More Related Content

Similar to Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus erikoisnumero)(20)

Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus erikoisnumero)

 1. Erikoisnumero Teknologiateollisuus ry The Federation of Finnish Technology Industries New paradigms, trends, and changes affecting the world. ESIPUHE Jukka Viitasaari Suomen tietoteollisuuden TEKIJÄT kilpailukyky tänään ja huomenna Teemu Arina Sam Inkinen Juhani V. Parda
 2. Megasignals? Megasignaalit liittyvät globaaleihin ja paikallisiin muutoksiin sekä trendeihin ja näkökulmiin liiketoimintaympäristöissä. Mitä Megasignaalit keskittyvät merkittäviin ja usein väärinymmärrettyihin muutoksiin, jotka vaativat toimenpiteitä tässä ja nyt. Kytkeytyneessä maailmassa nykytilanteeseen sisältyy niin riskejä kuin mahdollisuuksia. Kenelle Megasignaalien hyödyntäjiä ovat erityisesti liike-elämän vaikuttajat ja yritysjohtajat, joiden tulee tehdä oikeita päätöksiä – usein suuren paineen alla ja nopeasti. Miten Megasignals-ryhmä tekee räätälöityjä tilannekartoituksia, strategiakoosteita ja selvityksiä eri teollisuuden haaroille ja yksityisille yrityksille. Megasignals-ryhmä julkaisee e-kirjoja ja lyhyempiä puheenvuoroja osoitteessa www.megasignals.com. Tilaa seuraava ilmainen e-kirja
 3. Esipuhe – Jukka Viitasaari Nykymaailman muutokset ovat hämmentävän rajuja ja nopeita, ja ne ovat tulleet jäädäkseen. Eri kansakunnat kohtaavat samat globaalit haasteet. Ne maat, jotka tarttuvat ketterästi ja määrätietoisesti epäjatkuvuuskohtiin ja ekosysteemimuutoksiin eri yhteiskunnan sektoreilla, voittavat. Meillä suomalaisilla on monia kilpailuetuja, joita muilla ei ole; globaalit muutokset ovat oikeasti meille mahdollisuus. Suomalainen organisaatiorakenne ja johtamistyyli on avoin ja ketterä. Meillä johtajat eivät sulkeudu tavoittamattomiin norsunluutorneihin. Olemme luovia luonnostamme: suomalainen vauraus perustuu innovaatioihin, teknologioihin, sovelluksiin, palveluihin ja työprosesseihin sekä kykyyn ajatella asiat uusilla tavoilla. Meillä ei ole öljyä tai juuri kultaakaan – eikä edes erityisen suotuisaa ilmastoa. Mutta lähtökohtamme suuriin muutoksiin on loistava: maailman paras tai ainakin tasa-arvoisin koulutusjärjestelmä, olematon korruptio, paras maa elää maailmassa, ulkomailla arvostettu innovaatiojärjestelmä – tämä tunnustus ja arvostus saatu varsinkin muutaman viime vuoden sisällä. Nämä asiat ovat merkittäviä kilpailuetuja, jotka helposti unohdamme ja pidämme niitä itsestäänselvinä.
 4. Suomi on maailmanluokan toimija tietoteollisuudessa. Tätä maailmanmestaruustilaa voi hyödyntää arvonluontiin myös muilla teknologiateollisuuden sektoreilla luodessamme tulevaisuuden menestystarinoita – tuotteita, palveluita ja yrityksiä. Rakennemuutos tuntuu usein kipeältä, eikä muutos ole aina helppoa. Vaikka lähtökohtamme ovat monia muita maita paremmat, meidän on jatkuvasti toimittava entistä luovemmin, tehokkaammin, viisaammin ja joustavammin. Megasignals-strategiaraportti toimikoon yhtenä lähtölaukauksena tähän prosessiin. Oikea aika toimia on nyt. Luokaamme suomalaisen hyvinvoinnin pilarit 21. vuosisadalle. Jukka Viitasaari Johtaja Teknologiateollisuus Ry www.teknologiateollisuus.fi
 5. Sisältö Teknologiateollisuuden megasignaaleja Globalisaation haaste Suomelle Kuinka lisätä työpaikkoja, pääomia ja luovaa pöhinää Suomessa? Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet Oikeat judoliikkeet: miten sana ja lupaukset muuttuvat lihaksi? Ketterät prosessit ja kasvuyritykset Menestyksen käsikirjoitus: huomisen ilmapiiri, alustat ja ajurit. 5
