Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100921 voorlichtingsavond v2

750 views

Published on

Voorlichtingsavond V2, 21-09-2010
Reinders

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

100921 voorlichtingsavond v2

  1. 1. Voorlichting V2<br />
  2. 2. Basisafspraken<br />We behandelenelkaar met respect<br />We zittennietaanelkaar of elkaarsspullen<br />Samenzorgen we ervoordat de school ernetjesuitziet<br />
  3. 3. Absentieregeling<br />Vanaf twee keer ongeoorloofd te laat in 1 periode -> nablijven op vrijdag 6e uur<br />Vanaf vijf keer te laat binnen een schooljaar -> gesprek met leerplichtambtenaar om verder lesverzuim tegen te gaan<br />Verzuim in onderbouw indicator voor groter verzuim in bovenbouw<br />
  4. 4. Indeling schooljaar<br />4 periodes<br /><ul><li>2 proefwerkweken(week 3 en 25)
  5. 5. 2 projectweken, enkelelosseprojectdagen</li></li></ul><li>Cijfergeving<br />Vierrapporten<br />Na iedereperiode (eersteperiodeoverzichtallecijfers)<br />We werken met eenvoortschrijdendgemiddelde<br />Rapport 2, 3 en 4 onafgerondecijfers<br /> (1 decimaal)<br />
  6. 6. Normenvoorovergangnaar VWO 3 <br />Op de onafgerondecijfers van de vakken<br />NE - FA - DU - EN - GS - AK - WI - NA - BI - TN – LV- (KT)<br />wordt de volgende norm toegepast :<br />Tegenover elk verliespuntmoeteencompensatiepuntstaan.<br /> De lijstmoetgemiddelddus 6,0 zijn.<br />In de onderbouwgeldteengesommeerdeverlies- en een<br />gesommeerdecompensatieregeling.<br />Bijv. een 5,8 is 0,2 verliespunt en een 6,4 is 0,4 compensatiepunt.<br />Eenleerling is bevorderd met maximaal 2 verliespunten (tenzij het <br />aantalverliespuntenbij de vakken NE, EN, WI tussen de 1,0 en de 2,0 <br />bedraagt, dankomt de leerling in de bespreking.<br />Bespreking 2,1 t/m 4,0 verliespunten.<br />Besprekinggeldtookvoor de leerlingdie2 of meerverliespunten<br />heeftvoor TE – HA – MU – LO. <br />
  7. 7. TUTOR<br />Bijles door leerlingen uit de bovenbouw<br />Voorwaarden<br />Werkhouding in de klas voldoende<br />Huiswerk in orde<br />Positief advies vakdocent<br />Kosten: € 4,50 per uur individueel<br /> € 6, = per uur voor 2 leerlingen<br />
  8. 8. Webportal<br />Cijferinzage van thuis uit,<br /> leerlingen ontvangen hiervoor een wachtwoord.<br />

×