Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sơ đồ board mạch điện của 100 Model bếp điện từ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 299 Ad

More Related Content

Similar to Sơ đồ board mạch điện của 100 Model bếp điện từ (20)

Advertisement

Sơ đồ board mạch điện của 100 Model bếp điện từ

 1. 1. A B C D D C B A C400 221 BUZ1 15240 RT2 10K/3950 +5V FAN1 18VDCFAN Q501 S8050 VCC R504 5K1* 1 2 CN2 XH-2A 1 2 3 CN4 XH-3A RT1 100K/3990* 1 2 CN3 XH-2A +5V R505 5K1* C511 104 C512 104 R509 1K +5V 1 2 3 4 5 6 7 8 CN1 XH-8A C301 104 C402 201 5 4 2 3 12 U2A LM339 9 8 14 U2C LM339 R402 5K6* C401 301 C405 105 C403 2N2 C407 100U/25V 11 10 13 U2D LM339 R202 13K* C404 4.7U/16V R412 100 C300 100U/25V C200 10U/16V R407 3K9* D400 4148 R302 1/2W-33Ω R413 56K +18V D300 4148 C408 104 R414 3K3 FUSE1 15A/250V L 250# N 250# CNR1 10D561 AC 1 AC 2 + 3 - 4 DB1 RS1506 L1 411208W 340uH 15% 1.3mm C3 4UF/275VAC CT1 1:/850 220VAC IGBT1 IHW20T120 C4 0.3UF/800VAC C1 2UF/275VAC R300 4K7 C100 104 R100 560 D101 4148 VR1 10K C101 4.7U/16V R201 330K* C409 104 R401 240K*0.5W C500 4.7U/400V R101 24K R204 1/2W-330K C202 472 R205 9K1 R203 1/2W-820K C201 102K/1000V R207 3K3 +5V R301 1/2W-20Ω +18V Q301 8050/EBC Q300 8550/EBC R303 3K3 7 6 1 U2B LM339 R411 680 R409 10K +5V R410 10K C406 104 R408 2K2* OUT2 四脚接线柱 OUT1 四脚接线柱 C207 472 +18V R405 120K*0.5W R406 120K*0.5W D500 4007 +5V 1 6 注:带*号的精度是1%的,不带是5%的。 D204 4148 R503 22/2W R206 3K9* 制图 审核 批准 名称 PCB图号 日期 页次 JYCP--19BE1/5 JYCP--19BE1/5 VER:A/1 绕线电阻 R218 9K1* RT3 100K/3990* +5V R507 5K1* D206 4148 C513 104 风扇 线盘 黄色 面板 IGBT测温电路 +5V C204 101 R506 1K C515 2.2U/16V XL1 4M +5V VSS 1 Xi/P1.0 2 Xo/P1.1 3 RST/P1.2 4 T0/P2.0 5 P2.1 6 P2.2 7 P2.3 8 P2.4 9 P2.5 10 CLO/A8/P2.6 11 PWM/A6/P0.6 13 A7/P0.7 12 VDD 20 INT0/A0/P0.0 19 INT1/A1/P0.1 18 A2/P0.2 17 A3/P0.3 16 A4/P0.4 15 A5/P0.5 14 IC1 S3F9454 +5V KEY L0 L1 L2 COM0 COM1 C516 104 原理图号 线路原理图 R03 10K* C00 103 +5V 显示板 主控板 注: R03,C00可放在主控板上 显示板上可不用5V线和 地线即排线用6根线即可 R200 330K* R209 1/2W-150K R210 1/2W-150K Q201 8050 Q200 8050 R211 47K R212 5K1 C502 220U/16V Q500 S8050 ZD500 6V8,1/2W C501 102,1KV C504 470U/25V D501 FR107 +18V C503 103 T500 EEH-16/19 R500 100K,1/2W R501 2M2,1/2W R502 1K5 D503 FR104 D504 FR104 C505 470U/16V C506 4.7U/10V C507 220U/10V C508 104 C510 104 ZD501 5V6/0.5W2% VCC 1 2 3 4 5 6 C514 223 OC 8 OC 7 OE 6 VCC 5 OB 1 CT 2 GND 3 FB 4 IC500 TH202 C520 301 D502 4148 D100 4148 D102 4148 D103 4148 R216 2K7* R215 2K2* R217 1K* R213 1K C206 104 +5V D205 4148 R219 3K3 +5V R214 150 R208 100K C402不插 R416 240K*0.5W R417 120K*0.5W +5V 1 2 3 4 5 6 7 8 CN1 XH-8A L08 1400W L09 1900W KEY L0 L1 L2 COM0 COM1 R00 510 R01 510 R02 510 L01 5分 L02 30分 L03 60分 L04 600W L05 1000W L06 120W R04 820 SW1 定时 R05 3K6 SW2 火锅 R06 6K8 SW3 调小 R07 12K SW4 调大 R08 30K SW5 煎炸 SW6 开/关 L07 火锅 L10 煎炸/炒菜 C514不插 R404 120K*0.5W R418 2K +5V +5V R220 330K* R221 330K* C205 471 C205不插 C204不插 VER:A/2 R508 1K 开关电源部分 电流检测电路(不检锅或功率不足) 浪涌保护电路 主回路 驱动电路 同步电路 振荡电路 反压保护电路 风扇驱动电路 线盘测温电路 炉面测温电路 上电延时 保护电路 CPU 电压检测E3/E4 试探脉冲/反馈PAN INT浪涌中断,GJ PWM脉冲调制 E5/E6 E2 JYCP-19BE1/BE5 A2 D B G A B C D
 2. 2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 D D C C B B A A Title Number Revision Size B Date: 2006-2-16 Sheet of File: E:My DocumentsAdobeSheet1.Sch Drawn By: 1 2 3 4 INR1 1 2 3 4 INL1 12A/250V FUSE1 1N4007 D12 1N4007 D22 2UF/275V C12 56R/2W R1 1 2 10431 CNR1 CT1 400UH L1 5UF/275V C14 1 2 3 4 OUT1 AC 1 V+ 2 AC 3 V- 4 RS2006M DB1 GT40Q321 IGBT1 4.7K R12 1N4148 D21 去炉盘 1 2 3 4 OUT2 0.27UF/1200VDC C15 DEVICE 103/35V C13 330R R24 500R VR1 4148 D4 4148 D5 4148 D6 4148 D7 4148 D2 4148 D3 10K R5 5V 330R R30 CURRENI 330K/2W R37 11 10 13 LM339 IC2D 4.7K R7 472/35V C16 5 4 2 3 12 LM339A IC2A 4148 D19 1 1 2 2 221/35V C17 VCC 7 6 1 LM339 IC2B 9 8 14 LM339 IC2C 4.3K R42 2K R20 104/50V C18 20K R51 2.2K R56 5V 330R R33 4148 D8 2N2J/63V C32 4148 D11 4148 D9 4148 D10 6.8K R45 6.2K R46 5V 100UF/16V C28 101/35V C25 20K R40 51K R32 150K R44 5V 2.2UF/50V C3 104/35V C9 56R R49 20K R50 GND 1 RES/P1.2 4 P2.0/T0 5 Xi/P1.0 2 P2.1 6 P0.4/ADC4 15 Xo/P1.1 3 P0.3/ADC3 16 P2.3 8 P0.2/ADC2 17 P2.4 9 P0.1/ADC1/I 18 P2.6/ADC8/C 11 P0.0/ADC0/I 19 P2.2 7 P0.7/ADC7 12 P0.6/ADC6/P 13 P0.5/ADC5 14 P2.5 10 VCC 20 S3F9454 IC1 4.7K R14 4148 D17 4148 D20 4.7K R10 20K R41 681/35V C33 5V 9 8 14 LM339 IC3C 11 10 13 LM339 IC3D 100R R48 8050 Q6 2K R22 2K R19 5V 3.3K R55 150K R52 8550 Q9 100R/ 1/2W R58 4148 D18 VCC 39R/1W R59 DEVICE 3.3K R54 8050 Q8 VCC 2.2V Z5 5 4 2 3 12 LM339 IC3A 7 6 1 LM339 IC3B 4.7K R15 1.5K R28 1.5K R21 4.7K R63 10V Z4 VCC 5V VCC 3.9K R2 4.3K R27 221/50V C30 330K R39 330K R38 8050 Q7 3.9K R8 1M R18 330R R29 5V 103/50V C29 2.2UF/50V C4 4.7K R13 4.7K R4 P0.1 P0.1 P0.1 5V 5V 240K/2W R36 240K/2W R35 去炉盘 2.2V Z2 8050 Q5 5.6V Z6 2.2UF/50V C22 10K R43 4148 D16 SOURCE 1 SOURCE 2 FB 3 VCC 4 DRAIN 5 DRAIN 6 DRAIN 7 DRAIN 8 VIPER12A IC4 10UF/450V C21 104 C23 18V Z3 4007 D13 L3 100UF/25V C34 4.7UH L4 VCC 104/50V C19 100UF/25V C10 4007 D14 BYV26CV D15 4.7UH L5 Vin 1 GND 2 Vout 3 7805 U1 104 C7 104 C31 100UF/25V C1 100UF/25V C11 5V 100UF/25V C27 8M XL1 1M R17 5V 104 C20 HS BUZ1 330R R34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN4 1 2 3 T-ICBT CN2 5.1K R6 104 C5 5V 1 2 CN3 去炉底温度 去散热片温度 10K R9 104 C6 5V 2.2UF/16V C2 51K R31 4148 D30 4148 D31 5V CURRENI P0.4 P0.4 4148 D1 VCC 1 2 CN1 3.9R/1W R11 8050/D667 Q1A 680R R3 P0.3 P0.3 去风扇 AC22OV 去面板 1UF/50V C26 4148 D33 4148 D32 未焊 中国家电服务网技术中心 www.jdfuwu.com
 3. 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 D D C C B B A A Title Number Revision Size A Date: 2006-2-16 Sheet of File: E:My DocumentsAdobeSheet2.Sch Drawn By: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN1 A 1 B 2 QA 3 QB 4 QC 5 QD 6 VDD 7 CP 8 RD 9 QF 11 VCC 14 QH 13 QG 12 QE 10 74164 U1 104 C2 100UF/16V EC1 SW6 SW1 SW2 SW3 SW5 VCC 10K R1 1K R9 330R R17 3.3K R18 330R R16 330R R11 330R R12 330R R13 330R R15 1K R10 101 C1 VCC VCC QF QF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 330R R14 1K R5 a b f c g d e DPY [LEDgn] a 7 c 4 h 2 d 1 B 10 A 5 f 8 b 6 e 3 g 9 DPY-2LED U2 8550 Q1 8550 Q2 8550 Q3 8550 Q4 3.3K R3 VCC VCC 3.3K R2 VCC 3.3K R4 VCC Q4 Q4 1K R7 1K R6 中国家电服务网技术中心 www.jdfuwu.com
 4. 4. C 1 9 A 0 2 - S - D L 0 1 - A 0 借(通)用登记 描 图 描 校 底图总号 东莞苏泊尔电器有限公司 标记 处数 更改文件号 签字 日 期 图样标记 重量 比例 签 字 设计 标准化 校对 审定 S A 电路原理图 日 期 审核 电子档确认 电子档位置 2007-4-30 工艺 日期 共1页 第1 页 C19A02-S-DL01-A0 K 4 定 时 K 5 定 温 K 6 功 率 K 1 开 关 K 2 + K 3 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C O N 3 B 5V 5V 5V R1 100K C3 104 R11 470 R12 470 R13 470 R14 470 5V C2 100u/16V 电压采样 电流采样 锅底温度采样 igbt 温度采样 TRIG H_EN PWM FAN/BZ COM1 COM2 R22 1K R21 200 Q4 8050 R23 1K R24 200 Q5 8050 C1 104 CIN/P94 1 P95 2 P96 3 AVDD 4 P70/INT0 5 AVSS 6 AD6/P65 7 AD5/P64 8 AD4/P63 9 AD3/P62 10 XIN/P61 11 XOUT/P60 12 INT1/P71/RES 13 INT3/P73 14 PWM1/PC1 15 PWM2/PC2 16 AD1/P90 17 AD2/P91 18 AD7/P92 19 AD8/P93 20 IC1 eFHP-5841M - BZ1 4KHz INT PWM R2 200 AN0 AN1 AN2 AN3 C4 104 C5 104 C6 104 C7 104 R7 10K 5V R3 27K R4 27K R6 27K R5 27K R20 1 .5K COM1 L ED 5 1 00 0W L ED 6 1 30 0W L ED 7 1 60 0W L ED 8 1 90 0W L ED 1 1 00 W L ED 2 3 00 W L ED 3 6 00 W L ED 4 8 00 W L ED 9 6 0C L ED 1 0 1 20 C L ED 1 1 1 40 C L ED 1 2 1 60 C L ED 1 3 1 80 C L ED 1 4 2 00 C L ED 1 5 2 20 C L ED 1 6 2 40 C 5V 5V R27 1K R25 1K Q1 8550 R26 200 Q2 8550 R28 200 COM1 COM2 L ED 1 7 O N /O FF L ED 1 8 T IM E L ED 1 9 T C L ED 2 0 PW 5V R29 1K Q3 8550 R30 200 COM3 R10 10K R8 10K R9 10K D2 4148 D1 4148 R19 1 .5K R18 1 .5K R17 1 .5K R16 1 .5K R15 1 .5K D1 D2 D3 D4 D1 D2 COM2 D4 D3 COM3 FAN
 5. 5. C 1 9 A 0 2 - S - D L 0 2 - A 0 借(通)用登记 描 图 描 校 底图总号 东莞苏泊尔电器有限公司 标记 处数 更改文件号 签字 日 期 图样标记 重量 比例 签 字 设计 标准化 校对 审定 S A 电路原理图 日 期 审核 电子档确认 电子档位置 2007-5-29 工艺 日期 共1页 第1 页 C19A02-S-DL02-A0
 6. 6. 名称: PCB图号: Size: B 批准: 日期: 制图: 审核: 前 锋 电 子 GDQF.COM Sheet 1 of 2 9 8 IC5D 5 6 IC5C 1 2 IC5A CD4069 R2 10KJ D1 1N4148 C1 100P R1 10KJ 3 4 IC5B C2 221 R3 22KJ R4 22KJ R5 2KJ-1206 D2 1N4148 R6 1KJ 14 7 Q1 8050 Y1 ( ) 14V +5V C11 10pF R11 47KJ C12 102 D12 1N4148 D13 1N4148 C13 104 R12 150KJ R13 1M D11 1N4148 14V C3 10pF C121 10pF R121 47KJ C122 102 D122 1N4148 D123 1N4148 C123 104 R122 150KJ R123 1M D121 1N4148 14V 5V 16 6 7 9 4 8 Vee 1 5 2 10 11 14 13 3 0 1 3 4 A B C 2 Vss INH Vdd CD4051BC 5 6 7 12 15 C124 104 IC2 5V 16 6 7 9 4 8 Vee 1 5 2 10 11 14 13 3 0 1 3 4 A B C 2 Vss INH Vdd CD4051BC 5 6 7 12 15 C128 104 IC3 C131 221 C132 221 C133 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CN1 C126 104 C127 104 C141 220uF/16V C142 220uF/16V 14V 5V SW1 SW12 R131 10KJ R132 10KJ R133 10KJ 5V C134 220pF C135 220pF C136 220pF 2005/11/19 8.00MHz P03 13 PWM3 21 P10/INT0 19 AIN1 24 18 P11 AIN3 26 28 AIN5 P02 12 RESET 8 1 VSS TEST 4 VDD 5 P05 15 16 P06 P04 14 17 P07 AIN2 25 P00 P01 10 11 AIN4 27 P31 P32 P20 P21 P22 22 23 9 6 7 2 3 R109 2K R106 10K Q42 A733 +5V ZD101 3V9 R110 6K8 C120 104Z BUZ VDD P12/DVO 20 C512 4.7uF/50V R513 3K3 16V R512 47KJ C511 104Z R511 47KJ C510 104Z C509 222K 5V C104 220uF/10V C105 104 5V 1 2 3 CN501 R501 47K R502 6.8KF C502 104Z C501 104Z 5V 100K 锅底 CS33S01左炉灯板 13 12 11 10 IC1 TMP87C807 C601 103Z IC006 TLP521 R602 10K R601 1K +5V 1 2 3 4 J? CON4 R125 6K8J R126 3KJ C4 104P 检锅 PWM 试探 电流 开关 电压 10K FAN RA 470*8 RH D 2 C 4 COM3 8 G 5 COM4 6 B 7 A 11 F 10 COM2 9 E 1 D- 3 COM1 12 LED22 BA-C0420(高亮红色共阳) ? LED4 ? LED3 ? LED2 ? LED1 ? LED8 ? LED7 ? LED6 ? LED5 A 1 B 2 Q0 3 Q1 4 Q2 5 Q3 6 Q4 10 Q5 11 Q6 12 Q7 13 CLK 8 MR 9 IC4 74LS164 R120 10K +5V ? LED12 ? LED11 ? LED10 ? LED9 R134 10KJ R135 10KJ R136 10KJ 5V Q016 S9015 Q012 S9014C Q015 S9015 Q014 S9015 +5V Q011 S9015 D015 1N4148 D011 1N4148 D016 1N4148 D014 1N4148 RA3 4K7 RA2 4K7 RA0 4K7 Q010 S9014C R011 2K +5V Q013 S9014C R013 4K7 D013 1N4148 R014 4K7 R015 4K7 R016 4K7 RA0 RA2 RA3 RA2 RA0 RA2 RA0 RA3 RA0 RA2 RA3 R010 1K R012 4K7 D012 1N4148 RA0 RA3 A A A B B C C G D D E E E F F F G G H H Q017 S9014C R017 2K R019 4K7 +5V ZD102 14V R202 100J 16V QF-DL508-03 江海蛟
