Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Demo_2010_05_20_Szeged_Sutka_Irén

1,223 views

Published on

Az eTanulás Szakmai Kollégium 2010. május 20-i szegedi rendezvényén elhangzott egyik előadás prezentációja. Sutka Irén: Tudod-e, hogy? Kollaboratív tudásépítés - wiki alapon.

Published in: Education, Technology, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Demo_2010_05_20_Szeged_Sutka_Irén

 1. 1. Tudod-e, hogy…? Kollaboratív tudásépítés – wiki alapon eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20.
 2. 2. Vázlat <ul><li>Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői és lehetőségei </li></ul><ul><li>A „Tudod-e hogy?” projekt lényege </li></ul><ul><li>A Netgeneráció 2010 kutatás eredményei </li></ul><ul><li>Megvalósítás </li></ul><ul><li>Példák itthon és külföldön </li></ul>
 3. 3. Fogalmak <ul><li>CSCL = Computer-Supported Collaborative Learning </li></ul><ul><li>számítógéppel segített kollaboratív tanulás </li></ul><ul><li>„ szetelés” </li></ul><ul><li>számítógépes együtt tanulás </li></ul>
 4. 4. Mire jó és mire nem? <ul><li>Nem egy jól körülhatárolt tananyag megtanulására való! </li></ul><ul><li>Cél: egy-egy témával kapcsolatban közös kutatás és kommunikáció révén a diákok maguk építsék fel tudásukat. </li></ul><ul><li>A tanár ebben a folyamatban csak segítőtárs és nem irányító. </li></ul>
 5. 5. Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői <ul><li>együtt munkálkodás egy közös téma vagy feladat kapcsán </li></ul><ul><li>elhárulnak az együttműködés térbeli és időbeli akadályai </li></ul><ul><li>alkalmas komplex problémahelyzetek demonstrálására </li></ul><ul><li>eszközök széles választékának biztosítása </li></ul>
 6. 6. A lényeg <ul><li>A kollaboratív , azaz az együttműködést segítő folyamatok . </li></ul><ul><li>Kreatív alkotási környezet. </li></ul><ul><li>A tanulás, a tudásalkotás a tanulók közötti interakciók segítségével jön létre. </li></ul>
 7. 7. Interakciók <ul><li>eszmecsere </li></ul><ul><li>együttműködés </li></ul><ul><li>kérdések megfogalmazása </li></ul><ul><li>gondolatok, vélemények hangoztatása, ütköztetése </li></ul><ul><li>érvek, ellenérvek </li></ul><ul><li>építő jellegű kritika </li></ul><ul><li>konszenzus </li></ul>
 8. 8. Online kommunikáció <ul><li>Csevegés </li></ul><ul><li>Levelezőlista </li></ul><ul><li>Fórum </li></ul><ul><li>Faliújság </li></ul><ul><li>Szavazás </li></ul><ul><li>Vélemény-nyilvánítás </li></ul><ul><li>Közös mappa </li></ul><ul><li>Dokumentum-feltöltés és –tárolás </li></ul><ul><li>Verziókövetés </li></ul><ul><li>Ötletelés </li></ul><ul><li>Strukturálás </li></ul>
 9. 9. Hipotézis <ul><li>Az aktív részvétel az interakciókban elősegíti a hatékonyabb tanulást! </li></ul><ul><li>Ezzel a kutatási témával foglalkozik a nemzetközi KP-Lab (Knowledge Practices Laboratory) projekt (2006-2011) hármas számú esettanulmánya (Kárpáti Andrea, Dorner Helga) . </li></ul>
 10. 10. Miért éppen wiki?
