Wikizz velünk!

888 views

Published on

A Sulinetwork 2010 konferencia Wikizz velünk! műhelymunkájának bevezetőjében levetített prezentáció vágatlan változata. Készítette: Sutka Irén.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wikizz velünk!

 1. 1. „ Wikizz velünk! Kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban szegedi demo Sulinetwork 2010 konferencia Debrecen, 2010. december 2-4.
 2. 2. Vázlat <ul><li>Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői és lehetőségei </li></ul><ul><li>A Netgeneráció 2010 kutatás eredményei </li></ul><ul><li>Miért éppen wiki? - példák itthon és külföldön </li></ul><ul><li>A „Tudod-e, hogy?” projekt lényege </li></ul><ul><li>Megvalósítás: a „Tudod-e, hogy?” wiki akkor és most </li></ul>szegedi demo
 3. 3. Fogalmak <ul><li>CSCL = Computer-Supported Collaborative Learning </li></ul><ul><li>számítógéppel segített kollaboratív tanulás </li></ul><ul><li>„ szetelés” </li></ul><ul><li>számítógépes együtt tanulás </li></ul>szegedi demo
 4. 4. Mire jó és mire nem? <ul><li>Nem egy jól körülhatárolt tananyag megtanulására való! </li></ul><ul><li>Cél: egy-egy témával kapcsolatban közös kutatás és kommunikáció révén a diákok maguk építsék fel tudásukat. </li></ul><ul><li>A tanár ebben a folyamatban csak segítőtárs és nem irányító. </li></ul>szegedi demo
 5. 5. Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői <ul><li>együtt munkálkodás egy közös téma vagy feladat kapcsán </li></ul><ul><li>elhárulnak az együttműködés térbeli és időbeli akadályai </li></ul><ul><li>alkalmas komplex problémahelyzetek demonstrálására </li></ul><ul><li>eszközök széles választékának biztosítása </li></ul>szegedi demo
 6. 6. A lényeg <ul><li>A kollaboratív , azaz az együttműködést segítő folyamatok . </li></ul><ul><li>Kreatív alkotási környezet. </li></ul><ul><li>A tanulás, a tudásalkotás a tanulók közötti interakciók segítségével jön létre. </li></ul>szegedi demo
 7. 7. Interakciók <ul><li>eszmecsere </li></ul><ul><li>együttműködés </li></ul><ul><li>kérdések megfogalmazása </li></ul><ul><li>gondolatok, vélemények hangoztatása, ütköztetése </li></ul><ul><li>érvek, ellenérvek </li></ul><ul><li>építő jellegű kritika </li></ul><ul><li>konszenzus </li></ul>szegedi demo
 8. 8. Online kommunikáció <ul><li>Csevegés </li></ul><ul><li>Levelezőlista </li></ul><ul><li>Fórum </li></ul><ul><li>Faliújság </li></ul><ul><li>Szavazás </li></ul><ul><li>Vélemény-nyilvánítás </li></ul><ul><li>Közös mappa </li></ul><ul><li>Dokumentum-feltöltés és –tárolás </li></ul><ul><li>Verziókövetés </li></ul><ul><li>Ötletelés </li></ul><ul><li>Strukturálás </li></ul>szegedi demo
 9. 9. Hipotézis <ul><li>Az aktív részvétel az interakciókban elősegíti a hatékonyabb tanulást! </li></ul><ul><li>Ezzel a kutatási témával foglalkozik a nemzetközi KP-Lab (Knowledge Practices Laboratory) projekt (2006-2011) hármas számú esettanulmánya (Kárpáti Andrea, Dorner Helga) . </li></ul>szegedi demo
 10. 10. Netgeneráció – Prensky (2001) szerint <ul><li>„ A mai diákok – óvodától a felsőoktatásig – képviselik az első generációt, akik ebben az új világban nőttek fel.” </li></ul><ul><li>„ Diákjaink „anyanyelvi” szinten beszélik a számítógépek, a videojátékok és az Internet digitális nyelvét.” </li></ul><ul><li>„ Most egy olyan új generáció áll előttünk, amelynek gondolkodási képességei roppantul különböznek elődeiktől – ők a digitális bennszülöttek .” </li></ul>
