Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ZACHOWANIA ZWIĄZANE ZINDYWIDUALNYM ZARZĄDZANIEMWIEDZĄ I INFORMACJĄW ŚWIETLE BADAŃ WŚRÓD STUDENTÓWMarzena ŚwigońUniwersytet...
1. Koncepcja Indywidualnego zarządzania wiedzą iinformacją (IZWiI)2. Metodyka i organizacja badań empirycznych (cz.2)3. Wy...
Podstawy teoretyczneKoncepcja IZWiIII Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmianWarszawa,...
Wymiar indywidualnyWymiar grupowyWymiar organizacyjnyWymiar społecznościowyZarządzaniewiedząi informacjąWymiary zarządzani...
Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją(IZWiI)Personal Knowledge and Information Management (PKIM) IZWiI – zintegrow...
Model Indywidualnego Zarządzania Wiedzą i Informacją (IZWiI)Kompetencje społeczneMetakompetencjeKompetencjefunkcjonalneKom...
Cele, metodyka i organizacjaBadania empiryczne IZWiI cz.2II Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w ...
Cele badańpoznanie i scharakteryzowanie zachowań, umiejętności i odczuć związanych zposzczególnymi etapami procesu indywi...
 Proces IZWiI:1. zdobywanie, gromadzenie, wyszukiwanie2. organizacja, przechowywanie, ochrona3. selekcja, ocena4. rozpows...
Metodyka i organizacja badań badania jakościowo-ilościowe metoda sondażu diagnostycznego technika ankiety środowiskowej...
Kwestionariusz ankiety 5 sekcji stwierdzeń odpowiadających komponentom cykluzarządzania informacją i wiedzą zdobywanie, ...
Struktura badanej zbiorowościZmienna niezależna LiczbarespondentówKierunek/specjalności kierunek INiB (kier.) 402specjalno...
IZWiI Cz.21. zdobywanie, gromadzenie, wyszukiwanie2. organizacja, przechowywanie, ochrona3. selekcja, ocena4. rozpowszechn...
Zdobywanie, gromadzenie i wyszukiwanie 84-91% studentów uważało, że dobrze sobie radzi ze zbieranieminformacji, zna różne...
 71-78% studentów dbało o porządkowanie informacji oraz nabieżąco dołączało do swoich kolekcji przypadkowo napotkaneinfor...
Selekcja, ocena 64-77% studentów bez trudu wyławiało wartościowe informacje zsieci, nawet przy dużych wynikach wyszukiwan...
Rozpowszechnianie, dzielenie się 85-90% studentów chętnie dzieliło się informacjami i wiedzą zinnymi studentami; 82-83% b...
Tworzenie, analiza i prezentowanie 31% lubiło opracowywać nowe tematy, 55% nie miało w tymzakresie żadnych problemów; 26%...
Zakończenie Każdy z komponentów cyklu indywidualnego zarządzania wiedzą iinformacją, czyli gromadzenie, selekcjonowanie, ...
marzena.swigon@uwm.edu.plDziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zachowania związane z indywidualnym zarządzaniem wiedzą i informacją – w świetle badań wśród studentów / Marzena Świgoń

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Zachowania związane z indywidualnym zarządzaniem wiedzą i informacją – w świetle badań wśród studentów / Marzena Świgoń

