Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Škola poslovnog coachinga

634 views

Published on

Published in: Education
 • Donositelj poslovnih odluka od poslovnog coacha tražida mu u kontekst ubaci nova poslovna znanja i to upravo tako kako bi i on sâm da je imao dovoljnovremena za praćenje novuma gurua poslovnog razmišljanja, LIKE LIKE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Škola poslovnog coachinga

 1. 1. Škola poslovnog coachingaraspoloživo iskustvoČetverogodišnji (2007-2011) studij je završilo oko 160 polaznika. Jedan dio je imao namjeru postaticoach, drugi dio (uglavnom treneri) je namjeravao obogatiti svoj portfelj konzultantskih usluga, atreći dio (uglavnom HR specijalisti i viši menadžeri u velikim organizacijama) je došao radiintelektualne avanture i uvida u buduću ponudu koju će moći koristiti u svom poslu. Tada nije bilokonkurencije. Nije postojala ni jedna škola, nego samo kratki tečajevi (nekoliko dana) koji su biliprikaz neke metode uvezene iz inozemstva.Što je zapravo poslovni coaching?Poslovni coach ubacuje, a donositelj poslovnih odluka1 – coachee – kontekstualizira svježa poslovnaznanja. To je vrsta konzultanta koji stoji na rubu terena i viče, ali nikada ne udari loptu. Poslovnicoaching je stavljanje u kontekst donositelja poslovnih odluka onih svježih znanja koja razglašavajugurui2 u knjigama, člancima, blogovima i predavanjima. Bit poslovnog coachinga je skup iskustvenihpravila koja nisu univerzalna, ali mogu biti vrlo korisna.Odvajanje poslovnog coachinga od drugih konzultantskih djelatnostiPoslovni coaching prije svega treba razlikovati od revizije (audit) i treninga. Razlika se može izrećiprije svega s aspekta vrste korištenog znanja. Prilikom revizije, uspoređuju se očekivani i ostvarenipodaci. Revizijom se provjeravaju podaci/pokazatelji kao i korištenje metoda dolaženja do podataka/pokazatelja. Prilikom treninga se razvijaju vještine, osobito vještina komunikacije.Kompetencija3 u poslovanju je znanje interpretiranja. To su neizreciva znanja koja se ne mogupretočiti u riječi. Pomoću poslovnog coacha, coachee upravo provjerava i ako je nužno, razvija novukoncepciju poslovanja te formu interpretiranja odluke.Odvajanje „poslovnog coachinga“ od ostalih vrsta coachingaMože li se poslovnim coachingom baviti onaj tko nije poslovni coach? Je li coaching sve ono čime sebilo koji coach bavi? Često se događa da se iz konteksta coachinga istrgne dio “poslovni coach nedonosi odluku”. To je točno, ali nezgoda počinje onda kada to ‘zajašu’ brojni koji ne razumiju niproces poslovanja ni proces odlučivanja te se onda ne može razlikovati "poslovni coach" od "lifecoacha". Ljudima trebaju razne vrste pomoći. Sve je to korisno. Izgorjelima (burn out), usamljenima,neodlučnima i početnicima je pomoć dobrodošla. U poslovnom coachingu, coachee nije niti jedan odnavedenih. Donositelj poslovne odluke nije izgorio, nije ni usamljen, ni neodlučan niti je početnik.On(a) zapravo jedino oskudijeva u vremenu. Donositelj poslovnih odluka od poslovnog coacha tražida mu u kontekst ubaci nova poslovna znanja i to upravo tako kako bi i on sâm da je imao dovoljnovremena za praćenje novuma gurua poslovnog razmišljanja.1 To su uglavnom: CEO; CIO; CHRO i CKO, koji donose poslvne odluke ili učestvuju u pripremanju. To su zapravo„STRATEZI POSLOVANJA“2 Najutjecajniji mislioci poslovanja „Thinkers 50“3 Kada interpretiramo poslovne odluke, ne mislimo na pravila, isto kao što vozeći bicikl ne mislimo na zakonravnoteže. Ne postoji "jedino valjano pravilo interpretacije", ono ovisi o "osobnom znanju". Koliko ljudi, tolikointerpretacija.
