B

662 views

Published on

מצגת התעשייה הישראלית תמונת מצב, אומדנים ותחזיות

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • B

  1. 1. 17 במאי 2009 התעשייה הישראלית תמונת מצב , אומדנים ותחזיות
  2. 2. מאפייני התעשייה ומגמות בעשור החולף
  3. 3. פדיון התעשייה ב - 2008: 99 מיליארד דולר
  4. 4. מספר המועסקים בתעשייה ב - 2008: כ -362 אלף איש
  5. 5. היצוא התעשייתי ב - 2008: 40.6 מיליארד דולר
  6. 6. צמיחה מוטת יצוא בתעשייה
  7. 7. תהליך החשיפה ליבוא עלייה קלה בשיעור המס הממוצע על יבוא
  8. 8. השלכות תהליך החשיפה ליבוא על התעסוקה ועל התפוקה בענף הטקסטיל וההלבשה
  9. 9. גידול ניכר בהוצאה הלאומית על מחקר ופיתוח אזרחי מיליארד ש"ח, במחירי 2005
  10. 10. ישראל ירדה למקום התשיעי במדד זמינות מדענים ומהנדסים ישראל 2007/8 – מקום 3 מדד התחרותיות הגלובלי 2008/9*
  11. 11. ישראל ירדה למקום ה - 16 במדד זמינות טכנולוגיות מתקדמות ישראל 2007/8 – מקום 4 מדד התחרותיות הגלובלי 2008/9*
  12. 12. ישראל ירדה למקום השמיני במדד זמינות קרנות הון הסיכון ישראל : מקום 5 מדד התחרותיות הגלובלי 2008/9*
  13. 13. חמש שנות צמיחה בתעשייה 2004 - 2008
  14. 14. השפעת המשבר על התעשייה
  15. 15. סימנים ראשונים לשינוי המגמה הופיעו לפני למעלה משנה - נסיגה בשעות העבודה למועסק
  16. 16. דיווחי התעשיינים בסקר הציפיות התריעו על שינוי המגמה כבר בתחילת 2008
  17. 17. 11,850 פוטרו מהתעשייה בשנה החולפת 3.3%-
  18. 18. פיטורי עובדים במרבית ענפי התעשייה שינוי מצטבר במספר המועסקים בתעשייה במהלך השנה החולפת
  19. 19. ירידות חדות בתפוקת התעשייה ספטמבר 2008 – פברואר 2009: נסיגה של כ - 6%
  20. 20. ירידה בתפוקת מרבית ענפי בתעשייה
  21. 21. נמשכת הנסיגה החדה ביצוא התעשייתי 17%-
  22. 22. הנסיגה ביצוא הקיפה את מרבית ענפי התעשייה
  23. 23. הסביבה העסקית ותנאי רקע לשנים 2009- 2010
  24. 24. התעשייה בישראל : הסביבה העסקית התעשייה מחנק אשראי
  25. 25. קושי בשמירת מסגרת האשראי הקיימת לפעילות השוטפת מקור : סקר קשיי אשראי במגזר העסקי , דצמבר 2008 - ינואר 2009.
  26. 26. ההוצאות העיקריות בהן מצמצמות החברות
  27. 27. התעשייה בישראל : הסביבה העסקית תמריצים התעשייה מחנק אשראי
  28. 28. מחקר ופיתוח מקור : ה - OECD ועיבודי המחלקה למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים
  29. 29. מסלול המענקים בחוק עידוד השקעות הון הודות למסלול המענקים : תוספת שנתית לתוצר - 2-5 מיליארד ₪ תוספת מועסקים ב - 3 שנים - 9,300 איש תוספת שנתית למיסים 1.6 מיליארד ₪ על פי מחקר כלכלי שערכה חברת תבור באוקטובר 2007
  30. 30. תמיכה ממשלתית בתעשייה במדינות נבחרות כן ניתנות הטבות משמעותיות במדינות רבות אחרות , דוגמת : הונגריה , שוודיה , פינלנד , ספרד ומדינות נוספות .