 6. Globalisaation haaste Suomelle Kuinka lisätä työpaikkoja, pääomia ja luovaa pöhinää Suomessa?
 7. Kuva: Sievin kotiseutuarkisto
 8. Globalisaation haaste Suomelle Avainkäsitteitä Suomi teknologiateollisuuden huipulla eilen ja tänään: Eilen • ATK, TVT Suomi modernisoitui hyvin myöhään, vasta maailmansotien • tietoyhteiskunta jälkeen. Kehitys maatalous-Suomesta hyvinvointivaltioon ja teknologiavetoiseen Nokia-Suomeen tapahtui muutaman • mobiili-internet vuosikymmenen aikana. Suomalaista koulutus- ja • NMT, GSM, 3G innovaatiojärjestelmää on kehuttu ja käytetty esimerkkinä eri • SMS, MMS puolilla maailmaa. • konvergenssi Tänään • älypuhelimet Suomalaisen yhteiskunnan suurena haasteena ovat globalisaation • e-liiketoiminta ja viimeaikaisen sosioteknisen murroksen aikaansaamat haasteet. • ulkoistaminen Suomen on vaikea kilpailla yrittäjä- ja pääomamyönteisten, alhaisen kustannusrakenteen maiden kanssa. • toiminnanohjaus • paperiton toimisto Hyvinvoinnista huolimatta tietynlainen lamaannus, byrokratia ja ongelmienlistausmentaliteetti on vallalla. Pullonkaulana ja • tietämyksenhallinta heikkoina kohtina mutta myös mahdollisuuksina näyttäytyvät mm. palveluinnovaatiot, sisältötuotanto ja ymmärrys tämän päivän internetistä. Keskusteluissa esiintyy huoli huippuosaamisen säilymisestä ja korkean jalostusasteen rapautumisesta myös ICT-sektorilla. 8 www.megasignals.com
 9. Globalisaation haaste Suomelle Avainkäsitteitä Suomi teknologiateollisuuden huipulla? tänään ja huomenna: Huomenna • ketteryys Teknologiateollisuuden pelisäännöt muuttuvat rajusti. Suomen • joukkoulkoistaminen mahdollisuutena on aktivoida paremmin osaamisensa ja innovaatiopotentiaalinsa ja luoda tätä kautta hyvinvointia • pilvipalvelut kasvuyritysten ja työpaikkojen muodossa. • sosiaalinen media Kustannusetu ja verotyshyöty siirtävät useita liiketoiminta-alueita • virtuaaliyritykset Aasiaan ja muihin alhaisemman kustannusrakenteen maihin. • ubiikki yhteiskunta Asiakkaiden osallistamisesta tuotekehitykseen on tullut • avoin data helpompaa joukkoulkoistamisen (crowdsourcing) myötä. • esineiden internet Pelkästään Intiasta ja Kiinasta valmistuu joka vuosi miljoonia • sovelluspuhelimet hyvin koulutettuja ammattilaisia. Nämä resurssit ovat yhä paremmin hyödynnettävissä verkon kautta. Samaan aikaan • hyperkytkeytyneisyys Suomessa ollaan huolissaan korkeasti