 7. 7. 名称: PCB图号: Size: A3 批准: 日期: 制图: 审核: 前 锋 电 子 GDQF.COM Sheet 1 of 3 R004 100K2W R003 100K2W R201 3K3 R106 2K2F R302 330K/1W DV2 BY459 10D561K ZNR1 BR001 GBJ2506 L001 A01 A02 C004 0.3uF/1K2VDC C003 5uF/400VDC C201 C103K C903 470uF/25V QF-20FR C001 2uF/250VAC FS1 15A250V 220Vin T1 R001 100K2WS R002 100K2WS R112 4K7 C108 104Z R104 3KF R105 10KF R102 12KF 1 2 CN401 +5V R109 82K D101 IN4148 R107 2K R101 5K1F C101 102 R110 470J C907 104Z R804 10K FAN18V C105 104Z C106 100uF/25V ZD902 5V6/0.5W R305 47K R402 15J/2W R111 10K R401 2KJ R903 1K Q803 S8050 Q804 S8550 +16V C906 100uF16V +5V Q401 S8050D +16V +16V R703 47KF R704 140KF C302 102J R303 14K R902 150/1W +16V C702 104Z C104 2A471Z C107 1uF/50V C905 47uF/16V C102 101Z R807 2.2K/0.5W R705 1M5 C801 2A103J R301 820K/1W C301 102K/1KV IN4148 D301 R306 4K7 C303 10uF/16V +5V IN4148 D302 +16V R304 220K D701 IN4007 D702 IN4007 R701 470K/1W R702 9K1F C701 10uF/16V R607 20RJ/0.5W R203 51KJ RG02 10RJ/0.5W RE02 4k7J R901 510J/1W C902 10uF/25V C904 104Z 1 2 3 4 T001 * C002 2uF/250VAC R103 10KF R805 10K Q802 S9014C R307 22K 24V N2 N1 VFF1 VFF2 D905 IN4001 C908 100uF35V Q903 A708Y R904 2K2J C909 10uF/50V C910 10uF50V -27V D903 IN4001X4 D904 D901 D902 Q301 S9014C Q202 S8050C C103 102 L N IGBT Q901 D882 C901 470uF35V D102 1N4148 C203 104Z R204 10K VR1 103KB R207 43KJ C202 4.7uF/50V R308 18K Q801 S9014C D801 1N4148 R803 10K 6 7 1 IC2A LM339 4 5 2 IC2B LM339 8 9 14 IC2C LM339 10 11 13 3 12 IC2D LM339 R202 15KJ +5V C802 301J R806 100J 1 2 3 4 T002 R801 10K R206 K C304 1uF/50V R205 K 24VAC 20VAC 4.3VAC N3 C913 470uF/25V +20VA R905 200J/1W C912 10uF/50V C914 104Z Q904 S8050C C911 470uF35V D906 IN4001 R802 1KF R906 6.8KJ D201--204 IN4148X4 R006 100K2W R005 100K2W +5V +16VA ZD901 16V/1W ZD904 20V/0.5W ZD903 27V/0.5W 2005/11/19 CS33S01电源部分 1 2 CN503 R506 10K C505 104Z R505 5K6 +5V IGBT10K D303 1N4148 R108 3K3 +5V C005 472Z ZD905 5V1/1W C804 10uF C803 104 R808 2K2/0.5W +20V VCC-26V VFF1 VFF2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 QF-450-08 左炉 R907 10R/1W R605 15K R604 15K R603 47K R602 330K Q601 S8050D Q602 S8050D ZD601 5.1V/0.5W C601 4.7UF/16V R606 22K D601 IN4148 R610 16K R609 510K C602 104Z R113 5.6K 5V
 8. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D 8 7 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A3 Date: 5-Apr-2005 Sheet of File: 主 控 板 原理 F:dcldc18a(s) .DDB Drawn By: R206 1K R288 RY680K R266 RY-1/1W R205 680K R260 RY-47K /1W R255 100 R254 100 R208 1K R267 RY-5.1/2W C233 10UF /400V C238 220UF/25V C239 220UF/25V C237 220UF/16V C236 47UF /16V Q204 C5027 Q205 8050 C243 222/1KV C245 332/1KV C247 473 C219 104 C216 104 C221 104 D203 IN4148 D201 F R107 D202 1N4148 D204 F R104 D205 F R104 D206 F R104 N202 TL431 E201 P C817 Vin 1 GND 2 Vout 3 N201 7805 R203 1.5K R240 7.5K +15V -15V F 201 RT10A/250V C251 104 C252 104 C204 104 1 2 3 4 V201 D15XB60 1 2 3 4 D233--D236 IN4148'''4 RT202 102 D240 IN4007 D241 IN4007 D231 IN4148 D232 IN4148 R265 100K /1W R264 100K /1W R252 30k R217 1k 14D561 T202 801 T203 1.6mH C234 47UF/10V R282 180K 1/2W R280 180K R278 150K 1W R277 100K 1W R276 51K 1W R210 1K R220 3.9K D229 IN4148 D230 IN4148 D257 IN4148 N203B LM 339 N204A LM 339 N204B LM 339 C235 47UF/16V RT201 100K C218 104 R279 150K C214 104 R228 3K +15V R213 1K R219 2K C208 102/630V C222 104 C241 232 C225 100UF/10V D226 IN4148 D255 1N60 D224 IN4148 D242 IN4148 D228 IN4148 D223 IN4148 D245 IN4148 D254 1N60 N203D LM 339 N203A LM 339 N204C LM 339 C232 2UF/250V L201 N203C LM 339 R272 180k R274 180k1/2w R270 180K 1/2W R269 RY-10K R215 2.2K D222 IN4148 C207 471/63V C246 102/63V C240 4UF/450V C230 0.24UF/1600VDC IGBT R211 1k R237 2k C248 561 Q203 9012 R236 5.1k D208 IN4148 D209 IN4148 C244 222/63V Q206 8050 R223 3.9K Q207 8050 Q202 8550 D210 IN4148 D211 IN4148 1/2W T201 容 涤纶电 1 4 3 2 9 10 7 6 5 3 2 1 +13.5V C211 104 C215 104 容 电 CB B 容 电 CBB 容 电 CBB 容 电 CBB R268 RY-47 1/4W R271 RY180K 1/2W 14 8 9 C203 104 R294 820K C223 104 D247 IN4148 RY 1/2W R256 RY-51/1W +5V +15V -15V +5V R286 180K R287 180K D243 1N4148 +5 R25027K +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 R247 10k R246 10k +13.5v +5 容 涤纶电 R226 3.9K R290 150K R245 3K R214 1M R209 1K 磁炉主控板原理 电 图 年 月 日 2002 12 25 2 4 5 9 8 14 1 6 7 10 11 13 2 4 5 1 6 7 C210 104 C213 100u/25v 具 锅 圈 发 热线 扼 流 圈 线 磁 炉主 控板 电 DC18A(s) D252 120V/0.5W 1 2 3 4 5 X201 B5B-XH 1 2 3 4 5 6 7 X201 B7B-XH R244 10K D256 1N4148 R292 RY180K1/2W R293 RY180K1/2W F 203 250N F 204 250N F 205 250N F 206 250N C253 47U/16V C217 104 R221 3.3k R212 3.3k R273 390 R231 6.2K R291 330 R2393.3k R232100k R249 24k D248 IN4148 D249 1N4148 R241 10K R296 1K R235 1.2K R301 10K 5V R302 330 R303 33 Q208 C9012 -15V D262 1N4148 D212 1N4148 R224 3.3K R242 3.9K R230 5.6K R202 510 R234 2K R204 1.8K R233 1.8K R275 6.8K R2162.7K R253 1K
 9. 9. Title Number Revision Size A4 Date: 5-Apr-2005 Sheet of File: 示 板 显 F:dclDC16A .DDB DrawnBy: 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12 10 11 IC101 C9454 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 9 14 MR CLK B A IC102 74LS164 R103 1K R104 1K R102 1K R106 10K R105 10K R107 10K B101 KUNLUN Q101 D880 R111 680 D101 IN4007 C104 104 C105 104 D106 IN4148 D105 IN4148 D104 IN4148 D103 IN4148 D107 IN4148 D108 IN4148 S102 定 温 S103 下 降 S104 上 升 S106 开 关 S101 定 时 S105 火 力 E107 E106 E105 E103 E104 E102 E109 E108 +13.5V +5V C103 103 C111 104 8 2 1 +5 7 R115 330 R114 330 R113 330 13 12 11 10 6 5 4 3 c e d g f a b C109 102 a b f c g d e a b f c g d e E101 LN4352Dx c e d g f b a 个 十 百 高 火 高 中火 保 温 低 火 中火 火 力 定 温 C 百 E D G 个 十 F B A 数 管 码 引 脚排 列 : C107 104 +5V C108 102 R101 1k R112 100 C110 102 1 2 X103 B2B-XH +13.5V +5 +5 +5V 磁炉 示控制板原理 电 显 图 年 月 日 2001 11 18 敏 阻 热 电 MJD-104-3980 A - + 扇 机 风 电 MOTOR FAN 1 2 Q104 9015 Q102 9015 Q103 9015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X101 HEADER12 C101 100U C102 104 C106 104 R108 10K +5 D109 1N4148 D110 1N4148 机型 二极管 选择 机型 二极管 选择 磁炉 示控制板 电 显 DC16A 1 2 X102 B2B-XH 1 2 中低火 C113 102 C112 103 引脚 明 说 ( 对应 引脚) X101 C9454 、 ( ) 1 A /D 16-C 9454 、 ( ) 2 +5V 20-C 9454 、 ( ) 3 G ND 1-C 9454 、 4 +12V 、 ( ) 5 2-C 9454 、 ( ) 6 13-C9454 、 ( ) 12 17-C 9454 、 ( ) 8 4-C 9454 、 ( ) 10 A/D 18-C9454 、 ( ) 11 A/D 15-C9454 、 ( ) 7 19-C5494 、 9 (11-C9454) C114 104 DC16A 不同功率机型元件选择 DC13A DC16A DC18A D109 D110 不要 不要 不要 要 要 要 机 型 R109 10K
 10. 10. vss 1 p1.5 16 xi 2 p1.4 15 xo 3 p1.3 14 vpp 4 p1.2 13 p0.0 5 p1.1 12 p0.1 6 p1.0 11 p0.2 7 avr 10 p3.3 8 p3.4 9 vdd 32 p3.2 31 p3.1 30 p3.0 29 p2.7 28 p2.6 27 p2.5 26 p3.6 25 p3.5 24 p2.4 23 p2.3 22 p2.2 21 p2.1 20 p2.0 19 p1.7 18 p1.6 17 IC1 9498 g 1 f 2 e 3 d 4 c 5 b 6 a 7 百 8 十 9 个 10 g 1 f 2 e 3 d 4 c 5 b 6 a 7 LED1 HX3-A040RWB Q2 8550 Q1 8550 Q3 8550 S2 S1 R119 R18 1k R22 330 R23 330 +5V R17 1k R16 1k R14 1k R21 330 S11 S6 S10 S5 S3 S4 S8 S9 S12 S7 X1 8M D18 D11 D12 D17 D19 D15 D3 D1 D4 D2 D13 D16 D14 R120 10K R26 10k +5V +5V +5V +5V R25 330 R24 330 R20 330 R19 330 R2 1k R3 1k R4 1k R5 1k R6 1k R7 1k R8 1k R9 1K R10 1k R11 1k R12 1k R13 1k D9 D8 D7 +5V GND PAN INT IGBTEN CUR TMAIN UIN TIGBT PWM FAN BUZ R15 1k 定 温 S12: : 保 温 S2 : 水 烧 S4 : 小 调 S8 : 奶 热 S5 : 开关 S1 / : 煮 饭 S6 : 煲 汤 S3 微火 : 功 能 S11 低火 : 定 时 S7 中低火 : 火 力 S9 中火 : 大 调 S10 中高火 高火 火力 定温 水 烧 煲 汤 奶 热 煮 饭 火锅 烤 烧 蒸煮 C8 104 C2 104 C1 100UF/16V C3 103 C4 104 C5 104 C6 104 C7 104 5V 阻 电 1800W 2000W R119 R120 10K 10K 6.8K 15K 本 适用 图 、 示板 显 两者区 如下表 别 : 1. C-18D4 C-20D4 , D5 D6 保 温 煎炒 炖焖 Q4 8550 Q5 8550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CN1 R27 1k R28 1k R29 1k R30 1k R31 1k 备 注 编 制 审 核 批 准 第 页 1 共 页 1 日 期 青 澳柯 科技 器有限公司 岛 玛 电 名 称 澳柯玛 示控制板原理 显 图 C-XXD4 图 号 编 号 石 强 发 2005.04.01
 11. 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D 8 7 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A3 Date: 5-Apr-2005 Sheet of File: F:dcl1800W-dcl2.DDB Drawn By: EC4 100uF /16V C4 104 C5 104 Vin 1 GND 2 Vout 3 IC3 78L05 F USE RT12A/250V C3 2U/275V C8 103 1 2 3 4 DB1 RS2006M 1 2 3 4 D10-D13 IN4148*4 VR1 501 R16 18K R6 1.2k CT3 4.3mH R19 200 R18 3.9K IC2B LM 339 RT201 10K C14 471 R27 36K C8 2n2 R30 2K +5V R10 330K /2W C14 223 C12 151 C15 102 C36 47u/16V D14 IN4148 D13 IN4148 IC2D LM 339 IC2A LM 339 IC2C LM 339 L1 4.7K R7 C7 5UF/400VDC C11 0.27UF/1200VDC IGBT2 Q3 271 R32 3.3K Q2 8050 C21 8550 C17 151 R17 10/1W C11 +5V +18V +5V +5 +5 +5 R24 33 R26 30K +5v +5 R21 820 R31 10K R29 15K R39 1K 磁炉主控板原理 电 图 2000W 1 6 7 9 8 14 10 11 13 2 4 5 具 锅 扼 流 圈 线 L NR1 N OUT1 OUT2 C34 2.2u/16v R15 4.3K R11 20K R12 4.3K R13 3.9K R14 9.1K D6 1N4148 R28 51K D15 1N4148 炉 面 敏 阻 热 电 A - + 扇 机 风 电 MOTOR FAN 1 2 CN2 B2B-XH 1 2 1 2 3 CN4 B3B-XH 1 2 3 JP B3B-XH Q8 S8050 R22 1K C16 104 R20 2K R4 3.4K R9 680 R17 10k R3 330K /2W C19 561 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +5v GND PAN INT IGBEN UN TIGB T PWM FAN BUZ TMAIN CUR +18VA NL1 FGA25N120 R1 10K R2 10K D16 1N4148 +5v C32 2.2u/16v +5V R23 3.9/1W BUZ1 100K +18V 3 12 CN3 5V EC9 100U/25V C23 104 EC9 1uF/50V C24 103 CT2 D1 FR107 D5 BYV26C D2 FR107 Z1 18V/0.5W L2 3.3UH 5 4 6 3 7 2 8 1 IC1 VIPER12A 18VA 18V EC2 100u/25V 18V EC1 10u/400V +5V C20 101 D6 1N4007 D5 1N4007 R42 3.3K C21 104 R25 240K/2W R14 240K/2W R37 15K C22 271 R34 10K R44 4K7 Q5 8050 Q4 8050 ZD2 9V1 C33 22UF/25V
