Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1112 voorlichtingsavond 3vwo_20102011

831 views

Published on

Info ouders en leerlingen V3 op 20102011, profielkeuze

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1112 voorlichtingsavond 3vwo_20102011

 1. 1. Voorlichtingsavond Profielkeuze Vwo 3Donderdag 20 oktober 2011
 2. 2. Programma• Voorstellen• Indeling schooljaar• Profielkeuze• Overgangsnormen
 3. 3. Voorstelronde• Mevrouw Huls Mentor V3a• Mevrouw van de Rijt Mentor V3b• De heer Zijlstra Mentor V3c• Mevrouw Schouren Decaan Vwo• De heer te Braak Sectordirecteur
 4. 4. Jaarindeling• 3 perioden• 3 proefwerkweken• 3 rapporten• 3 mentoravonden• 1 vakdocentenavond• 5 projectdagen
 5. 5. KIEZEN• Via een aantal stappen tot een keuze van een profiel komen…
 6. 6. STUDIELESSEN• Profielkiezer : toekomstdromen, de profielen, vaardigheden, opleidingen, de 2e fase en de profielkeuze• Bedrijfsbezoeken/ meeloopdagen
 7. 7. BEDRIJFSBEZOEK• 2 werkdagen “snuffelen” in het werkveld• Oriëntatie op een beroep / werkveld• 2 en 3 april 2012
 8. 8. VOORBEREIDING BEZOEK• Begin 2012 in studieles met werkboekje;• Leerlingen zoeken (in koppels van 2) zelf een plaats;• 10 februari moeten alle afspraken gemaakt zijn (afsprakenkaart ingevuld);• Korte evaluatie door bezocht bedrijf én leerling.
 9. 9. TESTEN• DAT: Differentiële Aanleg Test• BZO: Beroepen Zelf Onderzoek• uitslag volgt via mentor (mentoravond nov.)
 10. 10. VOORLICHTING• VAO HBO, 15 nov. Bernardinuscollege• VAO WO, 16 nov. Sintermeertencollege• Voorlichtingsavond opleidingen verplicht• Open dagen WO/HBO najaar 2011 / voorjaar 2012
 11. 11. Wat kan er gekozen worden?• Gemeenschappelijk deel• Profieldeel• Vrije deel
 12. 12. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL• Iedere leerling: NE – EN – ANW – MA – LO1 – LV – PWS – LOB• Daarnaast Atheneumleerling: DU of FA - CKV Gymnasiumleerling: LA of GR (incl. KCV)
 13. 13. PROFIELDEEL• Cultuur en Maatschappij verplicht: WC of WA - GS - AK keuze: Kunst of DU of FA• Economie en Maatschappij verplicht: WA of WB - GS - EC keuze: AK of MO
 14. 14. PROFIELDEEL• Natuur en Gezondheid WA of WB – Na – Sk – Bi• Natuur en Techniek verplicht: WB – Na – Sk keuze: WD of Bi
 15. 15. Vrije deelEén examenvak, waarbij de keuze afhankelijkwordt van het gekozen profiel:AK – BI – BSM - DU – EC – FA – FI – GR - GS – IN–KU – LA - MO – NA – SK
 16. 16. Opmerking• Indien een bepaald vak maar door enkele leerlingen gekozen wordt heeft de school het recht dit vak niet aan te bieden
 17. 17. Adviezen• Tijdens rapportvergadering in april wordt in overleg met vakdocenten gekeken of voorlopige keuze verstandig is
 18. 18. Belangrijke data• Jan. advies door vakdocenten• 10 feb. Voorlopige keuze• Vanaf feb. individuele gesprekken met decaan• April definitieve advies door vakdocenten• 20 april definitieve keuze profiel
 19. 19. Definitieve keuze• Formulier wordt ondertekend door ouder(s)• Inleveren bij mentor• 20 april 2012• Definitief= Definitief! Wordt alleen nog gewijzigd op advies van decaan n.a.v. docentenvergadering