  31. 31. התעשייה בישראל : הסביבה העסקית תמריצים נטל המס התעשייה מחנק אשראי
  32. 32. מס חברות – השוואה בינלאומית מקור : דו " ח השוואה בינלאומית של KPMG 2008
  33. 33. התעשייה בישראל : הסביבה העסקית תמריצים נטל המס בירוקרטיה ורגולציה התעשייה מחנק אשראי
  34. 34. רגולציה בתחום עשיית עסקים , 2009 ישראל מדורגת במקום ה - 102 במדד אכיפת חוזים ישראל מדורגת במקום ה - 160 במדד רישום נכסים ישראל מדורגת במקום ה - 120 במדד עיסוק ברישיונות ישראל מדורגת במקום ה -30 במדד הכללי הקלות לביצוע עסקים מקור : מדד Doing Business - הבנק העולמי , 2009
  35. 35. <ul><li>במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מוצע לשנות את תוקף </li></ul><ul><li>רישיון העסק לענפי התעשייה : </li></ul><ul><li>הארכת תוקף : כ -40 מפעלים . </li></ul><ul><li>קיצור תוקף : כ -5,400 מפעלים . </li></ul>רישוי עסקים
  36. 36. דרישות איכות הסביבה <ul><li>חוק אויר נקי . </li></ul><ul><li>הצעת חוק לשיקום קרקעות מזוהמות . </li></ul><ul><li>הצעת המשרד להגנת הסביבה לתקנות בנושא : היטל על הזרמת קולחים לים באישור . </li></ul><ul><li>החמרת דרישות המשרד להגנת הסביבה בנושא : איכות תמלחות תעשיות הטקסטיל והמזון המוזרמות לים באישור . </li></ul><ul><li>מנחה לאומי להיערכות ולטיפול בחומרים מסוכנים . </li></ul><ul><li>הצעת המשרד להגנת הסביבה לתנאים למערכות קירור , המתוחזקות מעל ל -300 ק &quot; ג אמוניה . </li></ul><ul><li>עבודות רשות המים בנושא השפעת התעשייה על זיהום קרקעות . </li></ul><ul><li>הצעת המשרד להגנת הסביבה לנוהל להגדרת מפגעי ריח . </li></ul><ul><li>הצעת חוק הגנת הצרכן ( תיקון – חובת סימון נזק סביבתי ). </li></ul><ul><li>הצעת חוק הגנת הסביבה ( יחידה סביבתית ברשויות ציבורית ). </li></ul><ul><li>הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק . </li></ul><ul><li>הצעת חוק שילוב מקורות אנרגיה מתחדשות במערכת ייצור החשמל . </li></ul><ul><li>הצעת חוק לתיקון פקודות המועצות המקומיות ( שינוי הרכב מועצה מקומית תעשייתית ). </li></ul><ul><li>הצעת חוק מיחזור אריזות . </li></ul><ul><li>הצעת חוק איכות הסביבה ( דרכי ענישה ) – תיקוני חקיקה . </li></ul><ul><li>הצעת חוק הגבלת מימון המפעלים המזהמים . </li></ul>
  37. 37. התעשייה בישראל : הסביבה העסקית תמריצים נטל המס בירוקרטיה ורגולציה תשתיות התעשייה מחנק אשראי
  38. 38. מדד ביצועים לוגיסטיים , 2007 מקור : מדד הביצועים הלוגיסטיים - הבנק העולמי , 2007 ישראל מדורגת במקום ה - 37 במדד איכות תשתיות הנמלים ישראל מדורגת במקום ה - 33 במדד הביצועים הלוגיסטיים הכללי ישראל מדורגת במקום ה - 41 במדד לוחות הזמנים ישראל מדורגת במקום ה - 145 במדד עלויות הלוגיסטיקה המקומיות