koulutettujen ihmisten • käyttäjäkeskeinen työllistymistilanteesta. innovaatio Pilvipalvelut (cloud computing) voivat säästää merkittävästi ICT:n • ekosysteemit ylläpitokustannuksia ja ulkoistavat perinteisiä IT-prosesseja. Hajautettu teknologiaympäristö ja sosiaalisen median mahdollisuudet vaikuttavat organisaatioiden toimintatapoihin, tuotekehitykseen ja kulttuuriin. 10 www.megasignals.com
 10. Globalisaation haaste Suomelle Nokian vaikutus: valmistuksesta ohjelmistokehitykseen 100 henkeä 600 450 Nokia siirtää valmistuksen ulkomaille 300 150 0 ‘75 ‘77 ‘79 ‘81 ‘83 ‘85 ‘87 ‘89 ‘91 ‘93 ‘95 ‘97 ‘99 ‘01 ‘03 ‘05 ‘07 ‘09 Tietotekniikka-alan ohjelmisto- ja palveluala Suomessa Radio-, TV- ym. -välineiden valmistus (Nokian valmistusalihankkijat) 11 www.megasignals.com
 11. Globalisaation haaste Suomelle Markkina-arvon kehitys Apple vs. Nokia vs. Exxon (3 vuotta) Lähde: Bloomberg.com, 11.8.2011 12 www.megasignals.com
 12. Globalisaation haaste Suomelle Markkina-arvon kehitys Apple vs. Nokia vs. Exxon (6 kuukautta) Markkina-arvo USD 11.8.2011: NOK: 18,54 miljardia XOM: 336,99 miljardia AAPL: 341,25 miljardia Lähde: Bloomberg.com, 11.8.2011 13 www.megasignals.com
 13. Globalisaation haaste Suomelle Case-esimerkki Palkkaa työntekijöitä verkosta Elance tarjoaa verkon kautta luotettavan pääsyn osaaviin työntekijäresursseihin ilman monimutkaisia sopimusneuvotteluita. Kuvaus Sivusto verkottaa työnantajat potentiaalisiin työntekijöihin. Sivusto on nopea, kustannustehokas ja byrokratiavapaa tapa palkata työntekijöitä sopimustyöhön. Malli on disruptiivinen monilla alueilla. Työnantajat arvioivat saamansa työn laadun palvelussa. Sivustolla on toteutunut huhtikuuhun 2011 mennessä: • Yli 49 000 työtehtävää. • Yli 350 000 työntekijää. • Yli 360 000 000 dollaria toimitettua työtä. Miksi? Tämänkaltaiset palvelut ovat tehneet laadukkaan, edullisen ja kriittisesti arvioidun työvoiman palkkaamisen helpoksi. Tällaiset palvelut lisäävät arvoa tilaajalle ja laskevat katteita perinteisessä paikallisessa palveluliiketoiminnassa. Elance sisältää mm. markkinointiin, taloushallintoon, asiakaspalveluun, juridiikkaan, Ruudunkaappaus: Elance.com IT-alaan ja kirjoitustöihin liittyviä palveluita. 14 www.megasignals.com
 14. Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet Oikeat judoliikkeet: miten sana ja lupaukset muuttuvat lihaksi?
