Vietejais saturs

367 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Plašāk par vietējo saturu var lasīt sagatavotajā mācību materiālā, kā arī tajā uzrādītajos avotos. Lai labāk izprastu, kā ārzemju bibliotēkas veido vietējā satura resursus, vēlams internetā paskatīties viņu pieredzi
 • Vajag paskaidrot, kāpēc vispār ir šīs mācības un kāds sakars portālam un vietējam saturam – uz šīm mācībām attiecas 3TD turpinājums 3TD = Trešais tēva dēls Mācības un mācību materiāls ir veidots tā, lai iegūtu rezultātu – bibliotēku portālu ar saturu. Tāpēc vispirms: Ko nozīmē vietējais saturs (1.modulis) Kādus rīkus un tehnoloģiskās iespējas varētu izmantot (2.modulis) Ko nodrošina portāls un kā IKT iespējas izmantot satura veidošanā (3.modulis) Portāls šobrīd – tikai platforma, bet saturs vēl jāveido!
 • Identitāte = jebkas, kas apliecina piederību vietējai videi Uzsvērt to, ka: Pamatā – vietējie veido priekš vietējās sabiedrības to, kas tai vajadzīgs vajadzīgs Bet – var būt interesants un nozīmīgs arī ārpus vietējās sabiedrības Ārēji radīts par vietējo sabiedrību, objektiem, notikumiem (piem., veltījumi, kāds gleznojis, dzejojis…) Vietējais saturs – plašāks, ietver gan to, kas nozīmīgs vietējiem, bet var interesēt arī ārpus kopienas Vietēji nozīmīgs saturs – g.k. interesē tikai vietējos, var būt, ka pat ne visus vietējos
 • Šobrīd Latvijas bibliotēkām jau laba pieredze vietējā satura resursu veidošanā (tikai tie ir pieejami bibliotēkas vietnē un nav integrēti portālā!) – sk. 1.moduļa 1.uzdevumu un paņemt idejas Var skatīties arī ārzemju bibliotēku pieredzi internetā
 • Mazākā vietā (pagastā) varbūt bibliotēka ir vienīgā, kura spēj (ir platforma un speciālisti) veidot šādus resursus un vienlaicīgi popularizē arī bibliotēku (saprot, ka bibliotēka nav tradicionālā + sasaista ar bibliotēkā pieejamo informāciju) Notikumi/pasākumi – piem., pagasta bērni Dziesmu un deju svētkos Notikumu un pasākumu fiksēšana digitālajās fotogrāfijās, audio/video ierakstos un vietējā enciklopēdija ir iespēja apkopot plašu vietējā satura informāciju Tradīcijas - piemēram, suitu novads Vietējā valoda - piemēram, ventiņu valoda Māksla – t.sk., amatiermāksla Kultūra – t.sk., nemateriālā kultūra (piem., Dziesmu un deju svētki) Prasmes – piem., Latgales podnieki organizēt konkursus (piemēram, „Pastāsti par vietu, kurā tu dzīvo”, „Mans pagasts”, „Mana iela”). Vietējo personu, objektu u.c reģistri, adrešu grāmatas u.c. (ārzemju bibliotēkas pat veido kapa vietu reģistrus!) veikt ģenealoģiskus pētījumus un apkopot dzimtu vēsturi Skaņu ierakstā var klausīties un izjust vietējo valodu un dialektu (piemēram, ventiņu, lībiešu, latgaļu valoda, malēniešu dialekts). Atgādināt – atcerēties par to, ka jāievēro AUTORTIESĪBAS! Katrs satura veidotājs pats ir atbildīgs par to!