 12. 12. 1 2 3 4 BR1 D15XB60 ÇÅ¶Ñ RY1 10D471 C2 5¦ÌF/400VDC C3 0.24¦ÌF/DC1200V R33 130kF/2W R34 130kF/2W L1 T106-26 340uH¡À10uH L2 105uH A2 A1 IGBT FGA25N120AND D1 IN4007 C1 2¦ÌF/275VAC D2 IN4007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AN4/RA4 AN5/RA5 AN6/RA6 AN7/RA7 VDD AN0/RB0 BUZ/RB1 INT0/RB2 INT1/RB3 PWM/RB4 Xin Xout RESET VSS RC0 RC1 EC0/RA0 AN1/RA1 AN1/RA2 AN1/RA3 IC1 HMS87C1202(4)A R9 2k R2 120kF D5 IN4007 VOL1 10k C6 10uF/16V R3 2.7kF R10 1k C8 10uF/16V C9 104 C16 104 R17 6.2kF R16 6.2kF C15 104 C11 104 Q3 C8550 Q2 C8050 R29 3 R26 2.2k R28 100/0.5W D10 IN4148 C14 104 R13 15kF R27 2.2k R35 2.7kF R25 1k R12 3.6kF R30 2.2k 8M OSC R20 1M +15V CA-1 AC-L CA-2 AC-N F1 10A/250VAC +5V +5V +5V +5V µç´ÅÔîÔ-Àíͼ8.1°æ 1 2 3 CN1BÈýÕë²å×ù ¯Ãæ´«¸ÐÆ÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 A 1 B 2 Q0 3 Q1 4 Q2 5 Q3 6 Q4 10 Q5 11 Q6 12 Q7 13 CLK 8 MR 9 IC301 74LS164 Q302 C9013 Q303 C9013 Q304 C9013 R307 2.2k R305 2.2k R304 2.2k D308 D307 D306 D305 D304 D303 D302 D301 SW312 SW313 SW314 SW315 SW316 R329 1k R333 1k R330 1k R331 1k R332 1k R310-317 150 R301 10k R302 10k C3 104 14 1 2 3 4 5 6 7 8 CN3B 7 R303 2.2k +5V C4 10uF/16V ÈÕÆÚ£º2004Äê09ÔÂ18ÈÕ C4 102/500V R1 220kF/0.5W R4 10k C12 104 ¡¡ C20 104 T2/1.2H¡À35% Q¡Ý1.8 ZME1908055A 1:950 D3 IN4007 D4 IN4007 D6 IN4007 C19 47¦ÌF/25V AC198-242V R5 2.2k 1 12 4 7 2 6 11 8 9 3 10 5 D311 ¶¨Ê± D310 ¶¨Î D309 ¼ÓÈÈ Q301 C9013 R306 2.2k SW309 SW310 SW311 R326 1k R327 1k R328 1k SW304 ¿ª/¹Ø SW305 £« SW306 SW307 SW308 R321 1K R325 1K R322 1K R323 1K R324 1K SW301 ¹¦ÄÜÑ¡Ôñ SW302 ¶¨Ê± SW303 ¡ª R318 1K R319 1K R320 1K +5V +5V +5V D312 µçÔ´ D313 R308 150 R309 150 CL-040SR3AWB R7 3.3kF R6 12kF +15V C10 47uF/16V C13 104 Éè¼Æ£º¼¼Êõ²¿ 5 4 2 3 12 IC2A LM339 7 6 1 IC2B LM339 9 8 14 IC2C LM339 11 10 13 IC2D LM339 C5 560p C2 560p C1 560p Æô¶¯µçѹÏÞÖÆ£º258-271VAC ¿ªÃŵçѹ£º276VDC ¹ýѹ±£»¤£º280VAC »ù×¼13V »ù×¼3.2353V R31 130kF/2W R32 1.3KF D7 IN4148 D8 IN4148 Q4 C8050 Q5 C8050 R15 1k D9 IN4148 C7 10uF/16V R14 2.2k +5V R11 3.6k R8 10k +5V RT 3990/100k IGBT´«¸ÐÆ÷ BUZ 2kHz Q1 C8050 1 2 ·çÉÈ/DC15V CN2B R19 2.2k C17 2.2uF/16V ºìÉ« R18 100 +5V R21 15k C18 10uF/16V Q6 C8050 Q7 C8050 ZD1 ZJ3.9B R22 2.2k R23 100 R24 1k D11 IN4148 R04 1K D03 SF24 Vin 3 2 +5V 1 U2* 78L15 R06 3.3R0.5W R02 1M +15V +5V C02 103/1KV D02 UF4007 R07 620R C05 100uF/25V Q01 8050 ZD01 18V/1W R03 62k/2W C03 2A272J 1 3 2 4 T1Âö³å±äѹÆ÷ EI1908 Vin 3 2 +5V 1 U1 78L05 Q02 13003 R08 10k MD D01 IN4007 C01 4.7uF/400V ¡¡ ZD02 9.1V/1W C06 100¦ÌF/16V C04 470uF/25V MD +15V R09 20R/2W R05 510¦¸ L01 220uH/1W Ãû³Æ£º 广东银港科技有限公司 8.1/8.1C 版电磁灶原理图
 13. 13. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 28-Mar-2006 Sheet of File: E:炊具万科KY~1.SCH Drawn By: 250V/15A C2 104 C25 R36 10K R7 1k R39 30 R6 1.2K Port Port D17 二极管 D8 +18V +5V +5V +5V +5V R24 5.1K R14 10K +5v C12 272 D9 4148 +5V R15 10K C13 271 Q2 8550 Q1 8050 +18V Vin 1 GND 2 Vout 3 +5V +5V R35 15K +5V C10 104 +5V R31 10K R9 27K R2 5.6K Q2 8050 R28 3.3K R40 3.5K +5V +18V 锅面检测 散热片检测 7805 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M75P03DP0441 Viper12A 1 2 3 4 5 6 7 8 2u /275V R1 470K R4 22 C1 4.7u/400V C3 223 IN4007 C18 2.2U D18 D19 C4 100U C7 10U C21104 C29 100U R41 150 C23 104 C8 100U C16 104 R22 820 C15 104 R31 33K R19 10K R23 10K R20 200 C22 471 R12 3.6K R11 3.3K R18 100 R25 22K R27 8.2K R26 15K C17 2.2U D11 4148 C14 101 C11 271 R10 4.1K R13 1K C26 5U/275V R3 470K R38 470K R5 300K 线盘 风扇 C9 10U R8 43K C20 104 R29 3.3K C27 104 R30 470K 4 5 2 10 11 13 3 12 14 9 8 7 6 1 C24 0.32U 1N4007*4 硅整流 艺港五金电器维修部按实物绘测 万科KY-C20A2电磁炉图 220V
 14. 14. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 25-Jun-2008 Sheet of File: E:雾化器新雾化器电磁炉1.DDB Drawn By: L1 400UH C1 5uF/400DC C2 101 R1 20R VR1 100 D1 4148 D2 4148 R2 15R IGBT1 IMBH25D-120 R3 330K/0.5W R5 150K/1/2W R6 150K/1/2W R7 1K2 C3 56P R8 6K2 R9 240K/1/2W* R10 240K/1/2W* 9 8 14 U1C LM339 7 6 1 U1B LM339 9 8 14 U1C LM339 D3 4148 R11 4K7 C4 101 R17 330R D4 4148 D5 4148 D6 4148 R18 6K8* C6 222J R20 4K7* R19 6K8* R22 5K1* 1 2 3 4 5 6 7 U2 TA8316AS D7 4148 R23 10K R31 15K C7 681 R32 47R/0.5W R33 3R9/0.5W BUZ1 R24 10K 5 4 2 3 12 U1A LM339 R34 2K7* R35 20K R36 36K R37 1K R4 330K/0.5W TOSHIBA TA8316S C8 0.27uF/1200VDC Q1 2SC1815 C9 2.2uF/16V R39 120K R40 56R D8 4148 RTK1 75C D14 4148 R41 2K* FAN1 12VDCFAN Q2 8050 R38 1K D15 4148 CN1 EH2.54-2 CN3 XH2.54-3 RT1 100K CN2 EH2.54-2 C12 4.7uF/35V C10 2.2uF/16V R42 4K7 R43 750R R45 1M Q4 9012 Z1 3.6V/1/2W R44 750R C13 104 R25 10K C14 104 XL1 4M R46 330K/0.5W* C23 101 R47 15K C15 104 R48 22K* D16 4148 C11 2.2uF/16V R21 4K7* R49 2K C24 104 C5 101 C25 100uF/16V D9 4148 新电磁炉电路图 IRQ1 1 PTA0/KBI0 2 VSS 3 OSC1 4 OSC2/PTA6/KBI6 5 PTA1/KBI1 6 VDD 7 PTA2/KBI2 8 PTA3/KBI3 9 PTB7/ADC7 10 PTB6/ADC6 11 PTB5/ADC5 12 PTD7 13 PTD6 14 PTB4/ADC4 15 PTD0/ADC11 16 PTB3/ADC3 17 PTB2/ADC2 18 PTD1/ADC10 19 PTB1/ADC1 20 PTB0/ADC0 21 PTD3/ADC8 22 PTA4/KBI4 23 PTD2/ADC9 24 PTD5/TCH1 25 PTD4/TCH0 26 PTA5/KBI5 27 RST 28 U3 MC68HC908JL3 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 LED9 C16 104 SW1 SW2 SW3 SW4 +5V LED10 LED11 LED12 L2 130uH R50 2K2 R12 4K7 Q5 9013 +5V LED13 C30 473/630V R51 2K2 LED14 LED15 LED16 (线圈盘) D10 4148 LED17 LED18 R52 3K9 FUSE1 12A/250V U VAR1 10D471 C31 2uF/250VAC AC 1 AC 2 + 3 - 4 B1 D15XB60 R13 4K7 R26 10K R14 4K7 R53 1K5 D11 4148 D12 4148 C32 103 Q6 9014 +5V ZERO Q7 D667 Q8 D667 T1 TRANS R54 560R Z2 13V/0.5W C17 104 C33 47uF/25V C35 100uF/25V R55 560R Z3 18V/0.5W C18 104 R27 10K R28 10K R29 10K R30 10K K1 K2 K3 K4 +5V VOL ZERO C0 C1 C2 C3 B0 B1 B2 B3 B4 R57 470R R58 470R R59 470R R60 470R B0 B1 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 K1 K2 K3 K4 OUT FAN PWR BUZ TEMP NOPAN VOL CUR BUZ RST +12V FAN CUR +5V RST +5V TEMP +5V V C26 100uF/16V C34 47uF/25V C36 100uF/25V C37 220uF/35V +12V +18V R61 220R/1W TA8316S TA8316AS D17 1N4004 D18 1N4004 D19 1N4004 D20 1N4004 D21 1N4004 C38 470uF/16V R56 560R R15 4K7 Q3 8050 U4 TL431 C19 104 R16 4K7 C27 100uF/16V C20 104 +5V C28 100uF/16V C21 104 C29 100uF/16V C22 104 L N +18V PWM +5V OUT +5V +5V ZERO C39 1uF/16V C B 8.5V/0.38A 15.3V/0.08A 17.8V/0.13A OS1 OS2 PTA0 MCU#2 C40 22P C41 22P D22 4004 D23 4004 R62 240K/1/2W R63 240K/1/2W R64 24K* C42 104 R65 1M/1/6W R66 56R D13 4148 D24 4148 C43 2.2U +5 +5 P D F S p r i t e P D F D e m o V e r s i o n M Y P D F D R I V E R
 15. 15. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 25-Jun-2008 Sheet of File: E:SMALLsigned PCBtherapy.Ddb Drawn By: Y1 6M C9 30P C10 30P X1 X2 C11 10U VCC R7 103 REST C3 104 X1 X2 REST C4 104 VCC RXD RXD TXD TXD VCC LED2 LED3 LED4 DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 KEY1 KEY2 KEY3 KEY4 KEY1 KEY2 KEY3 KEY4 VCC C8 104 INT0 Q6 NPN Q7 NPN Q5 NPN D2 IN4625 R2 271 TP4 R1 271 C1 104/250v D1 IN4148 R3 102 TP1 VCC R6 333 R10 333 R8 333 R9 333 Q8 NPN LEFT LEFT RIGH RIGH T0 T0 T0 R11 104 R5 102 R4 102 TP8 TP6 L1 222 OUT 1 - 2 + 3 VCC 4 + 5 - 6 OUT 7 OUT 8 - 9 + 10 GND 11 + 12 - 13 OUT 14 U2 324 TP6 TP8 TP1 TP4 VCC GND CON_ENG CON_ENG CON_LEF CON_LEF CON_RIG CON_RIG CON_MOD CON_MOD VCC INT0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J3 221 VCC C12 103 C13 104 C14 104 C15 104 C16 104 C17 104 KEY1 KEY2 KEY3 KEY4 INT0 C2 100U/16V 1 2 J4 BATTER 1 1 3 3 2 2 J1 DC-413 BAT+ BAT+ GND GND P1.4 44 P1.5 1 P1.3 43 P1.6 2 P1.2 42 P1.7 3 P1.1 41 REST 4 P1.0 40 P3.0 5 NC 39 P3.1 7 VCC 38 P3.2 8 P0.0 37 NC 6 P0.1 36 P3.3 9 P0.2 35 P3.4 10 P0.3 34 P3.5 11 P0.4 33 P3.6 12 P0.5 32 P3.7 13 P0.6 31 XTAL2 14 P0.7 30 XTAL1 15 /EA 29 GND 16 NC 28 GND 17 ALE 27 P2.0 18 /PSEN 26 P2.1 19 P2.7 25 P2.2 20 P2.6 24 P2.3 21 P2.5 23 P2.4 22 U1 89C51 1 2 3 J2 CON3 GND 1 2 J5 ST-006 Q3 PNP Q4 PNP Q1 PNP Q2 PNP Vin 1 GND 2 +5V 3 U3 AP117-5V 1 1.0 kevin Wang energy control mode rest and crystalloid power supply MCU LED 7SEG and KEY coupling CAP 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 DS2 INTEN1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 DS3 TIME2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 DS5 TIME1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 DS4 INTEN2 DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 LED1 LED5 LED2 LED2 LED3 LED3 LED5 LED4 LED5 LED4 D3 LED D5 LED D7 LED D4 LED D6 LED D8 LED R12 511 R15 511 R16 511 R17 511 R13 511 R14 511 VCC 1 2 3 4 5 6 J6 CON6 GND LEDP4 LEDP5 LEDP6 LEDP7 LEDP4 LEDP5 LEDP6 LEDP7 LEDP8 LEDP9 LEDP8 LEDP9 MODE LED P D F S p r i t e P D F D e m o V e r s i o n M Y P D F D R I V E R
 16. 16. 471K RZ AC 2 V+ 1 AC 4 V- 3 GBJ2008 BD 2uF/275V C21 N L BZ 470uF C16 10A/250V FUSE TRAN 480uH L1 5uF C22 TER2 线盘 TER1 0.33uF C23 470K R42 H20T120 Q8 4.7K R46 10 R45 ZD4 470K R25 470K R44 300K R43 470K R34 8050 Q2 8550 Q1 220pF C4 10K R7 0.1uF C17 0.1uF C28 8050 Q4 1N4007 D13 470uF C15 1K R27 ZD2 1N4007 D4~D7 1000uF C12 Vin Vout GND 7805 VLT 100uF C25 +5V 1N4148 D8-D11 2.2nF C24 10uF C5 10K R8 12 3 7 6 1 A LM339N U1A 5 4 2 B 12 3 LM339N U1B 9 8 14 C 12 3 LM339N U1C 11 10 13 D 12 3 LM339N U1D 1K R22 10K R9 2.7nF C18 1uF C6 27K R11 100K R12 10K R10 6.8K R14 22K R15 22uF C7 4.7K R16 6.8K R13 15K R17 1N4148 D1 10K R6 2.2nF C3 1K R5 PA3/PFD 1 PA2 2 PA1 3 PA0 4 PB3/AN3 5 PB2/AN2 6 PB1/AN1 7 PB0/AN0 8 VSS 9 PD0/PWM 10 RES 11 VDD 12 OSC1 13 OSC2 14 PA7 15 PA6 16 PA5/INT 17 PA4/TMR 48 HT46R46 U2 10K R18 +5V 200 R19 3.9K R20 33nF C9 +5V 820 R21 100pF C1 3.9K R2 2.7nF C8 6.9K R4 ZD1 470pF C27 2K R37 6.2K R36 ZD3 1K R38 C945 Q9 10nF C2 47K R35 220pF C10 1N4148 D2 1N4148 D3 18V 14V +18V +18 PWM PWM 10K R24 +5V INT INT 2K R3 PA1 PA1 PA1 1 2 4MHz OSC +5V 1N4148 D12 0.1uF C11 +5V 10K R30 8050 Q6 FAN FAN 100 R39 +5V 100uF C26 1 2 FAN 1N4148 D14 10 R28 风扇 A A 10K R33 1 2 3 SEN 440K R26 +5V 锅底温度 68K R31 10uF C19 5.1K R32 +5V B B +5V +5V +5V 10K R41 1 2 TM TM TM 0.1uF C20 10K R40 +5V IGBT温度监测 2.6K R23 2K RW1 +18 +18 +18 +18 5.5H T1 A733 Q3 470uF C13 0.1uF C14