 15. Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet Avainasioita Innovaatiot: teoista sanoihin eilen ja tänään: Eilen • T&K Viimeisten parin vuosikymmenen kehitystä on pidettävä Suomen • klusteri innovaatiojärjestelmän ja asenneilmapiirin kannalta myönteisenä. ”Finland” ei ole enää vuosiin merkinnyt vain metsän, saariston ja • innovaatiojärjestelmä erikoisten ihmisten täyttämää periferiaa, vaan sana tuo mieleen • innovaatioympäristö dynaamisen, pohjoisen EU-maan sekä EU-politiikan kannalta • hiljainen tieto merkittävän tulevaisuuslaboratorion. Suomi on tunnettu varsinkin • triple helix teknologian, koulutuksen ja innovaatioiden edelläkävijänä. • parviäly Tänään • luova luokka ”Klusteri” ja ”innovaatiojärjestelmä” ovat käsitteitä, jotka • luovat toimialat vaikuttivat tutkijoiden, asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden ajatteluun huomattavasti jo 1990-luvulla. Nykypäivänä puhutaan myös luovasta taloudesta, innovaatioympäristöistä ja innovaatioiden ekosysteemeistä. Kalifornian Piilaakso mainitaan usein menestyvänä, markkinahenkisenä ja tulevaisuussuuntautuneena ekosysteeminä sekä ideoita innovaatioiksi jalostavana ja rikastavana yhteisönä. Suomalaiset kasvuyritykset hakevat aktiivista kytköstä ja asemia Piilaaksosta ja Aasiasta. 17 www.megasignals.com
 16. Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet Liiketoiminta- malli Haaste: Haaste: uusi tapa ekosysteemi- Mitä innovoit luoda arvoa innovaatio Muutetaan mitä Haaste: Perinteinen Muutetaan uusi tapa tuotekehitys miten luoda arvoa Tuote- ja palvelu- innovaatio Suljettu Miten innovoit Avoin Lähde: Henry Chesbrough, 2007 18 www.megasignals.com
 17. Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet Avainkäsitteitä Innovaatiot: sanoista tekoihin tänään ja huomenna: Huomenna • T&K&I Yksi keskeinen havainto niin Suomessa kuin laajemmin EU:n • avoin innovaatio piirissä on byrokratian ja raskaiden hallintokäytäntöjen korostuneisuus: liian usein prosessit rakentuvat hallinto- eikä • serendipiteetti toimintakärki edellä, ja tämä hidastaa innovaatiotoimintaa. • innovaatioiden Haasteena lähitulevaisuudessa on strategisten päätösten ja ekosysteemit poliittisten linjausten vaikuttavuus sekä toimintakulttuurin nopeus • homo connectus ja ketteryys. Kasvuyritykset ovat keskeisessä roolissa suomalaisen • kasvuyritykset hyvinvoinnin ja työpaikkojen kannalta. • peliteollisuus Globaali kilpailu ja yhä kytkeytyneempi kulttuuri välittää innovaatiot salamannopeasti ympäri maailman (esim. Angry Birds, Max Payne, Skype ja Spotify). Marginaalissa syntyvä oivallus voi levitä salamannopeasti ja saavuttaa miljoonayleisöt. Yhä tiiviimpi globaali kytkeytyminen ja maailmanlaajuinen kilpailu vaativat siirtymistä suljetuista innovaatiomalleista avoimuutta ja jopa läpinäkyvyyttä korostaviin periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Määrätietoisen innovaatiotoiminnan ohella tarvitaan luovia työ- ja opiskeluympäristöjä, joissa myös onnelliset sattumat (serendipiteetti) ovat mahdollisia. 19 www.megasignals.com
 18. Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet Innovaatiot ylhäältä alas Innovaatiot alhaalta ylös Idean lähde Johto ja oma organisaatio. Asiakkaat ja käyttäjät. Sisäiset resurssit, tuoteportfolio Syvä asiakastarpeiden ymmärrys Ajurit ja positiointi. ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Vuorovaikutus Strukturoitu ja hallittu. Spontaani ja itseorganisoituva. Kutsutaan asiakkaat, kumppanit Strategia Suojataan kilpailuetu. ja kilpailijat mukaan. Prosessit Tarkkaan määritelty toiminta. Ketterät prosessit. Markkinatutkimus, asiakaskyselyt (Verkko)yhteisöt, vertaistuotanto Menetelmät ja fokusryhmät. ja joukkoulkoistaminen. 20 www.megasignals.com
 19. Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet Asiakasymmärryksen takaisinkytkentä tuotekehitykseen s ti ek nt Ko Stimulus Oivallus Informaatio Tieto Ymmärrys Tuotteet tuotteen tuotteen tuotteesta valinnasta käytöstä us em Kok • parametrit • preferenssit • tulkinta • presentaatiot • kokeilu • tutkimus • spesifikaatiot • keskustelu • jälkitarkastelu • tuotevertailu • suosittelu • yhdistely 21 www.megasignals.com
 20. Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet Case-esimerkki Flowd on Digian startup-mentaliteetilla rakennettu mobiilipohjainen sosiaalinen verkosto musiikin harrastajille. Suurempikin yritys voi toimia uudella tavalla hyödyntäessään digitaalisten ekosysteemien tarjoamia mahdollisuuksia, aktiivista faniyhteisöä ja ”beta”-käyttäjiä tuotteiden kehittämisessä. Kuva: flowd.com 22 www.megasignals.com
