Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1213 informatieavond profiel_3_vwo_04122012

1,174 views

Published on

Voorlichting 4 december 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1213 informatieavond profiel_3_vwo_04122012

 1. 1. Voorlichtingsavond Profielkeuze Vwo 3Dinsdag 4 december 2012
 2. 2. Programma• Profielkeuze• Overgangsnormen• Vragen• Koffie
 3. 3. KIEZEN• Via een aantal stappen tot een keuze van een profiel komen…
 4. 4. STUDIELESSEN• Profielkiezer : toekomstdromen, de profielen, vaardigheden, opleidingen, de 2e fase en de profielkeuze• Kennismakingslessen met nieuwe vakken. Filosofie, Bsm, M&O en Informatica• Bedrijfsbezoeken/ meeloopdagen
 5. 5. BEDRIJFSBEZOEK• 2 werkdagen “snuffelen” in het werkveld• Oriëntatie op een beroep / werkveld• 2 en 3 april 2013
 6. 6. VOORBEREIDING BEZOEK• Begin 2013 in studieles met werkboekje;• Leerlingen zoeken (in koppels van 2) zelf een plaats;• 11 februari moeten alle afspraken gemaakt zijn (afsprakenkaart ingevuld);• Korte evaluatie door bezocht bedrijf én leerling.
 7. 7. TESTEN• DAT: Differentiële Aanleg Test• BZO: Beroepen Zelf Onderzoek• uitslag via mentor (mentoravond nov.)
 8. 8. VOORLICHTING• VAO WO, 20 nov. Grotiuscollege• VAO HBO, 22 nov. Sintermeertencollege• Voorlichtingsavond opleidingen verplicht• Open dagen WO/HBO najaar 2012 / voorjaar 2013
 9. 9. Wat kan er gekozen worden?• Gemeenschappelijk deel• Profieldeel• Vrije deel
 10. 10. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL• Iedere leerling: NE – EN – ANW – MA – LO1 – LV – PWS – LOB• Daarnaast Atheneumleerling: DU of FA - CKV Gymnasiumleerling: LA of GR (incl. KCV)
 11. 11. PROFIELDEEL• Cultuur en Maatschappij verplicht: WC (of WA) - GS - AK keuze: Kunst of DU of FA• Economie en Maatschappij verplicht: WA (of WB) - GS - EC keuze: AK of MO
 12. 12. PROFIELDEEL• Natuur en Gezondheid WA (of WB) – Na – Sk – Bi• Natuur en Techniek verplicht: WB – Na – Sk keuze: WD of Bi
 13. 13. Vrije deel• Bij Cultuur en Maatschappij Nog niet gekozen profielvak (kunst / Duits / Frans) Latijn / Grieks Bewegen Sport en Maatschappij Informatica Filosofie Economie• Bij Economie en Maatschappij Nog niet gekozen profielvak (aardrijkskunde / management & organisatie) Duits / Frans / Latijn / Grieks Kunst Bewegen Sport en Maatschappij Informatica Filosofie
 14. 14. Vrije deel• Bij Natuur en Gezondheid Duits / Frans / Latijn / Grieks Kunst Bewegen Sport en Maatschappij Informatica Aardrijkskunde Economie Management & Organisatie Wiskunde D (mits wiskunde B)• Bij Natuur en Techniek Nog niet gekozen profielvak (biologie / wiskunde D) Duits / Frans / Latijn / Grieks Kunst Bewegen Sport en Maatschappij Informatica Aardrijkskunde Economie Management & OrganisatieNB indien een bepaald vak of vakkencombinatie maar door enkele leerlingen gekozenwordt heeft de school het recht dit vak of deze vakkencombinatie niet aan te bieden