 2. 2. Škola poslovnog coachingaU organizacijama ima puno više ljudi kojima je potreban „life-coach“ (osobni trener, družbenica,terapeut ili siva eminencija) nego poslovni coach. Tržište ne-poslovnog coachinga je ogromno, notreba se čuvati brkanja raznih zanimanja. Ova ostala zanimanja bismo treba prepustiti drugimškolama i tečajevima. Ova zanimanja sve češće nose u sebi i dio spiritualnog, što nije sukladnoposlovnom obrazovanju.koncepcijaSpecijalizacija „slobodnih strijelaca“ u školi poslovnog coachingaDanas mnogo „buha“4 traži slonove. Ovu metaforu uzimam od Charlesa Handyja. Slonovima su buhepotrebne jer im donose inovaciju. Poslovni coach profesionalac (buha) mora imati veliku sliku izahtjevno servirati svježa znanja donositeljima poslovnih odluka kod slonova. Poslovni coachprofesionalac imat će komparativnu prednost naspram priučenih (na nekom kratkom tečaju) jer ćepriučeni i samouki uvijek raditi prema nekoliko jednostavnih pravila i nikada neće moći sagledaticjelinu.Kompetencija poslovnog coacha je u konstruiranju novuma od novih pojmova koje je našao kodgurua. Danas postoji toliko svježih znanja da ih donositelji poslovnih odluka ne stižu pregledati iosvijestiti, mada često vape za njima.4 Handy velike organizacije naziva slonovima. Buhama naziva one koji imaju vlastito malo poduzeće u kojemrade sami ili s najviše nekoliko ljudi
 3. 3. Škola poslovnog coachinga sposobnost kontekstualizacije5 pojmova o • razlikovanje organizacije koja uči od one paradigmi inovativnih organizacija koje stvara inovacije sposobnost prepoznavanja donositelja • razlikovanje donositelja poslovnih poslovnih odluka odluka od organizatora (šefova) Sposobnost za konstruktivističko učenje • razlikovanje primanja informacije od konstruiranja novih kognitivnih shema Sposobnost validiranja novih znanja • razlikovanje „nagovještaja novuma u poslovanju“ od otpada na Internetu Sposobnost određivanja domena važnosti • razlikovanje primjenjivih i neprimjenjivih modela za konkretnu dilemu odlučivanja Sposobnost prezentacije novuma • razlikovanje dovoljne količine „priče“ (storytellinga) i vizualizacije od pretjeranog korištenja „čuda digitalne tehnike“ Sposobnost prihvaćanja raznih kultura • razlikovanje domena mogućih promjena „u dostojanstvu“ od obvezne uniformizirane vrijednostiNa početku je neophodno imati jasnu sliku poslovnog coacha- slobodnog strijelca. Novi alkemičari6,kao i sve ostale buhe, više vole živjeti "na" slonovima nego "u" slonovima. Jer, ako ih slonoviprogutaju, buhe umiru. Alkemičari su u stalnoj žurbi i uče na različite načine, kroz „uranjanje“,uskakanje u razne situacije i intuitivno plivanje. Kreativni ljudi se nastoje spojiti s drugim kreativcima,pa su zbog toga „mreže alkemičara“ fenomen velikih gradova.Gledajući iz sadašnje perspektive, vidim da u portfelju slobodnog strijelca poslovni coaching ne trebabiti više od 14-15%. Pokretanje djelatnosti poslovnog coachinga ili ubacivanje djelatnosti u portfeljveć postojećih malih konzultantskih organizacija zahtijeva dobro osmišljenu strategiju povezivanja svelikim organizacijama – slonovima.5 KONTEKSTUALIZACIJA – KONSTRUIRANJE ZNANJA - Konstruktivističko učenje temelji se na konstruiranjuznanja, gdje se u fokusu nalazi sam proces. Znanje je rezultat osobne, pojedinačne konstrukcije.Kontekstualizacija nije drugo no preinaka, prestrukturiranje već postojećeg i uvijek postojećeg prethodnogznanja koje u glavi svakoga čovjeka predstavlja cjelinu znanja. Mozak ništa ne prima, nego se kontekstualizira.6 Handy naziva novim alkemičarima one koji u poslovanju od ničega stvaraju nešto. Oni nisu konformisti, zbogčega se teško prilagođavaju životu u bilo kojoj velikoj organizaciji.
