Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT vs bookkeeping

1,941 views

Published on

Anna Pisu, KRUG #7 / 2016, 25.10.2016

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

IT vs bookkeeping

 1. 1. IT vs bookkeeping Własna firma czy etat? Jak zarabiać więcej w branży IT Kraków, 15 listopada 2016 r., KRUG #8
 2. 2. Wpływ formy zatrudnienia na zarobki
 3. 3. Formy zatrudnienia ZUS Podatki Inne Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę - wysokość zależna od wysokości wynagrodzenia
 - KP 
 - rozliczenia po stronie pracodawcy - brak opcji rozliczania kosztów
 - rozliczenia po stronie pracodawcy - praca wykonywana w miejscu 
 i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego nadzorem Zatrudnienie na podstawie Umowy o dzieło - nie ma odprowadzanych składek ZUS 
 (brak ubezpieczenia)
 - forma często kontrolowana przez ZUS - brak opcji rozliczania kosztów
 - rozliczenia po stronie pracodawcy - swoboda w wyborze miejsca wykonywania dzieła Zatrudnienie na podstawie Umowy zlecenie - wysokość świadczeń zależna od wysokości wynagrodzenia
 - rozliczenia po stronie pracodawcy - brak opcji rozliczania kosztów
 - rozliczenia po stronie pracodawcy - swoboda w wyborze miejsca wykonywania zlecenia Działalność 
 gospodarcza - mały/duży ZUS - stała wysokość (z opcją samodzielnego podwyższenia), niezależna od liczby zleceń - zasiłek chorobowy, macierzyński
 - samodzielne rozliczanie - opcja rozliczania kosztów
 - samodzielne rozliczenia
 - prowadzenie księgowości - swoboda w wyborze miejsca wykonywania
 4. 4. Wynagrodzenie „na rękę”/ m-c Wynagrodzenie brutto Łączny koszt pracodawcy/zleceniodawcy Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę 6 000 8516 10271 Zatrudnienie na podstawie
 Umowy o dzieło (50% k.u.p) 9 291 10271 10271 Zatrudnienie na podstawie
 Umowy zlecenie 6 198 8 516 10271 Działalność gospodarcza (duży ZUS) 7 745 (+1745) - 10271 Działalność gospodarcza (mały ZUS) 8 284 (+2284) - 10271 Roczny zysk 
 działalność vs UoP 27 408 / 20 940 - - mały ZUS duży ZUS Wpływ formy zatrudnienia na zarobki Powyższa symulacja nie uwzględnia przy działalności gospodarczej kosztów firmowych, 
 które dodatkowo obniżają podatek i zwiększają wynagrodzenie „na rękę”.
 5. 5. Zakładanie firmy, księgowość - praktyczne wskazówki
 6. 6. Podatek dochodowy Forma opodatkowania, VAT • jeżeli przedsiębiorca ma bardzo mało kosztów - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (są wyjątki) • w przypadku, gdy przedsiębiorca ma więcej kosztów - zasady ogólne
 • w przypadku wyższych dochodów - podatek liniowy Podatek VAT • kiedy warto być VAT-owcem, kiedy jest to konieczne, VAT-UE Rekomendacja - rozliczanie kwartalne podatków
 7. 7. Porównanie Ryczałt Zasady ogólne Podatek liniowy Stawka podatku 17% 18%, 32% 19% Podstawa opodatkowania przychód dochód (przychód - koszty) dochód 
 (przychód - koszty) Rozliczanie kosztów brak tak tak Możliwość rozliczenia 
 z małżonkiem brak tak brak Termin złożenia zeznania rocznego PIT-28 do końca stycznia PIT-36 do końca kwietnia PIT-36L do końca kwietnia
 8. 8. ZUS - stawki 2016 ZUS • mały ze składką chorobową - 465,28 zł/m-c (składka chorobowa: 13, 6 zł) • duży ze składką chorobową - 1 121,52 zł/m-c (składka chorobowa: 59, 61 zł)
 9. 9. Pomysły na koszty firmowe
 10. 10. Transport • samochód • motocykl, skuter • rower • bilet PKP, lotniczy • bilet MPK (imienny, fv, miasto, gdzie mamy strategicznego klienta) • taxi (w tym Uber)
 11. 11. Podróż służbowa • podróż służbowa (krajowa/zagraniczna), potrzebne uzasadnienie, np. potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu • oprócz udokumentowanych wydatków można zaliczyć do kosztów firmy diety 
 (dzienna, stała stawka) • udokumentowanie podróży - potrzebne oświadczenie 
 przedsiębiorcy o delegacji
 12. 12. Wydatki mieszkaniowe • można wydzielić przestrzeń mieszkania przeznaczoną na prowadzenie działalności • media, czynsz • jeśli mieszkanie nie jest naszą własnością - w umowie najmu lub użyczenia powinna być informacja o tym, że właściciel wyraża zgodę na prowadzenie w nim działalności • część odsetkowa od kredytu hipotecznego • remont, zakup wyposażenia
 13. 13. Sprzęt, oprogramowanie, usługi • zestaw komputerowy • drukarka • tablet • telefon komórkowy • koszty licencji oprogramowania • dostęp do usług (np. Adobe, Basecamp)
 14. 14. Studia podyplomowe, kursy Kursy i szkolenia ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, można zaliczyć do kosztów firmy: • szkolenia online, e-booki • kurs językowy (ważne uzasadnienie)
 15. 15. Indywidualna interpretacja podatkowa W przypadku wątpliwości czy dany wydatek możemy zaliczyć do kosztów firmowych, jest opcja złożenia wniosku o indywidualną interpretację podatkową. 
 
 Wniosek taki składa się do odpowiedniego dyrektora izby skarbowej (osobiście lub listownie), których na terenie Polski jest obecnie 5. Opłata skarbowa za każde opisane zdarzenie to obecnie 40 zł.
 16. 16. Dziękuję za uwagę
 17. 17. Kontakt Ania Pisu e-mail: anna.pisu@infakt.pl tel.: 514 025 706

×