1314 bk infoavond_28082013

1,337 views

Published on

Informatieavond Brugklassen 1314

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1314 bk infoavond_28082013

 1. 1. Informatieavond brugklassen 28 augustus 2012
 2. 2. Tas inpakken
 3. 3. Hersenen: verzorg ze goed!
 4. 4. Eigen concierge: dhr. Paffen
 5. 5. Gebruik van het kluisje
 6. 6. Aula
 7. 7. Lestijden • 8.30-9.15 1e uur 9.15-10.00 2e uur 10.00 - 10.15 pauze 10.15 - 11.00 3e uur 11.00 - 11.45 4e uur 11.45 - 12.15 pauze 12.15 - 13.00 5e uur 13.00 - 13.45 6e uur 13.45 - 14.00 pauze 14.00 - 14.45 7e uur 14.45 - 15.30 8e uur • Geen lesuitval
 8. 8. Basisafspraken • We behandelen elkaar met respect • We zitten niet aan elkaar of elkaars spullen • Samen zorgen we er voor dat de school er netjes uitziet
 9. 9. Pauze
 10. 10. Pauze
 11. 11. Gezonde school
 12. 12. Absentieregeling • Vanaf twee keer ongeoorloofd te laat in 1 periode -> voorblijven om 8.00uur ‘s ochtend met schrijfregels • Ouders krijgen altijd een brief mee ter ondertekening, die de leerling afgeeft bij het voorblijven • Verzuim in onderbouw indicator voor groter verzuim in bovenbouw
 13. 13. Indeling schooljaar Vier periodes • 3 proefwerkweken (week 51, 12 en 26) • 5 projectdagen: 10 en 11 oktober en 23, 24 en 25 april • Martinusdag op maandag 11 november
 14. 14. Cijfergeving Vier perioden • We werken met een voortschrijdend gemiddelde, dus alle behaalde cijfers blijven het gehele schooljaar meetellen. • Het gemiddelde cijfer wordt steeds op een decimaal afgerond. • Einde school: overgangsrapport
 15. 15. Overgangsnorm naar vwo/havo 2 (b1d,b1e,b1ct,b1j,k,l) • Voor de vakken Ne, Fa, En, Gs, Ak, Wi, Bi, Lv, Tn wordt in de H/V brugklassen op 2 niveaus gecijferd. Bij de beoordeling van het rapport wordt dan ook in eerste instantie gekeken naar het hoge niveau. Als de leerling hierbij niet bevorderd kan worden of in de bespreking kan komen, wordt vervolgens gekeken naar de cijfers op het lage niveau.Voor de beoordeling van het hoge niveau in de T/H en de H/V brugklassen geldt de volgende norm: • Sommeer de onafgeronde cijfers voor de vakken Ne, Fa, En, Gs, Ak, Wi, Bi, Lv, Tn Is de som der cijfers 58,0 of meer dan is de leerling bevorderd Is de som der cijfers lager dan 58,0, maar 53,0 of hoger dan wordt de leerling besproken Is de som der cijfers 52,9 of minder dan is de leerling niet bevorderd • Is het aantal verliespunten in deze vakken meer dan 2,0 dan wordt de leerling in bespreking gebracht. • • Is het aantal verliespunten bij de vakken Ne, En, wi 1,0 of meer, dan wordt de leerling ook in bespreking gebracht. • Is het aantal verliespunten in de vakken Mu, Te, Ha, Lo, If meer dan 1,0 wordt de leerling eveneens in bespreking gebracht. •
 16. 16. Overgangsnorm naar havo, vmbo-t 2 (b1de,ct,j,k,l) • Voor de vakken Ne, Fa, En, Gs, Ak, Wi, Bi, Lv, Tn geldt dat • tegenover elk verliespunt een compensatiepunt moet staan (de lijst moet gemiddeld dus 6,0 zijn) • een leerling bevorderd is indien het aantal verliespunten maximaal 2,0 bedraagt • een leerling wordt besproken wanneer hij • 2,1 t/m 4,0 verliespunten heeft, waarbij de uitkomst kan zijn dat de leerling bevorderd wordt ofwel dat de leerling doorstroomt naar een lager niveau. • Is het aantal verliespunten bij de vakken Ne, En, wi 1,0 of meer, dan wordt de leerling ook in bespreking gebracht. • Is het aantal verliespunten in de vakken Mu, Te, Ha, Lo, If meer dan 1,0 wordt de leerling eveneens in bespreking gebracht.
 17. 17. Overgangsnorm naar vwo 2 , vmbo-t 2(v1at v1b, t1m, t1n) • Voor de vakken Ne, Fa, En, Gs, Ak, Wi, Bi, Lv, Tn geldt dat • tegenover elk verliespunt een compensatiepunt moet staan (de lijst moet gemiddeld dus 6,0 zijn) • een leerling bevorderd is indien het aantal verliespunten maximaal 2,0 bedraagt • een leerling wordt besproken wanneer hij • 2,1 t/m 4,0 verliespunten heeft, waarbij de uitkomst kan zijn dat de leerling bevorderd wordt ofwel dat de leerling doorstroomt naar een lager niveau. • Is het aantal verliespunten bij de vakken Ne, En, wi 1,0 of meer, dan wordt de leerling ook in bespreking gebracht. • Is het aantal verliespunten in de vakken Mu, Te, Ha, Lo, If meer dan 1,0 wordt de leerling eveneens in bespreking gebracht.
 18. 18. Schoolagenda • Cijferkaart • Bijzondere data in het jaarrooster • Algemene indeling > leren – maken • Afspraken n.a.v. mentorgesprek • Evaluatie periode door leerling • Verlofaanvragen • Telaatkomerkaartjes • Opmerkingen door vakdocenten
 19. 19. Webportal Absentie- en cijferinzage van thuis uit mogelijk. Klassenboek inzage, huiswerk, toetsen Regelmatig raadplegen, er komen geen papieren cijferoverzichten
 20. 20. Vragen ???

×