 11. 11. A wiki filozófiája <ul><li>A lapok létrehozásának és javításának gyorsaság a, egyszerűsége a wiki technológia egyik legfontosabb jellemzője. </li></ul><ul><li>A wikik inkább könnyítik a hibák javítását , mintsem hogy megnehezítsék az elkövetésüket. </li></ul>
 12. 12. A wiki nyújtotta lehetőségek – 1. <ul><li>Lehetővé teszi, hogy a szerkesztők (általános esetben bárki ) a laphoz új tartalmakat adjanak, vagy azon tartalmat módosítsanak. </li></ul><ul><li>Folyamatos párbeszéd biztosítása az olvasók és a szerkesztők számára ( vitalap fül = discussion). </li></ul>
 13. 13. A wiki nyújtotta lehetőségek – 2. <ul><li>Minden mentéshez tartozik egy link, dátummal, időponttal, a szerkesztő nevével vagy IP-címével. </li></ul><ul><li>Így könnyen követhető, ki milyen tartalmat adott hozzá, milyen változtatást végzett, szükség esetén bármelyik állapot egy kattintással visszaállítható ( laptörténet fül = history). </li></ul>
 14. 14. A projekt célja <ul><li>A www.tudodehogy.hu wiki alapú weboldal létrehozásával: </li></ul><ul><li>lehetőséget biztosítani az érdeklődő diákoknak kollaboratív tudásépítésre </li></ul><ul><li>az általuk választott vagy a tanár által kijelölt témákban. </li></ul>
 15. 15. Célcsoport, munkaformák <ul><li>Elsősorban ‑ de nem kizárólagosan ‑ az 5-12. évfolyamos korosztály, iskolatípustól függetlenül. </li></ul><ul><li>A diákok egyénileg vagy csoportokban dolgozhatnak, regisztráció után . </li></ul>
 16. 16. Diákok feladata <ul><li>kérdéseket tegyenek fel, amiket mások megválaszolhatnak </li></ul><ul><li>kérdéseket tegyenek fel, és azokat megválaszolják </li></ul><ul><li>megválaszolják mások kérdéseit </li></ul><ul><li>kommentálják, javítsák, egészítsék ki, értékeljék mások kérdéseit/válaszait. </li></ul>
 17. 17. Követelmények <ul><li>Érdekesek, gondolkodtatóak, újszerűek legyenek! (Lehetőleg ne csak tényekre, adatokra vonatkozzanak.) </li></ul><ul><li>Lehetőség szerint képeket, hangokat, animációkat, videókat tartalmazzanak – de saját készítésűeket! </li></ul><ul><li>Csak a saját illusztrációk mellett alkalmazhatnak szabadon felhasználhatóakat, indokolt esetben. </li></ul>
 18. 18. Interakciók <ul><li>egymás anyagaihoz kritikus és/vagy építő jellegű megjegyzések fűzése </li></ul><ul><li>esetleg szerkesztés </li></ul><ul><li>szavazás egymás anyagaira: „A hét legjobb kérdése” „A hét legjobb válasza” stb. témakörökben. </li></ul>
 19. 19. Szabályok <ul><li>a wiki használatának szabályait egyértelmű vé kell tenni minden használó számára </li></ul><ul><li>ezeket következetesen be kell tartatni </li></ul><ul><li>a tanulók anyagai moderátori jóváhagyás után válnak publikussá </li></ul><ul><li>A „Tudod-e, hogy?” wiki konkrét szabályai még kidolgozás alatt vannak! </li></ul>
 20. 20. Tanári kihívások <ul><li>a feldolgozható témák összegyűjtése és kiválasztása </li></ul><ul><li>segítségnyújtás a háttéranyagok összeszedésében </li></ul><ul><li>az egyes tantárgyak közötti integráció megteremtése. </li></ul>
 21. 21. Alkalmazási lehetőségei <ul><li>1-2 órás tanórai időkeretben, megadott témakörben valamennyi tanuló által megírandó anyagok </li></ul><ul><li>érdeklődő tanulókkal tanárón kívüli tevékenység (tehetséggondozás!) </li></ul><ul><li>témanapok, témahetek, több hetes projektek keretében megvalósuló tudásépítés </li></ul>
 22. 22. Fejleszteni kívánt kompetenciák <ul><li>Az anyagok szöveges részének elkészítése és feltöltése során fejlődik a… </li></ul><ul><li>szövegértés-szövegalkotási </li></ul><ul><li>nyelvi </li></ul><ul><li>matematikai-logikai </li></ul><ul><li>valamint a digitális kompetencia. </li></ul>
 23. 23. Fejleszteni kívánt kompetenciák <ul><li>A weblap-készítés, az animációk, a digitális fényképek vagy videók készítése során fejlődik az… </li></ul><ul><li>esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség </li></ul>