 17. 17. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A IGBT + C10 5u/400v L1 R51 240K R57 6201 R53 240K R54 240K R55 240K 6 7 1 339B D8 R50 240K R23 470K 10 11 13 339D R36 470K R26 R2 C25 222 4 5 2 339A D19 1N4148 PAN R10 273 R17 102 C19 8 9 14 339C C20 R9 105 D15 1N4148 D17 1N4148 R44 473 R1 473 D18 1N4148 R32 202 R31 102 R8 273 R30 102 C28 102 Q3 Q1 R33 152 C14 R26 513 +EC6 4.7U +EC4 4.7U +5V +5V +5V R34 30K +EC7 10U Z1 R20 2K +18V R24 322 Q05 8550 Q06 8050 R47 30 R25 10 D2 1N4001 R2 240K R52 240K R56 752 +EC5 10U VN R46 820K R45 330K C2 202 D1 1N4001 R49 123 IGBTEN C6 +5V +EC6 2.2U R18 103 +18V R4 100/1W +18V +18V D11 1N4148 D6 1N4148 RJ1 C29 C18 Q6 8050 Q7 8050 IGBTG G C E t RT R28 TIGBT AC1 1 AC2 2 + 3 - 4 V201 T1 源 开 关 电 +300V +CE3 220/25V C1 D16 1N4148 NT R5 1002 R38 512 IGBTEN +EC12 47U +5V GND PAN NT IGBTEN CUR TMIN VN TIGBT PWM FAN BUZ R16 103 VCC VCC R27 1005 +5V R22 331 R7 202 R21 103 PWM R35 513 C9 C13 Q2 5609 R6 680 FAN D7 C27 CN1- CN1+ Z2 TMIN +5V R37 1015 OUT1 OUT2 C11 0.3U/1200V R14 330 BELL +5V BUZ VCC +5V D13 D14 D12 D5 TR1 102 R40 751 R60 752 CUR R3 471 C12 +EC2 10U/400V +300V C15 BK R24 100K D9 FR126 C15 1000P D3 FR D4 FR +EC11 220U/25V C4 +EC9 47U/50V R48 51 +EC10 47U/50V 2 3 U1 7805 C5 +EC8 10U/16V +5V ZNR-1 C3 2U/750V ACN ACL 奔腾PC19N-B 主板 路 电 图 +EC1 4.7U R41 690K Q8 R13 101 R15 391 Z2 FU IGBTG Gnd 1 Gnd 2 Gnd 3 Vfb 4 Vcc 5 Draln 7 Vstr 8 U2 FSD200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X101 12P 1 2 3 CN2 TMIN 1 2 CN1 FAN ACN ACL 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A +5V GND PAN NT IGBTEN CUR TMIN X1 R24 4.7K VN TIGBT PWM FAN BUZ R20 4.7K R13 4.7K Q5 S8050 Q1 S8050 +5V GND PAN NT IGBTEN CUR TMIN VN TIGBT PWM FAN BUZ Q4 4.7K R21 4.7K R22 1K +5V Q3 8550 Q2 8550 +5V R25~R32=220 P2.3 P2.3 R18 1k P2.5 P2.5 R23 4.7k P2.5 P2.3 P2.2 P2.2 P2.0 P2.1 P2.4 P2.0 R1 470 R2 470 R3 470 R4 470 R5 470 R6 470 R7 470 R8 470 R9 470 R10 470 R11 470 R12 470 P2.1 VSS 1 P1.0/XIN 2 P1.1/XOUT 3 P1.2/RST 4 P2.0/TO 5 P2.1 6 P2.2 7 P2.3 8 P2.4 9 P2.5 10 P2.6/ADC8/CLO 11 p0.7/ADC7 12 P0.6/ADC6/PWM 13 P0.5/ADC5 14 P0.4/ADC4 15 P0.3/ADC3 16 P0.2/ADC2 17 P0.1/ADC1/INT1 18 P0.0/ADC0/INT0 19 VDD 20 U1 S3C9454 +5V P2.4 P2.1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 d A c 4 a b B C e f D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D4 D5 D6 D7 C8 104 C6 103 C3 104 C4 104 C7 104 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 LED11 LED14 LED17 LED18 LED19 LED20 LED21 LED22 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 SW9 SW10 SW11 SW12 A 1 B 2 Q0 3 Q1 4 Q2 5 Q3 6 Q4 10 Q5 11 Q6 12 Q7 13 GND 7 CLK 8 MR 9 VCC 14 SW13 74HC163 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X101 12P 奔腾PC19N-B 板 路 键 电 图
 18. 18. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 D D C C B B A A Title Number Revision Size B Date: 2006-2-16 Sheet of File: E:My DocumentsAdobeSheet1.Sch Drawn By: 1 2 3 4 INR1 1 2 3 4 INL1 12A/250V FUSE1 1N4007 D12 1N4007 D22 2UF/275V C12 56R/2W R1 1 2 10431 CNR1 CT1 400UH L1 5UF/275V C14 1 2 3 4 OUT1 AC 1 V+ 2 AC 3 V- 4 RS2006M DB1 GT40Q321 IGBT1 4.7K R12 1N4148 D21 去炉盘 1 2 3 4 OUT2 0.27UF/1200VDC C15 DEVICE 103/35V C13 330R R24 500R VR1 4148 D4 4148 D5 4148 D6 4148 D7 4148 D2 4148 D3 10K R5 5V 330R R30 CURRENI 330K/2W R37 11 10 13 LM339 IC2D 4.7K R7 472/35V C16 5 4 2 3 12 LM339A IC2A 4148 D19 1 1 2 2 221/35V C17 VCC 7 6 1 LM339 IC2B 9 8 14 LM339 IC2C 4.3K R42 2K R20 104/50V C18 20K R51 2.2K R56 5V 330R R33 4148 D8 2N2J/63V C32 4148 D11 4148 D9 4148 D10 6.8K R45 6.2K R46 5V 100UF/16V C28 101/35V C25 20K R40 51K R32 150K R44 5V 2.2UF/50V C3 104/35V C9 56R R49 20K R50 GND 1 RES/P1.2 4 P2.0/T0 5 Xi/P1.0 2 P2.1 6 P0.4/ADC4 15 Xo/P1.1 3 P0.3/ADC3 16 P2.3 8 P0.2/ADC2 17 P2.4 9 P0.1/ADC1/I 18 P2.6/ADC8/C 11 P0.0/ADC0/I 19 P2.2 7 P0.7/ADC7 12 P0.6/ADC6/P 13 P0.5/ADC5 14 P2.5 10 VCC 20 S3F9454 IC1 4.7K R14 4148 D17 4148 D20 4.7K R10 20K R41 681/35V C33 5V 9 8 14 LM339 IC3C 11 10 13 LM339 IC3D 100R R48 8050 Q6 2K R22 2K R19 5V 3.3K R55 150K R52 8550 Q9 100R/ 1/2W R58 4148 D18 VCC 39R/1W R59 DEVICE 3.3K R54 8050 Q8 VCC 2.2V Z5 5 4 2 3 12 LM339 IC3A 7 6 1 LM339 IC3B 4.7K R15 1.5K R28 1.5K R21 4.7K R63 10V Z4 VCC 5V VCC 3.9K R2 4.3K R27 221/50V C30 330K R39 330K R38 8050 Q7 3.9K R8 1M R18 330R R29 5V 103/50V C29 2.2UF/50V C4 4.7K R13 4.7K R4 P0.1 P0.1 P0.1 5V 5V 240K/2W R36 240K/2W R35 去炉盘 2.2V Z2 8050 Q5 5.6V Z6 2.2UF/50V C22 10K R43 4148 D16 SOURCE 1 SOURCE 2 FB 3 VCC 4 DRAIN 5 DRAIN 6 DRAIN 7 DRAIN 8 VIPER12A IC4 10UF/450V C21 104 C23 18V Z3 4007 D13 L3 100UF/25V C34 4.7UH L4 VCC 104/50V C19 100UF/25V C10 4007 D14 BYV26CV D15 4.7UH L5 Vin 1 GND 2 Vout 3 7805 U1 104 C7 104 C31 100UF/25V C1 100UF/25V C11 5V 100UF/25V C27 8M XL1 1M R17 5V 104 C20 HS BUZ1 330R R34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN4 1 2 3 T-ICBT CN2 5.1K R6 104 C5 5V 1 2 CN3 去炉底温度 去散热片温度 10K R9 104 C6 5V 2.2UF/16V C2 51K R31 4148 D30 4148 D31 5V CURRENI P0.4 P0.4 4148 D1 VCC 1 2 CN1 3.9R/1W R11 8050/D667 Q1A 680R R3 P0.3 P0.3 去风扇 AC22OV 去面板 1UF/50V C26 4148 D33 4148 D32 未焊
 19. 19. 1 1 2 2 3 3 4 4 D D C C B B A A Title Number Revision Size A Date: 2006-2-16 Sheet of File: E:My DocumentsAdobeSheet2.Sch Drawn By: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN1 A 1 B 2 QA 3 QB 4 QC 5 QD 6 VDD 7 CP 8 RD 9 QF 11 VCC 14 QH 13 QG 12 QE 10 74164 U1 104 C2 100UF/16V EC1 SW6 SW1 SW2 SW3 SW5 VCC 10K R1 1K R9 330R R17 3.3K R18 330R R16 330R R11 330R R12 330R R13 330R R15 1K R10 101 C1 VCC VCC QF QF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 330R R14 1K R5 a b f c g d e DPY [LEDgn] a 7 c 4 h 2 d 1 B 10 A 5 f 8 b 6 e 3 g 9 DPY-2LED U2 8550 Q1 8550 Q2 8550 Q3 8550 Q4 3.3K R3 VCC VCC 3.3K R2 VCC 3.3K R4 VCC Q4 Q4 1K R7 1K R6
 20. 20. # Electrolux 产品代码: 955 116 036,955 116 037,955 116 038 型号: EIH100,EIH200,EIH300 生产厂: 伊莱克斯电器(杭州)有限公司 伊莱克斯电器(杭州)有限公司技术服务部 出版号:CN00156 日期: 2004-3-2 维修手册 电磁炉 EIH100 EIH200 EIH300
 21. 21. #Electrolux 电磁炉维修手册 1 一、 产品技术参数 型号 EIH100 EIH200 EIH300 产地 广州 电源电压 220V ̄50Hz 额定功率 1600W 1800W 1600W 保温范围 50 ̄220?C 50 ̄75 ̄220?C 火力范围 380 ̄1600W 380 ̄1800W 400 ̄1600W 机体尺寸 292x341x72 350x300x68 392x341x72 机体重量 2.4kg 2.1kg 显示方式 无显示屏 LED 显示 LCD 显示 定时选择 15 ̄30 ̄60 分钟 1 ̄99 分钟 1 ̄9 小时 59 分钟 
 22. 22. #Electrolux 电磁炉维修手册 2 二、 产品介绍  工作原理 电磁炉是利用电磁感应原理,使铁质锅具本身进行发热,从而达到煮熟食物的目的。所 以,电磁炉具有高效省电、安全方便、洁净无烟等优点。  试机方法: 试机时,先插上电源插头,机器发出“Bi”的一声蜂鸣,按下“开/关”键后,机器进入待 机状态。再按下“加热”键后,机器开始启动,且加热灯不停的闪烁。加上装有少量水的 调理锅具后,加热灯亮起,片刻后看到锅底起水泡,表示水已被加热。此时,可判定机器 工作正常。  使用方法 EIH100 1.各部件名称              2.操作面板图示            
 23. 23. #Electrolux 电磁炉维修手册 3 3.基本使用方法 (1) 插上电源插头,部分机型将会“Bi”的一声,然后机 器将自检,所有指示灯瞬间亮灭,接着机器的火力指 示灯慢灭(约 0.5 秒)用来区别机型。将已准备好的 锅具放置于陶瓷顶板中央。 (2) 按下“开/关“键,机器进入待机状态。 (3) 按下“火力调整”键来启动机器,根据需要选择一个 恰当的火力来进行烹调(注意:此时若未放入锅具或 锅具不符合要求,则加热灯闪烁,并伴有“Bi、Bi” 的蜂鸣声,二分钟后,本机会自动关机进行保护)。 在加热时,若连续两个小时内未按动按键或移动锅具 的动作,则本机会判断主人已外出或忘记了烹调,会自动关机以免发生危险。 (4) “加热/保温”键,调至“保温”灯亮起,此时可按 下火力调整键来选择适当的保温温度。假如设定温 度为 50?C,则当锅内温度达到 50?C 后,机器出现断 续加热的现象,使锅内温度始终保持在 50?C 左右。 (5) 调理结束后,请按下“开/关”键,并移走锅具,此 时陶瓷板尚有余热,请勿触摸,以免烫伤。本机在 关机后散热风扇会继续工作 30 秒钟,以排除机体内 的热气。 (6) 在风扇停止工作后,请勿放空锅在陶瓷板上,并拔 下电源插头。  4.定时键定时的使用方法 (1) 时间选择:15、30、60 分钟。 (2) 用时,按下“定时选择”键,则指示灯依次显示为 15 分-30 分-60 分-停,循环进 行。 注意:在使用时,建议采用本公司推荐使用的汤锅,否则产生以上描述有差别的现象,本 公司概不负责。  
 24. 24. #Electrolux 电磁炉维修手册 4 在使用锅具时请轻拿轻放,并尽量采用本公司推荐使用的锅具,否则出现与以上的描 述不相符合的现象,或是引起机器损坏,本公司将不负任何责任。 本产品的内部构造严密,在线路设计时,考虑了中国各地区供电的不平衡性,特别加 入了多种自我保护的线路,如用户家的电压处于不太稳定的状态,本机可能启动保护程 序,甚至出现火力指示灯闪烁且无法加热的现象,解决方法是先关机,待电压稳定时再使 用。  EIH200 1.各部件名称            2.操作面板图示           3.基本使用方法 (1) 插上电源插头,部分机型将会“Bi”的一声,然后机器将自检,所有指示灯瞬间亮 灭,接着机器的数码管将显示数字(约 0.5 秒)用来区别机型。将已准备好的锅具 放置于陶瓷顶板中央。 (2) 按下“开/关”键,机器进入待机状态(数码管显示窗的右下角会亮起一个小 点),7 秒内无任何操作将自动关机。 
 25. 25. #Electrolux 电磁炉维修手册 5 (3) 按下“火力调整键来启动机器,根据需要选择一个恰当的火力进行烹调(注意:此 时若未放入锅具或锅具不符合要求,则加热灯闪烁,并伴随有“Bi、Bi”的蜂鸣 声,二分钟后,本机会自动关机进行保护)在加热时,若连续两个小时内未有按键 或移动锅具的动作,则本机判断主人已外出或忘记烹调,会自动关机以免发生危 险。 (4) 按下“加热/保温”键,调至“保温”灯亮起,此时,可按下火力调整键来选择适 当的温度。假如主人设定的温度为 50?C,则当锅内温度达到 50?C 后,机器出现断 续加热的现象,使锅内温度,始终保持在 50?C 左右。 (5) 在调理结束后,请按下“开/关”键,并移走锅具,此时,陶瓷板尚有余热,请勿 触摸,以免烫伤。本机在关机后散热风扇会继续工作 30 秒钟,以排除机体内的热 气。 (6) 在风扇停止工作后,请勿放空锅在陶瓷板上,并拔下电源插头。 4.智能数码显示定时的使用方法 (1) 调整好加热段数或保温温度,按下“10 分”或“一分”键,数码管显示定时时 间,定时开始。 (2) 定时范围:1-99 分钟。 (3) 使用时,按下“10 分”键,则数码管显示为 10 分钟,直至 90 分钟;按下“1 分” 键,则数码管显示为 1-9 分钟。 (4) 若想定时 35 分钟,则可按下“10”分键三次,再按下五次“一分”键。 (5) 当设定好时间后,机器会按设定的时间进行工作,二数码管显示的时间也会按实际 时间递减,当减到 0 时,本机将自动关机。 (6) 取消定时:长按“10 分”键3秒后会取消定时。 5.功能选择的使用方法 (1) 功能选择:开水、煲粥、炖煮。 (2) 使用时,按下“功能选择”键,则指示灯依次显示为开水-煲粥 30-炖煮 30 分-炖 煮 60 分-取消,循环进行。 (3) 选择“开水”功能时机器会自动加热到水沸腾。 (4) 选择“煲粥”功能时,请先根据自己的喜好调整好水和米的比列,(若使用的同一 量杯,大约为7比1的比例)。注意:水和米的总量不可太多,米量不可超过1. 5杯,否则会引起米汤溢出。 
 26. 26. #Electrolux 电磁炉维修手册 6 (5) 选择“炖煮”功能时,数码管自动显示时间为 30 分钟,适合炖煮易熟食物。若 需 炖煮的食物难煮,请再按一下功能选择键,则此时机器同样是采取炖煮功能,但时 间变为 60 分钟,这样对不同的食物,采取不同的炖煮时间。 (6) 在选好各项功能 10 秒后机器开始执行该功能,此时除“开/关”键外,其他功能 键均无效。功能结束后,机器将自动关机。 (7) 在使用时,建议采用本公司推荐的汤锅,否则产生同以上描述有差别的现象,本公 司概不负责。  EIH300 1.各部件名称             2.操作面板图示          3.基本使用方法 (1) 插上的电源插头,部分机型会“Bi”的一声,然后机器自检,所有指示灯瞬间亮 灭。将已准备好的锅具放置于陶瓷顶板中央。 (2) 按下“开/关”键,机器进入待机状态。LCD 内图形会有跑马灯效果,此时机器并 无功率输出。 
 27. 27. #Electrolux 电磁炉维修手册 7 (3) 按下“加热”、“保温”或“智(功)能”键来启动机器,根据需要选择一个恰当 功能进行烹调(注意:此时若未放锅具或锅具不符合要求,则加热灯闪烁,并伴随 有“Bi、Bi”的蜂鸣声,二分钟后,本机会自动关机进行保护)在加热时,若连续 两个小时内未有按键或移动锅具的动作,则机器判断主人已外出或忘记了烹调,会 自动关机以免发生危险。 (4) 按下“保温”键,来选择恰当的保温温度,本机具有三种保温温度选择:50 -75 - 90?C。假如设定的温度为 50?C,则当锅内温度达到 50?C 后,机器出现断续加热的 现象,使锅内温度始终保持在 50?C 左右。 (5) 在调整结束后,请按下“开/关”键,并移走锅具,此时,陶瓷板尚有余热,请勿 触摸,以免烫伤。本机在关机后散热风扇会继续工作 30 秒钟,以排除机体内的热 气。 (6) 在风扇停止工作后,请勿放空锅在陶瓷板上,并拔下电源插头。 4.使用定时键定时的使用方法 (1) 整好加热段数或保温温度,按下“时”或“分”键,数码管显示定时时间,定时开 始。 (2) 下“时”、“分”键来调节定时时间方法: ? ? 使用时,按下“时”键,则数码管显示为 1 小时,直至 9 小时。 ? ? 按下“1 分”键,则数码管显示数值以 1 分钟为单位,直至 59 分钟。 ? ? 最大定时为 9 小时 59 分钟,再次按“取消“键取消定时。 (3) 当设定好时间后,机器会按设定的时间进行时间工作,而数码管显示的时间也按时 间递减,当减到为 0 时,则表示时间已到,本机将自动关机。 5.功能选择的使用方法 (1) EIH300 具有开水、炖、煮、蒸(1)/(2)和油炸功能。 (2) 使用时,按下“功能选择”键依次选择功能为煮水-炖煮蒸(1)-炖煮蒸(2)-油 炸-停(进入待机状态),循环进行。 (3) 选择“煮水”功能时,机器会直接加热至水沸腾后,将继续加热一段时间,以除去 水中氯气,完毕后机器将自动关机。 (4) 选择“炖煮蒸(1)功能时,“炖煮蒸(1)”指示灯亮起,适合炖煮易熟食物,炖 煮时间较短的约为水煮开后 30 分钟停止加热。若需炖煮的食物难煮,请选择“炖 煮蒸(2)功能,则此时“炖煮蒸(2)”指示灯亮起,机器同样是采用炖煮功能,
 28. 28. #Electrolux 电磁炉维修手册 8 但炖煮时间较长约为水煮开后 60 分钟停止加热。这样对不同的食物,可采用不同 的炖煮时间,以做出更多美味。 (5) 选择“油炸”功能时,具有四个温度点,数码管显示油炸温度为 140 -160 -180- 200?C,方便选择各种温度,炸出不同的食物。 (6) 使用时,建议采用本公司推荐的汤锅,否则产生以上描述有差别的现象,本公司概 不负责。  6.油炸调理的食谱例子与温度调节的标准 140  160  180  200 食谱 约 140?C 约 150?C 约 160?C 约 170?C 约 180?C 约 190?C 约 200?C 茄子等      炸鱼、贝类       馒头、包子等       炸鸡腿       冷冻食品      以上仅供参考使用,可根据自我喜好使用不同温度进行油炸; 不得将污染的东西进行油炸; 根据使用的锅具材质、形状等,显示和实际温度会有所偏差。 