  39. 39. דירוג איכות התשתיות
  40. 40. עלויות ההובלה הימית עלות המשלוח ליצוא עלות המשלוח ליבוא מקור : מדד הביצועים הלוגיסטיים של הבנק העולמי , 2007 עלות כוללת למכולה 40 רגל
  41. 41. התעשייה בישראל : הסביבה העסקית תמריצים נטל המס בירוקרטיה ורגולציה תשתיות מחירי התשומות לתעשייה התעשייה מחנק אשראי
  42. 42. התייקרויות צפויות תעריפי הארנונה תעריפי המים מחיר דלקים לתעשייה תעריפי החשמל
  43. 43. התעשייה בישראל : הסביבה העסקית תמריצים נטל המס בירוקרטיה ורגולציה תשתיות מחירי התשומות לתעשייה עלות העבודה בתעשייה התעשייה מחנק אשראי
  44. 44. שכר המינימום
  45. 45. התעשייה בישראל : הסביבה העסקית תמריצים נטל המס בירוקרטיה ורגולציה תשתיות מחירי התשומות לתעשייה עלות העבודה בתעשייה שער חליפין התעשייה מחנק אשראי
  46. 46. שינוי בשע &quot; ח – השוואה בינלאומית בתחילת אוקטובר 2008 החלה מגמה של פיחות (21% עד 15/05/09).
  47. 47. שחיקה ניכרת בכושר התחרות של היצואן הישראלי
  48. 48. בשנתיים הקרובות ל- 52% מהחברות תהיה פעילות ייצור בחו&quot;ל 52% מקור : סקר העברת פעילויות לחו &quot; ל , מחלקת המחקר הכלכלי של התאחדות התעשיינים , מאי 2008.
  49. 49. משקל התעשייה בתוצר - השוואה בינלאומית משקל התוצר התעשייתי בתמ &quot; ג , מחירי בסיס – שנת 2006
  50. 50. התעשייה בישראל : הסביבה העסקית תמריצים נטל המס בירוקרטיה ורגולציה תשתיות מחירי התשומות לתעשייה עלות העבודה בתעשייה שער חליפין התעשייה מחנק אשראי מיתון עולמי
  51. 51. תחזית ל- 2009: מיתון פוקד את מרבית מדינות העולם
  52. 52. 60% מיצוא הסחורות הישראלי מופנים לארה&quot;ב ולאיחוד האירופי
  53. 53. תחזיות ....
  54. 54. צפי להמשך הנסיגה החדה בפעילות התעשייתית ברבע השני של 2009 מקור : סקר הציפיות בתעשייה לחודשים אפריל – יוני 2009.
  55. 55. צפי להמשך הנסיגה החדה בפעילות התעשייתית גם ברבע השני של 2009
  56. 56. סקר הציפיות ככלי לזיהוי שינויי מגמה בתעשייה בחינת הנתונים לשנים 2000- 2009 מעלה מתאם חיובי של 0.74 בין נתוני הלמס ' לסקר הציפיות . בחינה שביצעה חברת &quot; מגמות – טכנולוגיות חיזוי בע &quot; מ &quot; בשנת 1995, מצאה מתאם גבוה מכך , של כ - 0.8 לשנים 1978 עד 1995.
  57. 57. ציפיות התעשיינים לרבע השני של 2009 התפוקה
  58. 58. תחזית התוצר במשק לשנת 2009
  59. 59. ירידה צפויה במספר המועסקים במגזר העסקי מקור : המחלקה למחקר כלכלי – התאחדות התעשיינים ( דצמבר 2008)
  60. 60. זינוק חד צפוי בשיעור האבטלה 251 אלף איש 180 אלף איש מקור : המחלקה למחקר כלכלי – התאחדות התעשיינים ( דצמבר 2008)
  61. 61. נסיגה צפויה גם בפעילות התעשייתית
  62. 62. תודה על ההקשבה רובי גינל מנהל אגף כלכלה , התאחדות התעשיינים

  ×