 24. 24. Fejleszteni kívánt kompetenciák <ul><li>A csoporton belüli és közötti együttműködés, probléma-megoldás, az internetes kommunikáció sokféle formájának használatával fejlődik a… </li></ul><ul><li>szociális kompetencia </li></ul><ul><li>kommunikációs kompetencia </li></ul>
 25. 25. Minimálisan szükséges eszközök <ul><li>multimédiás személyi számítógép (ideális esetben notebook) </li></ul><ul><li>wiki szoftver </li></ul><ul><li>digitális fényképezőgép </li></ul><ul><li>képszerkesztő szoftver </li></ul><ul><li>internet hozzáférés </li></ul>
 26. 26. További ajánlott eszközök <ul><li>képdigitalizáló (szkenner) </li></ul><ul><li>webkamera vagy videokamera </li></ul><ul><li>mikrofon </li></ul><ul><li>hang- és videoszerkesztő program </li></ul><ul><li>rajzolóprogram </li></ul><ul><li>animáció-készítő program </li></ul>
 27. 27. Várható eredmények <ul><li>Szakmai blog a témáról: http://blog.sulinet.hu/tudodehogy/ </li></ul><ul><li>Egy, a tanulók által közösen épített, tematikus kérdezz-felelek wiki </li></ul><ul><li>- tematikus kezdőlap: műveltségterületek szerint - tantárgyi koncentráció - kereszttantervi célkitűzések megvalósulása </li></ul><ul><li>Tanári/diák segédkönyv konkrét gyakorlati tanácsokkal </li></ul>
 28. 28. Korlátok nélkül <ul><li>A meglévő eszközökön kívül különleges eszközöket nem vagy csak minimális mértékben igényel. </li></ul><ul><li>Lehetőséget ad a több tantárgyat átfogó ismeretek integrálás ára, nem kötődik kötelezően egy-egy tanóra, illetve tantárgy anyagához. (Tanárok együttműködését is igényli bizonyos esetekben!) </li></ul>
 29. 29. Komplex fejlesztés <ul><li>Alkalmas a különböző kompetenciák integrált , komplex tevékenységen belüli fejlesztés ére </li></ul><ul><li>Az elkészített produktumok értékelésével fejleszthető a kritikai (és önkritikai!) érzék , a mások munkájának megbecsülése és értékelése ( kapcsolat a szociális kompetenciákkal). </li></ul><ul><li>Támogatja a kooperatív csoportmunká t, de a témaválasztástól és eszközöktől függően differenciálás i lehetőséget is biztosít a résztvevő diákok között. </li></ul>
 30. 30. Hatékonyságának kulcsa <ul><li>Az IKT eszközök használata és a többirányú tevékenység összefogása révén jelentős motivációs hatás sal bír, megköveteli és biztosítja a diákok aktív részvétel ét a munkában. </li></ul><ul><li>Olyan virtuális közösségek jöhetnek létre, amelyeknek tagjait a közös érdeklődés, kreatív együtt gondolkodás köti össze. </li></ul>
 31. 31. Alternatíva <ul><li>A tudásbázis-építés izgalmas alternatívaként szolgálhat a számítógép/Internet-használat öncélú formáival szemben, miközben a tanulók szinte észrevétlenül jutnak új ismeretek birtokába. </li></ul>
 32. 32. Netgeneráció – Prensky (2001) szerint <ul><li>„ A mai diákok – óvodától a felsőoktatásig – képviselik az első generációt, akik ebben az új világban nőttek fel.” </li></ul><ul><li>„ Diákjaink „anyanyelvi” szinten beszélik a számítógépek, a videojátékok és az Internet digitális nyelvét.” </li></ul><ul><li>„ Most egy olyan új generáció áll előttünk, amelynek gondolkodási képességei roppantul különböznek elődeiktől – ők a digitális bennszülöttek .” </li></ul>
 33. 33. Netgeneráció 2010 kutatás <ul><li>Készítette: Fehér Péter PhD (ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Informatika Tanszék, Budapest) és Hornyák Judit (Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest) </li></ul><ul><li>Két online kérdőíves felmérés: Tenegen felmérés, 2009 november (1089 fő) és Netgeneráció 2010 - 43 oktatási intézmény 994 diákja körében, 2010 március </li></ul>
 34. 34. Netgeneráció – technikai felszereltség Alapfok K ö z é pfok Felsőfok Saját számítógéppel rendelkezik 79,3% 90,1% 97,4% Internet hozzáférés otthon 84,6% 94,3% 97,4% Mobiltelefon 95,4% 99,6% 100% Mobil internet 35,4% 26,4% 15,2%