 4. 4. Škola poslovnog coachingaRazvojna istraživanja7 E-Coaching platformeDanas nas Internet zatrpava beskrajnom količinom zanimljivih saznanja. Ostaje na osobi koja surfainternetom da, tamo i onda, stvori određenu predodžbu i profiltrira dostupna saznanja. Bez toga bi iu njenoj glavi nastala zbrka kao na Netu. Nitko se ne nada, ali ipak žudi za postojanjem diktatora,nekoga tko bi validirao nova saznanja. Na prvi pogled, život bi bio lagodniji i puno toga bi se riješiloako bi na internetu nestala „demokracija”. Sloboda validiranja nekima je velika briga. Jedan biautoritet napokon mogao reći koje je znanje dobro, što je pravo, a što krivo. No, preveliku bi vlastimao onaj tko bi odredio tko je taj koji to može reći.Logika „vodopada” pustila je jake korijene u programiranju. No, neki dan sam doživio slučaj gdje jeznatno dublje korijene pustilo kod financijera razvoja. Vodopad se fokusira na detaljan plan.Detaljnog plana nema bez precizne prognoze uloge i načina rada korisnika. Dugo se u razvojuaplikacija polazilo od spomenute pretpostavke. Toliko dugo da sada financijeri ne žele odustati odjasnih planova prije donošenja odluke. Uzalud sam potencijalnim financijerima PLATFORME ZNANJAobjašnjavao kako se adaptivni razvoj platforme zasniva na novim principima i da stalna suradnja sbudućim korisnicima naprosto isključuje mogućnost preciznog plana. Želim razvoj koji će stalnouključivati novonastale potrebe korisnika koji u tijeku rada spoznaje „svoj lik”. Zahtjevi zaprilagođavanjem dolaze postupno. Moja je želja da tijekom razvoja korisniku često damo natestiranje nedovršenu varijantu.Za podizanje razine u potpori donositelja poslovnih odluka razmišljamo u smjeru razvoja PLATFORMEZNANJA gdje možemo tražiti, proizvoditi i podijeliti znanja. Proizvodi tipa „švicarskog noža” temeljenisu na jednostavnoj platformi. Bilo koji dodatni dio ne remeti funkciju prethodnog. Možemo reći kakosvaki dio živi ili ne živi svoj život na istoj platformi.„Cloud computing“ donosi novu paradigmu ili, bolje rečeno, možda donosi novu paradigmu. Kad godse neki donositelj poslovnih odluka susretne s nekim novi pojmom (concept, trudi se trudi razumjetiga (staviti u svoj kontekst) i tako stvoriti novum. Maćehinskom odnosu „IT aplikacija” premadonositeljima poslovnih odluka može doći kraj dolaskom „cloud computinga”, što bi moglo označiti ikraj suverene vladavine baze podataka.Pružanje usluga praksi putem E-Coaching radioniceSve češće od donositelja poslovnih odluka u srednjim i poodmaklim godinama života čujemo da bi idalje učili, ali ne žele po treći put slušati iste modele. Mnoge poslovne škole pojednostavljujustvarnost i predstavljaju donositelje poslovnih odluka kao srednjovjekovnog viteza koji se bori za7 jest sustavan rad temeljen na rezultatima znanstvenog istraživanja i praktičnog iskustva, usmjeren stvaranjunovih materijala, proizvoda i sustava te uvođenju novih procesa, sustava i usluga ili znatnom poboljšanjupostojećih. (Frascat priručnik)
 5. 5. Škola poslovnog coachingajedino dobro i za to dobiva princezu i pola kraljevstva. Takvu krivu sliku želimo ispraviti s novomradionicom.Stratezi poslovanja formalne programe gledaju kao ponavljanje lekcija koje su već naučili. Osim toga,te lekcije postaju irelevantne u svjetlu iskustva i stručnosti tijekom vremena. Nasuprot tome, ova seradionica temelji na postojećem iskustvu i stručnosti za nove uvide u perspektive. "Učinitipodučavanje manje apstraktnim, a više ga vezati uz konkretno radno mjesto. Držati se podalje odstudija slučajeva koje su tako drage poslovnim školama i umjesto