 11. 11. Netgeneráció 2010 kutatás <ul><li>Készítette: Fehér Péter PhD (ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Informatika Tanszék, Budapest) és Hornyák Judit (Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest) </li></ul><ul><li>Két online kérdőíves felmérés: Tenegen felmérés, 2009 november (1089 fő) és Netgeneráció 2010 - 43 oktatási intézmény 994 diákja körében, 2010 március </li></ul>
 12. 12. Netgeneráció – technikai felszereltség Alapfok K ö z é pfok Felsőfok Saját számítógéppel rendelkezik 79,3% 90,1% 97,4% Internet hozzáférés otthon 84,6% 94,3% 97,4% Mobiltelefon 95,4% 99,6% 100% Mobil internet 35,4% 26,4% 15,2%
 13. 13. Netgeneráció - számítógéphasználat
 14. 14. Netgeneráció és web2
 15. 15. 10-24 évesek digitális jártassága <ul><li>msn ●●●●● </li></ul><ul><li>közösségi oldalak ●●●●● </li></ul><ul><li>film/zeneletöltés ●●●●● </li></ul><ul><li>skype-használata ●●●● </li></ul><ul><li>számítógépes (online) játékok ●●● </li></ul><ul><li>blogolás/weblapszerkesztés ●● </li></ul><ul><li>tájékozódás: tudomány/napi hírek ●● </li></ul><ul><li>v ideo-, kép- és hangszerkesz tő programok használata: ● </li></ul>
 16. 16. Következtetések <ul><li>Az eltérést nem a digitális eszközök hiánya okozza, sokkal inkább magyarázható az alábbi tényezőkkel: </li></ul><ul><ul><li>attitűd </li></ul></ul><ul><ul><li>tudáshiány </li></ul></ul><ul><ul><li>érdektelenség </li></ul></ul><ul><ul><li>motiváció hiánya. </li></ul></ul>
 17. 17. Miért éppen wiki?
 18. 18. A wiki filozófiája <ul><li>A lapok létrehozásának és javításának gyorsaság a, egyszerűsége a wiki technológia egyik legfontosabb jellemzője. </li></ul><ul><li>A wikik inkább könnyítik a hibák javítását , mintsem hogy megnehezítsék az elkövetésüket. </li></ul>szegedi demo
 19. 19. A wiki nyújtotta lehetőségek 1. <ul><li>Lehetővé teszi, hogy a szerkesztők (általános esetben bárki ) a laphoz új tartalmakat adjanak, vagy azon tartalmat módosítsanak. </li></ul><ul><li>Folyamatos párbeszéd biztosítása az olvasók és a szerkesztők számára ( vitalap fül = discussion). </li></ul>szegedi demo
 20. 20. A wiki nyújtotta lehetőségek 2. <ul><li>Minden mentéshez tartozik egy link , dátummal, időponttal, a szerkesztő nevével vagy IP-címével. </li></ul><ul><li>Így könnyen követhető, ki milyen tartalmat adott hozzá, milyen változtatást végzett, szükség esetén bármelyik állapot egy kattintással visszaállítható ( laptörténet fül = history). </li></ul>szegedi demo
 21. 21. H azai példák - felsőoktatás <ul><li>Jelenleg elsősorban a felsőoktatásban használatos, elterjedését gátolja, hogy sok intézmény részesíti előnyben az eLearning rendszereket (pl. Moodle) </li></ul><ul><li>Wiki platformon megvalósított információs bázist és blogot működtet pl. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara: http://wiki.gtk.uni-pannon.hu/mediawiki_hu/index.php/Nyit%C3%B3lap </li></ul>szegedi demo
 22. 22. További hazai példák <ul><li>Könyvtárakkal, könyvekkel, olvasással kapcsolatos wiki alapú tudástár (tesztoldal), elsősorban a szakmai közönségnek: http:// konyvtar.hu / </li></ul><ul><li>Könyvtárút wiki-portálja: http://konyvtarut.bmk.hu </li></ul><ul><li>SuliWiki : a projekt célja, egy wiki motorokkal és más, tisztán szabad szoftverekkel megvalósított nyílt és szabad oktatási anyag megvalósítása, mely elsősorban, de nem kizárólag az érettségi lexikális követelményeit fedi le: http://szabadiskola.org/w/start </li></ul>szegedi demo
