Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPH matematik

8,247 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

RPH matematik

  1. 1. Matapelajaran : MatematikKelas : 3 MawarMasa : 8 . 45 – 9. 45 PAGITajuk : Nilai Wang RM 1 – RM 100Objektif Pembelajaran : Selepas aktiviti pembelajaran, murid boleh : a) Menyatakan nilai wang kertas dari RM1 – RM 100 b) Membuat perbandingan di antara nilai wang dengan menukarkan bilangan sesuatu jenis duit kepada sesuatu wang lain. c) Boleh menyelesaikan masalah harian melalui aktiviti jual beli yang menggunakan kiraan wang dengan melibatkan jumlah dan baki.Hasil Pembelajaran : a) Murid dapat menyatakan nilai duit yang diberi . b) Murid dapat membuat perbandingan di antara nilai wang dengan menukarkan bilangan sesuatu jenis duit kepada sesuatu yang lain. c) Murid dapat menyelesaikan masalah harian melalui aktiviti jual beli yang menggunakan kiraan wang dengan melibatkan jumlah dan baki.Bahan Bantu Mengajar : i. Gambar duit RM 1 – RM 100 ii. Duit Mainan RM 1 – RM 100 iii. Barang – barang mainan dengan tanda harga iv. Kad imbasan yang ditulis nilai wang. v. Klip Video vi. Power Point
  2. 2. LANGKAH TAJUK AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN DAN BUTIRAN PENGAJARAN CATATAN/STRATEGISet induksi Apa itu wang ? 1) Guru menayangkan klip video mata wang Strategi( 3 minit ) Malaysia . berpusatkan Guru. 2) Guru meminta murid menyatakan nilai duit BBM : Klip Video, yang ditunjukkan. wang sebenar.Langkah 1 Ciri – ciri wang 1) Murid diminta untuk memberikan ciri – ciri Strategi( 10 minit ) mata wang yang ditayangkan pada power berpusatkan guru. point. Strategi 2) Guru meminta murid menyatakan nilai dan berpusatkan murid. symbol mata wang yang ditayangkan.Langkah 2 Melabel 1) Guru menyediakan beberapa jenis barang Strategi( 10 minit ) berserta tanda harga dalam bentuk power berpusatkan murid point. ( koperatif ) 2) Murid dipilih secara rawak untuk BBM : Power Point memadankan jenis barang dengan harga nya dengan menggunakan power point.Langkah 3 Simulasi 1) Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Strategi( 20 minit ) Jual Beli 2) Guru member arahan mengenai aktiviti yang berpusatkan murid. dijalankan. BBM : Buku, Wang 3) Setiap kumpulan akan diberikan beberapa not Permainan, Gambar wang untuk digunakan dalam simulasi jual Mainan. beli. 4) Mereka akan bertukar – tukar giliran sebagai penjual dan pembeli.Langkah 4 Latihan 1) Murid akan diberikan lembaran kerja yang Strategi( 10 minit ) Pengukuhan mengandungi petak kosong untuk diisikan nilai berpusatkan bahan mata wang. 2) Murid diberikan masalah penambahan dan penolakan dalam system mata wang.Penutup Rumusan 1) Guru bertanya kepada murid tentang( 5 minit ) pengajaran pada hari ini. 2) Guru membuat rumusan tentang pengajaran yang diajar.

×