 21. Ketterät prosessit ja kasvuyritykset Menestyksen käsikirjoitus: huomisen ilmapiiri, alustat ja ajurit.
 22. +?
 23. Ketterät prosessit ja kasvuyritykset Avainasioita Kasvuyrittämistä Suomessa eilen ja tänään: Eilen • idänkauppa, YYA Metsä, Suomen vihreä kulta, sellu ja paperi sekä metalliteollisuus • pohjoismainen olivat Suomen kasvun pilarit. Idänkauppa Neuvostoliittoon oli merkittävä kulmakivi Länsi-Eurooppaan suuntautuvien yhteistyö vientiyritysten kasvun lisäksi. Koneistus ja automatisointi lisäsivät • clearing ja barter tehokkuutta. Elektroniikka ja eritoten matkapuhelinsektori nousivat • Länsi-Saksa ja maan kolmanneksi kasvun pilariksi 1990-luvulla. Nokian Neuvostoliitto toimitusklusteri kasvoi merkittäväksi työnantajaksi ennen purkautumistaan viime vuosien aikana. • sellu, paperi, paperi- koneet, jäänmurtajat Tänään • Euroopan unioni Nokiavetoisesta ICT-sektorista on tullut merkittävä osa suomalaista elinkeinoelämää. EU:hun liittymisen myötä ja Neuvostoliiton • matkapuhelin romahdettua Suomen vientisektori on monipuolistunut merkittävästi. • alihankinta Suomen innovaatio- ja koulutusjärjestelmä tukee kasvuyrittämistä mutta koulutus- ja yritystukiallokoinnin optimointia tarvitsee edelleen jatkaa. ICT-sektori monipuolistuu pakon edessä. Pelisektori on kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti, ja siihen kohdistuu merkittäviä tulevaisuuden odotuksia. 25 www.megasignals.com
 24. Ketterät prosessit ja kasvuyritykset Avainkäsitteitä Kasvuyrittämistä Suomessa tänään ja huomenna: Huomenna • ketteryys Tietoteollisuus on elintärkeä Suomelle. Nokia-klusteri on luonut • globaalit markkinat Suomeen huippuosaamista ja ekosysteemin, jota ei muualla maailmassa tällä hetkellä ole. Suomen haasteena on hyödyntää • parviäly näitä vahvuuksia ICT-sektorin rajussa muutoksessa. Innovaatio- ja • design thinking koulutusjärjestelmien pitäisi tukea vielä paremmin • vapaakauppa-alueet kasvuyrittäjyyttä ja teknologiateollisuuden monipuolistumista. • living labs Oikein toteutettuna Suomi säilyttää etumatkansa ICT-sektorilla, ja • human testbed jalostusarvo säilyy korkeana. Suuri osa työstä siirtyy virtuaalisiin, • luova luokka hajautettuihin verkostoihin (ns. pilviyhtiöihin, cloud companies) hierarkkisten ja maantieteellisesti rajoittuneiden organisaatioiden • pilviyhtiöt sijasta. • peliteollisuus Innovaatioiden synnyttäminen ja kehittäminen yritys- ja • Nokia ja Angry Birds pääomaystävällisillä alustoilla, ajureilla ja toimintaympäristöissä on avainasemassa. Ketteryyden vaaliminen, luova pörinä, hedelmälliset innovaatioiden ekosysteemit (esimerkiksi vapaakauppa-alue Suomessa), kannustavat rakenteet kannustinloukkujen sijaan, yrittäjähenkinen ilmapiiri ja tukieurojen tehokas ja mielekäs allokointi ovat ydinkysymyksiä. 27 www.megasignals.com