 • Kā izvēlēties, ko publicēt Nacionālajā digitālajā bibliotēkā un ko Latvijas bibliotēku portālā? 1. Nacionālā digitālā bibliotēka: Nacionāla nozīmība Kvalitāte (piem., attēlam) Atbilstība standartiem 2. Latvijas bibliotēku portāls: Vietēja nozīmība Nav stingras prasības kvalitātei Nav jāievēro standarti un formāti
 • Jo mazāka vieta (pagasts), jo lielāka loma bibliotēkai un bibliotekāra iespējām
 • Uzdevums: Bieži uzskata, ka bibliotēkai jāpēta materiāli, jānodarbojas ar novadPĒTNIECĪBU – ja bibliotekārs spēj un paspēj, tad ir labi; BET – vajag nodrošināt informāciju un radīt resursus, kurus pētnieki varēs izmantot
 • Turpmāk – vienots pieejas punkts Katrā valstī, lai meklētu informāciju par bibliotēkām, kā pirmos parasti atrod apvienotos resursus Popularizē „Lauku ceļotāja” un vietējo uzņēmēju informāciju
 • Jāņem vērā: Dažādas grupas - atšķirīgi mērķi un IKT prasmes! - Vietējie - Ārpus – var ieinteresēt - Bijušie vietējie (Smiltene, Īrija) Potenciālie vietējie (uzzināt, izvēlēties) Tūristi - Tūristiem jābūt pieejamai informācijai, kas viņiem palīdz izvēlēties ceļojuma mērķi un maršrutu, aplūkojamos objektus, uzzināt par ievērojamām personām, interesantiem notikumiem un faktiem, uzzināt par naktsmītnēm, atpūtas un ēdināšanas iespējām, iepazīties ar jebkuru nepieciešamo informāciju. Bibliotēkas vietnē portālā vajadzētu sniegt tādu informāciju, kas ieinteresē tūristus, pārliecina par izdarīto izvēli un rada vēlēšanos ieteikt šo vietni arī citiem. Svarīgi ir, lai tūristam vai jebkuram potenciālam viesim visa nepieciešamā informācija būtu pieejama vienkopus. Skolēni (vietējie, citi) kuri mācās, dzīvo vai strādā ārpus vietējās vides, lai viņi varētu komunicēt un uzturēt saikni ar vietējo vidi, uzzinātu par aktuālām norisēm un varētu justies piederīgi vietējai videi
 • Ilgstoša pieredze lielākajā daļā publisko bibliotēku
 • Dodt saites uz pieprasījumu katalogā BISā, popularizē arī savas DBes Visos šajos resursos var veidot saites, lai integrētu ar citiem bibliotēkas veidotajiem resursiem (piem., vairāk par Minhauzenu – sk. Novadpētniecības datubāzē (saite uz atlases izteiksmi) Avoti par Ventas rumbu – sk. Novadpētniecības datubāzē (saite uz atlases izteiksmi) Izmantojamas vietējās periodikas publikāciju (raksti, attēli) e-versijas un var sasaistīt ar analītisko ierakstu bibliotēkas veidotajā Analītikas datubāzē
 • Vietejais saturs

  1. 1. Vietējais saturs Bibliotēku portāla mācību materiāls, 2010
  2. 2. 1.modulis <ul><li>Kāda ir Bibliotēku portāla un vietējā satura saistība? </li></ul><ul><li>Kas ir vietējais saturs? </li></ul><ul><li>Publisko bibliotēku un portāla loma vietējā satura pieejamības nodrošināšanā </li></ul><ul><li>Vietējā satura nozīme un veidošanas principi </li></ul>
  3. 3. Kāpēc ir mācības? <ul><li>3TD rezultāti publiskajās bibliotēkās </li></ul><ul><ul><li>Infrastruktūras nodrošinājums </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotekāru apmācība (IKT un inovācijas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gatavība pielietot IKT prasmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Gatavība mācīt lietotājus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ir izstrādāts Bibliotēku portāls </li></ul></ul><ul><li>3TD turpinājums </li></ul><ul><ul><li>Izmantot infrastruktūru </li></ul></ul><ul><ul><li>Pielietot prasmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Piepildīt Bibliotēku portālu ar saturu </li></ul></ul>