 15. 15. Adviezen• Tijdens rapportvergadering wordt in overleg met vakdocenten gekeken of voorlopige keuze verstandig is• Adviezen worden na periode 1 en na periode 2 gegeven. Zichtbaar bij cijferregistratie.
 16. 16. Belangrijke data• Jan. advies door vakdocenten• 21 feb. Voorlopige keuze• Vanaf feb. individuele gesprekken met decaan• April 2e advies door vakdocenten• 19 april definitieve keuze profiel
 17. 17. Definitieve keuze• Formulier wordt ondertekend door ouder(s)• Inleveren bij mentor• 19 april 2013• Definitief= Definitief! Wordt alleen nog gewijzigd op advies van decaan n.a.v. docentenvergadering
 18. 18. Handige sites• www.havovwosintermeerten.dedecaan.nl• www.studiekeuze123.nl• www.beroepskeuzedagboek.nl (hoort bij profielkiezer)
 19. 19. DecanaatOns decanaat zit op de 3e verdieping, waar zowel de leerling als ouders altijd welkom zijn voor een gesprek!Decaan: mevr. K. Schouren (kamer 312)cjmschouren@sintermeerten.nl
 20. 20. Overgangsnormen• Afsluiting algemeen vormend deel• Eindexamennormen• Profielkeuze• We werken met verlies- en compensatiepunten• Let op! 5,9 = 0,1 verliespunt 6,1 = 0,1 compensatiepunt
 21. 21. Cijfergeving• Voortschrijdend gemiddelde• Cijfers op 1 decimaal afgerond
 22. 22. A Algemene overgangsnormBevorderd: Bespreking: 0 t/m 2,0 verliespunten, mits • 2,1 t/m 5,0 verliespunten gemiddelde 6,0 of hoger is (muv • Gemiddelde lager dan 6,0 Te en Lo) • Te en Lo 2,0 verliespunten of meerNiet bevorderd: Meer dan 5,0 verliespunten
 23. 23. B Eindexameneis NE, EN, WI• Maximaal voor Nederlands, Wiskunde en Engels 1,0 verliespunt• Bij 1,1 tot /met 2,0 verliespunten komt de leerling in de bespreking• Bij meer dan 2,0 verliespunten kan de leerling niet bevorderd worden
 24. 24. C ProfieleisenC&M E&M N&G N&TNE NE NE NEEN EN EN ENGS GS NA NAWC / WA WA / WB WA / WB WBAK EC SK SKMVT / (KU) MO / AK (BI) WD / (BI)• Voor de 4 profielen geldt dat het gemiddelde van de gekozen vakken 6,0 of meer dient te zijn en de leerling voor niet meer dan 1 van de gekozen vakken lager dan 6,0 heeft gescoord, waarbij deze onvoldoende niet lager mag zijn dan 5,0.
 25. 25. D Advies vakdocenten• Positief advies vakdocenten in juni betekent dat een leerling, mits hij aan de normen voldoet op het einde van het schooljaar, het betreffende profiel mag kiezen.• Negatief advies vakdocenten in juni betekent dat een leerling, ook als hij aan de normen voldoet bij het laatste rapport, in de bespreking valt.
 26. 26. Voorbeeld• Rapportlijst leerling xNe 7,2 + Ec 6,0 - Lo 6,0En 7,0 + Wi 7,2 +Du 6,3 Na 5,7Fa 6,4 Sk 5,8Gs 4,8 - Lv 7,7Ak 7,1 + Te 7,0De leerling kiest voor het profiel E&M met MO als profielvakA Bevorderd met 1,7 verliespunten en gemiddeld minimaal 6,0B Bevorderd met 0 verliespunten voor En, Ne, WiC Bespreking met 4,8 voor geschiedenis, want een onvoldoende bij profielvak tussen 4,5 en 5,0D Bevorderd met 4 maal positief advies, 2 maal negatief advies Conclusie: Rapport bespreking, waarbij de vakdocentenvergadering de kansen op een succesvol verloop op vwo 4 en verder, met dit profiel zal afwegen.

×