Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikizz velünk!

907 views

Published on

A Sulinetwork 2010 konferencia Wikizz velünk! műhelymunkájának bevezetőjében levetített prezentáció vágatlan változata. Készítette: Sutka Irén.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wikizz velünk!

 1. 1. „ Wikizz velünk! Kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban szegedi demo Sulinetwork 2010 konferencia Debrecen, 2010. december 2-4.
 2. 2. Vázlat <ul><li>Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői és lehetőségei </li></ul><ul><li>A Netgeneráció 2010 kutatás eredményei </li></ul><ul><li>Miért éppen wiki? - példák itthon és külföldön </li></ul><ul><li>A „Tudod-e, hogy?” projekt lényege </li></ul><ul><li>Megvalósítás: a „Tudod-e, hogy?” wiki akkor és most </li></ul>szegedi demo
 3. 3. Fogalmak <ul><li>CSCL = Computer-Supported Collaborative Learning </li></ul><ul><li>számítógéppel segített kollaboratív tanulás </li></ul><ul><li>„ szetelés” </li></ul><ul><li>számítógépes együtt tanulás </li></ul>szegedi demo
 4. 4. Mire jó és mire nem? <ul><li>Nem egy jól körülhatárolt tananyag megtanulására való! </li></ul><ul><li>Cél: egy-egy témával kapcsolatban közös kutatás és kommunikáció révén a diákok maguk építsék fel tudásukat. </li></ul><ul><li>A tanár ebben a folyamatban csak segítőtárs és nem irányító. </li></ul>szegedi demo
 5. 5. Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői <ul><li>együtt munkálkodás egy közös téma vagy feladat kapcsán </li></ul><ul><li>elhárulnak az együttműködés térbeli és időbeli akadályai </li></ul><ul><li>alkalmas komplex problémahelyzetek demonstrálására </li></ul><ul><li>eszközök széles választékának biztosítása </li></ul>szegedi demo
 6. 6. A lényeg <ul><li>A kollaboratív , azaz az együttműködést segítő folyamatok . </li></ul><ul><li>Kreatív alkotási környezet. </li></ul><ul><li>A tanulás, a tudásalkotás a tanulók közötti interakciók segítségével jön létre. </li></ul>szegedi demo
 7. 7. Interakciók <ul><li>eszmecsere </li></ul><ul><li>együttműködés </li></ul><ul><li>kérdések megfogalmazása </li></ul><ul><li>gondolatok, vélemények hangoztatása, ütköztetése </li></ul><ul><li>érvek, ellenérvek </li></ul><ul><li>építő jellegű kritika </li></ul><ul><li>konszenzus </li></ul>szegedi demo
 8. 8. Online kommunikáció <ul><li>Csevegés </li></ul><ul><li>Levelezőlista </li></ul><ul><li>Fórum </li></ul><ul><li>Faliújság </li></ul><ul><li>Szavazás </li></ul><ul><li>Vélemény-nyilvánítás </li></ul><ul><li>Közös mappa </li></ul><ul><li>Dokumentum-feltöltés és –tárolás </li></ul><ul><li>Verziókövetés </li></ul><ul><li>Ötletelés </li></ul><ul><li>Strukturálás </li></ul>szegedi demo
 9. 9. Hipotézis <ul><li>Az aktív részvétel az interakciókban elősegíti a hatékonyabb tanulást! </li></ul><ul><li>Ezzel a kutatási témával foglalkozik a nemzetközi KP-Lab (Knowledge Practices Laboratory) projekt (2006-2011) hármas számú esettanulmánya (Kárpáti Andrea, Dorner Helga) . </li></ul>szegedi demo
 10. 10. Netgeneráció – Prensky (2001) szerint <ul><li>„ A mai diákok – óvodától a felsőoktatásig – képviselik az első generációt, akik ebben az új világban nőttek fel.” </li></ul><ul><li>„ Diákjaink „anyanyelvi” szinten beszélik a számítógépek, a videojátékok és az Internet digitális nyelvét.” </li></ul><ul><li>„ Most egy olyan új generáció áll előttünk, amelynek gondolkodási képességei roppantul különböznek elődeiktől – ők a digitális bennszülöttek .” </li></ul>
