E-LEGAL                                             riza economic` a atin...
E-LEGALB2B au fost primite peste 1.000 de dosare,
cu valoare de 131,976 milioane de lei.
Suma total` colectat` în 2009...
E-LEGAL                          25% a volumelor de cazuri noi în 2010.    În 2009, Cycle...
E-LEGAL
                          comerciale [i asist` grupuri financiare din
        ...
E-LEGAL
                         ANTICIP|M FAPTUL C|, SPRE
                 ...
E-LEGAL
                               AM REALIZAT MIGR|RI
               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Articol Efinance martie 2010 - Creantele sufla in panzele recuperatorilor

1,046 views

Published on

Anii 2010 si 2011 vor reprezenta un apogeu pentru industria de recuperare a creantelor din România. Firmele de profil lucreaza cu
motoarele turate la maximum si continua sa faca angajari, fiind asaltate de cazuri noi de întârzieri de plata din partea companiilor si
a persoanelor fizice.

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Articol Efinance martie 2010 - Creantele sufla in panzele recuperatorilor

 1. 1. E-LEGAL riza economic` a atins C pragul maxim în ultima parte a anului 2009 [i în primul trimestru din 2010. Mediul de business conti- nu` s` se înr`ut`]easc`, pe fondul dete- rior`rii financiare a companiilor [i a sc`derii lichidit`]ilor. În acest context, furnizorii devin mai agresivi în procesul de încasare (mul]i folosind insolven]a ca metod` de constrângere) [i mai pruden]i în acordarea creditului comercial. B`ncile, companiile de leasing [i asigu- r`ri, IFN-urile, produc`torii de materiale de construc]ie, societ`]ile de transport, societ`]ile de televiziune prin cablu, companiile care asigur` servicii de telefonie fix`, mobil` [i internet, editurile, firmele care ofer` servicii de contabilitate, cur`]enie etc. sunt cele care apeleaz` tot mai des la companiile specializate în recuperarea crean]elor. CINE COLECTEAZ| CREAN}ELE Cele mai mari companii din acest sector sunt grupate în Asocia]ia de Management al Crean]elor Comerciale (AMCC), care a fost înfiin]at` în noiembrie 2007. Din AMCC fac parte societ`]ile Coface, EOS KSI, Creditreform, Kruk International, Mellon, Cycle European, Credit Express Financial Services, Kolcze, Iliu]` & Asocia]ii [i Asset Portfolio Servicing. Membrii AMCC de]in o cot` cumulat` de 80-85% pe pia]a colect`rii de crean]e CREAN}ELE SUFL| comerciale. Asocia]ia este condus` de Cristian Ionescu, directorul general al Coface România. ÎN PÂNZELE COFACE ARE O RAT| DE SUCCES DE 35% RECUPERATORILOR Clien]ii Coface de pe segmentul B2C (persoane fizice) provin din b`nci, Anii 2010 [i 2011 vor reprezenta un apogeu pentru industria de societ`]i de telefonie mobil` [i fix`, recuperare a crean]elor din România. Firmele de profil lucreaz` cu societ`]i de asigurare (asigurarea riscului de neplat` în cadrul b`ncilor), societ`]i de motoarele turate la maximum [i continu` s` fac` angaj`ri, fiind utilit`]i (enegie electric`, gaze), iar clien]ii asaltate de cazuri noi de întârzieri de plat` din partea companiilor [i de pe segmentul B2B (persoane juridice) a persoanelor fizice. provin din construc]ii, IT, textile, transport, petrol [i gaz, comer] etc., ne-a precizat Constantin Coman, managerul departamentului de Colectare Crean]e al Mircea FICA Coface România. În anul 2009, compania Coface a primit pe segmentul B2C 282.811 de cazuri de rcuperare a crean]elor, cu o valoare total` de 396,399 milioane de lei. Pe segmentul 40 ¦ 15 februarie - 15 martie 2010 ¦ e-FINANCE nr. 114