 25. Ketterät prosessit ja kasvuyritykset Pienten yritysten merkitys Suomen kasvulle on oleellinen > 500 • Noin puolet henkilöstöstä työskentelee ja kolmasosa liikevaihdosta muodostuu pienissä yrityksissä. 402 • Suomessa on yli 320 000 yritystä. Yli 99 % yrityksistä on pieniä yrityksiä, joiden määrä on viime vuosien aikana kasvanut. 688 120 < 50 < 500 238 < 250 tuhatta työntekijää Yrityksiä Henkilöstöä Liikevaihtoa < 50 99.1 % 47.5 % 34.6 % < 250 0.7 % 16.4 % 16.4 % < 500 0.1 % 8.3 % 9.9 % > 500 0.1 % 27.8 % 39.0 % Henkilöä / yritys Lähde: Tilastokeskus – Yritykset, 2009 28 www.megasignals.com
 26. Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet June 3, 2011 August 4, 2011 29 www.megasignals.com
 27. Globalisaation haaste Suomelle Case-esimerkki Angry Birds on maailman suosituin mobiilipeli. Peliä on ladattu yli 300 miljoona kertaa (heinäkuussa 2o11). Pelisuunnittelun lisäksi luovuutta on vaatinut muun muassa tuotteen markkinointi ja konseptin lisenssoiminen elokuvaksi, leluiksi ja lautapeleiksi. Rovion Angry Birds on hyvä esimerkki osaamisen, Kuva: Rovio.com luovuuden ja tietopääoman (human capital) avulla saavutetusta kansainvälisestä läpimurrosta. Vaikka human capital näkyy kirjanpidossa kulueränä, on osaamis- ja tietopääoma merkittävä kasvun moottori, jonka avulla voidaan luoda arvoa miltei tyhjästä. 100 miljoonaa latausta (maaliskuu 2011) 300 miljoonaa latausta (heinäkuu 2011) 30 www.megasignals.com
 28. Yhteenveto Suomen tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna.
 29. Yhteenveto Tiede- ja teknologiapuistot Kustannusetu ja -tehokkuus Hautomot ja kiihdyttämöt Luova ilmapiiri ja luova luokka Tulevaisuuslaboratoriot Globalisaatio Yritysystävälliset ympäristöt Osaavat ja koulutetut työntekijät Pääomaystävälliset ympäristöt Yrittämiseen kannustava ilmapiiri Sosiaalinen media t sta Aju Alu rit Toimintaympäristö Globaali + lokaali = glokaali Etätyö ja liikkuva työ Hyperkytkeytyneisyys Hajautetut järjestelmät Virtuaalisuus Verkostot 32 www.megasignals.com
 30. Yhteenveto Yhteenveto: Suomen tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna Tietoteollisuudella ja ICT-osaamisella on merkittävä rooli sekä omana sektorinaan että muiden toimialojen moottorina ja tehostajana. Varoitussignaaleista huolimatta peliä ei ole missään nimessä menetetty. Suomella on edelleen voittajan ja globaalin menestyjän mahdollisuus. Muuttuvassa maailmassa on kuitenkin tiedostettava uudet realiteetit. Eilisen totuudet eivät toimi tänään, huomisen haasteet eroavat nykyisistä. Innovaatiotoiminnassa huomio kiinnittyy entistä selvemmin järjestelmätason muutoksiin, systeemiseen innovaatioon, avoimiin innovaatioympäristöihin sekä innovaatioiden ekosysteemeihin. Internet alustana on paitsi välttämätön työkalu myös tapa organisoida työtä ja prosesseja uudella tavalla. Teknisen tason ohella oleellista on kulttuurinen muutos markkinoinnissa, myynnissä ja johtamisessa. Kasvuyrittämisessä keskeistä on Suomen rakenteellinen kehittäminen yritys- ja pääomaystävällisten ratkaisujen suuntaan. Uudenlaiset tavat tuottaa arvoa sekä liiketoiminnan dynaamiset ajurit ja alustat (vrt. s. 32) ovat keskeisessä roolissa. 33 www.megasignals.com
