Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Concept and defination pk1

574 views

Published on

promosi kesihatan

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Concept and defination pk1

 1. 1. PENDIDIKAN KESIHATAN A. KONSEP/ DEFINASI PK 1. Bertujuan untuk mengubah, mengubahsuai/ memperkukuhkan tingkahlaku yg boeh memperbaiki kesihatan individu/ komuniti. -Dengan cara memperkembangkan/ melengkapkan orang dengan pengalaman- pengalaman yang boleh mendorong mengubah tingkahlaku: mahupun dari segi kesihatan, pencegahan atau pemulihan. -(oleh J.J. Simmon)
 2. 2. PENDIDIKAN KESIHATAN A. KONSEP/ DEFINASI PK 2. Terjemahan penerangan berkaitan dengan kesihatan individu, kumpulan/ masyarakat kepada pola-pola tingkahlaku yang dikehendaki melalui proses pendidikan. (Saunders Grout)
 3. 3. PENDIDIKAN KESIHATAN A. KONSEP/ DEFINASI PK 3. PK adalah langkah awal bagi membolehkan kita membantu individu, kumpulan /masyarakat mengubah tingkahlaku mereka ke arah taraf kesihatan yang baik. Kita harus memahami tingkahlaku-tingkahlaku kesihatan mereka. (Pertubuhan Kesihatan Sedunia)
 4. 4. PENDIDIKAN KESIHATAN A. KONSEP/ DEFINASI PK 4. KESIMPULAN  PK adalah langkah awal bagi membolehkan kita membantu individu,kumpulan / masyarakat mengubah tingkah mereka ke arah taraf kesihatan yang baik. Kita harus memahami tingkahlaku-tingkahlaku kesihatan mereka.
 5. 5. PENDIDIKAN KESIHATAN B. PRINSIP-PRINSIP PK 1. Maklumat berkaitan dengan kesihatan hendaklah disampaikan dengan cara/kaedah yang mudah difahami dan diterima oleh kumpulan sasaran. (oleh itu latarbelakang sasaran perlu diketahui misalnya: bahasa, taraf pendidikan, taraf sosio-ekonomi, kebudayaan, ciri-ciri demografi- keterunan dan umur) 2. PK haruslah selaras dengan kebudayaan / kepercayaan dan cara hidup kumpulan sasaran. (untuk mengelakkan konflik dan kumpulan sasaran tidak akan menerimanya) Contohnya Menyuruh seorang ibu India memberi daging lembu kepada anaknya
 6. 6. PENDIDIKAN KESIHATAN B. PRINSIP-PRINSIP PK 3. Untuk mencapai perubahan tingkahlaku, memberi pengetahuan sahaja tidak mencukupi. Sikap seseorang perlu juga diubah. Jika seseorang mempunyai sikap positif/ yang baik terhadap sesuatu saranan, maka mudah untuk dia bertindak mengubah tingkahnya.
 7. 7. PENDIDIKAN KESIHATAN B. PRINSIP-PRINSIP PK 4. Manusia jarang bertindak berasingan/ berseorangan. Mereka sering dipengaruhi dan dibimbing oleh orang lain seperti keluarga, kawan, pemimpin masyarakat dan lain. Dengan itu sokongan masyarakat keseluruhan diperlukan utk memasti program pendidikan berjaya.
 8. 8. PENDIDIKAN KESIHATAN B. PRINSIP-PRINSIP PK 5. Perubahan melalui pendekatan pendidikan adalah satu proses yang mengambil masa yang panjang. Ia melibatkan peringkat-peringkat mental seperti : Kesedaran » Minat » Penilaian » Percubaan » Terima/Tolak
 9. 9. PENDIDIKAN KESIHATAN B. PRINSIP-PRINSIP PK 6. Manusia berubah dengan kadar yang berlainan. Orang yang berpendidikan tinggi, lebih banyak pengetahuan dan pengalaman yang luas, lebih mudah dan cepat menerima amalan baruatau membuat perubahan.