 1. 1. ZACHOWANIA ZWIĄZANE ZINDYWIDUALNYM ZARZĄDZANIEMWIEDZĄ I INFORMACJĄW ŚWIETLE BADAŃ WŚRÓD STUDENTÓWMarzena ŚwigońUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieII Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmianWarszawa, 15-16 kwietnia 2013 r.
 2. 2. 1. Koncepcja Indywidualnego zarządzania wiedzą iinformacją (IZWiI)2. Metodyka i organizacja badań empirycznych (cz.2)3. Wybrane wyniki badańPlan wystąpieniaŚwigoń, M. (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn: Wydawnictwo UWM. S. 368.Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2011/03/B/HS2/04436II Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmianWarszawa, 15-16 kwietnia 2013 r.
 3. 3. Podstawy teoretyczneKoncepcja IZWiIII Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmianWarszawa, 15-16 kwietnia 2013 r.
 4. 4. Wymiar indywidualnyWymiar grupowyWymiar organizacyjnyWymiar społecznościowyZarządzaniewiedząi informacjąWymiary zarządzania wiedzą i informacją(Świgoń, 2012, s. 86)perspektywy:humanistycznatechnologiczna
 5. 5. Indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją(IZWiI)Personal Knowledge and Information Management (PKIM) IZWiI – zintegrowane podejście; humanocentryczne1. Indywidualne zarządzanie informacją(Personal Information Management; PIM)2. Indywidualne zarządzanie wiedzą(Personal Knowledge Management; PKM)3. Kompetencje informacyjne(Information Literacy; IL)
 6. 6. Model Indywidualnego Zarządzania Wiedzą i Informacją (IZWiI)Kompetencje społeczneMetakompetencjeKompetencjefunkcjonalneKompetencjekognitywnePoszukiwaniei zachowywaniewiedzyi informacjiTworzeniewiedzyi informacjiDzielenie sięwiedząi informacją(Świgoń, 2012, s. 271)Perspektywahumanistyczna
 7. 7. Cele, metodyka i organizacjaBadania empiryczne IZWiI cz.2II Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmianWarszawa, 15-16 kwietnia 2013 r.
 8. 8. Cele badańpoznanie i scharakteryzowanie zachowań, umiejętności i odczuć związanych zposzczególnymi etapami procesu indywidualnegozarządzania wiedzą i informacją (IZWiI) na przykładziestudentów opracowanie narzędzia służącego samoocenie studentów w zakresie IZWiI określenie ogólnej samooceny studentów w zakresie IZWiI określenie wpływu zmiennych niezależnych na IZWiI
 9. 9.  Proces IZWiI:1. zdobywanie, gromadzenie, wyszukiwanie2. organizacja, przechowywanie, ochrona3. selekcja, ocena4. rozpowszechnianie, dzielenie się5. tworzenie, analiza i prezentowanie Indywidualna baza wiedzy i informacji: wiedza i informacje naukowe związane ze studiowaną dziedziną praktyczne, związane z procesem studiowaniaZałożenia
 10. 10. Metodyka i organizacja badań badania jakościowo-ilościowe metoda sondażu diagnostycznego technika ankiety środowiskowej narzędzie – ustrukturyzowany kwestionariusz ankiety
 11. 11. Kwestionariusz ankiety 5 sekcji stwierdzeń odpowiadających komponentom cykluzarządzania informacją i wiedzą zdobywanie, organizacja, selekcja, dzielenie się, tworzenie w każdej sekcji 6 stwierdzeń opisującychzachowania, zwyczaje, preferencje, odczucia oraz adekwatneumiejętności i kompetencje zadanie respondentów – wybór jednej z odpowiedzi w skali 1-5: 1 – zdecydowanie nie zgadzam się (z danym stwierdzeniem) 2 – nie zgadzam się 3 – nie wiem 4 – zgadzam się 5 – zdecydowanie zgadzam się
 12. 12. Struktura badanej zbiorowościZmienna niezależna LiczbarespondentówKierunek/specjalności kierunek INiB (kier.) 402specjalności (spec.) 108Stopień studiów studia pierwszego stopnia (lic.) 294studia drugiego stopnia (mgr) 216Uniwersytet UWM 53UMK 49UAM 55UŚ 49UWr 80UW 59UMCS 42UŁ 50UJ 73Płeć Kobiety (K) 424Mężczyźni (M) 86- łączna liczba studentów kierunków INiB i specjalności informatologiczno-bibliologicznych napaństwowych uniwersytetach w 2011 r. wynosiła około 2500 osób- liczba uczestników badań stanowiła około 20% całkowitej liczby badanej zbiorowości studentów
 13. 13. IZWiI Cz.21. zdobywanie, gromadzenie, wyszukiwanie2. organizacja, przechowywanie, ochrona3. selekcja, ocena4. rozpowszechnianie, dzielenie się5. tworzenie, analiza i prezentowanieWybrane wyniki badańII Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmianWarszawa, 15-16 kwietnia 2013 r.
 14. 14. Zdobywanie, gromadzenie i wyszukiwanie 84-91% studentów uważało, że dobrze sobie radzi ze zbieranieminformacji, zna różne rodzaje źródeł informacji i umie się nimiposługiwać 21% nie było zaznajomionych z ukrytym Internetem 71% systematycznie sporządzało notatki na zajęciach 50-51% preferowało osobowe źródła informacji i wiedzy wporównaniu ze źródłami dokumentalnymi
 15. 15.  71-78% studentów dbało o porządkowanie informacji oraz nabieżąco dołączało do swoich kolekcji przypadkowo napotkaneinformacje 90% przechowywało dane w obu formach: tradycyjnej ielektronicznej, a jedynie 6% tylko w formie elektronicznej 68% zapisywało wiadomości ustne aby dołączyć je do swoichkolekcji 45% sporządzało kopie zapasowe danych elektronicznychOrganizacja, przechowywanie, ochrona
 16. 16. Selekcja, ocena 64-77% studentów bez trudu wyławiało wartościowe informacje zsieci, nawet przy dużych wynikach wyszukiwania 15% miało problem z wyselekcjonowaniem najistotniejszychpublikacji z recenzowanych źródeł dokumentalnych (książek iczasopism) 60-69% przeglądało własne kolekcje informacji i wyrzucało zbędnemateriały 65% uważało, że wiedza i umiejętności zdobywane na studiachbędą przydatne w życiu zawodowym i prywatnym
 17. 17. Rozpowszechnianie, dzielenie się 85-90% studentów chętnie dzieliło się informacjami i wiedzą zinnymi studentami; 82-83% bez trudu pozyskiwało od innychpotrzebne informacje i wiedzę 57-63% było zadowolonych z metod i sposobów przekazywaniawiedzy przez wykładowców, a także z indywidualnych konsultacji
 18. 18. Tworzenie, analiza i prezentowanie 31% lubiło opracowywać nowe tematy, 55% nie miało w tymzakresie żadnych problemów; 26% lubiło wystąpienia ustne 28% bez trudu formułowało nowe problemy badawcze 52% potrafiłoby samodzielnie przeprowadzić badania empiryczne 90% było zaznajomionych z programami komputerowymi (edycjatekstu, sporządzanie wykresów, przygotowywanie prezentacji)
 19. 19. Zakończenie Każdy z komponentów cyklu indywidualnego zarządzania wiedzą iinformacją, czyli gromadzenie, selekcjonowanie, organizowanie,dzielenie się i tworzenie, mógłby stać się przedmiotem odrębnychstudiów. Wyniki takich badań mogą być wykorzystane w badaniach nadkomunikacją międzyludzką, w projektowaniu nowoczesnychsystemów informacyjnych, czy badaniach nad zwiększeniem tzw.potencjału kariery.
 20. 20. marzena.swigon@uwm.edu.plDziękuję za uwagę

×