  4. 4. Kas ir vietējais saturs ? <ul><li>Jēdziens vietējs </li></ul><ul><ul><li>Tāds, kas raksturīgs kādai vietai, teritorijai vai saistīts ar to </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietējās sabiedrības radītās, tai piederošās, piemērotās zināšanas un tās pieredze, kas ir vietēji nozīmīga </li></ul></ul><ul><ul><li>Plašākā nozīmē </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tautas kultūras mantojuma saglabāšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dzimtas, grupas, kopienas, novada, reģiona identitātes apliecināšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Šaurākā nozīmē </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Novadpētniecība </li></ul></ul></ul><ul><li>Divējādas izpratnes </li></ul><ul><ul><li>Vietējais saturs ( local content ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietēji nozīmīgais saturs ( locally relevant content ) </li></ul></ul>
  5. 5. PAGĀTNE  TAGADNE  NĀKOTNE <ul><li>Fiksēt MŪSDIENU aktualitātes un norises </li></ul><ul><li>Atspoguļot nozīmīgas PAGĀTNES liecības </li></ul><ul><li>Bijušo un esošo saglabāt NĀKOTNEI </li></ul>
  6. 6. Vietējā satura resursi-1 <ul><li>Notikumu hronika </li></ul><ul><li>Tematiskas galerijas </li></ul><ul><li>Vietējā enciklopēdija </li></ul><ul><li>Interaktīvas spēles </li></ul><ul><li>Viktorīnas, akcijas, konkursi </li></ul><ul><li>Dzīves un atmiņu stāsti </li></ul><ul><li>Reģistri </li></ul>
  7. 7. Vietējā satura resursi-2 <ul><li>SATURISKI </li></ul><ul><li>Notikumi/pasākumi </li></ul><ul><li>Personālijas </li></ul><ul><li>Institūcijas </li></ul><ul><li>Objekti </li></ul><ul><ul><li>Daba </li></ul></ul><ul><ul><li>Arhitektūra </li></ul></ul><ul><ul><li>Māksla </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultūra </li></ul></ul><ul><li>Vietēji unikālais </li></ul><ul><ul><li>Valoda/dialekts </li></ul></ul><ul><ul><li>Tradīcijas </li></ul></ul><ul><ul><li>Prasmes </li></ul></ul><ul><li>FORMĀTS </li></ul><ul><li>Digitāli dzimuši </li></ul><ul><li>Digitalizēti </li></ul><ul><li>VEIDI </li></ul><ul><li>Teksts (Apraksts/Dati/Fakti </li></ul><ul><li>Attēli </li></ul><ul><li>Fotogrāfijas </li></ul><ul><li>Audio/video materiāli </li></ul><ul><li>Kartes u.c. </li></ul>
  8. 8. Atlases kritēriji un principi <ul><li>Ko vajag lietotājiem ? – iesaistīt pašus lietotājus </li></ul><ul><li>Atlasīt un izvēlēties nozīmīgāko un unikālāko </li></ul><ul><ul><li>Kas ir nozīmīgs vietējiem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas var interesēt lietotājus ārpus vietējās vides? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ko citi nozīmīgu radījuši par vietējo vidi? </li></ul></ul><ul><li>Princips </li></ul><ul><ul><li>Nedublēt esošo resursu saturu </li></ul></ul><ul><ul><li>Papildināt līdzšinējo informāciju </li></ul></ul>
  9. 9. Publiskā bibliotēka <ul><li>Vietējās kopienas (reģions, novads, pilsēta, pagasts) satura veidošana </li></ul><ul><ul><li>pamanīt un izcelt vietējās sabiedrības nozīmīgākās sociālās, ekonomiskās, kultūras aktivitātes un pasākumus </li></ul></ul><ul><ul><li>apzināt lokālos informācijas resursus, kuri ir ar paliekošu vērtību pagātnes, tagadnes un nākotnes aspektā </li></ul></ul><ul><ul><li>piedāvāt vietējā satura resursus lietotājiem </li></ul></ul>
  10. 10. Kāpēc bibliotēka? <ul><li>Bibliotekāru profesionalitāte - pamats, lai varētu nodrošināt </li></ul><ul><ul><li>kvalitatīvu vietējo saturu </li></ul></ul><ul><ul><li>veidot interesantus resursus </li></ul></ul><ul><ul><li>izmantot inovatīvus risinājumus </li></ul></ul><ul><ul><li>piedāvāt jaunus pakalpojumus </li></ul></ul><ul><ul><li>iesaistīt lietotājus vietējā satura papildināšanā </li></ul></ul>