 10. 10. PENDIDIKAN KESIHATAN B. PRINSIP-PRINSIP PK 7. Jika seseorang pendidik/ penyampai maklumat/ agen perubahan ingin mempengaruhi tingkahlaku sarasan / individu, dia perlu diterima oleh sasaran/individu tersebut. -Masyarakat perlu mengenali kakitangan kesihatan sebelum menerima ideanya. -Misalnya Jururawat/Bidan kerajaan perlu diterima oleh golong wanita. - Kakitangan kesihatan yang menjadi sebahagian masyarakat akan diterima oleh Penghulu /Ketua Kampung dan mendapat sokongan masyarakat dengan cara menghadiri upacara/majlis di kampung.
 11. 11. PENDIDIKAN KESIHATAN B. PRINSIP-PRINSIP PK 8. Untuk mencapai perubahan tingkahlaku, agen perubahan / kakitangan kesihatan perlu menyebarkan & menyakinkan masyarakat tentang faedah-faedah dari amalan baru itu. -Sudah menjadi sifat semulajadi manusia untuk bertindak itu akan membawa faedah kepadanya. Contoh : -Memberi ubat cacing kepada kanak-kanak untuk membunuh cacing di samping mengelakkan kanak-kanak mengidap penyakit kekurangan zat. - Imunisasi mencegah bayi daripada penyakit- penyakit tertentu..
 12. 12. PENDIDIKAN KESIHATAN B. PRINSIP-PRINSIP PK 9. Program Pendidikan yang berjaya perlu melibatkan sokongan masyarakat ( Community project) 10. PK adalah sebahagian daripada kelompok aktiviti-aktiviti kesihatan. Ia tidak dapat diasingkan. 11. Semua kakitangan kesihatan adalah agen perubahan atau pendidik kesihatan.
 13. 13. PENDIDIKAN KESIHATAN C. KEPENTINGAN AKTIVITI PENDIDIKAN KESIHATAN DALAM PROGRAM KESIHATAN “ Mencegah lebih baik daripada menrawat” - Mendapat rawatan adalah seterusnya selepas jatuh sakit. - PK memainkan peranan mencegah individu daripada jatuh sakit melalui usaha-usaha menyalurkan pengetahuan, mengubah sikap dan tingkahlaku supaya sentiasa memdorong ke arah kesihatan yang sempurna. - PK adalah langkah awal dalam kesihatan.
 14. 14. PENDIDIKAN KESIHATAN C. KEPENTINGAN PENDIDIKAN KESIHATAN DALAM PROGRAM KESIHATAN 1. PK tidak dapat dipisahkan dengan mana-mana Program kesihatan. Ia perlu seiring dengan program lain untuk membantu dan masysrakat dalam penjagaan kesihatan masing-masing. 2. Merawat sesuatu penyakit tanpa mendidik mereka bagaimana untuk mengelak daripada dijangkiti semula tidak memberi kesan. Rawatan dan PK perlu diberi serantak utk mengelakkan kes-kes yang berulang
 15. 15. PENDIDIKAN KESIHATAN C. KEPENTINGAN PENDIDIKAN KESIHATAN DALAM PROGRAM KESIHATAN 3. Dlm menangani penyakit kronik yang berpunca dari cara hidup individu, PK adalah penawar yang paling mujarab. Sebelum masyarakat mendapat sebarang penyakit kronik seperti darah tinggi, diabetes dan sakit jantung, mereka perlu dididik berkenaan cara hidup sihat yang menghindari mereka dari penyakit tertentu.
 16. 16. PENDIDIKAN KESIHATAN C. KEPENTINGAN PENDIDIKAN KESIHATAN DALAM PROGRAM KESIHATAN 4. PK adalah pendekatan penting bagi menanangi masalah penyakit yang tidak boleh diubati seperti AIDS. Masyarakat perlu didedahkan dengan fakta-fakta AIDS yang jelas serta cara-cara mengelak berlakunya / merebaknya AIDS. 5. Program PK adalah satu langkah penjimatan perbelanjaan kos rawatan. Masyarakat yang sentiasa sihat bukan sahaja mengurangkan perbelanjaan rawatan tetapi mendorong perkembangan ekonomi individu mahupun negara.
 17. 17. PENDIDIKAN KESIHATAN C. KEPENTINGAN PENDIDIKAN KESIHATAN DALAM PROGRAM KESIHATAN 6. PK merupakan langkah yang paling penting semasa berlaku wabak penyakit dalam memberi kesedaran dan mendidik masyarakat supaya membendung penyakit tersebut daripada terus merebak.

×