התעשייה בישראל והסביבה העיסקית - 2008

362 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

התעשייה בישראל והסביבה העיסקית - 2008

 1. 1. 2008 - 2009 ¯¯
 2. 2. :2008 - 98 ( ) 27% ¯ 17% , 16% ¯ ,¯ 13% , ¯ 5% 5% 5% ¯ 4% , 3% 2% 2% 1% ¯¯
 3. 3. :2008 - 40.1 (2008 , ) 34% ¯ 26% ¯ 7% ¯ 7% , ¯ 6% 5% ¯ 5% 3% 3% 2% , 2% ¯¯
 4. 4. :2008 - 362-¯ , (2008 ) 20% 18% ¯ ,¯ 17% , 9% ¯ 8% 7% 5% ¯ , 5% 4% 4% , ¯ 2% ¯¯
 5. 5. – 1998 , 118% 103% 81% 31% 41% ¯ ¯ 62% 54% 41% 41% 34% 32% 31% 27% 26% 15% 12% 11% 6% 7% 4% 4% 0% 1% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ¯¯
 6. 6. 12.2% 10.5% 10.6% 9.5% 8.5% 8.3% 7.6% 7.3% 6.5% 6.4% 6.7% 6.2% 5.9% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ¯¯
 7. 7. ¯ 45.3 44.8 42.1 1994 4% 39.9 38.0 37.6 35.4 31.6 0% -2% -2% 27.4 -4% -4% 23.7 -5% 20.2 -8% 19.0 18.4 17.8 16.2 , -12% -18% -21% -20% -24% -22% -21% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ¯¯
 8. 8. ¯ 2005 ,quot; 29.5 27.5 26.6 26.7 26.0 25.5 25.2 24.8 19.7 18.1 16.8 15.7 14.3 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 ¯¯
 9. 9. *2008/9 1 2 3 4 5 6 quot; 7 8 3 – 2007/8 9 14 16 18 ¯¯ * ¯¯
 10. 10. 16 - ¯ *2008/9 1 2 3 4 5 quot; 6 7 8 10 11 13 16 4 – 2007/8 33 83 ¯¯ * ¯¯
 11. 11. ¯ *2008/9 1 quot; 2 3 4 5 6 - 7 8 5 : 9 11 14 48 ¯¯ * ¯¯
 12. 12. 2008 ¯¯
 13. 13. ¯ , 0.8% 0.1% 0.0% -0.1% -0.4% -1.0% -1.2% -1.2% Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 ¯¯
 14. 14. ¯ ¯ , 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.6% -0.1% -0.2% -0.3% Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 ¯¯
 15. 15. ¯ ¯ ¯ ¯, 4.8% ¯ ¯* 3.7% 1.9% 0.3% -0.2% -2.2% -2.7% -2.9% Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 ¯¯
 16. 16. Q 1/ 0 Q7 2/ 0 14% Q7 3/ 0 13% Q7 4/ 0 11% Q7 1/ 0 19% Q8 2/ 0 Q8 3/ 0 -5% 2008 Q8 Q 4/ 1/ 08 -11% -13% 09 ( -34% Q F) 1/ 0 -31% Q7 2/ 0 , Q7 3/ 0 9%10% Q7 4/ ( 0 11% Q7 1/ 7% 0 ¯¯ Q8 2/ 0 Q8 ¯ ) 3/ 0 Q8 Q 4/ 0% 0%-3% 1/ 08 09 ( -25% Q F) 1/ 0 -30% Q7 2/ 0 Q7 3/ 0 21% Q7 4/ 0 Q7 = 1/ 0 16% 16%14% Q8 2/ 0 Q8 3/ 0 -6% -4% Q8 Q 4/ -9% 1/ 08 09 -39% (F ) -39%
 17. 17. – 2008 ¯, 18% 2004 2005 2006 2007 2008 12%12.2% 10% 7.5% 7.0% 6.8% 5.0% 5% 4.1% 4% 3% 1.7% 1.9% 1.1% * . * ¯¯
 18. 18. 2008 ¯ 2007 2008 , 33% -2% ¯ ¯¯
 19. 19. ¯ :2009 ¯ , ¯ , 11.1% 4.1% 3.4% 2.0% -6.0% -7% -8% *Q4/08 *09 ' -' Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 * ¯¯
 20. 20. ¯ ¯ , 4.8% 2.6% 2.5%2.5% 2.4% 2.3% 2.2% 1.8% 1.5%1.6%1.4% 1.3% 1.1% 1.0% 0.6% 0.2% -0.4% -0.5% -0.6% -1.9% 2004 2005 2006 2007 2008 ¯¯
 21. 21. : ¯¯
