Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak rozliczać promocje i bonusy w e-sklepie

649 views

Published on

Anna Pisu, targi e-handlu, 9.11.2016

Published in: Internet
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jak rozliczać promocje i bonusy w e-sklepie

 1. 1. Jak pod kątem księgowym rozliczać 
 promocje i bonusy w sklepie internetowym?
 Praktyczne wskazówki inFakt.pl
 2. 2. 1 1 2 3 4 Źródło inspiracji - zapytania Klientów inFakt Programu do Fakturowania Programu do Księgowości Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego Zakładania Firmy
 3. 3. E-sklep Możliwe formy specjalnych promocji
 4. 4. Jakie są możliwe formy specjalnych promocji w sklepie internetowym? • nieodpłatne przekazanie towaru lub usługi (np. pudełko na soczewki dodawane do opakowania szkieł),
 • sprzedaż premiowa towaru lub usługi (np. przy zakupie 3 opakowań soczewek butelka płynu gratis),
 • sprzedaż towaru za symboliczną kwotę (np. przy zakupie soczewki marki X istnieje opcja zakupu płynu za 1 zł).
 5. 5. Jakie są prawa i obowiązki podatkowe przy promocjach? • przepisy pozwalają zaliczyć większość wydatków na gratisy do kosztów prowadzenia działalności, • są też obowiązki podatkowe, wynikające z bezpłatnego przekazania towaru lub znacznego obniżenia ceny. 
 
 Brak zapłaty po stronie klienta lub zapłata w wysokości symbolicznej złotówki nie zwalniają z konieczności zapłacenia podatków.
 6. 6. Gratisy dla klientów – jak rozliczyć VAT? • według ogólnej zasady - gratis przekazywany klientowi podlega opodatkowaniu VAT-em. Stawka VAT jest taka sama, jak przy sprzedaży tego towaru. Konieczności zapłaty VAT-u od gratisu można jednak uniknąć,
 • w praktyce rozliczenie podatku odbywa się przez wystawienie dokumentu wewnętrznego (choć nie jest to niezbędne), który określa wartość netto towaru przekazanego bezpłatnie klientowi i należny VAT, który następnie rozlicza się w miesięcznej/kwartalnej deklaracji VAT-7/VAT-7K.
 7. 7. Gratisy dla klientów – czy przysługuje jakieś zwolnienie z VAT? • jeżeli klient otrzymuje jednorazowy gratis o wartości nie wyższej niż 10 zł. Podobnie, gdy dany klient jest obdarowany droższymi prezentami, o ile ich wartość nie przekracza łącznie 100 zł w ciągu roku (należy prowadzić dokładną ewidencję takich gratisów),
 • drugą sytuacją, jest przekazanie klientowi próbek towaru (towar, który pozwala klientowi ocenić jego walory, ale nie służy zaspokajaniu potrzeb). Maksymalna wartość, czy wielkość próbki nie są określone przepisami,
 • dodając do zamówienia prezent o wartości poniżej 10 zł lub próbkę właściciel sklepu internetowego nie musi wystawiać za nie faktury czy paragonu.
 8. 8. Gratisy dla klientów – jak rozliczyć podatek dochodowy? • przekazanie gratisu nie jest przychodem sprzedawcy, ale może być kosztem firmowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca przekazuje wyjątkowo drogie i ekskluzywne prezenty, które mogą zostać uznane za reprezentację,
 • obowiązek rozliczenia podatku od prezentów nie dotyczy tylko towarów. Ta sama zasada odnosi się do sytuacji, gdy klient otrzymuje gratis usługę. Może to być np. bezpłatna przesyłka kurierska, którą opłaca sprzedający (w tym np. Dzień Darmowej Dostawy).
 9. 9. Gratisy dla klientów – czy klient płaci od tego jakiś podatek? • osoba prywatna, która otrzyma jednorazowy prezent o wartości przekraczającej 200 zł (limit dotyczy każdego z prezentów z osobna) jest zobowiązana do wykazania tego jako przychód w rozliczeniu rocznym,
 