 11. 11. Netgeneráció 2010 kutatás <ul><li>Készítette: Fehér Péter PhD (ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Informatika Tanszék, Budapest) és Hornyák Judit (Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest) </li></ul><ul><li>Két online kérdőíves felmérés: Tenegen felmérés, 2009 november (1089 fő) és Netgeneráció 2010 - 43 oktatási intézmény 994 diákja körében, 2010 március </li></ul>
 12. 12. Netgeneráció – technikai felszereltség Alapfok K ö z é pfok Felsőfok Saját számítógéppel rendelkezik 79,3% 90,1% 97,4% Internet hozzáférés otthon 84,6% 94,3% 97,4% Mobiltelefon 95,4% 99,6% 100% Mobil internet 35,4% 26,4% 15,2%
 13. 13. Netgeneráció - számítógéphasználat
 14. 14. Netgeneráció és web2
 15. 15. 10-24 évesek digitális jártassága <ul><li>msn ●●●●● </li></ul><ul><li>közösségi oldalak ●●●●● </li></ul><ul><li>film/zeneletöltés ●●●●● </li></ul><ul><li>skype-használata ●●●● </li></ul><ul><li>számítógépes (online) játékok ●●● </li></ul><ul><li>blogolás/weblapszerkesztés ●● </li></ul><ul><li>tájékozódás: tudomány/napi hírek ●● </li></ul><ul><li>v ideo-, kép- és hangszerkesz tő programok használata: ● </li></ul>
 16. 16. Következtetések <ul><li>Az eltérést nem a digitális eszközök hiánya okozza, sokkal inkább magyarázható az alábbi tényezőkkel: </li></ul><ul><ul><li>attitűd </li></ul></ul><ul><ul><li>tudáshiány </li></ul></ul><ul><ul><li>érdektelenség </li></ul></ul><ul><ul><li>motiváció hiánya. </li></ul></ul>
 17. 17. Miért éppen wiki?
 18. 18. A wiki filozófiája <ul><li>A lapok létrehozásának és javításának gyorsaság a, egyszerűsége a wiki technológia egyik legfontosabb jellemzője. </li></ul><ul><li>A wikik inkább könnyítik a hibák javítását , mintsem hogy megnehezítsék az elkövetésüket. </li></ul>szegedi demo
 19. 19. A wiki nyújtotta lehetőségek 1. <ul><li>Lehetővé teszi, hogy a szerkesztők (általános esetben bárki ) a laphoz új tartalmakat adjanak, vagy azon tartalmat módosítsanak. </li></ul><ul><li>Folyamatos párbeszéd biztosítása az olvasók és a szerkesztők számára ( vitalap fül = discussion). </li></ul>szegedi demo
 20. 20. A wiki nyújtotta lehetőségek 2. <ul><li>Minden mentéshez tartozik egy link , dátummal, időponttal, a szerkesztő nevével vagy IP-címével. </li></ul><ul><li>Így könnyen követhető, ki milyen tartalmat adott hozzá, milyen változtatást végzett, szükség esetén bármelyik állapot egy kattintással visszaállítható ( laptörténet fül = history). </li></ul>szegedi demo
 21. 21. H azai példák - felsőoktatás <ul><li>Jelenleg elsősorban a felsőoktatásban használatos, elterjedését gátolja, hogy sok intézmény részesíti előnyben az eLearning rendszereket (pl. Moodle) </li></ul><ul><li>Wiki platformon megvalósított információs bázist és blogot működtet pl. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara: http://wiki.gtk.uni-pannon.hu/mediawiki_hu/index.php/Nyit%C3%B3lap </li></ul>szegedi demo
 22. 22. További hazai példák <ul><li>Könyvtárakkal, könyvekkel, olvasással kapcsolatos wiki alapú tudástár (tesztoldal), elsősorban a szakmai közönségnek: http:// konyvtar.hu / </li></ul><ul><li>Könyvtárút wiki-portálja: http://konyvtarut.bmk.hu </li></ul><ul><li>SuliWiki : a projekt célja, egy wiki motorokkal és más, tisztán szabad szoftverekkel megvalósított nyílt és szabad oktatási anyag megvalósítása, mely elsősorban, de nem kizárólag az érettségi lexikális követelményeit fedi le: http://szabadiskola.org/w/start </li></ul>szegedi demo