 22. 22. ¯ 94% 68% : 71% 69% 61% 60% ¯¯ .2009 - 2008 , :
 23. 23. 92% 78% 20% 69% 18% 15% 17% 54% 7% 45% 22% 43% 12% 4% 10% 33% 6% 4% 5% 15% 22% 10% 18% 21% 24% 23% 22% 18% 18% 17% ¯ ¯ ¯ (¯ ) ¯¯
 24. 24. : ¯¯
 25. 25. Fi nl an Ic d el an 0.96 d Sp D 0.88 ai en n m 0.83 ar Kk o 0.78 Po rea rt u G ga er ml a 0.75 Sn N we y et 0.71 he den Sw rla itz nds er la n Ad us t 0.68 N ri a or w a Ja y pa n EU , 2 B 2007 el 7 gi 0.64 um C Ita ze Fr ly a ch 0.61 R nc ¯¯ ,quot; ep e ub C lic an quot; ad N Oa U ew EC ni te Zea D d K lan 0.55 in d gd o ¯¯ Ire m la 0.53 nd B r A az us il tr al ia Lu x e US 0.49 m A bo 0.43 H ur un g ga 0.39 Po ry la n 0.37 Sl Gd ov ak re 0.31 R ec ep e ub 0.29 M lic Is ra exi 0.27 el co (2 OECD - : 00 0.21 7) 0.19
 26. 26. ,quot; 1,298 : 1,102 1,087 2-5 - 9,300 - 3- 928 1.6 773 2007 ¯ ¯¯ 482 354 300 272 239 151 ? 133 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ¯¯
 27. 27. ¯ 12.5% 40% 17.5% 40% 11.5%-33% 10%-50% ¯ 15% 30%-50% , , : , ¯ . , ¯¯
 28. 28. : ¯¯
 29. 29. – 33.3% 30.0% 28.0% 28.0% 27.0% OECD 26.7% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 24.0% EU 23.2% 19.2% 19.0% 18.0% 15.0% 12.5% 10.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ¯¯ 2008 KPMG quot; :
 30. 30. : ¯¯
 31. 31. 2008 , ¯ 30- 120 - 121 Lebanon Jordan 101 120 Israel Lebanon 99 104 Malaysia Kuwait 52 82 Kuwait 40 Chile 74 Jordan South Africa 32 66 Norway Israel 30 62 Chile 27 Austria 57 Australia Malaysia 20 48 South Africa 13 Thailand 46 Austria Norway 10 30 Ireland 9 Australia 29 Canada 8 Canada 26 United States Ireland 7 20 Hong Kong, China 4 Hong Kong, China 12 Thailand 3 United States 2 Singapore 1 Singapore ¯ 102 - ¯ 160 - Jordan 128 Israel 160 Lebanon 118 Jordan 115 Israel 102 Lebanon 102 Kuwait 94 South Africa 87 South Africa 82 Kuwait 83 Chile 65 Ireland 82 Malaysia 59 Malaysia 81 Canada 58 Hong Kong, China 74 Ireland 39 Chile 39 Thailand 25 Austria 36 Australia 20 Australia 33 Singapore 14 Canada 32 Austria 13 Singapore 16 Norway 7 United States 12 United States 6 Norway 8 ¯¯ Hong Kong, China 1 Thailand 5 2008 , -Doing Business :
 32. 32. : . 40-¯ : ¯ 5,400-¯ : . ¯¯
 33. 33. ¯ . . . : ¯ : . . ¯ ¯ . quot; 300- , ¯ . . .( – )¯ .( ) . . ¯ .( ¯ ) . . –( ¯ ) ¯ . ¯¯
 34. 34. : ¯¯
 35. 35. $2,000 $1,000 $500 $663 OECD 40 ¯ ¯ ¯¯ 2007 , :
 36. 36. 2007 , ¯ 37 - 33 - ¯ 1 2 1 5 2 11 7 quot; 9 14 quot; 18 20 19 21 21 25 25 29 30 30 34 ' 32 35 ' 37 33 38 34 39 39 42 52 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 10 20 30 40 50 60 145 - 41 - 1 23 3 42 5 46 9 72 14 88 16 98 17 110 19 112 quot; 30 113 36 114 ' 40 120 121 41 141 44 ' 144 47 quot; 145 52 ¯¯ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 10 20 30 40 50 2007 , - :
