen cijfer lager dan 4, ook niet voor onderdelen van het combinatiecijfer, én  Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende, niet lager dan een 5, én  CE-cijfers gemiddeld voldoende (≥ 5,5).
 37. 37. Slaag-/zaknorm (art. 5) vervolg Bovendien, NIEUW:  Rekentoets:  De rekentoets niveau 3F moet behaald zijn.  Taaltoets:  Niveau 4F moet behaald zijn, als onderdeel van het CE Nederlands.
 38. 38. Herkansingen (art.10)  Ongeacht het cijfer  Na bevordering één vak herkansen  In examenjaar 1 herkansing na elke toetsweek  Hoogste cijfer telt  Uitzonderingen staan expliciet in PTA
 39. 39. Herexamen Schoolexamen (art.10)  Voor vak met alleen SE, dat geen onderdeel is van het combinatiecijfer: informatica, wiskunde D  Herexamen vervangt eindcijfer SE  Hoogste cijfer telt  Na toetsweek 3 in laatste herkansingsperiode examenjaar
 40. 40. Verhindering / te laat (art.4)  Afwezigheid vanwege ziekte, zwaarwegende reden: elke dag voor aanvang van de toets melden, binnen 24 uur schriftelijke verklaring ouders/verzorgers  Toelating schoolexamen tot max 30 minuten na aanvang, zonder verlenging van eindtijd
 41. 41. Onregelmatigheid/fraude (art.11)  Onregelmatigheid/fraude kan leiden tot:  Cijfer 1  Ontzeggen deelname SE en CE  Ongeldig verklaren (delen van) SE en CE  Hernieuwde examens
 42. 42. Bezwaren (art.13)  Schriftelijk indienen met onderbouwing  Tegen gang van zaken bij SE, op dezelfde dag  Tegen beoordeling: tot en met de derde dag na bekendmaking cijfer
 43. 43. Binnenkort…  … op de website van de school (intranet, leerlingen, examens en meer)  Regeling Schoolexamens  Examenreglement SVOPL  PTA  Hulpmiddelen

×