 23. 23. Diákwikik a világban <ul><li>Tanulók által tanulóknak készített jelentős wikire egyelőre csak külföldi példák vannak. </li></ul><ul><li>Mindenképpen izgalmas kihívást jelent, és bőséges tapasztalattal szolgál a módszer magyarországi kipróbálása. </li></ul>szegedi demo
 24. 24. Kidpedia <ul><li>The best encyclopedia for kids, by kids (Mattawan Consolidated Schools, Michigan): http://www.kidpedia.info </li></ul><ul><li>Oktatóvideó a Kidpedia wiki szerkesztéséről: http://www.screencast-o-matic.com/watch/cQhbFxeKU </li></ul><ul><li>Oktatóvideó képek hozzáadásához: http://www.screencast-o-matic.com/watch/cQhO1eeLT </li></ul>szegedi demo
 25. 25. Kidpedia - nyitóoldal
 26. 26. Kidpedia - szócikkek
 27. 27. Kidpedia - kategóriák   Kategória KIVÁLÓ ! MEGLEHETŐSEN JÓ JÓ MUNKÁT IGÉNYEL Információ minősége <ul><li>Világos információk </li></ul><ul><li>3 vagy több részlet </li></ul><ul><li>Nem közöl véleményt, nem hiteles információt </li></ul><ul><li>Világos információk </li></ul><ul><li>1-2 több részlet </li></ul><ul><li>Nem közöl véleményt, nem hiteles információt </li></ul><ul><li>Világos információk </li></ul><ul><li>Nincsenek részletek </li></ul><ul><li>Vélemény, néhány nem hiteles információ a lapon </li></ul><ul><li>Pl. : „ Úgy gondolom, hogy ...&quot; </li></ul><ul><li>Az információ nincs kapcsolatban a témával </li></ul><ul><li>Nincsenek részletek </li></ul><ul><li>Rengeteg vélemény, nem hiteles információ </li></ul>Megszerkesz- tettsége <ul><li>Az információ nagyon jól szervezett </li></ul><ul><li>Bekezdésekkel jól tagolt </li></ul><ul><li>Az információ szervezett </li></ul><ul><li>Bekezdésekkel tagolt </li></ul><ul><li>Az információ szervezett </li></ul><ul><li>Nincsenek bekezdések az információ tagolására </li></ul><ul><li>Az információ szervezetlen </li></ul><ul><li>Nincsenek bekezdések </li></ul>Nyelv- helyesség <ul><li>Nincsenek nyelvtani, helyesírási és központozási hibák </li></ul><ul><li>Kevés (1-2) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba </li></ul><ul><li>Néhány (3-5) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba </li></ul><ul><li>Sok (5 vagy több ) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba </li></ul>Források <ul><li>Az össze s szöveges és képi információforrás részletesen megadott </li></ul><ul><li>Pl : h ttp://en.wikipedia.org/wiki/Wii </li></ul><ul><li>Az összes szöveges és képi információforrás általánosan megadott </li></ul><ul><li>Pl :  http://www.wikipedia.org </li></ul><ul><li>Csak néhány forrás van megadva </li></ul><ul><li>Nincs forrásmegjelölés </li></ul>
 28. 28. Kidipedia <ul><li>Ein Wiki von Kids für Kids Die Universität Duisburg-Essen): http://www.kidipedia.de ) </li></ul><ul><li>Főoldalon a hét cikke – Beitrag der Woche </li></ul><ul><li>http://www.kidipedia.de/live/index.php?a=beitragderwoche </li></ul>szegedi demo
 29. 29. Kidipedia - nyitóoldal
 30. 30. Kidipedia – tanári belépés
 31. 31. Kidipedia – tanulói belépés