 2. 2. E-LEGAL B2B au fost primite peste 1.000 de dosare, cu valoare de 131,976 milioane de lei. Suma total` colectat` în 2009 din cazuri B2C a fost de 94,510 milioane de lei, iar din cazuri B2B a fost de aproximativ 47 CIFRA DE AFACERI CONSOLIDAT| A milioane de lei. COFACE A FOST DE PESTE 6 MILIOANE Rata de succes pentru companii în anul DE EURO, IAR ÎN 2010 NE PROPUNEM 2009 a fost de aproximativ 35%, iar pentru persoanele fizice de 20%, O CIFR| DE AFACERI DE 9 MILIOANE vechimea crean]elor fiind cuprins` între DE EURO. 120 [i 360 de zile întârziere. Constantin Coman, manager, departament de Constantin Coman a afirmat c` tranzac- Colectare Crean]e, Coface România ]iile comerciale nu au fost numeroase în acest an, pre]ul sc`zând pân` la limite cuprinse între 5-15% din valoarea portofoliului. portofoliul nostru o reprezint` creditele Deservim majoritatea b`ncilor de top din „Cifra de afaceri consolidat` a Coface a bancare neperformante, a eviden]iat Georg România [i 90% din pia]a de telecom, fost de peste 6 milioane de euro, iar în Kovacs, directorul general al companiei. pia]a asigur`rilor, a IFN-urilor, utilit`]ilor, 2010 ne propunem o cifr` de afaceri de 9 „Rata de succes depinde de mai mul]i dar [i alte companii din diferite domenii milioane de euro”, a subliniat Constantin factori, cum ar fi vechimea [i valoarea de activitate. Coman. crean]ei, informa]iile pe care le avem EOS KSI România a înregistrat în 2009 o Coface are 56 de angaja]i pe segmentul despre debitor etc. Pentru cazurile foarte cifr` de afaceri de 11 milioane de euro. B2C [i 12 pe segmentul B2B. early (cu o vechime de aproximativ 30-90 Societatea are 700 de angaja]i [i de zile de la data scaden]ei), rata de succes colaboratori. poate fi de 80-90%. În mod normal, rata de succes scade odat` cu vechimea EOS KSI A COLECTAT debitului, câteodat` pân` la mai pu]in de CRE{TERE SPECTACULOAS| 100 DE MILIOANE DE EURO ÎN 2009 10%”, a explicat Georg Kovacs. Acesta a PENTRU CREDITEXPRESS specificat c` societatea pe care o conduce a colectat în 2009 în jur de 100 miloane În 2009, valoarea cazurilor gestionate de de euro (la fel ca în 2008), un procent mai Creditexpress Financial Services a atras EOS KSI România a dep`[it 500 milioane ridicat provenind de la debitori persoane spre procesare 600.000 de cazuri în anul de euro, iar o parte considerabil` din fizice. 2009, estimând o cre[tere cu aproximativ RANDAMENT SPORIT UTILIZÂND UN SOFTWARE PROFESIONAL DE COLECTARE CREAN}E Studiile arat` c`, anul acesta, pia]a colect`rii de crean]e este o industrie bancare, companii de telefonie Call Center, care au adus aplica]ia Debt Manager la un în cre[tere datorit` num`rului mare de debitori, a falimentului [i a nivel nalt de complexitate [i maturitate. [omajului. Serviciile care includ colectarea datoriilor vor reprezenta Compania noastr` a implementat soft- principala opera]iune anul acesta. ware-ul s`u atât pe pia]a din România, cât [i în Europa de Vest, Moldova [i Bulgaria. Ne adapt`m continuu cerin]elor clien]ilor no[tri [i pie]ei. Acum, mai mult ca în al]i ani, companiile automat, organizarea în portofolii per Consider`m c` un astfel de software este trebuie s` acorde o aten]ie sporit` modului agent [i tip de crean]`, Debt Manager solu]ia ideal`, care v` va ajuta s` evita]i în care î[i gestioneaz` intern activitatea de fluidizeaz` activitatea agen]ilor [i duce la pierderile generate de neachitarea la timp recuperare a crean]elor. Acestea trebuie s` rezultate mai bune în coordonarea a sumelor de plat`. realizeze