 Sprzedawca ma obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8C, przesłania jej do urzędu skarbowego i do osoby obdarowanej. Tym samym klient, który otrzymał gratis, musi wykazać go jako przychód, uwzględnić w zeznaniu podatkowym jako przychód z „innych źródeł”,
 • jeżeli taki prezent otrzyma przedsiębiorca, to powstaje obowiązek rozliczenia przychodu (ale nie nalicza VAT).
 10. 10. Sprzedaż premiowa Co to jest
 11. 11. Co to jest sprzedaż premiowa? • klient nabywając towar lub usługę otrzymuje nagrodę lub prezent, • nagrodą jest towar lub usługa inne niż główny przedmiot kupna, • klient otrzymuje nagrodę lub prezent po spełnieniu określonych warunków - nie w drodze losowania, • sprzedawca sporządził regulamin sprzedaży premiowej dostępny dla klientów (np. na stronie internetowej), • „kup 3 opakowania soczewek X, a płyn dostaniesz gratis”, ale nie: „kup 3 opakowania soczewek X, a czwarte opakowanie tych soczewek dostaniesz gratis”.
 12. 12. Sprzedaż premiowa - jak rozliczyć VAT? • właściciel e-sklepu, który kupił nagrody do promocji (np. płyn do soczewek) i przy zakupie odliczył VAT, musi wykazać i zapłacić ten podatek w momencie, gdy nieodpłatnie przekazuje nagrodę uczestnikowi promocji. Podstawą opodatkowania jest cena zakupu towaru lub usługi będącej nagrodą (lub koszt ich wytworzenia),
 • wysokość obciążenia podatkowego można jednak zmniejszyć - przedsiębiorca może zaliczyć VAT należny doliczony w związku z przekazaniem nagrody do kosztów uzyskania przychodu.

 13. 13. Sprzedaż premiowa - czy klient musi płacić podatek? • zwolnienie dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jeśli są to wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja),
 • konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • warunkiem zastosowania powyższego zwolnienia jest to, aby jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekraczała 760 zł. 

 14. 14. Sprzedaż premiowa - jak rozliczyć podatek dochodowy? • klient, będący osobą prywatną, który w ramach sprzedaży premiowej otrzymał nagrodę nie musi płacić podatku dochodowego, o ile wartość przekazanego prezentu nie przekracza 760 zł,
 • jeśli przekracza - sprzedawca ma obowiązek pobrania i opłacenia zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody. Po tym musi wystawić na dane kupującego deklarację PIT-8C i przekazać ją klientowi oraz urzędowi skarbowemu,
 • gdy uczestnikiem promocji jest inny przedsiębiorca i wiąże się ona z zakupem służącym prowadzeniu firmy otrzymana nagroda zawsze jest dla beneficjenta przychodem.

 15. 15. Przy zakupie 2 opakowań soczewek, 3. jest za 1 zł - jak to rozliczyć? • sprzedaż powinna zostać rozliczona na takiej samej zasadzie, jak sprzedaż towaru w pełnej cenie. Przychodem dla sprzedawcy jest kwota 1 zł. Natomiast nabywca towaru za 1 zł nie musi rozliczać przychodu (nawet jeśli rzeczywista wartość towaru przekraczałaby 200 zł),
 • WAŻNE - oferty promocyjne z produktami za złotówkę nie mogą budzić wątpliwości organów skarbowych co do celu obniżki i jej związku z przyszłymi przychodami firmy. Tego rodzaju upusty muszą być uzasadnione ekonomicznie i odpowiadać spodziewanym korzyściom sprzedawcy.

 16. 16. E-sklep a kasa fiskalna Czy jest obowiązek?
 17. 17. Czy w e-sklepie muszę mieć kasę fiskalną? • sprzedaż online pozwala często (choć nie zawsze, np. sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, perfumy i in.) na skorzystanie ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej, • zwolniona jest sprzedaż wysyłkowa, która spełnia łącznie 2 warunki: • płatność następuje za pośrednictwem banku, poczty, elektronicznie, • sprzedawca prowadzi dokładną ewidencję nabywców, która zawiera dane pozwalające połączyć transakcję z płatnością (w tym adres nabywcy).
 • sprzedaż, która nie spełnia tych warunków, jest zwolniona do kwoty limitu 20 tys. zł rocznie obrotu na rzecz osób prywatnych.

 18. 18. 
 Zapraszam do zadawania pytań:
 Anna Pisu anna.pisu@infakt.pl www.infakt.pl

×