 23. 23. Diákwikik a világban <ul><li>Tanulók által tanulóknak készített jelentős wikire egyelőre csak külföldi példák vannak. </li></ul><ul><li>Mindenképpen izgalmas kihívást jelent, és bőséges tapasztalattal szolgál a módszer magyarországi kipróbálása. </li></ul>szegedi demo
 24. 24. Kidpedia <ul><li>The best encyclopedia for kids, by kids (Mattawan Consolidated Schools, Michigan): http://www.kidpedia.info </li></ul><ul><li>Oktatóvideó a Kidpedia wiki szerkesztéséről: http://www.screencast-o-matic.com/watch/cQhbFxeKU </li></ul><ul><li>Oktatóvideó képek hozzáadásához: http://www.screencast-o-matic.com/watch/cQhO1eeLT </li></ul>szegedi demo
 25. 25. Kidpedia - nyitóoldal
 26. 26. Kidpedia - szócikkek
 27. 27. Kidpedia - kategóriák   Kategória KIVÁLÓ ! MEGLEHETŐSEN JÓ JÓ MUNKÁT IGÉNYEL Információ minősége <ul><li>Világos információk </li></ul><ul><li>3 vagy több részlet </li></ul><ul><li>Nem közöl véleményt, nem hiteles információt </li></ul><ul><li>Világos információk </li></ul><ul><li>1-2 több részlet </li></ul><ul><li>Nem közöl véleményt, nem hiteles információt </li></ul><ul><li>Világos információk </li></ul><ul><li>Nincsenek részletek </li></ul><ul><li>Vélemény, néhány nem hiteles információ a lapon </li></ul><ul><li>Pl. : „ Úgy gondolom, hogy ...&quot; </li></ul><ul><li>Az információ nincs kapcsolatban a témával </li></ul><ul><li>Nincsenek részletek </li></ul><ul><li>Rengeteg vélemény, nem hiteles információ </li></ul>Megszerkesz- tettsége <ul><li>Az információ nagyon jól szervezett </li></ul><ul><li>Bekezdésekkel jól tagolt </li></ul><ul><li>Az információ szervezett </li></ul><ul><li>Bekezdésekkel tagolt </li></ul><ul><li>Az információ szervezett </li></ul><ul><li>Nincsenek bekezdések az információ tagolására </li></ul><ul><li>Az információ szervezetlen </li></ul><ul><li>Nincsenek bekezdések </li></ul>Nyelv- helyesség <ul><li>Nincsenek nyelvtani, helyesírási és központozási hibák </li></ul><ul><li>Kevés (1-2) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba </li></ul><ul><li>Néhány (3-5) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba </li></ul><ul><li>Sok (5 vagy több ) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba </li></ul>Források <ul><li>Az össze s szöveges és képi információforrás részletesen megadott </li></ul><ul><li>Pl : h ttp://en.wikipedia.org/wiki/Wii </li></ul><ul><li>Az összes szöveges és képi információforrás általánosan megadott </li></ul><ul><li>Pl :  http://www.wikipedia.org </li></ul><ul><li>Csak néhány forrás van megadva </li></ul><ul><li>Nincs forrásmegjelölés </li></ul>
 28. 28. Kidipedia <ul><li>Ein Wiki von Kids für Kids Die Universität Duisburg-Essen): http://www.kidipedia.de ) </li></ul><ul><li>Főoldalon a hét cikke – Beitrag der Woche </li></ul><ul><li>http://www.kidipedia.de/live/index.php?a=beitragderwoche </li></ul>szegedi demo
 29. 29. Kidipedia - nyitóoldal
 30. 30. Kidipedia – tanári belépés
 31. 31. Kidipedia – tanulói belépés
