Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport księgowość w Polsce 2011

4,443 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Raport księgowość w Polsce 2011

 1. 1. Trendy zeniu w d prowa owości ałe firmy księg ro i M przez Mik w PolsceRaport księgowość mikro i małych firm w Polsce 2011
 2. 2. Cel badania i metodologiaJak wygląda księgowość w mikro i małych firmach? Jakie formy rozliczaniasię z fiskusem preferują mali przedsiębiorcy? Jak często prowadzą swojąksięgowość samodzielnie? Jakie narzędzia wybierają do rozliczaniaswoich firm?Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć z a r z ą d u o r a z d y re k t o r z y g e n e r a l n iw raporcie o księgowości przygotowanym i zarządzający. W niektórych pytaniachprzez inFakt.pl we współpracy z firmą ankietowani mieli możliwość zaznaczeniabadawczą 4P research mix. więcej niż jednej odpowiedzi.W badaniu wzięło udział 450 przedsiębiorców,reprezentujących firmy zatrudniające od 0 do49 osób z terenu całej Polski. Wśród Czas realizacji badania:ankietowanych były osoby prowadzące 15 grudnia 2010 – 17 stycznia 2011działalność gospodarczą, właściciele Metoda:i współwłaściciele firm, prezesi, członkowie Wywiady internetowe wypełniane samodzielnie (CAWI)Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 1
 3. 3. Ważniejsze wnioski1Większość firm biorących udział w badaniu rozlicza sięna podstawie księgi przychodów i rozchodów (77%).Rozliczanie się z podatku dochodowego i VAT manajczęściej miejsce co miesiąc. 5 Osoby używające aplikacji do prowadzenia księgowości, jako główne powody wyboru tej formy księgowości wskazywały: łatwość obsługi (65%) oraz funkcjonalność (65%). Inny ważnym czynnikiem jest cena (54%). Aplikacje do prowadzenia księgowości są najczęściej2Blisko co druga firma biorąca udział w badaniusamodzielnie wystawia rachunki / faktury za pomocąprogramu do wystawiania rachunków i faktur online. Nieco poszukiwane w wyszukiwarkach internetowych (55%), a nieco rzadziej źródłem informacji są znajomi (34%).rzadziej firmy korzystają z aplikacji zainstalowanych nakomputerach. 6 12% respondentów zamierza w ciągu najbliższego roku rozpocząć prowadzenie swojej księgowości za pomocą aplikacji. Pozostałe 88% mogłaby do tego zachęcić łatwość3Najczęstszym sposobem prowadzenia księgowości w i intuicyjność obsługi, niższa cena (niż tradycyjnejfirmie jest obsługa przez zewnętrzne biuro rachunkowe księgowości), a także niezawodność, możliwość bieżącego(51% firm). W pozostałych przypadkach firmy korzystają kontrolowania wydatków oraz pozytywne opinie innychz aplikacji instalowanej na komputerze (16%), zatrudniają użytkowników.księgowego (12%), prowadzą księgowość ręcznie (10%) lubsamodzielnie za pomocą aplikacji online (9%).4Jako główne powody samodzielnego prowadzeniaksięgowości ankietowani wskazali: łatwość prowadzeniaksięgowości samemu (60%), małą ilość dokumentów (55%)oraz posiadanie oprogramowania, które pomagaw prowadzeniu księgowości (40%).Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 2
 4. 4. Faktury i sposoby rozliczania
 5. 5. 1Faktury i sposoby rozliczaniaPrzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro i małe firmynajczęściej posiadają od 6-15 faktur kosztowych miesięcznie (30%), a w zdecydowanejwiększości rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów ( 77%). Średnia liczba faktur kosztowych Rozliczanie na podstawie... w miesiącuPodstawa: cała próba N=450 Podstawa: cała próba N=450Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 4
 6. 6. 2PodatkiZarówno rozliczanie z podatku VAT, jak i dochodowego w przeważającej większości (ok. 70%) mamiejsce co miesiąc. Spośród ankietowanych, tylko 20% w przypadku VAT, a 16% w przypadkupodatku dochodowego wybiera formę rozliczenia - kwartalną. Co w przypadku podatkudochodowego jest zawsze korzystniejszą opcją dla przedsiębiorcy. Rozliczanie z podatku VAT Rozliczanie z podatku dochodowegoPodstawa: cała próba N=450 Podstawa: cała próba N=450Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 5
 7. 7. 3Wystawianie rachunków/fakturoraz prowadzenie księgowości41% ankietowanych samodzielnie wystawia rachunki/ faktury za pomocą programu dowystawiania rachunków i faktur online, natomiast 36% firm korzysta w tym celu z aplikacjizainstalowanych na komputerach. Księgowość małych firm w 51% prowadzona jest przezzewnętrzne biuro rachunkowe. W pozostałych przypadkach firmy korzystają z aplikacjiinstalowanej na komputerze (16%), zatrudniają księgowego (12%) lub prowadzą księgowośćręcznie (10%) albo za pomocą aplikacji online (9%). Wystawianie rachunków/faktur Prowadzenie księgowościPodstawa: cała próba N=450 Podstawa: cała próba N=450Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 6