care sunt beneficiile utiliz`rii procesului de recuperare. Numai cu un unui soft profesional în gestionarea software profesional se poate ob]ine Pentru detalii pute]i vizita site-ul colect`rii crean]elor. cre[terea randamentului [i eficien]ei nostru, www.debtmanager.ro, sau ne În acest context, compania Fasma, firma operatorilor [i se pot prelucra volume mari pute]i contacta la adresa de e-mail specializat` în dezvoltarea de software la de date. office@fasma.com. comand`, a lansat o nou` versiune a O astfel de solu]ie poate fi implementat` aplica]iei sale, destinat` colect`rii de în cel mult 2 luni de zile, clien]ii putând crean]e. Ultima versiune vine cu module s` î[i aduc` aportul la customizarea noi, menite s` gestioneze volume mari de aplica]iei conform cerin]elor [i dorin]elor dosare [i alocarea automat` a acestora. lor. Printr-o orientare spre fluxuri de lucru Mul]i dintre clien]ii no[tri sunt companii customizabile, liste de activit`]i generate în special din segmentul B2C – institu]ii e-FINANCE nr. 113 ¦ 15 ianuarie - 15 februarie 2010 ¦ 41
 3. 3. E-LEGAL 25% a volumelor de cazuri noi în 2010. În 2009, Cycle European a avut o cifr` de Majoritatea crean]elor provin din sectorul afaceri de peste 1,6 milioane euro, mizând bancar [i cel al telecomunica]iilor, ne-a pe o cre[tere de 40% în acest an, printr-o declarat directorul general al companiei, prezen]` dinamic` pe segmentul B2B [i Valentin Petrof. Valoarea total` a achizi]ionarea unor pachete de crean]e crean]elor recuperate de Creditexpress în comerciale. Cycle este certificat` în 2009 se ridica la 23 milioane de euro, un conformitate cu ISO 9001:2008. procent de 11% dintre acestea provenind din segmentul companiilor. Majoritatea clien]ilor din portofoliul URBAN {I ASOCIA}II VREA S| Creditexpress sunt organiza]ii active în SALVEZE CÂT MAI MULTE COMPANII sectorul financiar-bancar, telecomunica]ii, utilit`]i [i alte servicii. „Estim`m c` num`rul tranzac]iilor cu Urban [i Asocia]ii are peste 24.500 de crean]e comerciale va cre[te în 2010 pe clien]i, circa 560.000 de dosare de fondul necesit`]ii organiza]iilor mari de incidente de neplat` a debitelor [i un rulaj «cur`]are» a portofoliilor [i de îmbun`t`- al crean]elor de colectat ce dep`[e[te ]ire a pozi]iilor financiare”, a eviden]iat valoarea de 600 milioane de euro. „În Valentin Petrof. 2010 estim`m o cre[tere de 30%, îns` Creditexpress a încheiat anul 2009 cu o dup` prima jum`tate a anului”, ne-a cifr` de afaceri de 2 milioane de euro, de declarat Ina Moldoveanu, directorul de patru ori mai mare comparativ cu 2008. marketing [i comunicare al societ`]ii. Echipa Creditexpress are peste 100 de Aceasta ne-a ar`tat c` rata de succes în ESTIM|M C| angaja]i permanen]i. procedura de colectare amiabil` pe baz` NUM|RUL de negociere a crean]elor comerciale din TRANZAC}IILOR CU zona B2B a sc`zut anul trecut cu circa CREAN}E CYCLE EUROPEAN MIZEAZ| PE O 20% fa]` de 2008, pentru c` s-a redus COMERCIALE VA CRE{TERE DE 40% A VENITURILOR nivelul lichidit`]ii din economia na]ional`. „Anticip`m faptul c`, spre jum`tatea lui CRE{TE ÎN 2010 PE 2010, rata de succes î[i va reveni extrem FONDUL NECESIT|}II Cycle European a administrat în 2009 de rapid. În acest sens, Urban [i Asocia]ii ORGANIZA}IILOR peste 650.000 de cazuri de recuperare a are preg`tite câteva mii de tranzac]ii între crean]elor, pentru 2010 estimându-se o creditori [i debitori din sectorul comercial. MARI DE Scopul nostru este s` salv`m cât mai cre[tere cu 10%. De remarcat c` 90% din «CUR|}ARE» A cazurile