Typha Arkitektura Estudioa

585 views

Published on

Typha arkitektura estudiarentzat eginiko Logotipoa eta oinarrizko aplikazioak.

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Typha Arkitektura Estudioa

  1. 1. Markaren bilduma
  2. 2. Logoaren aurkezpena @Hauxe da Typha arkitektura estudioarentzat sortu dugun logotiposerioa, indartsua eta dinamikoa.Enpresa berriaren filosofia eta izaera haintzat hartuta, teknologia etanaturaren arteko armonia islatzen du logoak. Alde batetik, tipografiakzuzentasuna atxikitzen dio logoari, elementu ikonografikoak, ordea,hoztasun horrekin haustea lortzen du sobriotasun eta informaltasuna-ren arteko oreka emanez.Tamaina eta kolore ezberdineko laukizuzen borobilduak erabili dituguibai ertzeetan izan ohi diren zirietan oinarrituta. Landare honen izenzientifikoa Typha da, beraz, honengan inspiratuz armonia eman diogulogoari, baita eskatzen duen kutsu biologikoa ere.Euskarri ezberdinetara moldagarria den logotipo dinamikoa da. Ondo-rioz, testuak eta elementu ikonografikoak ez dute batak bestearekikodependentzia, eta bien arteko konbinazio ezberdinak onartzen ditu.Izan ere, erabili ditugun kolore korporatiboen gama bere kiabuz osoerrepresentagarria da.
  3. 3. Estraineko Kanpaina: mupia @ Hona hemen Typha arkitektura estudioa iragartzeko diseinatu den grafika. Estraineko kanpaina dela kontutan hartuz, diseinu zuzen eta garbia sortu dugu. Landa- rearen bidez, Typharen bi adar irudikatu nahi izan dira, natura, eraikuntza, eta, noski, bien arteko adostasuna. Bestalde, izenburuak hartzailea erakartzen du galdera bat plan- teatuz, eta “etxea” hitza berdez jarri dugu azentua lortzeko. Galdera honen erantzun gisa, body copy-a txertatu dugu, bi mailatan. Estudioaren filosofia azaltzen da ezagutaraztera emateko, eta diseinuaren azpialdean logoa txertatu dugu, baita kontaktua ere. Azken finean, Typhak islatu nahi duen garbitasun eta moderno- tasun zuzena transmititzen du grafikak, landareak behar duen informaltasun kutsua gehitzen diolarik.Mupi errealean aplikatuzKonposizioak izango lukeen erabilpen erreala islatzeko asmoz txertatu dugu mupierreal batean. Argi eta garbi islatzen da mezua, baita irudia ere.
  4. 4. Estraineko Kanpaina: mupia @Jarraian, Typharen grafikaren prent-sarako bertsioa aurkezten dugu. 3x5moduloko faldoia da.Grafika originalaren elementuakmantendu nahi izan dira, nahiz etaizenburuari protagonismoa ematekoirudia txikitu egin den, bigarren mailabatera pasatuz. Berdina egin dugulogoarekin.Izenburua nagusitzeaz gain, bodycopya ere txertatu da, tamainanahiko txikian baina egunkariarenerabiltzaileen irakurketa oztopatugabe.Orokorrean, mantendu dugu Typha-ren zuzentasuna, nahiz eta zuhurta-sun honen eta loreak ematen dioninformaltasunaren artean orekamanmtentzen den.Egunkari errealean aplikatuz

×