 31. Suositukset Globalisaation haaste Suomelle • Maan todellisten vahvuuksien ja fokusalueiden kirkastaminen. • Suomen kilpailuetu on perustunut korkeaan koulutustasoon: etumatkaa tulee pidentää elinikäisen oppimisen, verkkopohjaisen oppimisen ja uudenlaisten pedagogisten mallien avulla. • Hyödynnetään täysimittaisesti kytkeytynyt ja verkostoitunut maailma: joukkoulkoistaminen, sosiaaliset mediat ja verkostot mahdollisuutena. • Aikaikkunat ovat lyhyitä ja muuttuvat jatkuvasti: tuotteiden ja palveluiden lanseeraamisen markkinoille tulee tapahtua nopeammin. Innovaatiot ja rohkaisevat rakenteet • Entistä tehokkaammat ja tuottavammat tuotekehitysprosessit: hyödynnetään ideoita myös ulkopuolelta avoimen innovaation keinoin. • Korkeaan jalostusarvoon sekä strategisesti merkityksellisiin toimintoihin keskittyminen ja sellaisten prosessien (joukko)ulkoistaminen, joista asiakas ei ole valmis maksamaan Suomen kustannustason mukaan. • Liiketoimintamallien sekä palvelu-, sisältö- ja design-innovaatioiden määrätietoinen kehittäminen pelkän teknologian ja prosessien ohella. • Turhasta byrokratiasta tositoimiin: luovempien, avoimempien, läpinäkyvämpien ja ketterämpien rakenteiden kehittäminen. 34 www.megasignals.com
 32. Suositukset Ketterät prosessit ja kasvuyritykset • Ilmapiiri: mentävä toiminta-, ei hallintokärki edellä. Tuettava yrittäjyyttä myönteisenä uravaihtoehtona ja menestymisen mallina. • Kansainvälinen myynti: uudet markkinat ovat merkittävä mahdollisuus (mm. Aasia, Etelä-Amerikka, Lähi-Itä ja Afrikka). • Haasteena epävarmuuden ja epäonnistumisten sietäminen: strategisten visioiden ja näkemysten rohkea toteuttaminen (ml. projekti- ja riskirahoitus). • Yritys- ja pääomaystävällisten rakenteiden vahvistaminen: yhteiskunnan on rohkaistava yritystoimintaan, ei siirtää yrittäjää tukiverkoston ulkopuolelle. • Riskirahoituksen ongelmat tiedostettava ja ratkaistava: riskirahoitus vaatii verotuksellisesti houkuttelevan järjestelmän (vrt. Eesti, Luxemburg, Arabiemiraatit ja muut osittain tai täysin vapaakauppa- alueet). Alhainen byrokratia ja avoimuus ulkomaalaisomistukselle ovat myös keskeisiä teemoja. • Avainroolissa kiihdyttämöt, hautomot sekä tiede- ja teknologiapuistot: fyysisten tilojen ohella hyödynnettävä myös digitaaliset työ- ja toimintaympäristöt. 35 www.megasignals.com
 33. Juhani V. Parda Tekijät • Partner, Translink Corporate Finance Middle East and Africa. • DI, CFA III -kandidaatti, finanssi- ja teknologia-asiantuntija, neuvonantaja ja valmentaja. • Työskennellyt kuudella mantereella ja asunut kahdeksassa maassa, käynyt noin sadassa maassa. • Aiemmin General Manager, Nokia Multimedian palveluliiketoiminnassa Latinalaisessa Amerikassa, Aasian alueen pääneuvottelija Ericssonilla. • Avainvahvuudet: kasvumarkkinat Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Teknologioiden ja innovaatioiden analysointi