SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
d%ffiffirG
vrvrJ/,r
Alianla Organizafiilor
pentru Persoane cu Dizabilitiili
din Republica Moldova
/)2, olo d'> cJ' ot'2/6 Domnului Vasile gifCA
Ministrul al Dezvoltlrii Regionale qi
Construcfiilor
Stimate domnule Ministru,
in perioada octombrie - decembrie 2016, Asociafia Obqteascd ,,Alianla Organiza[iilor pentru
Persoane Cu Dizabilitali din Republica Moldova" (AOPD) a efectuat un raport de analizd a actelor
legislative qi normative ale Republicii Moldova gi a sistematizat recomanddrile 9i propunerile experlilor
giiocietdlii civile pentru elaborarea unui nou Plan de ac{iuni de implementare a mdsurilor de asigurare
a accesibilitdlii.
Suplimentar, AOPD a awt o serie de intilniri qi comunicSri reugite qi fructuoase cu
reprezentanfii Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Construcliilor, fapt pentru care ne exprimSm
gratitudinea in legdturd cu implicarea, praticiparea activb gi profesionalismul colaboratorilor
Ministerului.
Anexat prezentei scrisori Yd prezentdm aten{iei Dvs. pentru analizd qi discutii, qi eventual
pentru aprobare, proiectele:
- Hotdririi de Guvem cu privire la aprobarea modificirilor gi completdrilor ce se opereazd in
Hot[rirea Guvemului nr. 599 din 13 august 2013;
- Notei informative la proiectul Hotdririi de Guvern.
S-a optat pentru un proiect al Hotdririi Guvernului de modificare a Hotdririi Guvernului nr. 599
din 13 uugurt ZOif gi nu pentru elaborarea unei noi, deoarece anume modificarea respectivei Hotdriri a
fost indicat6 drept necesard gi planificatd in prevederile pct. 7.8, capitolul "Construcfii" al Planului de
ac{iuni al Guvernului peniru anii 2016-2018 aprobat prin Hotdrirea Guvernului Nr. 890 din
ZCi.Ol.ZOrc. Respectiv, printr-o altd anexd la Hotdrirea Guvernului nr. 599 din 13 august 2013 se
propune un nou Plan de acfiuni.
in continuare, finem sd
AOPD la elaborarea majoritalii
manifest6 disponibilitatea de a
discufii qi definitivarea proi
Cu respect,
Secretar AOPD
Vd asigur6m de susfinerea, contribulia qi asisten{a continud din partea
documentelor indicate in Planul de acliuni propus. Astfel, AoPD i;i
participa prin intermediul experfilor 9i consultanfilor sdi la dezbateri,
Galina CLIMOV
Telefon/fax: +373 22 22 t8 25
E-mail: secretariat.aopd@gmail.com; aopdmoldova@smail.com
IDNO 1013620006757
ffi=$$
Adresa po5tald: Republica Moldova, mun. chi5in|u, str. Maria cebotari, nr.28, of.2,MD-20t2

More Related Content

More from incluziune

Uniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataUniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataincluziune
 
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiProfilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiincluziune
 
In internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateIn internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateincluziune
 
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiComunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiincluziune
 
Aviz snofm 2017 2021
Aviz snofm 2017 2021Aviz snofm 2017 2021
Aviz snofm 2017 2021incluziune
 
Aviz legea pensiilor
Aviz legea pensiilorAviz legea pensiilor
Aviz legea pensiilorincluziune
 
Aviz bns 10.10.2016
Aviz bns 10.10.2016Aviz bns 10.10.2016
Aviz bns 10.10.2016incluziune
 
Raport analiza legislatie accesibilitate
Raport analiza legislatie accesibilitateRaport analiza legislatie accesibilitate
Raport analiza legislatie accesibilitateincluziune
 
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizare
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizareImplementarea reformelor de dezinstitutionalizare
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizareincluziune
 

More from incluziune (10)

Uniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistataUniunea europeana pentru angajare asistata
Uniunea europeana pentru angajare asistata
 