 32. 32. A projekt célja <ul><li>A www.tudodehogy.hu wiki alapú weboldal létrehozásával: </li></ul><ul><li>lehetőséget biztosítani az érdeklődő diákoknak kollaboratív tudásépítésre </li></ul><ul><li>az általuk választott vagy a tanár által kijelölt témákban. </li></ul>szegedi demo
 33. 33. Célcsoport, munkaformák <ul><li>Elsősorban ‑ de nem kizárólagosan ‑ az 5-12. évfolyamos korosztály, iskolatípustól függetlenül. </li></ul><ul><li>A diákok egyénileg vagy csoportokban dolgozhatnak, regisztráció után . </li></ul>szegedi demo
 34. 34. Diákok feladata <ul><li>kérdéseket tegyenek fel, amiket mások megválaszolhatnak </li></ul><ul><li>megválaszolják mások kérdéseit </li></ul><ul><li>kommentálják, javítsák, egészítsék ki, értékeljék mások kérdéseit/válaszait. </li></ul>szegedi demo
 35. 35. Követelmények <ul><li>Érdekesek, gondolkodtatóak, újszerűek legyenek! (Lehetőleg ne csak tényekre, adatokra vonatkozzanak.) </li></ul><ul><li>Lehetőség szerint képeket, hangokat, animációkat, videókat tartalmazzanak – de saját készítésűeket! </li></ul><ul><li>Csak a saját illusztrációk mellett alkalmazhatnak szabadon felhasználhatóakat, indokolt esetben. </li></ul>szegedi demo
 36. 36. Interakciók <ul><li>egymás anyagaihoz kritikus és/vagy építő jellegű megjegyzések fűzése ( szócikk vitalap ) </li></ul><ul><li>esetleges szerkesztés, javítás </li></ul><ul><li>üzenetváltás a személyes vitalap okon </li></ul><ul><li>szavazás egymás anyagaira: „A hét legjobb kérdése” „A hét legjobb válasza” stb. témakörökben. (Ez a funkció még nem működik.) </li></ul>szegedi demo
 37. 37. Szabályok <ul><li>a wiki használatának szabályait egyértelmű vé kell tenni minden használó számára </li></ul><ul><li>ezeket következetesen be kell tartatni </li></ul><ul><li>a tanulók anyagait folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén moderálni kell </li></ul><ul><li>A „Tudod-e, hogy?” wiki konkrét szabályai még kidolgozás alatt vannak! </li></ul>szegedi demo
 38. 38. Alkalmazási lehetőségei <ul><li>1-2 órás tanórai időkeretben, megadott témakörben valamennyi tanuló által megírandó anyagok </li></ul><ul><li>érdeklődő tanulókkal tanárón kívüli tevékenység (tehetséggondozás!) </li></ul><ul><li>témanapok, témahetek, több hetes projektek keretében megvalósuló tudásépítés </li></ul>szegedi demo
 39. 39. Minimálisan szükséges eszközök <ul><li>multimédiás személyi számítógép (ideális esetben notebook) </li></ul><ul><li>wiki szoftver </li></ul><ul><li>digitális fényképezőgép (vagy mobiltelefon) </li></ul><ul><li>képszerkesztő szoftver </li></ul><ul><li>internet hozzáférés </li></ul>szegedi demo
 40. 40. További ajánlott eszközök <ul><li>képdigitalizáló (szkenner) </li></ul><ul><li>webkamera vagy videokamera </li></ul><ul><li>mikrofon </li></ul><ul><li>hang- és videoszerkesztő program </li></ul><ul><li>rajzolóprogram </li></ul><ul><li>animáció-készítő program </li></ul><ul><li>interaktív tábla </li></ul>szegedi demo
 41. 41. „ Wikizés ” interaktív táblával <ul><li>Az interaktív tábla támogatja a wikivel végzett munkát: </li></ul><ul><li>a wiki felépítésének és használatának tanórai elsajátítása során </li></ul><ul><li>a tanulói produktumok (wiki-szócikkek) bemutatásakor és értékelésekor. </li></ul>
 42. 42. Korlátok nélkül <ul><li>A meglévő eszközökön kívül különleges eszközöket nem vagy csak minimális mértékben igényel. </li></ul><ul><li>Lehetőséget ad a több tantárgyat átfogó ismeretek integrálás ára, nem kötődik kötelezően egy-egy tanóra, illetve tantárgy anyagához. (Tanárok együttműködését is igényli bizonyos esetekben!) </li></ul>szegedi demo