 37. 37. ¯ 2008-2009 * quot; 53 45 42 ¯ 39 36 23- ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ * ¯¯
 38. 38. : ¯¯
 39. 39. 8.0 7.66 quot; quot; 120% 105% 7.0 , 100% : 6.0 -¯ 1.5 . 400 80% 5.0 99% 60% :2009 2000 4.0 4.6% 40% 3.0 2.74 2.87 2.31 26% 2.29 2.23 20% 16% 20% 2.05 1.95 13% 13% 13% 20% 1.78 2.0 10% 1.44 6% 1.38 5% 0 1.0 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,900 quot; quot; quot; ' 46 45.16 44 2,400 43.38 42.88 42 42.62 147% 1,900 quot; 41.13 40.96 40 25% - ¯ 2007 39.46 1,400 38 36 36.35 900 34 34.71 . 400 -¯ 400 32 ¯¯ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 01-07 07-07 09-07 11-07 01-08 02-08 03-08 07-08 11-08
 40. 40. : ¯¯
 41. 41. 1/ 0 2/ 6 0 0% 3/ 6 0 4/ 6 0 -2% 5/ 6 0 5% 4% 6/ 6 0 7/ 6 0 11% 7% 8/ 6 0 9/ 6 ¯ ¯ 10 06 / 11 06 / 12 06 /0 1/ 6 0 2/ 7 16% 18% 0 3/ 7 0 4/ 7 0 ¯ 26% 5/ 7 0 18% ¯ 6/ 7 0 11% 7/ 7 28% 0 8/ 7 ¯¯ 0 21% 9/ 7 10 07 / 26% 11 07 / 12 07 /0 31% 1/ 7 0 37% 2/ 8 0 3/ 8 0 42% 3,710 4/ 8 0 46% 5/ 8 0 6/ 8 0 7/ 8 52% 0 8/ 8 0 9/ 8 58% 15% 10 08 / 50% 11 08 / 12 08 / ¯ 45% 01 08 / 02 09 38% $938 36% /0 9 3,850 30%
 42. 42. : ¯¯
 43. 43. –quot; - quot; , 30/09/08 - 2006 15% 5% 2% -3% -10% -9% -11% -15% -18% -26% ' ¯¯ .(15/03/09 22%) 2008
 44. 44. - 2006 – ,quot; 7.9% 9.7% 10.1% 11.2% quot; 12.2% 12.6% 12.6% 13.2% 13.3% 14.2% 14.7% 15.9% 16.1% 16.9% 18.3% 19.9% 20.0% 20.1% 20.7% 22.5% 22.7% 23.3% 23.7% 28.0% ¯¯
 45. 45. 52% - quot; quot; 31% 15% 52% ¯ quot; ¯ 21% quot; 33% ¯¯ .2008 , ¯¯ ,quot; :
 46. 46. 60% quot; 2008 , 33% 23% quot; 16% 28% ¯¯
 47. 47. :2009 ¯ 2009 - 6.0% -0.8% -2.5% -2.8% -2.9% -5.5% - quot; OECD 16/2/09 ,Economist - : ¯¯
 48. 48. 2009 2005 2006 2007 2008 2009 12%12% 10% 7.5% 6.8% 5% 4% 5% 4% 2% 3% 1.9% -4% -8% -10% * . * ¯¯
 49. 49. -2009 2009 ¯¯ 6.4% 6.2% 5.4% 5.2% 4.4% 4.0% 3.3% 3.5% 2.1% -1.5% -2.5% -3.0% 2006 2007 2008 2009 ¯¯ (10/3/2009) :
 50. 50. 4.2% 3.9% 3.5% 3.2% 3.0% 2.0% 0.9% -0.8% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ¯¯ (2009 ) – ¯¯ :
 51. 51. 2009 ¯ , 10.7% 10.3% 10.4% 9.0% 8.4% 8.4% 7.3% 251 6.1% 180 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ¯¯ (2008 ) – ¯¯ :
 52. 52. 2011 - 2009 ¯¯ ¯ 2009 - 2011 , 1,750 0.1% 600 quot; 26,011 0.9% 2,250 24,317 0.9% 7,120 0.3% 600 1,040 quot; 5,881 0.2% 300 ¯ 456 0.02% 120 9,909 0.4% 1,276 ¯ 1,139 0.04% 120 ¯ 2,051 0.1% 300 917 ¯quot; 78,634 2.8% 7,522 ¯¯
 53. 53. , ¯¯ ¯¯

×