 32. 32. A projekt célja <ul><li>A www.tudodehogy.hu wiki alapú weboldal létrehozásával: </li></ul><ul><li>lehetőséget biztosítani az érdeklődő diákoknak kollaboratív tudásépítésre </li></ul><ul><li>az általuk választott vagy a tanár által kijelölt témákban. </li></ul>szegedi demo
 33. 33. Célcsoport, munkaformák <ul><li>Elsősorban ‑ de nem kizárólagosan ‑ az 5-12. évfolyamos korosztály, iskolatípustól függetlenül. </li></ul><ul><li>A diákok egyénileg vagy csoportokban dolgozhatnak, regisztráció után . </li></ul>szegedi demo
 34. 34. Diákok feladata <ul><li>kérdéseket tegyenek fel, amiket mások megválaszolhatnak </li></ul><ul><li>megválaszolják mások kérdéseit </li></ul><ul><li>kommentálják, javítsák, egészítsék ki, értékeljék mások kérdéseit/válaszait. </li></ul>szegedi demo
 35. 35. Követelmények <ul><li>Érdekesek, gondolkodtatóak, újszerűek legyenek! (Lehetőleg ne csak tényekre, adatokra vonatkozzanak.) </li></ul><ul><li>Lehetőség szerint képeket, hangokat, animációkat, videókat tartalmazzanak – de saját készítésűeket! </li></ul><ul><li>Csak a saját illusztrációk mellett alkalmazhatnak szabadon felhasználhatóakat, indokolt esetben. </li></ul>szegedi demo
 36. 36. Interakciók <ul><li>egymás anyagaihoz kritikus és/vagy építő jellegű megjegyzések fűzése ( szócikk vitalap ) </li></ul><ul><li>esetleges szerkesztés, javítás </li></ul><ul><li>üzenetváltás a személyes vitalap okon </li></ul><ul><li>szavazás egymás anyagaira: „A hét legjobb kérdése” „A hét legjobb válasza” stb. témakörökben. (Ez a funkció még nem működik.) </li></ul>szegedi demo
 37. 37. Szabályok <ul><li>a wiki használatának szabályait egyértelmű vé kell tenni minden használó számára </li></ul><ul><li>ezeket következetesen be kell tartatni </li></ul><ul><li>a tanulók anyagait folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén moderálni kell </li></ul><ul><li>A „Tudod-e, hogy?” wiki konkrét szabályai még kidolgozás alatt vannak! </li></ul>szegedi demo
 38. 38. Alkalmazási lehetőségei <ul><li>1-2 órás tanórai időkeretben, megadott témakörben valamennyi tanuló által megírandó anyagok </li></ul><ul><li>érdeklődő tanulókkal tanárón kívüli tevékenység (tehetséggondozás!) </li></ul><ul><li>témanapok, témahetek, több hetes projektek keretében megvalósuló tudásépítés </li></ul>szegedi demo
 39. 39. Minimálisan szükséges eszközök <ul><li>multimédiás személyi számítógép (ideális esetben notebook) </li></ul><ul><li>wiki szoftver </li></ul><ul><li>digitális fényképezőgép (vagy mobiltelefon) </li></ul><ul><li>képszerkesztő szoftver </li></ul><ul><li>internet hozzáférés </li></ul>szegedi demo
 40. 40. További ajánlott eszközök <ul><li>képdigitalizáló (szkenner) </li></ul><ul><li>webkamera vagy videokamera </li></ul><ul><li>mikrofon </li></ul><ul><li>hang- és videoszerkesztő program </li></ul><ul><li>rajzolóprogram </li></ul><ul><li>animáció-készítő program </li></ul><ul><li>interaktív tábla </li></ul>szegedi demo
 41. 41. „ Wikizés ” interaktív táblával <ul><li>Az interaktív tábla támogatja a wikivel végzett munkát: </li></ul><ul><li>a wiki felépítésének és használatának tanórai elsajátítása során </li></ul><ul><li>a tanulói produktumok (wiki-szócikkek) bemutatásakor és értékelésekor. </li></ul>
 42. 42. Korlátok nélkül <ul><li>A meglévő eszközökön kívül különleges eszközöket nem vagy csak minimális mértékben igényel. </li></ul><ul><li>Lehetőséget ad a több tantárgyat átfogó ismeretek integrálás ára, nem kötődik kötelezően egy-egy tanóra, illetve tantárgy anyagához. (Tanárok együttműködését is igényli bizonyos esetekben!) </li></ul>szegedi demo