 43. 43. Komplex fejlesztés <ul><li>Alkalmas a különböző kompetenciák integrált , komplex tevékenységen belüli fejlesztés ére </li></ul><ul><li>Az elkészített produktumok értékelésével fejleszthető a kritikai (és önkritikai!) érzék , a mások munkájának megbecsülése és értékelése ( kapcsolat a szociális kompetenciákkal). </li></ul><ul><li>Támogatja a kooperatív csoportmunká t, de a témaválasztástól és eszközöktől függően differenciálás i lehetőséget is biztosít a résztvevő diákok között. </li></ul>szegedi demo
 44. 44. Fejleszteni kívánt kompetenciák <ul><li>Az anyagok szöveges részének elkészítése és feltöltése során fejlődik a… </li></ul><ul><li>szövegértés-szövegalkotási </li></ul><ul><li>nyelvi </li></ul><ul><li>matematikai-logikai </li></ul><ul><li>valamint a digitális kompetencia. </li></ul>szegedi demo
 45. 45. Fejleszteni kívánt kompetenciák <ul><li>A weblap-készítés, az animációk, a digitális fényképek vagy videók készítése során fejlődik az… </li></ul>szegedi demo <ul><li>esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség </li></ul>
 46. 46. Fejleszteni kívánt kompetenciák <ul><li>A csoporton belüli és közötti együttműködés, probléma-megoldás, az internetes kommunikáció sokféle formájának használatával fejlődik a… </li></ul>szegedi demo <ul><li>szociális kompetencia </li></ul><ul><li>kommunikációs kompetencia </li></ul>
 47. 47. Hatékonyságának kulcsa <ul><li>Az IKT eszközök használata és a többirányú tevékenység összefogása révén jelentős motivációs hatás sal bír, megköveteli és biztosítja a diákok aktív részvétel ét a munkában. </li></ul><ul><li>Olyan virtuális közösségek jöhetnek létre, amelyeknek tagjait a közös érdeklődés, kreatív együtt gondolkodás köti össze. </li></ul>szegedi demo
 48. 48. Alternatíva <ul><li>A tudásbázis-építés izgalmas alternatívaként szolgálhat a számítógép/internet-használat öncélú formáival szemben (lásd Netgenerációs kutatás!) , miközben a tanulók szinte észrevétlenül jutnak új ismeretek birtokába. </li></ul>szegedi demo
 49. 49. Motiváció <ul><li>A tanulóra ösztönző hatású, amikor saját produktumát látja az interneten. </li></ul><ul><li>Olvashatja a visszajelzéseket munkájáról. </li></ul><ul><li>Figyeli, értékeli a kérdéseire adott válaszokat. </li></ul><ul><li>Aktívan részt vesz és felelősséget vállal a közösség munkájában. </li></ul>szegedi demo
 50. 50. Lehetséges lépések tanári (mentori) oldalról <ul><li>Wiki szoftver kiválasztása, letöltése, telepítése iskolai vagy egyéb szerverre. </li></ul><ul><li>A wiki testreszabása, beállításainak megadása. </li></ul><ul><li>A wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása. </li></ul><ul><li>Jogosultságok kiosztása ( admin, mentortanárok , tanulók). </li></ul><ul><li>Néhány mintakérdés feltöltése. </li></ul><ul><li>A tanulók számára a weblap elérhetőségének megadása. </li></ul><ul><li>A feladatok meghatározása a tanulók számára, szabályok ismertetése , kérésre segítségnyújtás </li></ul><ul><li>Folyamatos monitorozás, moderálás </li></ul>szegedi demo