acestei companii sunt din zona multe companii, fiind astfel un partener PORTOFOLIILOR {I DE B2C. „În acest moment avem peste 200 de pentru debitor, mai ales în condi]iile ÎMBUN|T|}IRE A angaja]i [i inten]ion`m s` extindem actuale, în care majoritatea lor sunt doar personalul cu un procent de 30%”, ne-a ni[te victime colaterale ale unor jocuri POZI}IILOR financiare pe care din p`cate nu le pot declarat directorul general Marios FINANCIARE. Zagoraios. influen]a”, a subliniat Ina Moldoveanu. Valentin Petrof, Principalii clien]i Cycle European sunt Urban [i Asocia]ii are în prezent aproxi- director general, b`ncile, IFN-urile, operatorii de telefonie mativ 250 de angaja]i [i peste 600 de Creditexpress Financial mobil`, fix`, internet [i TV [i societ`]ile colaboratori. În ciuda crizei, agen]ia de Services de asigur`ri. colectare a debitelor a desf`[urat activit`]i de recrutare de personal în tot anul 2009, activitate care continu` [i în prezent. CASA DE AVOCATUR| COLTUC A RECUPERAT CREAN}E DE 34 DE MILIOANE DE EURO Num`rul dosarelor instrumentate de c`tre casa de avocatur` Coltuc în anul 2009 a fost de 11.250. Valoarea crean]elor recu- perate anul trecut a fost de 34 milioane de euro, 85% din total provenind de la persoane juridice, potrivit managerului societ`]ii, avocatul Marius Vicen]iu Coltuc. Acesta ne-a preciat c` lucreaz` la recuperarea crean]elor de la trei b`nci 42 ¦ 15 februarie - 15 martie 2010 ¦ e-FINANCE nr. 114
 4. 4. E-LEGAL comerciale [i asist` grupuri financiare din Spania pentru recuperarea a 15 milioane de euro de la firmele din România. „În prezent avem 25 de colaboratori perma- nen]i. Dac` num`rul dosarelor va cre[te, vom fi nevoi]i s` angaj`m”, a men]ionat Marius Vicen]iu Coltuc. ASF ARE SUCCES CU SISTEMUL DE COLECTARE DEBITE CAPONE Advantage Software Factory (ASF), companie româneasc` de IT specializat` pe aplica]ii de colectare debite restante [i CRM, a finalizat anul 2009 cu o cifr` de afaceri a aplica]iei de colectare debite Capone ce a dep`[it un milion de euro, cu 33% mai mult decât rulajul înregistrat în 2008. Din aceast` sum`, circa 20% a fost ob]inut` din proiecte în afara ]`rii. Suita CRIZA A IMPULSIONAT Capone genereaz` circa 50% din vânz`rile CEREREA PENTRU companiei. ASF a lansat recent [i un software dedicat SISTEME DE COLECTARE A „Criza a impulsionat cererea pentru gestion`rii volumelor mari de dosare [i sisteme de colectare a debitelor restante. DEBITELOR RESTANTE. Cre[terea se bazeaz` pe nevoia tot mai automatiz`rii proceselor de executare CRE{TEREA SE BAZEAZ| multor organiza]ii de a folosi un sistem de silit`. „Chiar dac` faciliteaz` o activitate PE NEVOIA TOT MAI de nedorit, este totu[i un produs care poate colectare care s` ajute la recuperarea minimiza eforturile a peste 500 de MULTOR ORGANIZA}II DE A datoriilor [i la o reducere important` a executori bancari, la care se adaug` mii FOLOSI UN SISTEM DE costurilor generate de activitatea de din administra]ia public`. Deja trei b`nci colectare” a declarat {tefan P`un, direc- COLECTARE CARE S| torul general al ASF. din România s-au ar`tat interesate s` AJUTE LA RECUPERAREA achizi]ioneze aceast` aplica]ie”, a declarat Pentru a-[i automatiza [i eficientiza Marian {tirbescu, Sales&Marketing DATORIILOR {I LA O procesul de urm`rire a datornicilor, patru Manager, ASF. REDUCERE IMPORTANT| A clien]i noi din România au intrat în portofoliul Capone în ultimele luni din COSTURILOR GENERATE 2009. DE ACTIVITATEA DE Capone de]ine pe pia]a local` o pozi]ie de COLECTARE. lider, cu peste 