 8. 8. Biura rachunkowe
 9. 9. 4KosztyPrzedział między 101-200 zł netto, jako minimalny koszt miesięcznej obsługi przez biurorachunkowe, wskazało 38% ankietowanych, w przypadku 32% firm jest to już koszt rzędu201-500 zł netto miesięcznie. Koszt netto prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowePodstawa: osoby korzystające z usług biura rachunkowego N=231Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 8
 10. 10. 5ProblemyWśród problemów wynikających zewspółpracy z biurem rachunkowymankietowani wskazywali najczęściej nakonieczność dowozu dokumentów dobiura (60%), brak lub niski poziomdoradztwa w zakresie optymalizacjikosztów (42%), konieczność prowadzeniarównoległej ewidencji księgowej w firmie(30%) oraz brak odpowiedzialności zestrony biura za ewentualne błędyw ewidencji i potencjalne kary ze strony USlub ZUS ( 27%).Podstawa: osoby korzystające z usług biura rachunkowego N=231Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 9
 11. 11. Samodzielne prowadzenie księgowości
 12. 12. 6Samodzielne prowadzenie księgowościSpośród osób samodzielnie prowadzących księgowość 60% przyznaje, że nie jest to trudne,a 55% jako powód wskazuje niewielką ilość posiadanych dokumentów. Dla 40% ankietowanychpowodem samodzielnego prowadzenia księgowości jest posiadanie odpowiedniegooprogramowania, a także zbyt wysokie ceny usług biur rachunkowych ( 34%). Powody wyboru aplikacji do prowadzenia księgowościPodstawa: osoby samodzielnie prowadzące księgowość N=162Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 11
 13. 13. 7Aplikacje do prowadzenia księgowościOsoby korzystające z aplikacji do prowadzenia księgowości, jako główne powody wyboru tejformy księgowości wskazywały: łatwość obsługi (65%) oraz funkcjonalność (65%). Inny ważnymczynnikiem jest cena (54%). Aplikacje do prowadzenia księgowości najczęściej poszukiwane sąw wyszukiwarkach internetowych (55%), a nieco rzadziej źródłem informacji są znajomi (34%). Powody wyboru aplikacji Źródła informacji o aplikacji do prowadzenia księgowości do prowadzenia księgowościPodstawa: osoby mające aplikację do prowadzenia księgowości N=110 Podstawa: osoby mające aplikację do prowadzenia księgowości N=110Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 12
 14. 14. 8Aplikacje online doprowadzenia księgowościSpośród osób nieposiadających aplikacji do księgowości online 12% zamierza rozpocząćkorzystanie z aplikacji online w ciągu najbliższego roku. Rozważanie aplikacji onlinePodstawa: osoby, które posiadają aplikacji online do księgowości N=410Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 13
 15. 15. 9Czynniki zachęcające do wyboruaplikacji onlineZa czynniki najbardziej zachęcające do zmiany prowadzenia księgowości w oparciu o aplikacjęonline blisko połowa przedsiębiorców wskazuje łatwość i intuicyjność obsługi (49%), niższą niż wprzypadku tradycyjnej księgowości cenę (44%), a także niezawodność, możliwość bieżącegokontrolowania wydatków oraz pozytywne opinie innych użytkowników. Czynniki zachęcające do rozważenia aplikacji onlinePodstawa: osoby, które nie planują zmiany prowadzenia księgowości na aplikacjeonline N=359Źródło: 4P research mix oraz www.inFakt.pl 14
 16. 16. O inFakt.plInfakt jest twórcą aplikacji do wystawiania faktur i prowadzenia księgowości online dla freelancerów,samozatrudnionych oraz mikroi małych firm. Z serwisu www.infakt.pl korzysta obecnie ponad 80 000 użytkowników.O 4P research mix4P research mix prowadzi badania jakościowe i ilościowe w pełnym zakresie, specjalizując się w badaniach ad hoc i badaniachtrackingowych. W rankingu firm badawczych PTBRIO 2010 znajduje się na liście TOP 10 firm w Polsce.Kontakt prasowyKatarzyna Tomczak Michał BerezowskiSAROTA PR – agencja public relations 4P research mixTel. +48 12 290 04 98 Tel. +48 22 565 27 50Kom. +48 662 858 219 Kom. +48 508 585 952Email: katarzyna.tomczak@sarota.pl Email: michal.berezowski@4prm.comwww.sarota.pl www.4prm.comCytowanie badania „Raport księgowość mikro i małych firm w Polsce 2011” lub jego części możliwe jest pod warunkiempodania źródła: 4P research mix oraz www.inFakt.pl

×