Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1314 t3 infoavond_09092013

1,066 views

Published on

Sintermeertencollege T3 infoavond 9 september 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1314 t3 infoavond_09092013

 1. 1. Infoavond T3 Maandag 9 september 2013
 2. 2. Programma • Kennismaking mentor • Uitleg schooljaar • Kiezen • Maatschappelijke Stage
 3. 3. Mentor • T3A dhr. Doomen rpl.doomen@sintermeerten.nl • T3B mevr. ‘t Hart nh.hart-hartman@sintermeerten.nl • T3C mevr. Janssen mjclg.janssen-corbeij@sintermeerten.nl • T3D dhr. Braun rbm.braun@sintermeerten.nl • T3E dhr. Sweerts ajpm.sweerts@sintermeerten.nl
 4. 4. Uitleg schooljaar • Examendossier • SE O • Jaaroverzicht
 5. 5. Examendossier Examenonderdelen dit jaar: • SE 0 • KV1 (te/ha) • LOB • Snuffelstage • MAS
 6. 6. Exameneisen! • Voor alle vakken op het centraal examen (CE) moet gemiddeld een voldoende (5,5) worden gehaald. Dit geldt voor leerlingen vmbo, havo en vwo. • Vanaf het schooljaar 2013/2014 telt het resultaat van de rekentoets VO mee in de uitslagregel. Omdat voor rekenen geen schoolexamen wordt afgelegd, is het resultaat voor de rekentoets het eindcijfer voor rekenen. Zakken door laag cijfer is niet mogelijk.
 7. 7. SE 0 • Cijfer dat meegenomen wordt naar T4 • Per vak • Gewicht
 8. 8. Jaaroverzicht
 9. 9. Kiezen Via een aantal stappen tot een keuze van een sector komen… Begeleid door mentor en decaan (mevr. v.d. Bercken, kamer 311)
 10. 10. 1. LOB-methode www.vmbotsintermeerten.dedecaan.net
 11. 11. 2. Testen • DAT: week 40 test, uitslag volgt via mentor (mentoravond) Differentiële Aanleg Test • BZO: aansluitend aan DAT Beroepen Zelf Onderzoek
 12. 12. 3. Voorlichting • Studievoorlichtingsavond MBO, feb. 2014 Locatie: Arcus • Open dagen: MBO in januari en februari. • Onderwijsbeurs Eindhoven za 28 sept. ’13 www.onderwijsbeurszuid-nederland.nl
 13. 13. Wat kan er gekozen worden? Sectoren: • Economie • Techniek • Zorg en Welzijn • Landbouw
 14. 14. Sector Landbouw Sector Economie Sector Zorg&Welzijn Sector Techniek ec + óf fa óf du óf wi nederlands + engels lo* KV1* ma* wi + nask1 Gemeen- schappelijk deel Sector gebonden deel Vrije deel 2 of 3 algemene vakken bi + of wi of gs of ak wi + óf bi óf nask 1
 15. 15. Aansluiting Havo • Leerlingen die naar de havo willen, moeten in 7 vakken eindexamen doen Ne, En + Wi slagen met 7,0 • LO2 kan niet het 7e vak zijn • De gekozen vakken moeten aansluiten op de profielen van de havo(info volgt bij voorlopige keuze) • Wiskunde verplicht vak op havo
 16. 16. Overstap Vmbo-t naar Havo • In T4 in oktober voorlichtingsavond • Aanmelden voor Havo • Advies vakdocenten • Sollicitatieprocedure met gesprek • Definitief besluit voor eindexamen
 17. 17. Keuzes Keuzes invoeren op www.vmbotsintermeerten.dedecaan.net Voorlopige keuze: 20 februari 2014 Definitieve keuze: 17 april 2014 Gesprek met decaan voor definitieve keuze. In februari volgt nog een aparte info - avond door decaan over sectorkeuze.
 18. 18. Nog vragen? ebercken@sintermeerten.nl
 19. 19. Informatie over Snuffelstage 20 t/m 24 januari 2014
 20. 20. Tijdspad • In september krijgen de lln een stageboekje uitgereikt • In mentorlessen wordt dit boekje doorgewerkt • Lln kunnen nu meteen al op zoek gaan naar een stageplaats, liefst in de bedrijfstak waar ze interesse in hebben met het oog op vervolgstudie/sectorkeuze/werk
 21. 21. • Uiterlijk 15 november 2013 moet een stageplaats gevonden zijn en alle contracten ingeleverd zijn • 15 november deadline! • Vlak voor aanvang 20 januari 2014 informatie door mentor
 22. 22. Tips voor ouders • Lees het stageboekje door • Noteer de deadline en stagedatum in agenda • Op website zal het stagewerkboekje geplaatst worden
 23. 23. De tweede stage is de MaS De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Er zijn al vele leerlingen voorgegaan met bijna 100% positieve, leerzame en indrukwekkende ervaringen.
 24. 24. Het Sintermeertencollege laat binnen de onderwijstijd de leerlingen 30 uur een maatschappelijke stage lopen buiten lestijd. Het Ministerie biedt hier de komende jaren nog subsidie voor.
 25. 25. Verschil snuffel- en maatschappelijke stage? • Beroepsstage ter oriëntatie op studie en beroep • Voor jezelf • Bedrijven, commerciële instellingen • MaS ter ontwikkeling van eigen vaardigheden in sociale context • Voor een ander • Non-profit organisaties
 26. 26. Buiten lestijd, in PTA vastgelegd T3/T4 30 uur gedurende 0,5 jaar (van april tot november 2014) Stagecontract in T3 Begeleider per leerling Start na snuffelstage Voorbereiding in mentorles
 27. 27. Afspraken • Leerling krijgt een maand de tijd om een contract op de stageplaats te regelen. • Duidelijke deadlines, geen overgang mogelijk naar T4 zonder contract. • Ouders krijgen brief thuis bij overschrijden deadline.
 28. 28. Verdere informatie www.maatschappelijkestage.nl www.masparkstad.nl Bij de stagedocent van de leerling of de stagecoördinator Mevr. de Koster cm.koster@sintermeerten.nl
 29. 29. Vragen?
 30. 30. Bedankt & tot ziens!

×