Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nous serveis incafust arquitectura

Advertisement

More Related Content

Advertisement

Nous serveis incafust arquitectura

  1. 1. NOUS SERVEIS L’Institut Català de la Fusta posa a la disposició dels professionals i tècnics del sector serveis vinculats a l’àmbit de la construcció i la rehabilitació. Solucions constructives en fusta Optimització de l'ús de fusta estructural en projectes arquitectònics i desenvolupament de noves solucions constructives basades en la fusta i els seus productes derivats. Oferim solucions amb la finalitat de sistematitzar components i elements constructius dirigits a la prefabricació, l'automatització i la producció en sèrie. Recerca i serveis pel desenvolupament de la fusta Eficiència energètica en la construcció amb fusta Avaluació d'alternatives per la rehabilitació energètica d’edificis existents, mitjançant l'ús d’aïllants de fibres de fusta i altres materi- als cel·lulòsics en l’envoltant dels edificis. En el cas de les façanes, ens centrem en recomanacions de disseny i tractaments d’acabat, consideracions sobre la durabilitat i la forma de col·locació i fixació dels elements, l’ús dels revestiments, el di- mensionament de les làmines, i el manteniment al llarg de la vida útil. Seguretat contra incendis en edificis Verificació del nivell de compliment de les disposicions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i realització d’avaluacions sobre la pro- pagació del foc i el moviment dels fums mitjançant tècniques de modelització i simulació computacional d’incendis. Apliquem aquests estudis a projectes convencionals, projectes amb disseny singular que requereixen verificació tècnica, projectes amb riscos especials associats a la seva funció o càrrega de foc, i anàlisis preliminars sobre l’aplicació de mesures de protecció passiva i acti- va contra incendis. Troba’ns: www.incafust.org/bloc facebook.com/incafust | twitter.com/incafust info@incafust.org | www.incafust.org

×