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitatiProfilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
Profilul femeilor si fetelor cu dizabilitati
 
In internat sau in comunitate
In internat sau in comunitateIn internat sau in comunitate
In internat sau in comunitate
 
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitatiComunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
Comunicarea cu si despre persoanele cu dizabilitati
 
Aviz mdrc
Aviz mdrcAviz mdrc
Aviz mdrc
 
Aviz snofm 2017 2021
Aviz snofm 2017 2021Aviz snofm 2017 2021
Aviz snofm 2017 2021
 
Aviz legea pensiilor
Aviz legea pensiilorAviz legea pensiilor
Aviz legea pensiilor
 
Aviz bns 10.10.2016
Aviz bns 10.10.2016Aviz bns 10.10.2016
Aviz bns 10.10.2016
 
Raport analiza legislatie accesibilitate
Raport analiza legislatie accesibilitateRaport analiza legislatie accesibilitate
Raport analiza legislatie accesibilitate
 
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizare
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizareImplementarea reformelor de dezinstitutionalizare
Implementarea reformelor de dezinstitutionalizare
 

Aviz pa mdrc

  • 1. d%ffiffirG vrvrJ/,r Alianla Organizafiilor pentru Persoane cu Dizabilitiili din Republica Moldova /)2, olo d'> cJ' ot'2/6 Domnului Vasile gifCA Ministrul al Dezvoltlrii Regionale qi Construcfiilor Stimate domnule Ministru, in perioada octombrie - decembrie 2016, Asociafia Obqteascd ,,Alianla Organiza[iilor pentru Persoane Cu Dizabilitali din Republica Moldova" (AOPD) a efectuat un raport de analizd a actelor legislative qi normative ale Republicii Moldova gi a sistematizat recomanddrile 9i propunerile experlilor giiocietdlii civile pentru elaborarea unui nou Plan de ac{iuni de implementare a mdsurilor de asigurare a accesibilitdlii. Suplimentar, AOPD a awt o serie de intilniri qi comunicSri reugite qi fructuoase cu reprezentanfii Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Construcliilor, fapt pentru care ne exprimSm gratitudinea in legdturd cu implicarea, praticiparea activb gi profesionalismul colaboratorilor Ministerului. Anexat prezentei scrisori Yd prezentdm aten{iei Dvs. pentru analizd qi discutii, qi eventual pentru aprobare, proiectele: - Hotdririi de Guvem cu privire la aprobarea modificirilor gi completdrilor ce se opereazd in Hot[rirea Guvemului nr. 599 din 13 august 2013; - Notei informative la proiectul Hotdririi de Guvern. S-a optat pentru un proiect al Hotdririi Guvernului de modificare a Hotdririi Guvernului nr. 599 din 13 uugurt ZOif gi nu pentru elaborarea unei noi, deoarece anume modificarea respectivei Hotdriri a fost indicat6 drept necesard gi planificatd in prevederile pct. 7.8, capitolul "Construcfii" al Planului de ac{iuni al Guvernului peniru anii 2016-2018 aprobat prin Hotdrirea Guvernului Nr. 890 din ZCi.Ol.ZOrc. Respectiv, printr-o altd anexd la Hotdrirea Guvernului nr. 599 din 13 august 2013 se propune un nou Plan de acfiuni. in continuare, finem sd AOPD la elaborarea majoritalii manifest6 disponibilitatea de a discufii qi definitivarea proi Cu respect, Secretar AOPD Vd asigur6m de susfinerea, contribulia qi asisten{a continud din partea documentelor indicate in Planul de acliuni propus. Astfel, AoPD i;i participa prin intermediul experfilor 9i consultanfilor sdi la dezbateri, Galina CLIMOV Telefon/fax: +373 22 22 t8 25 E-mail: secretariat.aopd@gmail.com; aopdmoldova@smail.com IDNO 1013620006757 ffi=$$ Adresa po5tald: Republica Moldova, mun. chi5in|u, str. Maria cebotari, nr.28, of.2,MD-20t2