 43. 43. Komplex fejlesztés <ul><li>Alkalmas a különböző kompetenciák integrált , komplex tevékenységen belüli fejlesztés ére </li></ul><ul><li>Az elkészített produktumok értékelésével fejleszthető a kritikai (és önkritikai!) érzék , a mások munkájának megbecsülése és értékelése ( kapcsolat a szociális kompetenciákkal). </li></ul><ul><li>Támogatja a kooperatív csoportmunká t, de a témaválasztástól és eszközöktől függően differenciálás i lehetőséget is biztosít a résztvevő diákok között. </li></ul>szegedi demo
 44. 44. Fejleszteni kívánt kompetenciák <ul><li>Az anyagok szöveges részének elkészítése és feltöltése során fejlődik a… </li></ul><ul><li>szövegértés-szövegalkotási </li></ul><ul><li>nyelvi </li></ul><ul><li>matematikai-logikai </li></ul><ul><li>valamint a digitális kompetencia. </li></ul>szegedi demo
 45. 45. Fejleszteni kívánt kompetenciák <ul><li>A weblap-készítés, az animációk, a digitális fényképek vagy videók készítése során fejlődik az… </li></ul>szegedi demo <ul><li>esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség </li></ul>
 46. 46. Fejleszteni kívánt kompetenciák <ul><li>A csoporton belüli és közötti együttműködés, probléma-megoldás, az internetes kommunikáció sokféle formájának használatával fejlődik a… </li></ul>szegedi demo <ul><li>szociális kompetencia </li></ul><ul><li>kommunikációs kompetencia </li></ul>
 47. 47. Hatékonyságának kulcsa <ul><li>Az IKT eszközök használata és a többirányú tevékenység összefogása révén jelentős motivációs hatás sal bír, megköveteli és biztosítja a diákok aktív részvétel ét a munkában. </li></ul><ul><li>Olyan virtuális közösségek jöhetnek létre, amelyeknek tagjait a közös érdeklődés, kreatív együtt gondolkodás köti össze. </li></ul>szegedi demo
 48. 48. Alternatíva <ul><li>A tudásbázis-építés izgalmas alternatívaként szolgálhat a számítógép/internet-használat öncélú formáival szemben (lásd Netgenerációs kutatás!) , miközben a tanulók szinte észrevétlenül jutnak új ismeretek birtokába. </li></ul>szegedi demo
 49. 49. Motiváció <ul><li>A tanulóra ösztönző hatású, amikor saját produktumát látja az interneten. </li></ul><ul><li>Olvashatja a visszajelzéseket munkájáról. </li></ul><ul><li>Figyeli, értékeli a kérdéseire adott válaszokat. </li></ul><ul><li>Aktívan részt vesz és felelősséget vállal a közösség munkájában. </li></ul>szegedi demo
 50. 50. Lehetséges lépések tanári (mentori) oldalról <ul><li>Wiki szoftver kiválasztása, letöltése, telepítése iskolai vagy egyéb szerverre. </li></ul><ul><li>A wiki testreszabása, beállításainak megadása. </li></ul><ul><li>A wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása. </li></ul><ul><li>Jogosultságok kiosztása ( admin, mentortanárok , tanulók). </li></ul><ul><li>Néhány mintakérdés feltöltése. </li></ul><ul><li>A tanulók számára a weblap elérhetőségének megadása. </li></ul><ul><li>A feladatok meghatározása a tanulók számára, szabályok ismertetése , kérésre segítségnyújtás </li></ul><ul><li>Folyamatos monitorozás, moderálás </li></ul>szegedi demo