 35. 35. Netgeneráció - számítógéphasználat
 36. 36. Netgeneráció és web2
 37. 37. 10-24 évesek digitális jártassága <ul><li>msn ●●●●● </li></ul><ul><li>közösségi oldalak ●●●●● </li></ul><ul><li>film/zeneletöltés ●●●●● </li></ul><ul><li>skype-használata ●●●● </li></ul><ul><li>számítógépes (online) játékok ●●● </li></ul><ul><li>blogolás/weblapszerkesztés ●● </li></ul><ul><li>tájékozódás: tudomány/napi hírek ●● </li></ul><ul><li>v ideo-, kép- és hangszerkesz tő programok használata: ● </li></ul>
 38. 38. Következtetések <ul><li>Az eltérést nem a digitális eszközök hiánya okozza, sokkal inkább magyarázható az alábbi tényezőkkel: </li></ul><ul><ul><li>attitűd </li></ul></ul><ul><ul><li>tudáshiány </li></ul></ul><ul><ul><li>érdektelenség </li></ul></ul><ul><ul><li>motiváció hiánya. </li></ul></ul>
 39. 39. Várható nehézségek <ul><li>Internetről vagy nyomtatott forrásból származó képek esetében szerzői jogi , fényképeknél személyiségi jogi kérdések tisztázása (plágium elkerülése). </li></ul><ul><li>Nem megfelelő típusú, színvonalú kérdések/válaszok – a többi felhasználó reagálása nyomán ezek valószínűleg kikerülnek a rendszerből, amely önszabályozó módon működne mind tartalmi, mind helyesírási vonatkozásban. </li></ul>
 40. 40. Lehetséges lépések tanári (mentori) oldalról <ul><li>Wiki szoftver kiválasztása, letöltése, telepítése iskolai vagy egyéb szerverre. </li></ul><ul><li>A wiki testreszabása, beállításainak megadása. </li></ul><ul><li>A wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása. </li></ul><ul><li>Jogosultságok kiosztása ( admin, mentortanárok , tanulók). </li></ul><ul><li>Néhány mintakérdés feltöltése. </li></ul><ul><li>A tanulók számára a weblap elérhetőségének megadása. </li></ul><ul><li>A feladatok meghatározása a tanulók számára, szabályok ismertetése , kérésre segítségnyújtás </li></ul><ul><li>Folyamatos figyelemmel kísérés, moderálás </li></ul>
 41. 41. Lehetséges lépések tanulói oldalról <ul><li>Regisztráció (névvel, iskolával, egyéni vagy csoportos) </li></ul><ul><li>Alkalmas kérdések kitalálása </li></ul><ul><li>Illusztrációk (kép, animáció, video- vagy hanganyag) elkészítése/felvétele </li></ul><ul><li>Illusztrációk számítógépre való letöltése, válogatása, szerkesztése </li></ul><ul><li>A bejegyzés begépelése, illusztráció csatolása, beküldés (publikálás) - a wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása . </li></ul><ul><li>Kérdések megválaszolása </li></ul><ul><li>Saját kérdésekre adott válaszok, hozzászólások (kommentek) figyelése, reagálás </li></ul><ul><li>Mások kérdésein való gondolkodás, válaszadás </li></ul><ul><li>Szavazás „A hét kérdése/válasza” témában </li></ul><ul><li>Töprengés újabb „alkalmas” kérdéseken. </li></ul>
 42. 42. Motiváció <ul><li>A tanulóra ösztönző hatású, amikor saját produktumát látja az interneten. </li></ul><ul><li>Olvashatja a visszajelzéseket munkájáról. </li></ul><ul><li>Figyeli, értékeli a kérdéseire adott válaszokat. </li></ul><ul><li>Aktívan részt vesz és felelősséget vállal a közösség munkájában. </li></ul>
 43. 43. 10 ötlet a wiki oktatási célú használatához <ul><li>Nyújts részletes instrukciókat a wiki használatáról (vagy tegyél linket erről a weblapra) és hagyj időt a gyakorlásra. </li></ul><ul><li>Rögzítsd és tedd közzé a wiki használatának szabályait, és követeld meg ezek betartását. </li></ul><ul><li>Légy türelmes a diákokkal, és vedd figyelembe, hogy technikai segítségre lehet szükségük a wiki használatának elsajátítása során. </li></ul><ul><li>Teremtsd meg a bizalom kultúráját a wikin belül. </li></ul><ul><li>Nyújts egyértelmű és világos információt a (kurzussal kapcsolatos) elvárásokról. </li></ul>