 29. 29. #Electrolux 电磁炉维修手册 9 三、产品电路图、爆炸图及备件清单 1.EIH100 电路图 Title D6 BD D25XB60 F1 15A L3 L3 VA VARISTOR R1R2 P2 P2 P1 P1 P3 P3 P4 P4 L N C5 3.3uf IGBT IGBT R5 4.7£[ 1/4W R6 15K ZD1 18-2 R7 18K R12 680£[ R11 620£[ 1/4W C7 47P Q1 Q1 R10 10K 1/4W R9 6.8K R8 39K VD CS 16V C6 0.25uf R25 64.9K R24 R23 R22 R21 R20 R17 1.00M R19 64.9K 1% R13 200K 1% R14 200K 1% R16 3.40K 1% R18 3.40K 1% R28 32.4K 1% R27 2.21K 1% R26 25.5K 1% 5 4 2 3 12 U1A LM339 7 6 1 U1B LM339 C11 1500p PEI R33 22K C12 220P R29 15.0K 1% 11 10 13 U1D LM339 R30 100K R31 6.8K C10 0.1uf R32 1M SB R34 390k R3 360 R36 68K 9 8 14 U1C LM339 C13 6800P D3 D3 D2 D2 D4 D4 D5 D5 R37 24K 16V 5 4 2 3 12 U2A LM339 11 10 13 U2D LM339 VR1 100KB R38 11k C14 0.1 16V R45 100£[ R40 82K C16 270P PWM R41 174K 1% D7 D7 R42 5.6K R43 27K R44 3.6K 16V Q3 Q3 Q4 A1015 16V VD CS VD 16V 1 2 3 4 5 CN2 CN2 GND 16V SB PWM AN1 R48 47K S5J53 S5J53 R23~25 D8 1N4148 7 6 1 U2B LM339 9 8 14 U2C LM339 R47 15K R35 47K R46 82K D9 D9 R15 910 AN1 1 2 CN1 D10 D10 + C18 22 R4 39K + C3 10u + C4 22 R19~22 5V C9 220P C8 4700p D1 IN5819 +C15 1uf 5V C2 4700 SB 5V Q2 Q2 16V ZD2 9A2 IGBT EIH 100 R39 18K IGBT L2 L2 C20 3.3uf C19 0.1u R49 2.7K CT2  CT C21 6800P R50 18K 16V 1 2 3 CN10 CON3 CT1 R92 100 1/4W D21 1N4148 R90 R94 C17 0.022uf PEI PEI
 30. 30. #Electrolux 电磁炉维修手册 10 2.EIH100 爆炸图
 31. 31. #Electrolux 电磁炉维修手册 11 3.EIH100 备件清单 编号  零件编码 零件名称 备注   SPT80-10001 外壳组件  01   陶瓷板  03   外壳体  02  SPT80-10002 控制面板  04  SPT80-10003 控制机板组件  06  SPT80-10004 电磁盘  07  SPT80-10005 散热片夹片  08  SPT80-10006 散热片  09  SPT80-10007 散热片固定螺钉  10  SPT80-10008 风扇  11  SPT80-10009 风扇紧固螺钉  12  SPT80-10010 底板  13  SPT80-10011 固定片  14  SPT80-10012 主机板组件  15  SPT80-10013 底板紧固螺钉  16  SPT80-10014 电源线  17  SPT80-10015 电磁盘紧固螺钉  18  SPT80-10016 支撑垫  19  SPT80-10017 矽胶帽  20  SPT80-10018 感温电阻  21  SPT80-10019 电源机板组件  22  SPT80-10020 保险丝  23  SPT80-10021 蜂鸣器  24  SPT80-10022 陶瓷震荡器   SPT80-10023 说明书   SPT80-10024 三包凭证   SPT80-10025 服务指南   SPT80-10026 彩盒  包 装 附 件  SPT80-10027 外箱  
 32. 32. #Electrolux 电磁炉维修手册 12 4.EIH200 电路图 Title D6 BD D25XB60 F1 15A L3 L3 VA VARISTOR R1 R2 P2 P2 P1 P1 P3 P3 P4 P4 L N C5 3.3uf IGBT IGBT R5 4.7£[ 1/4W R6 15K ZD1 18-2 R7 18K R12 680£[ R11 620£[ 1/4W C7 47P Q1 Q1 R10 10K 1/4W R9 6.8K R8 39K VD CS 16V C6 0.27uf R25 64.9K R24 R23 R22 R21 R20 R17 1.00M R19 64.9K 1% R13 200K 1% R14 200K 1% R16 3.40K 1% R18 3.40K 1% R28 32.4K 1% R27 2.21K 1% R26 25.5K 1% 5 4 2 3 12 U1A LM339 7 6 1 U1B LM339 C11 1500p PEI R33 22K C12 220P R29 15.0K 1% 11 10 13 U1D LM339 R30 100K R31 6.8K C10 0.1uf R32 1M SB R34 390k R3 360 R36 68K 9 8 14 U1C LM339 C13 6800P D3 D3 D2 D2 D4 D4D5 D5 R37 24K 16V 5 4 2 3 12 U2A LM339 11 10 13 U2D LM339 VR1 100KB R38 11k C14 0.1 16V R45 100£[ R40 82K C16 270P PWM R41 215K 1% D7 D7 R42 5.6K R43 27K R44 3.6K 16V Q3 Q3 Q4 A1015 16V VD CS VD 16V 1 2 3 4 5 CN2 CN2 GND 16V SB PWM AN1 R48 47K S5J53 S5J53 R23~25 D8 1N4148 7 6 1 U2B LM339 9 8 14 U2C LM339 R47 15K R35 47K R46 82K D9 D9 R15 910 AN1 1 2 CN1 D10 D10 + C18 22 R4 39K + C3 10u + C4 22 R19~22 5V C9 220P C8 4700p D1 IN5819 + C15 1uf 5V C2 4700 SB 5V Q2 Q2 16V ZD2 9A2 IGBT EIH  200 R39 18K IGBT L2 L2 C20 3.3uf C19 0.1u R49 2.7K CT2  CT C21 6800P R50 18K 16V 1 2 3 CN10 CON3 CT1 R92 100 1/4W D21 1N4148 R90 R94 C17 0.022uf PEI PEI
 33. 33. #Electrolux 电磁炉维修手册 13 5. EIH200 爆炸图
 34. 34. #Electrolux 电磁炉维修手册 14 6.EIH200 备件清单 编号  零件编码 零件名称 备注   SPT80-10051 外壳组件  01   陶瓷板  03   外壳体  02  SPT80-10052 控制面板  04  SPT80-10053 控制机板组件  06  SPT80-10054 电磁盘  08  SPT80-10005 散热片夹片  09  SPT80-10006 散热片  11  SPT80-10008 风扇  12  SPT80-10055 底板  13  SPT80-10013 底板紧固螺钉  14  SPT80-10056 感温电阻  15  SPT80-10016 支撑垫  17  SPT80-10014 电源线  18  SPT80-10057 主机板组件  19  SPT80-10058 脚垫  20  SPT80-10059 电源机板组件  21  SPT80-10017 矽胶帽  22  SPT80-10060 保险丝  23  SPT80-10021 蜂鸣器  24  SPT80-10022 陶瓷震荡器   SPT80-10061 说明书   SPT80-10024 三包凭证   SPT80-10025 服务指南   SPT80-10062 彩盒  包 装 附 件  SPT80-10063 外箱  
 35. 35. #Electrolux 电磁炉维修手册 15 7.EIH300 电路图 Title D6 BD D25XB60 F1 15A L3 L3 VA VARISTOR R1 R2 P2 P2 P1 P1 P3 P3 P4 P4 L N C5 4.7uf IGBT IGBT R5 4.7£[ 1/4W R6 15K ZD1 18-2 R7 18K R12 680£[ R11 620£[ 1/4W C7 47P Q1 Q1 R10 10K 1/4W R9 6.8K R8 39K VD CS 16V C6 0.33uf R25 64.9K R24 R23 R22 R21 R20 R17 1.00M R19 64.9K 1% R13 200K 1% R14 200K 1% R16 3.40K 1% R18 3.40K 1% R28 32.4K 1% R27 2.21K 1% R26 25.5K 1% 5 4 2 3 12 U1A LM339 7 6 1 U1B LM339 C11 1500p PEI R33 22K C12 220P R29 15.0K 1% 11 10 13 U1D LM339 R30 100K R31 6.8K C10 0.1uf R32 1M SB R34 390k R3 360 R36 68K 9 8 14 U1C LM339 C13 6800P D3 D3 D2 D2 D4 D4D5 D5 R37 24K 16V 5 4 2 3 12 U2A LM339 11 10 13 U2D LM339 VR1 100KB R38 11k C14 0.1 16V R45 100£[ R40 82K C16 270P PWM R41 226K 1% D7 D7 R42 5.6K R43 27K R44 3.6K 16V Q3 Q3 Q4 A1015 16V VD CS VD 16V 1 2 3 4 5 CN2 CN2 GND 16V SB PWM AN1 R48 47K S5J53 S5J53 R23~25 D8 1N4148 7 6 1 U2B LM339 9 8 14 U2C LM339 R47 15K R35 47K R46 82K D9 D9 R15 910 AN1 1 2 CN1 D10 D10 + C18 22 R4 39K + C3 10u + C4 22 R19~22 5V C9 220P C8 4700p D1 IN5819 +C15 1uf 5V C2 4700 SB 5V Q2 Q2 16V ZD2 9A2 IGBT EIH 300 R39 18K IGBT L2 L2 C20 3.3uf C19 0.1u R49 2.7K CT2  CT C21 6800P R50 18K 16V 1 2 3 CN10 CON3 CT1 R92 100 1/4W D21 1N4148 R90 R94 C17 0.022uf PEI PEI
 36. 36. #Electrolux 电磁炉维修手册 16 8. EIH300 爆炸图
 37. 37. #Electrolux 电磁炉维修手册 17 9.EIH300 备件清单 编号  零件编码 零件名称 备注   SPT80-10081 外壳组件  01   陶瓷板  03   外壳体  02  SPT80-10082 控制面板  04  SPT80-10083 控制机板组件  05  SPT80-10084 线排  06  SPT80-10085 电磁盘  07  SPT80-10006 散热片  08  SPT80-10086 主机板组件  10  SPT80-10008 风扇  11  SPT80-10087 底板  12  SPT80-10013 底板紧固螺钉  13  SPT80-10058 脚垫  14  SPT80-10014 电源线  16  SPT80-10016 支撑垫  17  SPT80-10088 感温电阻  18  SPT80-10017 矽胶帽  19  SPT80-10089 电源机板组件  20  SPT80-10090 保险丝  21  SPT80-10021 蜂鸣器  22  SPT80-10022 陶瓷震荡器   SPT80-10091 说明书   SPT80-10024 三包凭证   SPT80-10025 服务指南   SPT80-10092 彩盒  包 装 附 件  SPT80-10093 外箱  
 38. 38. #Electrolux 电磁炉维修手册 18 四、产品使用注意事项 1. 本机须放于水平处,且不能紧靠其它物品,间隙至少保 持十公分以上,以保持进、出风口的通畅。进、出风口 严禁插入铁丝等异物。(图一) 2. 使用时应远离瓦斯炉或煤油炉,因周围温度过高,可能 会停止加热。(图二) 3. 请勿将信用卡、瓷片、手表或收音机等物品置于机体附 近,以免受机器磁场影响而产生杂音现象。(图三) 4. 请勿靠近水源使用,以免水渍进入,造成故障。(图 四) 5. 请勿以铝箔纸直接或间接加热,容易造成危险。(图 五) 6. 请勿以纸张、布等物品垫在锅底下进行加热,以免引起 燃烧而发生危险。(图六) 7. 陶瓷面板上请勿放置密闭的罐头,密闭罐头经加热后可 能发生爆炸,造成危险。(图七) 8. 严禁焚烧空锅,这是造成锅具变形或机器损坏的主要原 因,若因此而造成的机器损坏或发生危险,本公司概不 负责。(图八) 9. 插头请插入专用插座;本机单独使用 10A 以上的插座, 切勿与其它电器共用,且须确定插座接触良好,切勿使用 延长线。(图九) (图一) (图二) (图三) (图四) (图五) (图六)
 39. 39. #Electrolux 电磁炉维修手册 19  10. 使用后锅底的高温还会留在陶瓷面板上,因此请暂勿 以手触摸陶瓷面板,以免烫伤。(图十) 11. 请不要放置在铁质或类似导磁金属台上使用。(图十 一) 12. 陶瓷盘应尽量避免撞击,万一撞裂时,应立即关机, 并拔掉电源插头,再与我公司特约维修点联系。(图十 二) 五、锅具使用说明 1.适用的调理锅具 铁系(珐琅、不锈钢、铸铁等)底部直径十公分以上,二十六公分以下的锅具。 (图七) (图八) (图九) (图十) (图十一) (图十二) 不锈钢锅 煎锅 铸铁锅 铁锅 彩色锅 炸锅
 40. 40. #Electrolux 电磁炉维修手册 20 2.不适用的调理锅具 锅底为陶瓷器,耐热玻璃、铝、铜、铝合金或底部不平,直径小于十公分的锅具 使用时请尽量采用本公司推荐的锅具,因为不同的锅具,会造成火力大小的不同,对 电磁炉的使用质量及使用寿命有很大的影响。  注意:若电源线损坏时,需用专用电源线进行更换,切勿自行处理,以免发生危险。 金属物体如小刀、餐刀、肉叉、汤匙不可直接放在陶瓷平盘上,因它有可能会感应 而发热。 安装心脏起搏器的人,请与医生研究后,确认无影响时方可使用本产品。 六、故障判断及维修 故障现象 故障判断 解决方法 操作按键时无作用 ?? 插头是否脱落 ?? 居室保险丝或断路器是否已跳 开 ?? 停电 ?? 电磁炉的电源开关是否已打开 ?? 电压低 ?? 重新插入插头 ? 更换保险丝或将断路器 重新连接 ?? 待恢复供电后再使用 ??  ?? 待供电正常后再使用 启动灯闪烁,且不加 热 ?? 锅具是否合适 ?? 锅具是否置于陶瓷顶板的正中 央 ?? 更换锅具为合适的锅具 ?? 重新放置锅具 使用时突然停止加热  ?? 四周温度是否过高  ?? 进、出风口是否被堵塞 ? 是否已有二个小时未进行操作 使用 ?? 若风扇正常运转,可能机器在 自动调整机内温度 ?? 将电磁炉移离热源或到 通风顺畅的地方使用 ?? 清理进、出风口   ?? 重新启动 铝铜锅 耐热玻璃锅 陶瓷锅 底部不平 直径小于十公分
 41. 41. #Electrolux 电磁炉维修手册 21 启动灯一直闪烁 (EIH100、EIH300) “加热”火力灯一直 闪烁(EIH200) ?? 是否电压太低  ?? 家中其它电器是否同时在使用 ?? 插头及插座是否已很烫  ?? 是否使用了延长线 ?? 待电网电压恢复正常后 使用 ?? 暂时停用大功率电器 ?? 暂停使用、待机体温度 恢复正常后重新启动 ?? 建议不要自接延长线 七、清洁保养方法 注意:在清洁保养前,请先拔下电源插头。 1.陶瓷板请用软布等沾上亮光粉或去污粉擦拭,再用湿布清洁。 2.不锈钢及塑料机身请先用中性清洗剂清洗,再用柔软的干布擦拭干净。 3.严禁使用汽油、甲苯等溶剂擦拭机体。 4.严禁用水直接清洗机体,以免机体浸水发生故障。 
 42. 42. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 22-Jul-2006 Sheet of File: F:PROTEL~1GC18B_2.SCH DrawnBy: 1 2 3 4 5 1 0 9 8 7 6 数码管 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN4 L4 L6 L8 L2 L13 L11 L1 L3 L5 L7 L9 L10 L12 Q2 Q1 Q4 Q3 R11 331 R17 331 R16 331 R12 331 R13331 R14331 R15331 R7 102 R6 102 R5 102 R8 102 R9102 R10102 R1 103 R18 332 R3 332 R2 332 R4 332 A 1 B 2 Q0 3 Q1 4 Q2 5 Q3 6 Q4 10 Q5 11 Q6 12 Q7 13 CLK 8 MR 9 V C C 1 4 G N D 7 HC164 c1 c2 - SW3 快速 SW2 功能 SW1 定时 SW4 开关 SW6 + SW5 c3 100U/16 格力GC18B电磁炉键盘电路 郑向耀
 43. 43. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 22-Jul-2006 Sheet of File: E:PROTEL~1GC18B1_1.SCH DrawnBy: 7 6 1 IC1B LM339 5 4 2 3 1 2 IC2A LM339 9 8 14 IC1C LM339 11 10 13 IC2D LM339 7 6 1 U?B LM339 5 4 2 3 1 2 IC1A LM339 9 8 14 IC2C LM339 11 10 13 IC1D LM339 C30 C25 C33 C18 CAP C16 C17 C32 2n2 D18 D11 D9 D10 D17 D1 D8 D19 D20 C3 2.2U/50 C22 2.2U/50 C28 100U/16 Q5 Q6 Q7 Q8 8050 Q1A D667 Q9 8550 R45 6801 R59 3.9 R53 332 R41 2002 R48 101 R55 332 R52 1503 R54 332 R58 100 Z5 Z2 VCC V5 VCC L4 GND GND GND GND GND GND U? R33 331 R19 1002 R32 5102 R51 2002 R7 4701 R22 1002 R20 1002 R50 2002 R42 4301 R36 3601 R40 2002 R10 4701 C9 R43 2002 R24 472 R44 1503 R13 472 R15 472 R49 560 Z6 Z4 GND GND GND GND R2 4301 R27 4301 R28 1501 R39 R21 1501 R63 2002 R4 472 15A L1 CT1 R1 R93 C21 10U/450 D12 D22 C12 CAP C14 C15 INL1-INR1 2 3 4 5 6 7 8 1 U? VIPER12A D15 C26 1U/50 Z3 D13 L3 C34 100U/25 C23 D14 C31 C11 47U/16 L5 L4 C19 C1 47U/16 C7 C10 100U/25 V i n 1 GND 2 V o u t 3 7 8 L 0 5 C27 100U/16 R8 3901 R18 501 C4 2.2U/50 C29 R38 R31 5002 R3 681 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S 3 F 9 4 5 4 X Z Z R17 501 1 OUT2 1 OUT1 C2 202U/50 R30 331 D6 D7 D5 D4 D2 D3 R5 103 VR1 1 2 CN3 1 2 FAN 1 2 3 CN2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J? CN4 1 INL1 1 INR1 C13 R24 3300 R34 331 R46 6201 R9 2001 R37 100K R36 R35 1 OUT2 1 OUT1 D21 R12 472 R29 331 格力GB18B主板电路 郑向耀