50% dintre implement`rile SOLU}IA DEBTMANAGER {tefan P`un, de sisteme de colectare în b`nci, conform REALIZAT| DE FASMA director general, ASF estim`rilor companiei. Printre clien]i se ESTE TOT MAI SOLICITAT| numar` ING Bank, UniCredit }iriac Bank, Credit Europe Bank, Millennium Bank, Anul 2009 a fost foarte aglomerat pentru Alpha Bank [i Banca Româneasc`. divizia DebtManager a firmei Fasma. „Am realizat migr`ri la versiunea nou` la to]i clien]ii no[tri interni [i externi, versiune ce corespunde noilor cerin]e de func]ionalit`]i [i de cre[tere foarte mare a volumului de date. Se urm`re[te, într-un mod din ce în ce mai profesionist, îmbun`t`]irea ratei de recuperare, cu ajutorul automatiz`rii date de aplica]iile software”, a subliniat Anamaria Ceau[u, Marketing Manager, Fasma. Aceasta a observat o maturizare a pie]ei de recupe- rare a datoriilor, a procedurilor de busi- ness [i de legal implicate. Anul 2009 a adus dezvolt`ri [i implement`ri noi, pentru clien]i noi din afara ]`rii, CallPoint Group [i InfoCredit Group, pentru utili- zarea aplica]iei DebtManager în filialele 44 ¦ 15 februarie - 15 martie 2010 ¦ e-FINANCE nr. 114
 5. 5. E-LEGAL ANTICIP|M FAPTUL C|, SPRE JUM|TATEA LUI 2010, RATA DE SUCCES Î{I VA REVENI EXTREM DE RAPID. ÎN ACEST SENS, URBAN {I ASOCIA}II ARE PREG|TITE CÂTEVA MII DE TRANZAC}II ÎNTRE CREDITORI {I DEBITORI DIN SECTORUL COMERCIAL. Ina Moldoveanu, director de marketing [i comunicare, Urban [i Asocia]ii optimizarea dinamic` a cozilor, liste de tate [i robuste”, spune Anamaria Ceau[u. activit`]i generate [i asignate automat. Fasma î[i îndreapt` aten]ia [i c`tre com- Toate aceste func]ionalit`]i [i automatiz`ri paniile mai mici, care nu au întâmpinat fluidizeaz` activitatea agen]ilor, ducând la pân` acum necesitatea unui software rezultate optime în coordonarea proce- dedicat pentru recuperarea crean]elor. sului de recuperare. Fasma se concentreaz` în acest an pe marile companii [i institu]ii financiare, lor. Departamentul DebtManager a gene- care au deja implementate intern aplica]ii RESTAN}ELE POPULA}IEI rat anul trecut vânz`ri de peste 60.000 de de recuperare a datoriilor care nu mai fac AU CRESCUT ÎNGRIJOR|TOR euro. fa]` actualelor volume de date. „Cre[terea DebtManager este o aplica]ie scalabil`, vitezei, randament, profitabilitate, acope- profesional`, aflat` la a patra versiune. Ea rirea cerin]elor noi de business, realizarea Restan]ele mai mari de 30 de zile înregis- are proceduri automate de print, notific`ri, de rapoarte BI nu se pot face decât prin trate de persoanele fizice au crescut în SMS, fax, fluxuri de lucru customizabile, introducerea unei aplica]ii moderne, tes- ultima lun` a anului trecut cu 5,4% fa]` de Cycle European SRL Bucharest – North Road, No 10, Voluntari, Ilfov, Romania, 077190, Global City Business Park, Building O21, 4th Floor tel.: +4021 201 6090; +4021 201 6095; fax: +4021 201 6099 www.cycle.ro Telesales & Collection Management System Cycle European SRL a luat fiin]` în anul sistem de management al calit`]ii, care are Cycle European este membr` a Asocia- 2004, având ca suport experien]a bogat` a ca scop îmbun`t`]irea continu` a nevoilor ]iei de Management a Crean]elor Comer- firmei Cycle Credit, lider pe pia]a gre- interne [i care îndepline[te standardul ISO ciale (AMCC) din România, asocia]ie ce ceasc` în domeniul recuper`rii crean]elor 9001:2008 certificat de c`tre TUV are drept misiune promovarea [i pro- prin colaborarea cu organiza]ii bancare AUSTRIA. Concept de calitate ce tejarea activit`]ii de management al