Xarxes InformàTiques Locals

2,268 views

Published on

Breu resum sobre lesxarxes informàtiques. Principalment les Xarxes Locals (LAN). Distribucions, equips, etc.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Xarxes InformàTiques Locals

 1. 1. XARXES INFORMÀTIQUES LOCALS Introducció a les xarxes LAN
 2. 2. Què és una xarxa informàtica? <ul><li>Conjunt d’ordinadors interconnectats entre ells i que poden compartir els recursos (discs durs, impressores, scàners…) i la informació (programes i dades). </li></ul>
 3. 3. Avantatges de les xarxes informàtiques <ul><li>Compartir perifèrics </li></ul><ul><li>Compartir informació </li></ul><ul><li>Eliminació de dades disperses </li></ul><ul><li>Control d’usuaris més fàcil </li></ul><ul><li>Còpies de seguretat de fàcil obtenció </li></ul>
 4. 4. Tipus de xarxes <ul><li>PAN: Personal Area Network . Arriba a uns pocs metres. Connexió via Bluetooh . </li></ul><ul><li>LAN: Local Area Network . Arriba a un màxim d’un edifici. </li></ul><ul><li>CAN: Campus Area Network . Abraça diversos edificis d’un campus universitari. </li></ul><ul><li>MAN: Metropolitan Area Network . Abraça diversos edificis d’un municipi. </li></ul><ul><li>WAN: Wide Area Network . Pot arribar a edificis de localitats, províncies o païssos diferents. </li></ul>
 5. 5. Disposició dels equips
 6. 6. Hardware de connexió TARJETA DE XARXA Cal instal.lar-la en cada ordinador. CONCENTRADOR O SWITH MITJANS DE TRANSMISSIÓ + + Permet connectar diversos dispositius de xarxa (ordinadors, impressores, etc) segons la disposició desitjada. Hub : concentrador més senzill. Destina la informació per tots els seus ports. No selecciona els hosts (equips… ) <ul><li>Cable de xarxa (UTP) + connector RJ45. </li></ul><ul><li>Sense fil. Per “l’ aire”. </li></ul>
 7. 7. Connexió del concentrador amb el cable de xarxa SWITCH CABLE UTP I CONNECTOR RJ45
 8. 8. Connexió sense fil Switch sense cable amb connexió a l’ordinador amb 1. tarjeta sense fil o 2. tarjeta amb adaptador USB. 1 2
 9. 9. Xarxa connectada a internet Els ordinadors en xarxa es connecten a internet mitjançant un ENCAMINADOR (= ROUTER ) ALGUNS SWITCH poden ser a la vegada ROUTER. En aquest cas també disposen de connexió a internet (exemple per l’ADSL). Una altra opció de connexió a internet a nivell domèstic és mitjançant un mòdem (passa el codi digital de l’ordinador a l’analògic del cable de telèfon) .
 10. 10. Algunes possibilitats
 11. 11. Algunes possibilitats
 12. 12. Algunes possibilitats
 13. 13. Algunes possibilitats
 14. 14. Protocols de xarxa <ul><li>= conjunt de regles que especifiquen l’intercanvi de dades i ordres durant la comunicació entre els hosts que formen part de la xarxa. </li></ul><ul><li>Un dels més comuns és el PROTOCOL TCP/IP . </li></ul><ul><li>Permet la comunicació entre hosts de la xarxa </li></ul><ul><li>i també la comunicació entre ordinadors connectats a internet. </li></ul>

×