 44. 44. 底图总号 底图总号 底图总号 签名/日期 签名/日期 签名/日期 更改标记 更改标记 更改标记 更改单号 更改单号 更改单号 签名/日期 签名/日期 签名/日期 数 量 数 量 数 量 更改标记 更改标记 更改标记 更改单号 更改单号 更改单号 签名/日期 签名/日期 签名/日期 数 量 数 量 数 量 更改标记 更改标记 更改标记 更改单号 更改单号 更改单号 签名/日期 签名/日期 签名/日期 数 量 数 量 数 量 拟 制 拟 制 拟 制 审 核 审 核 审 核 标准化 标准化 标准化 批 准 批 准 批 准 等级标记 等级标记 等级标记 第 张 第 张 第 张 共 张 共 张 共 张 漳州万利达 漳州万利达 漳州万利达 光催化科技 光催化科技 光催化科技 有限公司 有限公司 有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 IC1 CPU R2 RJ-4.7K C2 103/50V +5 R19 RJ-8.2K C22 103/50V +5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN1 +5 R13 1KR14 8.2K Q2 2S8550 R92K R1210K C11 100uF/16V C9 104/50V D5 1N4148 R10100K +5 +5 X1 4MHz C7 30P/50V C830P/50V R3 2.7K Q1 2SC8050 BZ 5V +5 R8 10K R7 3.3K Q3 2SC2655 M DC24V/130mA +5 +24 D21 1N4007 D22 1N4007 D1 BYV26C D23 UF4007 C30 22uF/330V C32 1uF/50V C33 100uF/35V R61 200/2W R60 22/2W DZ1 24V +24 AC220V F1 F10A/250V C1 2uF/270V ZNR 7D471K AC 1 AC 3 V+ 2 V- 4 DB1 D25XB60 T1 5H R23 300K/1/2W R22 300K/1/2W R18 560K/1/2W L1 350uH R46 RJ-240K/1/2W R47 RJ-240K/1/2W C3 0.27uF/1200V R36 RJ-150K/1/2W R37 RJ-150K/1/2W R21 820 C6 103/50V L 28/32/120uH C34 100uF/16V Vi 1 G 2 Vo 3 IC5 7805 +5 1 2 3 4 5 6 7 8 IC4 VIPer22ADIP C31 104/50V L2 1mH VR1 1K R20 7.5K D8 1N4148 D9 1N4148 C21 2uF/16V +5 R11 330 R15 RJ-68K C12 224/50V R24 750K/1/2W R25 1/4W-200K R26 1/4W-100K R27 16K R28 39K C23102/630V R29 9.1K* R31 15K 4 5 2 IC3B LM339N 8 9 14 IC3C LM339N C25 561/50V 10 11 13 IC3D LM339N C26 103/50V R44 RJ-180K/1/2W R45 RJ-150K/1/2W 6 7 1 IC3ALM339N C28 5uF/400V R32 RJ-330K/1/2W R33 RJ-330K/1/2W D14 1N4001 D15 1N4001 C14 4.7uF/16V R17 RJ-7. 5K +5 +5 +5 R58 RJ-4.7K R59 RJ-6. 2K D6 1N4001 C16 D-101/50V C15 D-222/50V R34 RJ-180K/1/2W R35 RJ-180K/1/2W R42RJ-39K R43RJ-10K D2 1N4148 +5 C19 D-681/50V C18 D-222/50V C17 101/50V D19 1N4148 D20 1N4148 D16 1N60 D7 1N4148 R50 RJ-4.7K R51100 R52 RJ-16K R53 RJ-91K R54 RJ-4.7K R55 RJ-27K R56RJ-330 R57 RJ-22K +5 1 2 3 4 5 6 7 DR IC2 TA8316AS R48 RJ-10/1/2W R49 RJ-150/1/2W D17 FR106 +24 R40 56 R41 RJ-4.7K Q4 2SC3311 D18 1N4148 C27 56P/50V +5 C10 2.2uF/16V R6 120K C29 56P/50V R38 56 R39 RJ-1.2K Q5 2SC3311 R16 120K C13 2.2uF /16V +5 R5 100K R4 10K D3 1N4148 D4 1N4148 C4 102/50V +5 C5 104/50V C20 104/50V (CP U1) (CP U1) (CP U1) t RT2MFD-100K t RT1 MFD-100K IGBT IKW25N120 IGBT (CP U7) IGBT (CP U7) IGBT (CP U7) (CP U19) (CP U19) (CP U19) 1 2 CN2 FAN 1 2 3 CN3 TEM_ + + + C35100UF/35V R1560k Lin Lin Lin Lout Lout Lout L3 470uH L4 470uH +24 (CP U15) (CP U15) (CP U15) (CP U13) (CP U13) (CP U13) (CP U20) (CP U20) (CP U20) CPU +5V VCC (CPU16) CPU +5V VCC (CPU16) CPU +5V VCC (CPU16) CP U (CP U17 18) CP U (CP U17 18) CP U (CP U17 18) 1 2 3 4 D10-D13 1N4148×4 1 2 3 CN3-2 IGBT (CP U2) IGBT (CP U2) IGBT (CP U2) 1 2 CN2-2 IGBT G IGBT G IGBT G P WM (CP U14) P WM (CP U14) P WM (CP U14) (CP U12) (CP U12) (CP U12) (CP U10) (CP U10) (CP U10) (CP U21) (CP U21) (CP U21) (CP U8) (CP U8) (CP U8) +5 +24VDC +5 +24VDC +5 +24VDC (CP U9) (CP U9) (CP U9) ± × ·
 45. 45. Elenberg IC-1900
 46. 46. Upper Plastic Enclosure Plastic Base Ceramic Plate Power Cord PCB (Main Board) PCB (Display control) Control Panel Sticker Fan Motor Gift Box Carton Box Spare Part List for IC-1900
 47. 47. 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D 8 7 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A3 Date: 27-Nov-2006 Sheet of File: C:Documents and Settingsuser桌面EF197.DDB Drawn By: AC 1 V+ 2 AC 3 V- 4 DB1 15A/600V C1 1U/275V 1 1 2 2 FUSE1 10A/250V CNR1 C2 4U/400V C3 0.2UF/1K2V B C E IGBT1 IRGP20B120UD TR1 64:10 GND D3 IN4007 R47 5K1* +5V EC11 2.2uF/50V R48 1M R44 10K* GND +5V EC10 2.2uF/50V IGBT GND KEY1 KEY2 AB CLK L1 +5V Z1 20V R12 4.7K Vdd 1 PTB7 2 PTB6 3 PTA5/AD3 4 PTA4/AD2 5 PTB5 6 PTB4 7 PTA3 8 PTA2/IRQ 9 PTB3 10 PTB2 11 PTA1/AD1/TCH1 12 PTA0/AD0/TCH0 13 PTB1 14 PTB0 15 VSS 16 U1 MC68HC908QY4 R1 20K* EC5 10u C6 104 GND PWM-TCH0 BUZ-CUR CLK AB L1 L2 KEY2 IGBTEN GND +5V TEMP-MAIN TEMP-IGBT TEMP-IGBT +5V EC12 470U/16V C8 104 GND 1 CP1 CP1 1 CP2 CP2 1 2 PAN PAN 1 2 3 IGBT IGBT 1 J1 1 J2 PAN GND GND ACL ACN GND KEY1 V-INEN PAN-IRQ BUZ-CUR V-INEN TEMP-MAIN GND +5V GND AC220V PTB6 AD3/PTA5 AD2/PTA4 KEY/DISP VOLTAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 KEY/DISP KEY/DISP L2 D15 4148 R21 39K GND R2 10K C9 221 C19 471 5 4 2 3 12 U2A LM339 9 8 14 U2C LM339 7 6 1 U2B LM339 R26 4.3K* C10 50 GND C14 104 R46 10K* C11 2N2/63V R40 56 +5V GND R39 1.5K GND R22 20K C24 223 R38 150K* 11 10 13 U2D LM339 R41 15K* C17 471 GND EC9 2.2U/16V GND +5V GND R30 2K C15 471 R35 20k* GND R29 2.2K* C20 104 R37 150K* R50 300K GND R51 200K R31 10K +18V R13 10/1W GND R25 0805-1K R28 4.3k* C16 104 +18V R36 15K R24 240K*/2W R27 240K*/2W GND +5V C12 101 R23 330K*/2W DEVICE PWM-TCH0 IGBTEN PAN-IRQ Z3 18V/0.5W 浪涌 振荡 同步 高压 R15 8.2K* EC3 47U/16V GND D2 IN4007 D1 IN4007 R14 330K*/2W +5V VIN +18V R42 0805-3.3K R43 20/0.5W GND C21 221 DEVICE 驱动 1 2 CN3 Vin 1 GND 2 Vout 3 U3 C4 104 EC1 470U/25V EC2 220U/16v GND +5V C5 104 EC7 470UF/35V EC8 220uF/35V R32 1/2W 680 C13 104 +18V GND PAN-IRQ C18 102/400V R34 820K/1W R33 330K/1W +5V R45 10K* C22 102 GND GND C23 102 R52 30K GND GND +5V D4 IN4007 D6 IN4007 D5 IN4007 D7 IN4007 D8 IN4007 D10 IN4007 D9 IN4007 D11 IN4007 1 2 3 4 CN5 +18V GND 1 2 CN6 R49 0805-680 FAN FAN 上电延时 IGBT-C IND-IN IND-IN IGBT-C +5V Q6 8550 R5 10K GND EC6 22uF/16V GND R3 10K EC4 22u R10 1K +18V R17 4K7 R16 4K7 R19 4K7 BZ1 4BZ GND GND R11 1K FAN C7 104 R18 4K7 R4 10K +5V +5V GND R20 100K GND D12 4148 D13 4148D14 4148 D16 4148 D17 4148 D19 4148 D18 4148 Z2 18V Q2 8050 Q3 8050 Q4 8050 Q8 8550 Q9 8050 Q10 D667 B 1 C 2 E 3 Q5 D667 R9 47 R8 100K Q7 8050 B 1 C 2 E 3 Q11 8050 GND R7 20K GND R6 20K EC13 1U/25V 50K VER R53 20K C26 104
 48. 48. A B C D D C B A Title Number Revision Size A4 Date: 27-Nov-2006 Sheet of File: C:Documents and Settingsuser桌面EF197.DDB Drawn By: C2 104 GND EC1 100U/16V A 1 B 2 Q0 3 Q1 4 Q2 5 Q3 6 Q4 10 Q5 11 Q6 12 Q7 13 CLK 8 MR 9 VCC 14 GND 7 IC1 74HC164 SW3 SW1 L5 SW14 L7 R14 10K SW4 R13 10K C1 101 GND SW5 SW11 SW15 SW2 SW12 L6 L4 +5 R101K R9 1K R8 1K +5 +5 R7 330 R6 330 R5 330 R4 330 R3 330 R2 330 R1 330 R21 3.3K R15 3.3K GND MC_EF197-DSP L1 L3 L2 L16 L21 L15 L22 L25 L23 L24 L26 R121K R111K L11 说明:L1-L6火力灯,L7为开关灯;L11-L16时间灯;L21-L26为功能灯 GND +5 1 2 3 4 5 6 7 8 CN1 CLK GND AB L1 +5V L2 SW13 R20 3.3K R17 470 R19 680 +5 L13 L12 L14 GND R18 3K KEY1 KEY2 KEY1 KEY2 L2 R16 680 GND Q1 8050 Q2 8050 Q3 8050 Q4 8550
 49. 49. 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D 8 7 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A3 Date: 10-Jun-2005 Sheet of File: C:Documents and Settingsxiebo×ÀÃæ±ê×¼»¯µç·°å±ê×¼»¯±ê×¼°å.DDB Drawn By: C7 0805-221* BUZ1 15240 +5V Q1 D667/ECB D15 4148 1 2 CN2 EH-2A 1 2 3 CN4 XH-3A R5 0805-330¦¸ +5V +5V +18V C21 0805-104 C8 0805-221* 5 4 2 3 12 U2A LM339 9 8 14 U2C LM339 7 6 1 U2B LM339 R17 0805-6.2K* C9 0805-101 C11 0805-104 R42 0805-12K* C6 2N2J/63V R22 0805-100¦¸ +5V R21 0805-3.9K* R45 0805-220K C16 0805-471 EC4 220UF/25V R25 0805-51K* R8 0805-7.5K* EC5 4.7U/16V +5V R26 0805-2K C12 0805-221 R20 0805-10K* EC6 220UF/25V EC1 10U/16V R19 0805-5.6K* C10 0805-101 R24 0805-51K* D17 4148 +18V R28 0805-62K* R33 0805-3.3K +18V Q3 8050/EBC Q4 8550/EBC R37 10/1W C20 0805-104 R23 0805-10K* FUSE1 12A/250V L 250# N 250# CNR1 10D431 L1 T106-26-400UH C4 5UF/275VAC CT1 WX22006A(¶«Ý¸´óÖÒ) 220VAC IN R10 0805-51K* R12 1/2W-240K* C5 0.3UF/800VAC C3 2UF/275VAC R38 0805-4.7K OUT2 ËĽŽÓÏßÖù OUT1 ËĽŽÓÏßÖù C19 0805-104 R9 0805-750* D14 4148 D13 4148 D11 4148 D12 4148 EC2 2.2U/16V +18V D9 IN4007 D10 IN4007 R7 1/2W-240K* R11 1/2W-240K* MC/TB-2005_V1.00±ê×¼°æµçÔ´°åÔ-Àíͼ Z1 18V/0.5W R4 0805-680¦¸ R18 0805-27K* PAN IGBTEN TMAIN TIGBT VIN CUR PWM FAN R2 0805-5.1K* R3 0805-5.1K* R35 30/1W C18 0805-105* R41 330K*/1W R40 820K/1W C15 102/500V²å½Å 1 2 CN3 EH-2A Q5 8050/SOT Q6 8050/SOT R30 0805-1K* R31 0805-10K +18V C17 0805-471 +5V R29 0805-3.9K* 339µØ ´Ë´¦µçÔ´±ØÐë½ü¹©µçµçÔ´ 3MM¼ä¾à 3MM¼ä¾à 3MM¼ä¾à 4MM¼ä¾à ͬ²½Á½ÏßҪƽÐп¿½ü 339µØ 339µØ MCUµØ 339µØ MCUµØ IGBTµØ ¾¡Á¿Ê¹ÓðåÔØ·½Ê½ ÇÒ¿¿½üµØÏß×ß B¡¢CÁ½ÏßҪƽÐп¿½ü B C 1£º·ûºÅͳһ¡¢Ó¦ÓÃʱÇë²»Òª¸ü¸ÄÆ÷¼þ·ûºÅ£» 3£ºÅÅÏß½Ó¿Úͳһ£¬±ê×¼°åÓÃ11Õë¡¢²»ÓÃR105£¬¸ÐÓ¦°åÓÃ12Õë¡¢ÓÃR105£» еç·ӦÓÃʱҪÇóÈçÏ£º 2£º²ÎÊý¾¡¿ÉÄÜͳһ£» 1£º¼ì¹øΪPWMÏÈÊä³ö80H£¬È»ºóKÊä³ö7US¸ßµçƽ£» 2£ºÒª±£Ö¤Æô¶¯Ê±IGBTµ¼Í¨¿í¶ÈΪ8US×óÓÒ£¬²ÉÓÃPANÐźÅÆô¶¯£» ³ÌÐò²ÎÊý(³õ²½¹ÀËã)£º D19 4148 R44 0805-10K EC3 47UF/25V D20 4148 C2 0805-104 VCC C1 0805-104 R14 1/2W-240K* R13 1/2W-240K* R16 1/2W-470K* R15 1/2W-240K* 339µØ µçÔ´°å R46 0805-3.3K +18V 3£ºÆô¶¯ºó500MSÄÚ£¬PWM²»±ä¡¢500MSºó¾ÝµçÁ÷ADÅÐÊÇ·ñÔö¼õPWM¡£ 4£ºCN2-CN4ÐèÒª¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóÑ¡Óò»Í¬µÄ·â×°ÐÎʽ¡£ 4.016V 4.250V PWM=0,Vpwm=1.182V(3.5us); PWM=0FFH,Vpwm=4.374V(33us); Vpwm PWM=40H,Vpwm=1.98V(10us); 11 10 13 U2D LM339 R97 0805-0¦¸ EC94 100U/16V C91 0805-104 +5V Vin 1 GND 2 Vout 3 U90 78L05 EC93 47U/25V R90 2W-22¦¸ ÈÆÏßµç×è EC90 10U/450V D93 HER203/BYV26C D91 UF4007 D90 IN4007 R91 2W-100K C93 102/500V EC95 4.7U/25V EC91 220U/25V Z90 18V/0.5W(Viper12A) R93 1/2W-100¦¸ VCC +18V D94 IN4148 1 2 9 6 10 5 3 4 7 8 T90 JL-TB0409018 source 1 source 2 fb 3 vdd 4 dram 5 drin 6 drin 7 drin 8 U92 VIPER12 C90 0805-104 C92 0805-104 R92 1W-10¦¸ D92 UF4007 EC92 47U/25V ¿ª¹ØµçÔ´ +5V R27 0805-330 R6 1/2W-240K* R47 0805-5.1K CUR R1 0805-1M PWM R43 0805-1M C13 0805-101 R32 0805-5.1K BUZ¶Ë¿ÚÓëFAN¿ÚÈô¸´Óã¬ÔÚÏÔʾ°åÉ϶Ì·Á½¸ö¶Ë¿Ú R82 0805-0¦¸* BUZ AC 2 V+ 1 AC 3 V- 4 DB1 RS2006 G C E IGBT1 IH20T120 VR1 500¦¸ÎÔʽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CN1 R51 1/2W-470K* R52 0805-100* R105 1/4W-390¦¸ R101 0805-47K C101 0805-104 R102 0805-47K C102 0805-104 R103 0805-47K C103 0805-104 R104 0805-47K C104 0805-104 ÏÔʾ°å PAN IGBTEN TMAIN TIGBT VIN CUR PWM +5V TO MCU FAN VS C101-C104µçÈÝ¿¿½üMCU PTMAIN PTIGBT PVIN PCUR ÏÔʾ°åµÄÆ÷¼þÃüÃû·½Ê½´Ó100¿ªÊ¼ BUZ¶Ë¿ÚÓëFAN¿ÚÈô¸´Óã¬ÔÚÏÔʾ°åÉ϶Ì·Á½¸ö¶Ë¿Ú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CN101 CN12 BUZ R39 0805-100K +5V