 51. 51. Lehetséges lépések tanulói oldalról <ul><li>Regisztráció (saját névvel, egyénileg vagy csoportosan) </li></ul><ul><li>Alkalmas kérdések kitalálása </li></ul><ul><li>Illusztrációk (kép, animáció, video- vagy hanganyag) elkészítése/felvétele </li></ul><ul><li>Illusztrációk számítógépre való letöltése, válogatása, szerkesztése </li></ul><ul><li>A bejegyzés begépelése, illusztráció csatolása, beküldés (publikálás) - a wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása . </li></ul><ul><li>Kérdések megválaszolása </li></ul><ul><li>Saját kérdésekre adott válaszok, hozzászólások (kommentek) figyelése, reagálás </li></ul><ul><li>Mások kérdésein való gondolkodás, válaszadás </li></ul><ul><li>Szavazás „A hét kérdése/válasza” témában </li></ul><ul><li>Töprengés újabb „alkalmas” kérdéseken. </li></ul>szegedi demo
 52. 52. Értékelés <ul><li>Egy lehetséges szempontsor: </li></ul><ul><li>Témaválasztás </li></ul><ul><li>Tartalmi megvalósítás </li></ul><ul><li>Nyelvhelyesség </li></ul><ul><li>Audiovizuális tartalom </li></ul><ul><li>Hang, kép és szöveg összhangja </li></ul><ul><li>Aktivitás az online kommunikációban </li></ul>szegedi demo
 53. 53. Tanári kompetenciák <ul><li>Kollaboratív platformok használatának felhasználói szintű ismerete. </li></ul><ul><li>A tudásépítő felfogással összhangban áll, ha a diákokkal együtt fedezzük fel a kiválasztott platform által kínált lehetőségeket. </li></ul>szegedi demo
 54. 54. Tanári kihívások <ul><li>a feldolgozható témák összegyűjtése és kiválasztása </li></ul><ul><li>segítségnyújtás a háttéranyagok összeszedésében </li></ul><ul><li>az egyes tantárgyak közötti integráció megteremtése. </li></ul>szegedi demo
 55. 55. Várható nehézségek <ul><li>Internetről vagy nyomtatott forrásból származó képek esetében szerzői jogi , fényképeknél személyiségi jogi kérdések tisztázása, plágium elkerülése. </li></ul><ul><li>Nem megfelelő típusú, színvonalú kérdések/válaszok – a többi felhasználó reagálása nyomán ezek valószínűleg kikerülnek a rendszerből, amely önszabályozó módon működne mind tartalmi, mind helyesírási vonatkozásban. </li></ul><ul><li>Nem kevés időt igényel a mentortanártól! </li></ul>szegedi demo
 56. 56. Megvalósítás <ul><li>(PHP és MySQL támogatással rendelkező) tárhely </li></ul><ul><li>domain név regisztrálása (opcionális) </li></ul><ul><li>wiki szoftverek összehasonlítása : </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software - 44 féle </li></ul><ul><li>http://www.wikimatrix.org/ - 124 féle </li></ul><ul><li>választott wiki: MediaWiki </li></ul>szegedi demo
 57. 57. MediaWiki <ul><li>www.mediawiki.org </li></ul><ul><li>PHP programozási nyelven íródott, szabad szoftverű wikicsomag </li></ul><ul><li>a Wikipediához készült </li></ul><ul><li>manapság már a Wikimedia Alapítvány több projektje, és más wikik is használják </li></ul>szegedi demo
 58. 58. Miért jó a MediaWiki? <ul><li>Stabil működésű, közösség által fejlesztett , nagy mennyiségű tartalom kezelésére is alkalmas rendszer. </li></ul><ul><li>A MediaWiki jelölőnyelve a hagyományos szövegszerkesztő programok koncepciójához illeszkedő, könnyen megtanulható és használható </li></ul><ul><li>A MediaWiki összes tartalma egy belső hypertextes adatbázis ba rendeződik. </li></ul><ul><li>A MediaWiki nyelvét, felépítését és funkcióit megismerő diákoknak később nem okoz problémát a Wikipédia szerkesztése sem. </li></ul>szegedi demo
 59. 59. „ Tudod-e, hogy?” – akkor ...
