Koncepcje trwałej ochrony polskich zasobów cyfrowych /Aneta Januszko-Szakiel

372 views

Published on

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koncepcje trwałej ochrony polskich zasobów cyfrowych /Aneta Januszko-Szakiel

 1. 1. KONCEPCJE TRWAŁEJ OCHRONY POLSKICHZASOBÓW CYFROWYCHUniwersytet WarszawskiInstytut Informacji Naukowej i Studiów BibliologicznychII Międzynarodowa KonferencjaNauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmianAneta Januszko-SzakielWarszawa,15-16 kwietnia 2013r.
 2. 2. PLAN WYPOWIEDZI• długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych jakowyzwanie• długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowychw świetle postanowień Komisji Europejskiej• długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowychw świetle dotychczasowych postanowień polskiego rządu• długoterminowa archiwizacja polskich zasobów cyfrowych –autorska propozycja programu narodowego2
 3. 3. DŁUGOTERMINOWA ARCHIWIZACJA ZASOBÓW CYFROWYCH JAKOWYZWANIE zapewnienie trwałej użyteczności dokumentówcyfrowych: kompletność kolekcji dostępność treści dokumentu autentyczność dokumentu integralność dokumentu poufnośćarchiwizacja długoterminowa = wieczysta,trwająca min. sto lat3
 4. 4. DŁUGOTERMINOWA ARCHIWIZACJA ZASOBÓW CYFROWYCHW ŚWIETLE ZALECEŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJZalecenie Komisji Europejskiej z dnia 27.10.2011w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobkukulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych• opracowanie krajowej strategii długoterminowej ochrony zasobówcyfrowych• aktualizacja planu działania dotyczącego wdrażania tej strategii• wymiana informacji na temat strategii i planów działania• podjęcie niezbędnych środków dotyczących egzemplarzaobowiązkowego materiałów wyprodukowanych w formacie cyfrowym dlazapewnienia ich długotrwałej ochrony• przekazywanie Komisji informacji na temat działań podjętychw odpowiedzi na niniejsze zalecenie4
 5. 5. DŁUGOTERMINOWA ARCHIWIZACJA ZASOBÓW CYFROWYCH WŚWIETLE POSTANOWIEŃ RZĄDU POLSKIEGO 2006 r. – powołanie Zespołu ds. Digitalizacji przy MKiDN 2007 r. – rekomendacja Zespołu ds. Digitalizacji dotycząca powołaniaKrajowego Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji 2009 r. – opracowanie i opublikowanie dokumentu:Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywaniai udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020 2009 r. – powołanie przez MKiDN czterech instytucji do pełnienia rolicentrum kompetencji ds. digitalizacji i ochrony zbiorów cyfrowych 2013 r. – powołanie przez MKiDN piątej instytucji do pełnienia rolicentrum kompetencji ds. digitalizacji i ochrony zbiorów cyfrowych 5
 6. 6. CENTRA KOMPETENCJI POWOŁANE PRZEZ MKIDNNarodowe Archiwum CyfroweOchrona dokumentów archiwalnychNarodowy Instytut AudiowizualnyOchrona dokumentów audiowizualnychBiblioteka Narodowa + Federacja BibliotekCyfrowych (PCSS)Ochrona cyfrowych zasobów bibliotecznychNarodowy Instytut DziedzictwaOchrona cyfrowej reprezentacji zabytkówi muzealiówNarodowy Instytut Muzealnictwa i OchronyZbiorówOchrona cyfrowej reprezentacji obiektówmuzealnych6
 7. 7. ZADANIA CENTRÓW KOMPETENCJI wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacjii przechowywania danych cyfrowych koordynacja w zakresie gromadzenia i przechowywania zasobówcyfrowych edukacja kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację udostępnienie materiałów zdigitalizowanych promocja zasobów cyfrowych7
 8. 8. ARCHIWIZACJA POLSKICH ZASOBÓW CYFROWYCH –USTALENIA ROBOCZE Narodowy depozytpolskiego dziedzictwacyfrowego: rozproszony przy centrachkompetencji repozytoria tematyczne integracja informacjio zasobachrepozytoryjnych(stan wiedzy na kwiecień 2013 r.)8RepozytoriumNACRepozytoriumBNRepozytoriumNiNARepozytoriumNIDRepozytoriumNIMOZNarodowyDepozytCyfrowy
 9. 9. NARODOWY PROGRAM DŁUGOTERMINOWEJ ARCHIWIZACJI POLSKIEGODZIEDZICTWA CYFROWEGO – PROPOZYCJA AUTORSKAPunkt wyjściowy: Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych. Programdla polskich bibliotek - Przegląd Biblioteczny, z. 2, 2011Najważniejsze założenia hipotetycznego programuochrony polskiego zasobu cyfrowego: MKiDN przyjmuje rolę koordynatora działań archiwizacyjnychw Polsce MKiDN ustala ekonomiczne podstawy działań na rzecz trwałejochrony polskiego zasobu cyfrowego MKiDN gromadzi wiedzę i tworzy bazę wiedzy na temat trwałejochrony zasobów cyfrowych MKiDN powołuje Ogólnopolską Grupę Roboczą do spraw trwałejochrony polskich zasobów cyfrowych 9
 10. 10. 10Struktura organizacyjnaOgólnopolskiej Grupy Roboczejds. długoterminowej archiwizacji polskich zasobów cyfrowych
 11. 11. Zespół ds. organizacyjnych: prowadzi badania nad stanem ilościowymi jakościowym zasobów cyfrowych w polskich instytucjachnauki i kultury opracowuje i publikuje wytyczne dla twórców publikacjicyfrowych organizuje szkolenia z zakresu digitalizacjii publikowania elektronicznego opracowuje zasady oceny i selekcji, czyli tworzenia kolekcjiarchiwalnych organizuje współpracę wydawców z instytucjamiarchiwizującymi11
 12. 12. MODEL I – WSPÓŁPRACA WYDAWCÓW Z ARCHIWUM12
 13. 13. MODEL II13Model self archiving
 14. 14. Zespół ds. obsługi prawnej: konstytuuje polską preservation policy, tj. podstawę dla zgromadzenia w systemie depozytowymwszelkich dokumentów cyfrowych, także sieciowych; noweustawodawstwo ma też zobligować twórców do zgłaszania iodsyłania wszystkich publikacji do depozytu, oraz centrakompetencji do ich wieczystej archiwizacji podstawę nadania instytucji archiwizującej prawa do działańkonserwatorskich na publikacjach elektronicznych,z uwzględnieniem ewentualnych zmian treści i formypublikacji, wywołanych tymi pracami14
 15. 15. Zespół ds. obsługi ekonomicznej: ustala realne źródła długoterminowego finansowaniapolskich działań archiwizacyjnych tworzy „trwały model finansowania” polskich działańarchiwizacyjnych tworzy kosztorysy prac archiwizacyjnych tworzy raporty z procesu zarządzania finansami15
 16. 16. Zespół ds. obsługi technicznej: opracowuje koncepcję organizacji i funkcjonowania systemudepozytowego dla polskich zasobów cyfrowych16
 17. 17. Dziękuję za uwagę!Aneta Januszko-SzakielKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegoaszakiel@afm.edu.pl17

×