 50. 50. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 21-Dec-2002 Sheet of File: D:dclpdMC-PD.ddb Drawn By: L1 400UH C1 5uF/400DC C2 101/35V IGBT1 SGL25N120RUFD R3 330K*/1/2W R5 150K*/1/2W R6 150K*/1/2W R7 1K2*/1/6W C3 56P/35V R8 4K7*/1/6W R9 240K*/1/2W R10 240K*/1/2W 9 8 14 U1C LM339 7 6 1 U1B LM339 11 10 13 U1D LM339 D3 4148 R11 330/1/6W C4 101/35V R17 330R/1/6W D4 4148 D5 4148 D6 4148 R18 6K8*/1/6W C6 222J R20 4K7*/1/6W R19 2K*/1/6W R22 5K1*/1/6W 1 2 3 4 5 6 7 U2 TA8316AS D7 4148 R23 10K/1/6W R31 27k/1/6W C7 681/35V R32 47R/1/2W R33 3R9/1/2W BUZ1 15240 R24 10K*/1/6W 5 4 2 3 12 U1A LM339 R34 3.3K*/1/6W R35 20K/1/6W R4 330K*/1/2W TOSHIBA TA8316S C8 0.27uF/1200VDC Q1 2SC1815 C9 2.2uF/16V R39 120K/1/6W R40 56R/1/6W D8 4148 RTK1 75C D14 4148 R41 2K*/1/6W FAN1 12VDCFAN Q2 8050 R38 1K/1/6W D15 4148 CN1 XH2.54-2 CN3 XH2.54-3 RT1 100K CN2 EH2.54-2 C10 2.2uF/16V R42 4K7*/1/6W R43 750R/1/6W R45 1M/1/6W Q4 9015 Z1 3.6V/1/2W R44 750R/1/6W C13 104/35V R25 10K/1/6W C14 104/35V XL1 16M R64 330K*/1/2W C23 101/35V R47 15K*/1/6W C15 104/35V R48 24K*/1/6W D16 4148 C11 2.2uF/16V R21 6K2*/1/6W C24 104/35V C5 101/35V D9 4148 еç´Å¯µç·ͼ IRQ1 1 PTA0/KBI0 2 VSS 3 OSC1 4 OSC2/PTA6/KBI6 5 PTA1/KBI1 6 VDD 7 PTA2/KBI2 8 PTA3/KBI3 9 PTB7/ADC7 10 PTB6/ADC6 11 PTB5/ADC5 12 PTD7 13 PTD6 14 PTB4/ADC4 15 PTD0/ADC11 16 PTB3/ADC3 17 PTB2/ADC2 18 PTD1/ADC10 19 PTB1/ADC1 20 PTB0/ADC0 21 PTD3/ADC8 22 PTA4/KBI4 23 PTD2/ADC9 24 PTD5/TCH1 25 PTD4/TCH0 26 PTA5/KBI5 27 RST 28 U3 MC68HC908JL3 C16 103/35V L2 130uH R50 1K/1/6W R12 10K/1/6W Q5 9014 R51 4K7/1/6W £¨ÏßȦÅÌ£© D10 4148 R52 3K9/*1/6W FUSE1 12A/250V U VAR1 10D471 C31 2uF/250VAC AC 1 AC 2 + 3 - 4 B1 1507 R13 4K7/1/6W R26 4K7/1/6W R53 10K/1/6W C32 333/35V Q9 9014 +5V ZERO Q7 D667/ECB Q8 D667/ECB T1 TRANS R54 560R/1/2W Z2 13V/1/2W C17 104/35V C33 47uF/25V C35 100uF/25V R55 560R/1/2W Z3 18V/1/2W C18 104/35V K1 K2 K3 K4 VOL ZERO B0 B1 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 K1 K2 K3 K4 OUT FAN PWR BUZ TEMP V VOL CURRENT BUZ RST +12V FAN +5V RST +5V TEMP +5V V C26 100uF/16V C34 47uF/25V C36 470uF/35V C37 220uF/35V +12V +18V D17 1N4004 D18 1N4004 D19 1N4004 D20 1N4004 C38 470uF/25V R56 680R/1/2W R15 4K7/1/6W Q3 D667 U4 TL431 R16 4K7/1/6W C27 100uF/16V C20 104/35V +5V +18V PWM +5V OUT +5V +5V ZERO C39 1uF/16V C B 18V/500mA OS1 OS2 PTA0 MCU#2 D21 IN4004 R62 240K*/1/2W R63 240K*/1/2W R65 1M/1/6W R66 56R/1/6W D13 4148 D24 4148 C43 2.2U/16V +5 D23 IN4004 1 2 CN5 SH3.96-2 C25 47U/16V C29 100U/16V C19 104/35V +5 Q6 9014 R14 4K7/1/6W CT1 1:/850 C12 103/35V R2 330*/1/6w D1 4148 D2 4148 D11 4148 D22 4148 VR1 1K D25 4148 D26 4148 R27 7.5K*/1/6W R28 51K/1/6W R1 330/1/6W CURRENT C21 2.2U/16V +5 +18V +5 C22 333/35V 1 2 3 CN4 SH3.96-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN6 CON9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CN10 CON10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CN11 CON10 + 1 2 3 4 5 CN9 CON5 R29 1k/1/6w +5 ¹¦ÂÊ°å CN11-6 CN11-5 CN11-7 CN11-8 CN11-1 CN11-2 CN11-3 CN11-4 CN11-10 CN11-9 K2 GND K3 K4 K1 B2 B1 B0 B4 C2 B3 C3 C1 C0 ¿ØÖÆ°å ¿ØÖÆ°å ¿ØÖÆ°å ¹¦ÂÊ°å C28 104/35V R30 1M/1/6W C30 474/35V C40 103/35v C41 103/35V C42 103/35v R70 10K/1/6W R69 10K/1/6W R68 10K/1/6W R67 10K/1/6W +5 R9 R3 R63 R64 R5 R4 I1 I2 GND OUT C45 100U/35V
 51. 51. 1 2 3 4 A B C D 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A4 Date: 21-Dec-2002 Sheet of File: D:dclpdMC-PD.ddb Drawn By: C0 C1 C2 C3 B0 B1 B2 B3 B4 R57 330R/1/6W R58 330R/1/6W R59 330R/1/6W R60 330R/1/6W LED1 LED2 LED5 LED6 LED7 LED8 LED9 LED10 LED11 LED3 LED4 LED12 LED13 LED14 LED15 LED16 LED17 LED18 ÏÔʾ°å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN7 CON9 B2 B1 B0 B4 C2 B3 C3 C1 C0 ¿ØÖÆ°å K2 ¿ª/¹Ø K2 ¿ª/¹Ø K4 »ðÁ¦ K1 ¶¨Ê± K3 ¹¦ÄÜ K4 »ðÁ¦ K3 ¹¦ÄÜ ÏÔʾ°å 1 2 3 4 5 CN8 CON5 K2 GND C0 K3 C1 K4 C2 K1 C3 B0 B3 B4 R57 330R/1/6W R58 330R/1/6W R59 330R/1/6W R60 330R/1/6W LED1 LED2 LED5 LED6 LED7 P D 1 6 Y A N D P D 1 6 F LED8 P D 1 3 F LED9 LED10 LED11 LED3 LED4 LED12 ÏÔʾ°å ÏÔʾ°å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN7 CON9 1 2 3 4 5 CN8 CON5 K2 GND K3 K4 K1 B2 B1 B0 B4 C2 B3 C3 C1 C0 ¿ØÖÆ°å
 52. 52. 1 2 3 4 A B C D 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A4 Date: 4-Dec-2003 Sheet of File: C:WINDOWSDesktopYK-MC-~2.DDB Drawn By: R7 471*6 R8 R9 R10 R12 R11 +5 MideaÏÔʾ°å 1 2 C2 10U 1 2 C1 104 A 1 B 2 Q0 3 Q1 4 Q2 5 Q3 6 Q4 10 Q5 11 Q6 12 Q7 13 CLK 8 MR 9 VCC 14 GND 7 IC1 74HC164 L1 L2 L3 L4 SW2 SW3 SW4 SW1 L5 L6 L7 L9 L8 L10 CN? CN7 +5 +5 R15201 Q1 9012 R13 201 R14 221 +5V R16 221 SW5 SW6 Q2 9012 R1 102 R2 102 R3 102 R5 102 R4 102 R6 102 R17 103 +5V
 53. 53. 1 2 3 4 5 6 A C D 6 5 4 3 2 1 B D C B A Title Number Revision Size B Date: 4-Dec-2003 Sheet of File: C:WINDOWSDesktopYK-MC-~1.DDB Drawn By: YK-MC-PF08-M R44 20K* 9 8 14 U2C LM339 5 4 2 3 12 U2A LM339 7 6 1 U2B LM339 D6 1N4148 C15 222/50V R47 3K3* D8 1N4148 D7 1N4148 R20 3K3 C24 222/100V R19 4K7* R41 5K1* D9 1N4148 R25 3K3* R21 16K C22 681/50V R26 3K3* 11 10 13 U2D LM339 D21 1N4148 R17 330* CN3 XH2.54-3 CN4 EH2.54-2 EC7 2.2uF/50V R39 1M C26 104/50V XL 8M C12 681/50V R43 30K* EC11 22uF/50V R18 6K2* C25 101/50V D11 1N4148 ZERO PULS-EN BUZ TEMP0 V BUZ RST +5V RST +5V V +5V XIN XOUT R48 300K D20 1N4148 EC8 2.2uF/50V GND +5V R38 1M R15 4K7* XIN XOUT TEMP0 FAN Ö÷»Ø·Çý¶¯²¿·Ö R22 47 1/2W R23 3.9 1/2W +18V R16 5K1* VR 500R/0.25W C14 102/50V R49 200K C13 102/50V R50 10K* BUZ ATI-4M R33 IK R55 330 TEMP1 C18 222J/50V R62 10K* CN2 XH2.54-2 +5V EC9 2.2uF/50V TEMP1 ZERO R24 1K* R40 10K* IGBT PWM INTO INTO Vin 1 GND 2 Vout 3 U3 C8 104 EC3 470U/16v EC5 100U/25V +5V C9 103 R59 330 R53 7.5K* D16 4148 D14 4148 D15 4148 D17 4148 D19 4148 D18 4148 R51 51K R52 330 EC6 2.2U/50V +5V i1 i2 CUR C7 104 C21 104 EC10 47uF/16V V LY VOL HV1 HV2 OUT CUR R42 330 +5V R27 4K7 D13 1N4148 +18V FAN PWM R54 47K ZE_IN C10 102/50V 1047V PROT R37 3K3 D10 1N4148 PULS_EN INT1 INT1 GND R29 100 +5V R30 10K R45 3K3* R46 10K* D3 4007 D24 ER08 R36 3K3 Q2 8050 R28 10K C16 104/50V Q3 8050 D5 1N4148 C19 221/50V C2 5u/400VAC IGBT 18N120B C5 0.27uF/1200VDC £¨ÏßȦÅÌ£© FUSE 10A/250V/UL U VAR VZ10D470KBS C1 2uF/270VAC AC 1 AC 2 + 3 - 4 BI D25XB60 R3 470K*/2W R1 470K*/2W R2 470K*/2W R5 820K*/2W R4 470K*/2W R9 820K*/2W R6 820K*/2W IN-L IN-R R58 16K R8 470K*/2W C3 102/400V D1 IN4007 D2 IN4007 OUT1 OUT2 CT 1:/850 R7 330K*/2W R11 2.2R R10 62R/2W EC1 22U/450V BP 1 S 2 S 3 EN 4 D 5 NC 6 S 7 S 8 U5 VIP12A 1 2 C6 104/50V L2 500uH/500mR Z1 18V EC2 220U/25V +18V i1 i2 ZE_IN V LY VOL OUT C27 104 9 8 14 U1C LM339 5 4 2 3 12 U1A LM339 7 6 1 U1B LM339 11 10 13 U1D LM339 Z4 2V +18V +18V Q7 8050 E E C C B B Q8 8550 D22 1N4148 R65 150K EC12 100U/25V EC13 2.2uF/50V D23 ER08 D4 ER08 1 1 2 2 3 3 4 4 CT2 TRANS1 Z2 18V R66 3K3 VSS 1 Xin 2 Xout 3 RST 4 P2.0 5 P2.1 6 P2.2 7 P2.3 8 P2.4 9 P2.5 10 P2.6/ADC8 11 P0.7/ADC7 12 P0.6/ADC6 13(PWM) P0.5/ADC5 14 P0.4/ADC4 15 P0.3/ADC3 16 P0.2/ADC2 17 P0.1/ADC1 18(INT1) P0.0/ADC0 19(INT0) VDD 20 U4 S3C9454 Q3 8050 PULS_EN PULS_EN PULS_EN R31 4K7 R32 1K L2 AB CLK L1 KEY R34 2K Z3 5V1 1 2 3 4 5 6 7 CN1 HEADER 7 L2 AB CLK L1 KEY
 54. 54. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 29-Apr-2004 Sheet of File: C:Documents and SettingsAdministrator.MIDEAGMMy Documentsµç·Ô-Àíͼpsd19a Drawn By: C17 102/50V R20 20K* R40 150K 9 8 14 U2C LM339 5 4 2 3 12 U2A LM339 7 6 1 U2B LM339 D4 1N4148 C19 222/50V R25 3K3* D5 1N4148 D6 1N4148 R43 3K3 C10 222/100V R15 4K7* R18 3K* R32 5K1* D7 1N4148 R13 3K3* R44 16K C12 681/50V R11 3K3* 11 10 13 U2D LM339 R19 10K* D11 1N4148 R9 330* R34 4K7 D18 1N4148 CN5 XH2.54-3 CN4 XH2.54-2 EC11 2.2uF/50V R26 47K R29 1M C18 104/50V 1 2 GND GND XL201 4M R41 3K3 C3 152/50V R21 30K* D9 1N4148 EC12 22uF/50V R14 6K2* C9 101/50V C13 101/50V YK-MC-PFA-M D8 1N4148 INZERO FAN PWM BUZ TEMP0 V BUZ RST +12V FAN +5V RST +5V V +5V OS1 OS2 R22 300K D10 1N4148 EC10 2.2uF/50V PLUS_EN GND +5V R30 1M R4 4K7* PLUS_EN CLK AB OS1 OS2 TEMP0 KEY Ö÷»Ø·Çý¶¯²¿·Ö ÏÔʾ°åµç·²¿·Ö R7 47 1/2W R8 10 1/2W +18V C7 104/50V +5V +18V R5 5K1* VR201 500R/0.25W C6 102/50V R23 200K C4 102/50V +5V R24 10K* BUZ201 ATI-4M R42 3K3 R35 330 +18V TEMP1 R17 100 +18V C8 222J/100V R31 10K* CN3 XH2.54-2 +5V EC9 2.2uF/50V TEMP1 INZERO R33 1K* R28 10K IGBT PWM L2 L1 INTO INTO CN6 +5V AB CLK L2 L1 KEY Q7 D667 Q6 D667 Vin 1 GND 2 Vout 3 U3 C14 104 EC8 470U/25V EC1 470U/16v R2 1/2W 680 EC2 220U/50V Z3 13V EC6 100U/25V EC3 220U/50V EC4 470uF/35V R1 1/2W 680 A K Z2 18V C1 104 +12V +18V +5V 1 2 3 4 CN1 C16 103 R38 330 R36 7.5K* A K D12 4148 D13 4148 D14 4148 D15 4148 D17 4148 A K D16 4148 R39 51K R37 330 EC14 2.2U/50V +5V I1 I2 CUR GND C15 104 C2 104/50V EC5 100uF/25V OUT VOL V V ZERO ÀËÓ¿ HV1 HV2 I2 ÀËÓ¿ ZERO HV1 HV2 OUT VOL CUR R3 470 INT1 INT1 9 8 14 U1C LM339 5 4 2 3 12 U1A LM339 7 6 1 U1B LM339 11 10 13 U1D LM339 A K Z1 2V EC7 100U/25V Q2 8050 E E C C B B Q1 8550 D19 1N4148 +18V Q4 8050 Q3 8050 R45 10K R10 1K R12 10K R6 4K7 Q5 8050 +5V PLUS_EN PLUS_EN PLUS_EN IRQ 1 VSS 2 OSC1 3 OSC2 4 VDD 5 PTB7/ADC7 6 PTB6/ADC6 7 PTB5/ADC5 8 PTD7/RXD 9 PTD6/TXD 10 PTB4/ADC4 11 PTB3/ADC3 12 PTB2/ADC2 13 PTB1/ADC1 14 PTB0/ADC0 15 PTD3/ADC8 16 PTD2/ADC9 17 PTD5/T1CH1 18 PTD4/T1CH0 19 RST 20 U4 MC68HC908JL8 R16 3K3 C20 221/50V D20 1N4148 R27 3k3 A K D3 4007 A K D2 4007 A K D1 4007 R46 10K +5V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CN11 CN10 I1 C213 Q204 NPN
 55. 55. 1 2 3 4 5 6 A C D 6 5 4 3 2 1 B D C B A Title Number Revision Size B Date: 8-May-2004 Sheet of File: D:Ò¶Ê÷¶«¹¤×÷Çøwwwpsd19a.Ddb Drawn By: L101 400UH C104 5uF/400DC IGBT IR20B120 C102 0.27uF/1200VDC L 140~148uH £¨ÏßȦÅÌ£© FUSE101 10A/250V/UL U VAR1 VZ10D470KBS C101 2uF/270VAC AC 1 AC 2 + 3 - 4 B1 D25XB60 AC_C AC_B R103 470K*/1W R101 470K*/1W R102 470K*/1W R106 820K*/1W R104 470K*/1W R109 820K*/1W R105 820K*/1W IN-L IN-R R108 16K R107 470K*/1W C103 102/400V D102 IN4007 D101 IN4007 OUT101 OUT102 HV1 VOL ZERO V LY ÏÔʾ°åPSD-19A HV2 OUT CT1 1:/850 R110 330K*/1W i2 i1 1 2 CN101 CON2 D103 1N4148 R111 2.2R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CN102 HEADER 11 OUT I2 I1 ZERO V HV1 LY VOL HV2