ja arvonmääritys sekä kansainväliset vientiprosessit. Teemu Arina • Teknologia-alan yrittäjä, luennoitsija, kirjoittaja ja johdon konsultti (digitaaliset strategiat). • Keynote-esityksiä merkittävissä konferenseissa ja yliopistoissa eri maissa kuten Saksa, USA, Iso- Britannia, Belgia, Hollanti, Sveitsi, Itävalta ja Italia. • Dicole Oy:n ja Meetin.gs-startup yhtiön toimitusjohtaja, AVO – avoimet verkostot oppimiseen - hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja Mobiilisti-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. • Avainvahvuudet: sosiaalinen media, avoin innovaatio, tietojohtaminen, palvelumuotoilu, digitaaliset ekosysteemit, yhteisöllinen oppiminen ja e-oppiminen. Sam Inkinen • Media- ja tulevaisuudentutkija, kirjailija, kuraattori ja konsultti. • Kirjoittanut ja toimittanut yksin ja kollegojensa kanssa yli 30 teosta. Tärkeimpiä julkaisuja mm. Mediapolis (1999), The Integrated Media Machine (1999–2005), Tulevaisuus.nyt (2002), Minne matka, luova talous? (2006), Kyborgin käsikirja (2007), Eesti ja uus Euroopa / Viro ja uusi Eurooppa (2006) sekä Understanding Innovation Dynamics (2009). • Tehnyt trendikartoituksia ja tutkimusmatkoja noin sataan maahan kuudella eri mantereella. • Avainvahvuudet: mediateknologia, digitaalinen kulttuuri, luovat prosessit, taide ja design, innovaatiodynamiikka, elämystalous, tulevaisuuden ennakointi ja verkostoyhteiskunta. 36 www.megasignals.com
 34. Kirjoittajista Megasignals on globaaliin maailmaan ja yhteiskunnan murrokseen liittyvä kirja- ja mediaprojekti, jonka ovat käynnistäneet toimitusjohtaja, sosiaalisen teknologian asiantuntija Teemu Arina, tutkija-kirjailija, tohtori Sam Inkinen sekä finanssi- ja teknologia-asiantuntija Juhani V. Parda. Kirjoittajien tausta ja erityisosaaminen liittyy media- ja ICT-aloihin sekä monitieteiseen tutkimustoimintaan. Kirjoittajat luennoivat ja seuraavat eri toimialojen kehitystä aktiivisesti eri puolilla maailmaa. Tykkää Facebookissa Kotisivut: www.megasignals.com Seuraa Twitterissä Tilaa tuleva ilmainen e-kirja Jaa Tekijänoikeudet Voit jakaa tätä materiaalia vapaasti Jaa tämä e-kirja ystäviesi kanssa: Teoksen tekijänoikeudet kuuluvat tekijöilleen. Sinulla on rajaton oikeus tulostaa ja jakaa tätä e-kirjaa sähköisesti (esim. sähköpostitse, Jaa Jaa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons verkkosivujen kautta tai muilla keinoin). Saat antaa Twitterissä Facebookissa Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 teoksesta kopioita jokaiselle, jonka tapaat. Unported -lisenssillä. Voit katsoa kopion lisenssistä Creative Commonsin sivuilta. Voit hyödyntää teoksen osia omissa esityksissäsi ja artikkeleissasi, kunhan Megasignals-logo tai Koskien lisensointivaihtoehtoja megasignals.com on mainittu teoksen lähteenä. (muokkaaminen, kaupallinen hyödyntäminen yms.) ottakaa yhteys tekijöihin, Et saa kuitenkaan muokata e-kirjan sisältöä tai info@megasignals.com. pyytää siitä maksua.