toga povezati nove ideje izravno sonim što se iz dana u dan događa u organizaciji." Programi bi se trebali održavati u kratkim, naglimisječcima kako bi direktori mogli usvojiti lekciju, isprobati je u praksi, ocijeniti njenu učinkovitost, apotom se vratiti kako bi ju preoblikovali još bolje nakon samog "vatrenog krštenja".Radionica potiče otvorenu raspravu i omogućuje nove perspektive vezane uz ključne izazovedonositelje poslovnih odluka. Programe sam po sebi djeluje kao "ljepilo" između programa iPlatforme Znanja. Teme kojima se radionica bavi potiču više vodstvo na raspravu i razmišljanje odilemama vezanim uz strategiju inovativne organizacije. Promjene neće doći od „re-formatora“kojima je to u opisu radnog mjesta.u kratkim, naglim isječcima kako bi direktori mogli usvojiti lekciju, isprobati je u praksi, ocijeniti njenuučinkovitost, a potom se vratiti kako bi ju preoblikovali još bolje nakon samog "vatrenog krštenja".Mreža (CoP) poslovnih coachevaMreža je CoP (Community of Practice) onih koji „govore isti žargon“ poslovnog coachinga. Osimsličnosti članova, takva zajednica nagrađuje i različitost, stoga je važno odrediti atribute sličnosti irazličitosti. Očekujemo da će se formirati zajednica bivših studenata Škole poslovnog coachinga.Novi oblik samoorganiziranja je Community of Practice. To će biti povezivanje „učenika iste škole“.Takve zajednice se stvaraju skoro neprimjetno, no jednako tako i nestaju ako se sadržaj potroši.Grupu mladih slobodnih strijelaca koji će biti u neformalnoj vezi, i dalje će povezivati zajedničkostečeno znanje o poslovnom coachingu. U ovakvim mrežama, praktična bi iskustva prvih korakacoachinga slobodno strujala i širila se. Bez obzira na slobodno sudjelovanje, od „Škole poslovnogcoachinga“ se ipak zahtijeva pružanje nekoliko usluga i uputa o nekim labavim, ali bitnim pravilimaigre.
 6. 6. Škola poslovnog coachingaNakon završetka prve generacije, danas vidim i „lajkanje“ post-filter tržišta. Donositelj poslovnihodluka „lajka“ uglavnom one koji imaju preporuku. Preporuku imaju oni koji su objelodanili svojenovo razmišljanje. To je onih 20% koji su na nekim konferencijama, blogovima, društvenim medijimaobjavili „postove“ jednim novim poslovnim žargonom i izazvali pozornost onih donositelja poslovnihodluka kojima je dosadila stara pjesma u karaoke izvedbi. Iz „Coaching Poola“ korisnici mogu izabraticoacha za kojeg se pretpostavlja da će biti najbliže dilemi koja tišti donositelja poslovne odluke.Možda riječ „pool“ ne oslikava dovoljno dobro bit ideje, to je zapravo AGORA –trg za susretanje onihkoji se žele vidjeti i popričati.
 7. 7. elementi curriculuma škole poslovnog coachingaOvdje dajem samo temeljne smjernice određivanjem pojedine knjige na kojoj će se temeljiti kolegiji.Predviđeno je 8x5x4 sata.I semestar 1. dio: Nove paradigme poslovnih organizacija 1. inovativne organizacije: sumrak imitatora 2. inovativni donositelji poslovnih odluka – ekstremistani: mediokristani trebaju samo za...I semestar 2 dio: Novi kontekst donositelja poslovnih odluka 3. Razmišljanje nove generacije: što internet čini našem mozgu 4. Narativi: NOVI JEZIK LIDERSTVA: više vjerujemo dobrim pričama nego podacima
 8. 8. II semestar 1 dio: Novo validiranje 5. Logika poslovanja: nemojmo tražiti skrivenu logiku tamo gdje je nema 6. Razmišljanje donositelja poslovnih odluka: Iracionalno nije neracionalnoII semestar 2 dio: Novi identitet 7. Identitet lokalnih organizacija: lokalno nije provincijalno 8. Identitet čovjeka: globalne organizacije sve više razmišljaju o identitetu u paralelnim kulturama

×