 44. 44. 10 ötlet a wiki oktatási célú használatához <ul><li>Kínálj értelmes, autentikus tevékenységformákat (activities). </li></ul><ul><li>Biztosíts közös célokat a kollaboratív munkához. </li></ul><ul><li>Definiáld/határozd meg egyértelműen a diákok szerepét, feladatait és az értékelés módját. </li></ul><ul><li>Emlékeztesd a diákokat a követelményekre és határidőkre. </li></ul><ul><li>Mutass példákat a kollaboratív tevékenységekre és munkaformákra. </li></ul><ul><li>Forrás: Barbara Schroeder oktatási blogja </li></ul><ul><li>http://itcboisestate.wordpress.com/2008/05/21/10-best-practices-for-using-wikis-in-education/ </li></ul><ul><li>Fordította: Fehér Péter PhD </li></ul>
 45. 45. Értékelés <ul><li>Egy lehetséges szempontsor: </li></ul><ul><li>Témaválasztás </li></ul><ul><li>Tartalmi megvalósítás </li></ul><ul><li>Nyelvhelyesség </li></ul><ul><li>Audiovizuális tartalom </li></ul><ul><li>Hang, kép és szöveg összhangja </li></ul><ul><li>Aktivitás az online kommunikációban </li></ul>
 46. 46. Tanári kompetenciák <ul><li>Kollaboratív platformok használatának felhasználói szintű ismerete. </li></ul><ul><li>A tudásépítő felfogással összhangban áll, ha a diákokkal együtt fedezzük fel a kiválasztott platform által kínált lehetőségeket. </li></ul>
 47. 47. Megvalósítás <ul><li>(PHP és MySQL támogatással rendelkező) tárhely </li></ul><ul><li>domain név regisztrálása (opcionális) </li></ul><ul><li>wiki szoftverek összehasonlítása : </li></ul><ul><li>http:// en.wikipedia.org /wiki/ Comparison _of_wiki_software - 44 féle </li></ul><ul><li>http:// www.wikimatrix.org / - 124 féle </li></ul><ul><li>választott wiki: MediaWiki </li></ul>
 48. 48. MediaWiki <ul><li>www.mediawiki.org </li></ul><ul><li>PHP programozási nyelven íródott, szabad szoftverű wikicsomag </li></ul><ul><li>a Wikipediához készült </li></ul><ul><li>manapság már a Wikimedia Alapítvány több projektje, és más wikik is használják </li></ul>
 49. 49. „ Tudod-e hogy?” - tesztoldal
 50. 50. H azai példák - felsőoktatás <ul><li>Jelenleg elsősorban a felsőoktatásban használatos, elterjedését gátolja, hogy sok intézmény részesíti előnyben az eLearning rendszereket (pl. Moodle) </li></ul><ul><li>Wiki platformon megvalósított információs bázist és blogot működtet pl. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara: http:// wiki.gtk.uni- p annon.hu / mediawiki _hu/ index.php /Nyit%C3%B3lap </li></ul>
 51. 51. További hazai példák <ul><li>Könyvtárakkal, könyvekkel, olvasással kapcsolatos wiki alapú tudástár (tesztoldal), elsősorban a szakmai közönségnek: http:// konyvtar.hu / </li></ul><ul><li>SuliWiki : a projekt célja, egy wiki motorokkal és más, tisztán szabad szoftverekkel megvalósított nyílt és szabad oktatási anyag megvalósítása, mely elsősorban, de nem kizárólag az érettségi lexikális követelményeit fedi le oly módon, hogy a főlapok tömören és lineárisan bejárhatók legyenek. http:// szabadiskola.org /w/start </li></ul>
 52. 52. Diákwikik a világban <ul><li>Tanulók által tanulóknak készített jelentős wikire egyelőre csak külföldi példák vannak. </li></ul><ul><li>Mindenképpen izgalmas kihívást jelentene, és bőséges tapasztalattal szolgálhatna a módszer magyarországi kipróbálása. </li></ul>
 53. 53. Kidpedia <ul><li>The best encyclopedia for kids, by kids (Mattawan Consolidated Schools, Michigan): http://www.kidpedia.info </li></ul><ul><li>Oktatóvideó a Kidpedia wiki szerkesztéséről: http:// www.screencast-o-matic.com / watch / cQhbFxeKU </li></ul><ul><li>Oktatóvideó képek hozzáadásához: http:// www.screencast-o-matic.com / watch /cQhO1eeLT </li></ul>
 54. 54. Kidpedia - nyitóoldal
 55. 55. Kidpedia - szócikkek