 60. 60. később…
 61. 61. ... és most
 62. 62. Eddigi eredmények <ul><li>Szakmai blog a témáról: http://blog.sulinet.hu/tudodehogy/ </li></ul><ul><li>Egy, a tanulók által közösen épített, tematikus kérdezz-felelek wiki </li></ul><ul><li>kategorizálás: műveltségterületek szerint </li></ul><ul><li>Tanári/diák segédkönyv konkrét gyakorlati tanácsokkal </li></ul><ul><li>A kipróbálás tanulói és szaktanári tapasztalatai igen pozitívak! </li></ul>szegedi demo
 63. 63. Néhány szaktanári vélemény <ul><li>„ A wikizést nem próbáltam még, de nagyon tetszett, feltétlenül ki szeretném próbálni !” </li></ul><ul><li>„ A wiki keretrendszert kipróbálnám, mert amellett, hogy egyszerűen használható, a gyerekek egy &quot;komoly&quot; internetes oldalt hoznak létre, ami nagyon motiválóan hat rájuk.” </li></ul><ul><li>„ A wiki szemléletű új generáció a megoldás!” </li></ul>szegedi demo
 64. 64. A továbbfejlesztés lehetőségei <ul><li>Az első pozitív tapasztalatokat követően a pedagógusok érdeklődése és bekapcsolódása nyomán a www.tudodehogy.hu országos tudásbázissá válhat. </li></ul><ul><li>Több mentortanár összehangolt munkája szükséges a kontrollált, színvonalas működéshez. </li></ul><ul><li>Széleskörű használata esetén érdemes a nyelvi korlátokon átlépni, azaz idegen nyelv(ek)re (angol, német stb.) lefordítani egyes tartalmakat. </li></ul>szegedi demo
 65. 65. Felhasznált irodalom <ul><li>Dorner Helga (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben – a tudásépítő interakciók elemzése, Multimédia az oktatásban konferencia, http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007/55_DornerHelga.pdf </li></ul><ul><li>Fehér Péter (2001): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás http://edutech.elte.hu/multiped/szst_01/szst_01.pdf </li></ul><ul><li>Fehér Péter (2010): DIGITÁLIS MESÉK – „DIGITÁLIS PAPÍRON&quot;. In: IKT - MOZAIK. Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához. Szerk.: Kőrösné Mikis Márta, OFI. </li></ul><ul><li>Hunya Márta: Kollaboratív oktatási környezetek: http://edutech.elte.hu/multiped/szst_09/szst_09.pdf </li></ul><ul><li>Fehér Péter – Hornyák Judit (2010): Mítosz vagy valóság? A netgeneráció jellemzői Magyarországon (VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.) </li></ul>szegedi demo
 66. 66. Tudod-e, hogy…? Ki volt az előadó? Sutka Irén: [email_address] Szegedi Gazdasági Középiskola Vasvári Pál Tagintézménye www.vasvari.hu Ki segítette a munkáját? Fehér Péter PhD, Educatio Kht. munkatársai Mi következik most? Az előadó megköszöni a figyelmet.  Képek forrása: http://www.free-power-point-templates.com

×