 51. 51. Lehetséges lépések tanulói oldalról <ul><li>Regisztráció (saját névvel, egyénileg vagy csoportosan) </li></ul><ul><li>Alkalmas kérdések kitalálása </li></ul><ul><li>Illusztrációk (kép, animáció, video- vagy hanganyag) elkészítése/felvétele </li></ul><ul><li>Illusztrációk számítógépre való letöltése, válogatása, szerkesztése </li></ul><ul><li>A bejegyzés begépelése, illusztráció csatolása, beküldés (publikálás) - a wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása . </li></ul><ul><li>Kérdések megválaszolása </li></ul><ul><li>Saját kérdésekre adott válaszok, hozzászólások (kommentek) figyelése, reagálás </li></ul><ul><li>Mások kérdésein való gondolkodás, válaszadás </li></ul><ul><li>Szavazás „A hét kérdése/válasza” témában </li></ul><ul><li>Töprengés újabb „alkalmas” kérdéseken. </li></ul>szegedi demo
 52. 52. Értékelés <ul><li>Egy lehetséges szempontsor: </li></ul><ul><li>Témaválasztás </li></ul><ul><li>Tartalmi megvalósítás </li></ul><ul><li>Nyelvhelyesség </li></ul><ul><li>Audiovizuális tartalom </li></ul><ul><li>Hang, kép és szöveg összhangja </li></ul><ul><li>Aktivitás az online kommunikációban </li></ul>szegedi demo
 53. 53. Tanári kompetenciák <ul><li>Kollaboratív platformok használatának felhasználói szintű ismerete. </li></ul><ul><li>A tudásépítő felfogással összhangban áll, ha a diákokkal együtt fedezzük fel a kiválasztott platform által kínált lehetőségeket. </li></ul>szegedi demo
 54. 54. Tanári kihívások <ul><li>a feldolgozható témák összegyűjtése és kiválasztása </li></ul><ul><li>segítségnyújtás a háttéranyagok összeszedésében </li></ul><ul><li>az egyes tantárgyak közötti integráció megteremtése. </li></ul>szegedi demo
 55. 55. Várható nehézségek <ul><li>Internetről vagy nyomtatott forrásból származó képek esetében szerzői jogi , fényképeknél személyiségi jogi kérdések tisztázása, plágium elkerülése. </li></ul><ul><li>Nem megfelelő típusú, színvonalú kérdések/válaszok – a többi felhasználó reagálása nyomán ezek valószínűleg kikerülnek a rendszerből, amely önszabályozó módon működne mind tartalmi, mind helyesírási vonatkozásban. </li></ul><ul><li>Nem kevés időt igényel a mentortanártól! </li></ul>szegedi demo
 56. 56. Megvalósítás <ul><li>(PHP és MySQL támogatással rendelkező) tárhely </li></ul><ul><li>domain név regisztrálása (opcionális) </li></ul><ul><li>wiki szoftverek összehasonlítása : </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software - 44 féle </li></ul><ul><li>http://www.wikimatrix.org/ - 124 féle </li></ul><ul><li>választott wiki: MediaWiki </li></ul>szegedi demo
 57. 57. MediaWiki <ul><li>www.mediawiki.org </li></ul><ul><li>PHP programozási nyelven íródott, szabad szoftverű wikicsomag </li></ul><ul><li>a Wikipediához készült </li></ul><ul><li>manapság már a Wikimedia Alapítvány több projektje, és más wikik is használják </li></ul>szegedi demo
 58. 58. Miért jó a MediaWiki? <ul><li>Stabil működésű, közösség által fejlesztett , nagy mennyiségű tartalom kezelésére is alkalmas rendszer. </li></ul><ul><li>A MediaWiki jelölőnyelve a hagyományos szövegszerkesztő programok koncepciójához illeszkedő, könnyen megtanulható és használható </li></ul><ul><li>A MediaWiki összes tartalma egy belső hypertextes adatbázis ba rendeződik. </li></ul><ul><li>A MediaWiki nyelvét, felépítését és funkcióit megismerő diákoknak később nem okoz problémát a Wikipédia szerkesztése sem. </li></ul>szegedi demo
 59. 59. „ Tudod-e, hogy?” – akkor ...