  11. 11. Bibliotēkas loma <ul><li>Vietējā publiskā bibliotēka </li></ul><ul><ul><li>Ne tikai vieta, kur var piekļūt informācijai </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrs, kur vietējais saturs tiek radīts </li></ul></ul><ul><li>Uzdevums </li></ul><ul><ul><li>Nevis veikt pētniecību </li></ul></ul><ul><ul><li>BET radīt resursus un nodrošināt pieeju informācijai </li></ul></ul><ul><li>Bibliotēkas radītie resursi </li></ul><ul><ul><li>Vietējais saturs - atšķirīgais, unikālais </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācija par bibliotēkas krājumu – līdzīga visām publiskajām bibliotēkām un tiek veidota centralizēti </li></ul></ul>
  12. 12. Bibliotēku portāla versijas
  13. 13. Portāla izmantošanas ieguvumi <ul><li>Izmantot jaunākās tehnoloģijas un informācijas apmaiņas rīkus </li></ul><ul><li>Operatīvi publicēt informāciju </li></ul><ul><li>Bez maksas veidot savas bibliotēkas vietni </li></ul><ul><li>Papildināt savas bibliotēkas vietni, saistot ar portāla iespējām </li></ul><ul><li>Saistīt dažādus resursus (ar citiem bibliotēkas veidotajiem vai ārējiem resursiem) </li></ul><ul><li>Popularizēt vietējos notikumus, objektus, personas </li></ul><ul><li>Popularizēt bibliotēkas kolekciju un piesaistīt jaunus lietotājus </li></ul><ul><li>Mainīt izpratni par mūsdienu bibliotēku </li></ul>
  14. 14. Lietotāji <ul><li>Vietējie iedzīvotāji </li></ul><ul><ul><li>Esošie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijušie </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciālie </li></ul></ul><ul><li>Tūristi </li></ul><ul><li>Skolēni </li></ul><ul><li>Nozaru speciālisti </li></ul><ul><li>Pētnieki </li></ul><ul><li>Jebkurš interesents – apzināti vai nejauši iepazīstas ar interesējošo informāciju </li></ul><ul><li>Piedalīšanās satura veidošanā </li></ul><ul><ul><li>Komentēt </li></ul></ul><ul><ul><li>Sūtīt ziņu bibliotēkai </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiksēt notiekošo (foto/audio/video u.c.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aizdot savus materiālus (foto/audio/video u.c. ) </li></ul></ul>
  15. 15. Novadpētniecība <ul><li>Agrāk </li></ul><ul><li>Novada vēstures apzināšana </li></ul><ul><li>Vietējais saturs – novadpētniecības kolekcijas un tematiskās mapes </li></ul><ul><li>Pieejamība - tradicionālas kartotēkas </li></ul><ul><li>Mūsdienās </li></ul><ul><li>Vietējais saturs – interaktīvi resursi par aktuāliem notikumiem, vēsturi, vidi, objektiem, cilvēkiem </li></ul><ul><li>Satura veidošanā var iesaistīties paši lietotāji </li></ul><ul><li>Plaša pieejamība tīmeklī </li></ul><ul><ul><ul><li>novadpētniecības datubāzes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bibliotēku portāls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>citi bibliotēkas veidotie resursi </li></ul></ul></ul>
  16. 16. Integrācija ar citiem bibliotēkas resursiem <ul><li>Bibliotēkas tīmekļa vietne </li></ul><ul><ul><li>RSS padeves jaunumiem </li></ul></ul><ul><li>Bibliotēkas elektroniskais katalogs </li></ul><ul><ul><li>Jauna grāmata – saite uz ierakstu katalogā </li></ul></ul><ul><ul><li>Visas jaunās grāmatas 7/14 dienās – saite uz meklēšanas pieprasījumu katalogā </li></ul></ul><ul><li>Novadpētniecības datubāze </li></ul><ul><ul><li>Saite uz tūrisma informācijas meklēšanas pieprasījumu </li></ul></ul><ul><ul><li>Saite uz meklēšanas pieprasījumu par vietējiem objektiem, personām, notikumiem </li></ul></ul><ul><li>Analītikas datubāze </li></ul><ul><ul><li>Saite uz ierakstu - notikuma u.c. atspoguļojumu vietējā presē </li></ul></ul>
  17. 17. www.biblioteka.lv

  ×