 20. 20. Handige sites• www.havovwosintermeerten.dedecaan.nl• www.studiekeuze123.nl• www.beroepskeuzedagboek.nl (hoort bij profielkiezer)
 21. 21. DecanaatOns decanaat zit op de 3e verdieping, waar zowel de leerling als ouders altijd welkom zijn voor een gesprek!Decaan: mevr. K. Schouren (kamer 312)cjmschouren@sintermeerten.nl
 22. 22. Cijfergeving• Drie rapporten• Voortschrijdend gemiddelde• Rapport: cijfers op 1 decimaal afgerond
 23. 23. Overgangsnormen• Afsluiting algemeen vormend deel• Eindexamennormen• Profielkeuze• We werken met verlies- en compensatiepunten• Let op! 5,9 = 0,1 verliespunt 6,1 = 0,1 compensatiepunt
 24. 24. A Algemene overgangsnormBevorderd: Bespreking: 0 t/m 2,0 verliespunten, mits • 2,1 t/m 5,0 verliespunten, mits gemiddelde 6,0 of hoger is (muv gemiddelde 6,0 of hoger is Te en Lo) • Te en Lo 2,1 verliespunten of meerNiet bevorderd:• Meer dan 5,0 verliespunten• Gemiddelde lager dan 6,0 Docentenvergadering neemt dan besluit over doubleren of doorstromen naar lager niveau
 25. 25. B Eindexameneis NE, EN, WI• Maximaal voor Nederlands, Wiskunde en Engels 1,0 verliespunt• Bij 1,1 tot /met 2,0 verliespunten komt de leerling in de bespreking• Bij meer dan 2,0 verliespunten kan de leerling niet bevorderd worden
 26. 26. C ProfieleisenC&M E&M N&G N&TNE NE NE NEEN EN EN ENGS GS NA NAWC / WA WA / WB WA / WB WBAK EC SK SKMVT / (KU) MO / AK (BI) WD / (BI)• Voor de 4 profielen geldt dat het gemiddelde van de gekozen vakken 6,0 of meer dient te zijn en de leerling voor niet meer dan 1 van de gekozen vakken lager dan 6,0 heeft gescoord. Een leerling die 1 onvoldoende heeft tussen 4,5 en 5,0 valt in de bespreekmarge.
 27. 27. D Advies vakdocenten• Positief advies vakdocenten in juni betekent dat een leerling, mits hij aan de normen voldoet op het einde van het schooljaar, het betreffende profiel mag kiezen.• Negatief advies vakdocenten in juni betekent dat een leerling, ook als hij aan de normen voldoet bij het laatste rapport, in de bespreking valt.
 28. 28. Voorbeeld• Rapportlijst leerling xNe 7,2 Ec 5,0 - Lo 6,0En 7,0 Wi 7,2 +Du 6,3 Na 6,0Fa 6,4 Sk 5,8Gs 5 ,3 - Lv 7,7Ak 7,1 + Te 7,0De leerling kiest voor het profiel E&M met MO als profielvakA Bevorderd met 1,9 verliespunten en gemiddeld minimaal 6,0B Bevorderd met 0 verliespunten voor En, Ne, WiC Bespreking met 5,0 voor economie en 5,3 voor geschiedenis, want 2 van de gekozen vakken onvoldoendeD Bevorderd met 2 maal positief advies, 2 maal negatief advies Conclusie: Rapport bespreking, waarbij de vakdocentenvergadering de kansen op een succesvol verloop op vwo 4 en verder, met dit profiel zal afwegen.
 29. 29. Opmerking• De aanvullende profieleisen zijn komen te vervallen. De mr moet hier formeel nog toestemming voor geven.• Na goedkeuring zullen we de bevorderingsnormen publiceren op onze website.• Op ons intranet kunt u alle relevante gegevens vinden, zoals deze presentatie, nuttige links, resultaten van uw kind.
 30. 30. • Vragen?• Dank voor uw aandacht!

×