 60. 60. később…
 61. 61. ... és most
 62. 62. Eddigi eredmények <ul><li>Szakmai blog a témáról: http://blog.sulinet.hu/tudodehogy/ </li></ul><ul><li>Egy, a tanulók által közösen épített, tematikus kérdezz-felelek wiki </li></ul><ul><li>kategorizálás: műveltségterületek szerint </li></ul><ul><li>Tanári/diák segédkönyv konkrét gyakorlati tanácsokkal </li></ul><ul><li>A kipróbálás tanulói és szaktanári tapasztalatai igen pozitívak! </li></ul>szegedi demo
 63. 63. Néhány szaktanári vélemény <ul><li>„ A wikizést nem próbáltam még, de nagyon tetszett, feltétlenül ki szeretném próbálni !” </li></ul><ul><li>„ A wiki keretrendszert kipróbálnám, mert amellett, hogy egyszerűen használható, a gyerekek egy &quot;komoly&quot; internetes oldalt hoznak létre, ami nagyon motiválóan hat rájuk.” </li></ul><ul><li>„ A wiki szemléletű új generáció a megoldás!” </li></ul>szegedi demo
 64. 64. A továbbfejlesztés lehetőségei <ul><li>Az első pozitív tapasztalatokat követően a pedagógusok érdeklődése és bekapcsolódása nyomán a www.tudodehogy.hu országos tudásbázissá válhat. </li></ul><ul><li>Több mentortanár összehangolt munkája szükséges a kontrollált, színvonalas működéshez. </li></ul><ul><li>Széleskörű használata esetén érdemes a nyelvi korlátokon átlépni, azaz idegen nyelv(ek)re (angol, német stb.) lefordítani egyes tartalmakat. </li></ul>szegedi demo
 65. 65. Felhasznált irodalom <ul><li>Dorner Helga (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben – a tudásépítő interakciók elemzése, Multimédia az oktatásban konferencia, http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007/55_DornerHelga.pdf </li></ul><ul><li>Fehér Péter (2001): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás http://edutech.elte.hu/multiped/szst_01/szst_01.pdf </li></ul><ul><li>Fehér Péter (2010): DIGITÁLIS MESÉK – „DIGITÁLIS PAPÍRON&quot;. In: IKT - MOZAIK. Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához. Szerk.: Kőrösné Mikis Márta, OFI. </li></ul><ul><li>Hunya Márta: Kollaboratív oktatási környezetek: http://edutech.elte.hu/multiped/szst_09/szst_09.pdf </li></ul><ul><li>Fehér Péter – Hornyák Judit (2010): Mítosz vagy valóság? A netgeneráció jellemzői Magyarországon (VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.) </li></ul>szegedi demo
 66. 66. Tudod-e, hogy…? Ki volt az előadó? Sutka Irén: [email_address] Szegedi Gazdasági Középiskola Vasvári Pál Tagintézménye www.vasvari.hu Ki segítette a munkáját? Fehér Péter PhD, Educatio Kht. munkatársai Mi következik most? Az előadó megköszöni a figyelmet.  Képek forrása: http://www.free-power-point-templates.com

×