interna]ionale [i locale. reprezint` parametrul cel mai important crean]elor comerciale prin modalit`]i Activitatea companiei din România a pentru dezvoltarea noastr` continu` [i specifice. început în februarie 2005 [i s-a caracte- crearea unui mediu competitiv. rizat prin dinamism, entuziasm, adapta- În prezent, în portofoliul firmei Cycle Începând cu septembrie 2008, Cycle bilitate [i profesionalism, având dorin]a European se reg`sesc cele mai importante European este parte integrant` a Grupului distinct` de a deveni primii în acest companii din toate sectoarele economice ICAP. Acesta este unul dintre cele mai domeniu. În toate proiectele în care Cycle (bancar, telecomunica]ii, asigur`ri) din mari grupuri regionale de servicii pentru European a fost implicat` a reu[it s` categoria B2C, dar [i clien]i mari din afaceri din Sud-Estul Europei. dep`[easc` toate testele [i s` extind` toate B2B. Obiectivul [i strategia companiei colabor`rile prin atingerea unor indicatori pentru acest an o reprezint` extinderea Ne mândrim cu faptul c` am reu[it s` ne înal]i de performan]`. portofoliului în categoria B2B în confor- atingem obiectivul, [i anume s` devenim mitate cu nevoile [i cerin]ele prezente ale prima op]iune pentru partenerii no[tri în Din dorin]a de a ne diferen]ia de celelalte pie]ei în aceast` perioad` de criz` ceea ce prive[te externalizarea serviciilor companii de colectare, am dezvoltat un economic`. nr. 113 ¦ 15 ianuarie - 15 februarie 2010 ¦ 45 e-FINANCEde colectare a crean]elor.
 6. 6. E-LEGAL AM REALIZAT MIGR|RI LA VERSIUNEA NOU| LA TO}I CLIEN}II NO{TRI INTERNI {I EXTERNI, VERSIUNE CE CORESPUNDE NOILOR CERIN}E DE FUNC}IONALIT|}I {I DE CRE{TERE FOARTE MARE A VOLUMULUI DE DATE. Anamaria Ceau[u, Marketing Manager, Fasma luna anterioar`, la 2,84 miliarde de lei (671,7 milioane de euro), volumul total al restan]elor majorându-se de aproape trei ori în întregul an 2009. Astfel, în decembrie 2009, restan]ele popula]iei mai mari de 30 de zile au crescut cu 144,5 milioane lei, de la 2,7 miliarde lei în noiembrie, conform datelor de la Biroul de Credit, centralizate de BNR. În acela[i timp, fa]` de finalul lui 2008, când însumau 981,2 milioane de lei, sumele restante la creditele popula]iei au crescut de 2,9 ori. Dup` moneda în care a fost acordat creditul, cea mai mare sum` a restan]elor este pe segmentul în moneda na]ional`, de 1,83 miliarde de lei la final de decembrie, în cre[tere de 2,5 ori comparativ cu nivelul din decembrie 2008. Volumul restan]elor la credite în moned` european` a ajuns la finalul anului trecut la 869,5 milioane de lei, în cre[tere de 3,9 ori fa]` de 2008, în timp ce restan]ele la credite în moned` american` se situau la 11,1 milioane de lei. Cea mai rapid` cre[tere a fost înregistrat` de restan]ele creditelor în „alte monede”, acestea fiind în mare parte împrumuturi în franci elve]ieni, care au sporit de [apte ori în perioada ianuarie-decembrie 2009, la 133,9 milioane de lei. În func]ie de categoria de întârziere, partea cea mai important`, de 2,2 miliarde de lei, o reprezint` sumele restante aferente întârzierilor de peste 90 zile. Totodat`, num`rul restan]ierilor a crescut în decembrie cu 27.401, la 683.308 persoane, de la 655.907 în noiembrie. ETAPELE RECUPER|RII CREAN}ELOR Etapa prealabil – Mandat de reprezentare Etapa I – Analiza actelor Etapa II – Procedura amiabil Etapa III – Procedura judiciar Etapa IV – Procedura prealabil executrii silite Etapa V – Procedura executrii silite 46 ¦ 15 februarie - 15 martie 2010 ¦ e-FINANCE nr. 114

×