 56. 56. Kidpedia - kategóriák   Kategória KIVÁLÓ ! MEGLEHETŐSEN JÓ JÓ MUNKÁT IGÉNYEL Információ minősége <ul><li>Világos információk </li></ul><ul><li>3 vagy több részlet </li></ul><ul><li>Nem közöl véleményt, nem hiteles információt </li></ul><ul><li>Világos információk </li></ul><ul><li>1-2 több részlet </li></ul><ul><li>Nem közöl véleményt, nem hiteles információt </li></ul><ul><li>Világos információk </li></ul><ul><li>Nincsenek részletek </li></ul><ul><li>Vélemény, néhány nem hiteles információ a lapon </li></ul><ul><li>Pl. : „ Úgy gondolom, hogy ...&quot; </li></ul><ul><li>Az információ nincs kapcsolatban a témával </li></ul><ul><li>Nincsenek részletek </li></ul><ul><li>Rengeteg vélemény, nem hiteles információ </li></ul>Megszerkesz- tettsége <ul><li>Az információ nagyon jól szervezett </li></ul><ul><li>Bekezdésekkel jól tagolt </li></ul><ul><li>Az információ szervezett </li></ul><ul><li>Bekezdésekkel tagolt </li></ul><ul><li>Az információ szervezett </li></ul><ul><li>Nincsenek bekezdések az információ tagolására </li></ul><ul><li>Az információ szervezetlen </li></ul><ul><li>Nincsenek bekezdések </li></ul>Nyelv- helyesség <ul><li>Nincsenek nyelvtani, helyesírási és központozási hibák </li></ul><ul><li>Kevés (1-2) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba </li></ul><ul><li>Néhány (3-5) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba </li></ul><ul><li>Sok (5 vagy több ) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba </li></ul>Források <ul><li>Az össze s szöveges és képi információforrás részletesen megadott </li></ul><ul><li>Pl : h ttp://en.wikipedia.org/wiki/Wii </li></ul><ul><li>Az összes szöveges és képi információforrás általánosan megadott </li></ul><ul><li>Pl :  http://www.wikipedia.org </li></ul><ul><li>Csak néhány forrás van megadva </li></ul><ul><li>Nincs forrásmegjelölés </li></ul>
 57. 57. Kidipedia <ul><li>Ein Wiki von Kids für Kids Die Universität Duisburg-Essen): http://www.kidipedia.de ) </li></ul><ul><li>Főoldalon a hét cikke – Beitrag der Woche </li></ul><ul><li>http:// www.kidipedia.de / live / index.php ?a= beitragderwoche </li></ul>
 58. 58. Kidipedia - nyitóoldal
 59. 59. Kidipedia – tanári belépés
 60. 60. Kidipedia – tanulói belépés
 61. 61. A továbbfejlesztés lehetőségei <ul><li>A kipróbálás tapasztalatainak függvényében a www.tudodehogy.hu országos tudásbázissá válhat. </li></ul><ul><li>Több mentortanár összehangolt munkája szükséges a kontrollált, színvonalas működéshez. </li></ul><ul><li>Széleskörű használata esetén érdemes a nyelvi korlátokon átlépni, azaz idegen nyelv(ek)re (angol, német stb.) lefordítani egyes tartalmakat. </li></ul>
 62. 62. Felhasznált irodalom <ul><li>Dorner Helga (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben – a tudásépítő interakciók elemzése, Multimédia az oktatásban konferencia, http:// www.bmf.hu / conferences /multimedia2007/55_ DornerHelga.pdf </li></ul><ul><li>Fehér Péter (2001): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás http:// edutech.elte.hu / multiped / szst _01/ szst _01.pdf </li></ul><ul><li>Fehér Péter (2010): DIGITÁLIS MESÉK – „DIGITÁLIS PAPÍRON&quot;. In: IKT - MOZAIK. Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához. Szerk.: Kőrösné Mikis Márta, OFI. </li></ul><ul><li>Hunya Márta: Kollaboratív oktatási környezetek: http:// edutech.elte.hu / multiped / szst _09/ szst _09.pdf </li></ul><ul><li>Fehér Péter – Hornyák Judit (2010): Mítosz vagy valóság? A netgeneráció jellemzői Magyarországon (VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.) </li></ul>
 63. 63. Tudod-e, hogy…? Ki volt az előadó? Sutka Irén: [email_address] Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye (www.vasvari.hu) Ki segítette a munkáját? Fehér Péter PhD, Educatio Kht. munkatársai Mi következik most? Az előadó megköszöni a figyelmet.  Képek forrása: http://www.free-power-point-templates.com

×