Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Advertisement

More Related Content

More from Catalan Institute of Wood (INCAFUST)

Advertisement

CURS CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA INCAFUST

  1. 1. CURS CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA 11, 18 i 25 d’abril de 2013 Barcelona OBJECTIU: PROGRAMA   Donar  a  conèixer  les  pautes  bàsiques  per  construir  Dia 11 d’abril de 16.00 a 20.00 h.  amb  fusta  a  par r  de  la  matèria  primera  i  els  seus  La fusta com a material de construcció   productes derivats, la norma va i les solucions cons- - Descripció de la fusta   truc ves més habituals.  - Propietats bàsiques   - Singularitats   DESTINATARIS: - Durabilitat natural i impregnabilitat   Professionals i tècnics que  nguin interès en la cons- - Productes derivats de la fusta   trucció amb fusta.  - Assaigs resistents   Eduard Correal. MSc Enginyer de Forests PREU I INSCRIPCIÓ: Dia 18 d’abril de 16.00 a 20.00 h. ESTUDIANTS/ATURATS: 125 € (IVA inclòs)*  El Codi Tècnic de l'Edificació CTE   - Consideracions prèvies   PERSONES EN ACTIU: 155 € (IVA inclòs)  - Bases de càlcul   Parcialment subvencionable mitjançant bonificació a  - Deformacions   la seguretat social de l’empresa.  - Comprovació de seccions     - Inestabilitat   Recerca i serveis   pel desenvolupament de la fusta  *Caldrà acreditar amb els respec us jus ficants, matrícula - Resistència al foc   d’estudis o document de prestació de subsidi d’atur. ‐ Exemples de càlcul Jordi Gené. Enginyer de Forests     Dia 25 d’abril de 16.00 a 20.00 h. Comportament del foc en edificacions de fusta  Descarrega’t la butlleta d’inscripció aquí.  - Fonaments dinàmica del foc     - Norma va aplicable   Enviar inscripció i pagament a:   Pilar Giraldo. Dra. Arquitecta     Ester Caballol  Tipologies i elements construc us  ester.caballol@incafust.org - Sistemes construc us amb fusta   - Elements construc us   Vladimir Rodríguez. Dr. Arquitecte LLOC DE REALITZACIÓ Universitat Internacional de Catalunya (UIC)   Carrer Immaculada, 22 . E08017 Barcelona  ORGANITZAT PER: Ins tut Català de la Fusta (INCAFUST)  Ctra. Sant Llorenç, km 2. 25280 Solsona    973 48 42 32 - ester.caballol@incafust.org   w w w. i n c a f u s t . o r g   Troba’ns a: #incafustformacio
  2. 2. INSCRIPCIÓ Enviar CURS CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA Barcelona, 11, 18 i 25 d'abril de 2013 Dades personals Nom Cognoms NIF Adreça Codi postal Població Província Telèfon Fax E-mail Titulació Núm col·legiat Dades professionals/empresa Raó social empresa Activitat empresa CIF Adreça Codi postal Població Província Telèfon Fax E-mail Factura amb dades personals ESTUDIANTS/ATURATS: 125 € Factura amb dades professionals empresa PERSONES EN ACTIU: 155 € Per formalitzar la inscripció enviar: fitxa di'inscripció, comprobant de pagament i acreditació si s'escau a: ester.caballol@incafust.org DADES BANCÀRIES: Banco Santander 0049-2595-02-2914105802 (indicar nom i cognom/empresa) Curs parcialment subvencionable mitjançant el crèdit del sistema de bonificació a la seguretat social de l’empresa. L’anul·lació de la matrícula comportarà la pèrdua del 100% de l’import. Bonificació a la seguretat social (inscripcions abans del 29/03/2013) De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’Institut Català de la Fusta amb la finalitat de facilitar-vos informació per via telemàtica i postal dels nostres serveis. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça, Ctra. Sant Llorenç, km 2 – 25280 Solsona (Lleida) o a l’adreça info@incafust.org Troba'ns a: www.incafust.org | www.incafust.org/bloc |www.facebook.com/incafust | www.twitter.com/incafust | info@incafust.org | Tel. +34 973484232

×