 56. 56. 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D 8 7 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A3 Date: 26-May-2003 Sheet of File: D:dclpsdmc-2003.Ddb Drawn By: FUSE1 12A/250V INL1 ËĽŽÓÏßÖù INR1 ËĽŽÓÏßÖù CNR1 10D431 AC 1 AC 2 + 3 - 4 DB1 RS2006 L1 400UH C14 5UF/400DC L2 140UH CT1 1:/850 C13 103/35V R24 220* 220VAC D5 4148 D4 4148 D6 4148 D7 4148 VR1 500 D2 4148 D3 4148 R5 10K IGBT1 IRGP20B120UD +5 R18 1M R37 330K*/2W R35 240K*/2W C17 221/35V 5 4 2 3 12 IC2A LM339 7 6 1 IC2B LM339 9 8 14 IC2C LM339 R7 4.7K* C16 682/35V C25 101/35V R33 330 D8 4148 D9 4148 R45 6.8K* C32 2N2J/63V R13 4.7K +5 R56 3.6K* R28 4.7k R19 2K* R41 20K* C33 681/35V EC9 220UF/25V R21 1.5K* BUZ1 R32 51K* 11 10 13 IC2D LM339 R40 20K* R31 51K* R30 330 CURRENT R8 3.9K* POWER C15 0.27UF/1200VDC C12 2UF/250VAC R23 750K/1W C36 104/50V RT2 75C +5 R63 20k* C19 104/50V R12 4.7K R29 330 FAN1 18VDCFAN Q1 8050/EBC +12V R11 10K D1 4148 R6 5.1K* ËĽŽÓÏßÖù PALLAR OUT1 ËĽŽÓÏßÖù 1 2 CN1 EH2.54-2 1 2 3 CN2 TJC3-3A RT1 100K 1 2 CN3 TJC3-2A EC2 2.2U/16V EC3 2.2U/16V +5 R50 20k* R61 750 +5 R17 1M Q3 2SC1015 Z1 2.7V/0.5W R16 750 C7 104/50V R4 10K XL1 4M Q2 2SC1815 PWM +5 R44 120K* C9 104/50V R51 20k* D11 4148 EC8 100U/25V R3 4.7K EC1 2.2U/16V R38 330k*/2W EC4 2.2U/16V +5 R20 2K* C18 104/50V 1 2 3 4 5 6 7 8 CN4 TJC3-8A RA7 RC0 RC1 RA1 RA0 RA2 +5 GND Q7 2SC1815/ECB C29 103/35V R49 56 R34 330 4 18 10 D10 4148 Vin 1 GND 2 Vout 3 IC4 7805 +5 EC5 1000U/16V R22 2K* Q6 2SC1815/ECB R46 6.2K* +5 R10 4.7K* +5 +5 Z4 10V/0.5W 9 8 14 ic3C 11 10 13 ic3D 7 6 1 ic3B 5 4 2 3 12 ic3A R48 100 R53 3.3K Z5 2.2V/0.5W VCC Q8 8050 Q9 8550 R55 3.3K R52 150K* R54 3.3K VCC R58 100/1/2W R59 3.9/1W D19 4148 D20 4148 VCC R15 4.7K +5 R2 20K* R9 10K* R36 240K*/2W D17 4148 R14 4.7K R39 330K*/1W R42 4.3k* D18 4148 D21 4148 C5 104/50V C6 104/50V C31 101/35V HV-INT V_AD HV-INT PAN PWM DEVICE VCC C8 104 VCC EC7 100U/16V C20 104/50V +5 VCC +5 CURRENT Z2 2.2V/0.5W Q5 8050 R43 51K EC6 2.2U C30 681/50V D16 4148 Z6 5.6V/0.5W XIN 11 XOUT 12 INT0/RB2 8 RA3/AN3 20 RA2/AN2 19 RA0/ECO 17 AN4/RA4 1 RC0 15 AN0/REF/RB0 6 BUZ/RB1 7 VSS 14 VDD 5 INT1/RB3 9 RA6/AN6 3 AN5/RA5 2 PWM/cmp/RB4 10 RA1/AN1 18 RC1 16 RESET 13 RA7/AN7 4 IC1 1202 R27 750K/1W C23 102/500V L3 2mH A A B B B B B C C C D D D D D D D D D D D D D D D D B A D13 4007 D12 4007 D14 4007 Q10 D667 Z7 18V/0.5W R62 510/1/2W EC10 220U/25V C38 104/50V EC13 470V/35V 18V 1 2 3 4 CN5 CON4 EC11 470U/25V Q11 D667 Z3 13V R60 510/1/2W +12 R47 3.9/1W R64 10K EC12 470U 1 2 3 CN6 CON3 VCC PAN PFF16-POWER
 57. 57. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 26-May-2003 Sheet of File: D:dclpsdmc-2003.Ddb Drawn By: C219 56/50V R256 20K* R255 3K 9 8 14 U2C LM339 5 4 2 3 12 U2A LM339 7 6 1 U2B LM339 D203 1N4148 C210 222/50V R254 47K D204 1N4148 D208 1N4148 R226 3K3 C216 222/100V R223 4K7* R225 * R236 5K1* D209 1N4148 R221 3K3* R228 16K C218 681/50V R220 3K3* 11 10 13 U2D LM339 R229 3K9* Q204 9014 D212 1N4148 R219 330* Q208 D667 R259 1K D207 1N4148 CN205 XH2.54-3 CN204 XH2.54-2 C225 2.2uF/50V R230 56 R238 1M C227 104/50V XL201 4M C213 104/50V R231 2K5* C208 102/50V R257 30K* D206 1N4148 C226 22uF/50V R222 9K2* C215 101/50V C217 101/50V YK-MD-pd16fn-M D213 1N4148 +5V INZERO FAN PWM BUZ TEMP0 V VOL BUZ RST +12V FAN +5V RST +5V V +5V OS1 OS2 R252 300K D211 1N4148 C224 2.2uF/50V +5V GND +5V R237 1M R204 2K* a b c d e f OS1 OS2 TEMP0 L3 Q205 8550 Q207 8550 Q206 8550 R211 4K7 R212 4K7 R213 4K7 L1 L2 L3 +5V +5V +5V Ö÷»Ø·Çý¶¯²¿·Ö ÏÔʾ°åµç·²¿·Ö 1 2 3 4 5 6 7 U201 TA8316AS R214 47 1/2W R215 10 1/2W TOSHIBA TA8316AS +18V C212 104/50V +5V +5V R209 2K* VR201 500R/0.25W C211 102/50V R253 200K C209 102/50V +5V R235 10K* BUZ201 ATI-4M R227 3K3 R250 750 +5V TEMP1 VOL R224 100 R232 100K +18V C214 222J/100V R234 10K* CN203 XH2.54-2 +5V C223 2.2uF/50V TEMP1 Q201 C945 INZERO R243 1K* R258 10K PB5/AN5 1 PB4/AN4 2 PA3/PFD 3 PA2 4 PA1 5 PA0 6 PB3/AN3 7 PB2/AN2 8 PB1/AN1 9 PB0/AN0 10 VSS 11 PC0 12 PC1 13 PD0/PWM0 14 RES 15 VDD 16 OSC1 17 OSC2 18 PA7/SCL 19 PA6/SDA 20 PA5/INT 21 PA4/TMR 22 PB7/AN7 23 PB6/AN6 24 U3 HT46R22 IGBT PWM L1 L2 INTO INTO CN206 d e c f a b LED1 LED2 LED3 GND Q203 D667 Q202 D667 D201 4007 D205 4007 Vin 1 GND 2 Vout 3 U203 C228 104 C222 470U/25V C201 470U/16v R248 1/2W 510 C203 470U/25V Z203 13V C221 100U/25V C205 220U/50V C206 470uF/35V R200 1/2W 510 A K Z202 18.7V C202 104 +12V +18V +5V 1 1 2 2 D202 4007 1 2 3 4 CN201 C232 103 R260 330 R261 7.5K* A K D214 4148 D215 4148 D216 4148 D217 4148 D219 4148 A K D218 4148 R263 51K R262 330 C233 2.2U/50V +5V i1 i2 CUR GND C230 104 C231 104/50V C204 104/50V C220 104/50V C207 100uF/25V C229 47uF/16V i2 i1 ÀËÓ¿ V V ZERO HV1 HV2 VOL OUT ÀËÓ¿ ZERO HV1 HV2 OUT VOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CN202 CON10 CUR R201 330 INT1 INT1
 58. 58. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 26-May-2003 Sheet of File: D:dclpsdmc-2003.Ddb Drawn By: L101 400UH C104 5uF/400DC IGBT IR20B120 C102 0.27uF/1200VDC L 140~148uH £¨ÏßȦÅÌ£© FUSE101 10A/250V/UL U VAR1 VZ10D470KBS C101 2uF/270VAC AC 1 AC 2 + 3 - 4 B1 D25XB60 AC_C AC_B R103 470K*/1W R101 470K*/1W R102 470K*/1W R106 820K*/1W R104 470K*/1W R109 820K*/1W R105 820K*/1W IN-L IN-R R108 16K R107 470K*/1W C103 102/400V D102 IN4007 D101 IN4007 OUT101 OUT102 HV1 VOL ZERO V LY YK-MD-PD16FN-P HV2 OUT CT1 1:/850 R110 330K*/1W i2 i1 1 2 CN101 CON2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CN102 CON10 i1 i2 OUT ZEROV HV1 HV2 VOL LY D103 1N4148 R111 2.2R
 59. 59. 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D 8 7 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A3 Date: 28-Nov-2003 Sheet of File: C:My Documentsµç·ͼ¼°±¬Õ¨Í¼µç·ͼ¼°±¬Õ¨Í¼schPF18Bpf18b-m.DDB Drawn By: FUSE1 12A/250V INL1 ËĽŽÓÏßÖù INR1 ËĽŽÓÏßÖù CNR1 10D431 AC 1 AC 2 + 3 - 4 DB1 RS2006 L1 400UH C14 5UF/400DC L2 140UH CT1 1:/850 C13 103/35V R24 330* 220VAC D5 4148 D4 4148 D6 4148 D7 4148 VR1 500 D2 4148 D3 4148 R5 10K IGBT1 IRGP20B120UD +5 R18 1M R37 330K*/1W R35 240K*/1W C17 221/35V 5 4 2 3 12 IC2A LM339 7 6 1 IC2B LM339 9 8 14 IC2C LM339 R7 4.7K* C16 682/35V C25 101/35V R33 330 D8 4148 D9 4148 R45 6.8K* C32 2N2J/63V R13 4.7K +5 R56 3.6K* R28 1.5K* R19 2K* R41 20K* C33 681/35V C24 220UF/25V R21 1.5K* BUZ1 R32 51K* 11 10 13 IC2D LM339 R40 20K* R31 51K* R30 330 CURRENT R8 4.7K* POWER C15 0.27UF/1200VDC C12 2UF/250VAC R23 560K/1/4W D15 4007 D14 4007 D12 4007 D13 4007 VCC C26 470U/50V Q4 D882/ECB Z3 18V/0.5W C21 104/50V RT2 75C +5 R63 20k* C19 104/50V R12 4.7K R29 330 FAN1 18VDCFAN Q1 8050/EBC VCC D1 4148 R6 4.7K* ËĽŽÓÏßÖù PALLAR OUT1 ËĽŽÓÏßÖù 1 2 CN1 EH2.54-2 C11 100U/25V 1 2 3 CN2 TJC3-3A RT1 100K 1 2 CN3 TJC3-2A R25 510/1/2W C2 2.2U/16V C3 2.2U/16V +5 R50 20k* R61 750 +5 R17 1M Q3 2SC1015 Z1 3.6V/0.5W R16 750 C7 104/50V R4 10K XL1 4M Q2 2SC1815 PWM +5 R44 120K* C9 104/50V R51 20k* D11 4148 C10 100U/25V R11 4.7K R38 330k*/1W C4 2.2U/16V +5 R20 2K* C18 104/50V 1 2 3 4 5 6 7 8 CN4 TJC3-8A RC0 RC1 RA1 RA0 RA2 +5 GND Q7 2SC1815/ECB C29 103/35V R49 56 R34 330 4 18 10 PAN D10 4148 Vin 1 GND 2 Vout 3 IC4 7805 +5 C27 1000U/16V PT6642 19V R22 2K* Q6 2SC1815/ECB R46 6.2K* +5 R10 4.7K* +5 +5 Z4 10V/0.5W 9 8 14 ic3C 11 10 13 ic3D 7 6 1 ic3B 5 4 2 3 12 ic3A R48 100 R53 3.3K Z5 2.2V/0.5W VCC Q8 8050 Q9 8550 R55 3.3K R52 150K* R54 3.3K VCC R58 100/1/2W R59 3.9/1W D19 4148 D20 4148 VCC R15 4.7K +5 R2 2K* R60 10/1W R9 10K* R36 240K*/1W D17 4148 R14 4.7K R39 330K*/1W R42 4.3k* D18 4148 D21 4148 R27 4.7K C5 104/50V C6 104/50V C31 101/35V HV-INT V_AD HV-INT PAN PWM DEVICE DEVICE VCC C8 104 VCC C28 100U/16V C20 104/50V +5 VCC +5 CURRENT Z2 2.2V/0.5W Q5 8050 R43 150K C22 2.2U C30 6811/50V D16 4148 Z6 2.2V/0.5W XIN 11 XOUT 12 INT0/RB2 8 RA3/AN3 20 RA2/AN2 19 RA0/ECO 17 AN4/RA4 1 RC0 15 AN0/REF/RB0 6 BUZ/RB1 7 VSS 14 VDD 5 INT1/RB3 9 RA6/AN6 3 AN5/RA5 2 PWM/cmp/RB4 10 RA1/AN1 18 RC1 16 RESET 13 RA7/AN7 4 IC1 1202 R? 750K/1W C? 102/500V PD18FBÖ÷°åÔ-Àíͼ
 60. 60. 1 2 3 4 C D 4 3 2 1 A B D C B A Title Number Revision Size A4 Date: 28-Nov-2003 Sheet of File: C:My Documentsµç·ͼ¼°±¬Õ¨Í¼µç·ͼ¼°±¬Õ¨Í¼schPF18Bpf18b-d.DDB Drawn By: RA4 PAN PA7 RA1 +5 C2 0805-104 EC1 100U/16V R15 0805-330*7 R13 R11 R10 R14 Q1 8050/EBC R16 0805-1K* A 1 B 2 Q0 3 Q1 4 Q2 5 Q3 6 Q4 10 Q5 11 Q6 12 Q7 13 CLK 8 MR 9 VCC 14 GND 7 IC1 74HC164 L5 5 L6 6 +5 GND R2 0805-1k L4 4 SW5 £« L3 3 SW3 ÉÕ¿¾ L2 2 SW2 ÕôìÀ L1 1 SW8 ¿ª¹Ø +5 RC0 RC1 L11 »ð¹ø L12 µçÔ´ L10 ³´ L9 ÉÕ¿¾ L8 ÕôìÀ L7 Õ¨ R3 0805-1k R4 0805-1k R6 0805-1k SW1 Õ¨ SW7 »ð¹ø SW4 £- SW6 ³´ R7 0805-1k R8 0805-1k R9 0805-1k C1 0805-101 Q2 8050/EBC R17 0805-1K* R1 0805-10k +5 R5 0805-1k 1 2 3 4 5 6 7 CN1 ÏÔʾ½Ó¿Ú R12
 61. 61. 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D 8 7 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A3 Date: 9-May-2005 Sheet of File: 桌 面 C:Docum ents and SettingsAdministrator ef183bEF183BPF18C_MAIN.DDB Drawn By: AC 1 V+ 2 AC 3 V- 4 DB 20A/600V C1 2U/275V 1 1 2 2 FUSE1 15A/250V CNR1 10D241 C2 5U/400V C3 0.3UF/1K2V B C E IGBT 60A/900V GND R47 5K1* +5V EC11 2.2uF/50V R48 1M R44 3.6K* GND +5V EC10 2.2uF/50V IGBT R12 4.7K Vdd 1 PTB7 2 PTB6 3 PTA5/AD3 4 PTA4/AD2 5 PTB5 6 PTB4 7 PTA3 8 PTA2/IRQ 9 PTB3 10 PTB2 11 PTA1/AD1/TCH1 12 PTA0/AD0/TCH0 13 PTB1 14 PTB0 15 VSS 16 IC2 MC68HC908QY4 EC5 2.2U/16V C6 104 A 1 K 2 D15 IN4148 GND PWM-TCH0 BUZ-T-M CLK AB L1 L2 KEY1 IGBTEN GND +5V TEMP-IGBT TEMP-IGBT +5V EC12 470U/16V C8 104 GND 1 2 CN4 1 2 3 CN8 PAN GND ACL ACN GND V-INEN PAN-IRQ V-INEN BUZ-T-M GND +5V GND AC220V PT B6 AD3/PT A5 R21 51K* R2 200R ( 插件) C9 221 ( 插件 ) C19 102 5 4 2 3 12 IC1A LM339 9 8 14 IC1C LM339 7 6 1 IC1B LM339 R26 4.3K* C10 101 GND C14 104 R46 10K* C11 2N2/63V R40 56 +5V GND R39 5.1K* GND R22 120K C24 221 R38 150K* 11 10 13 IC1D LM339 R41 15K* C25 471 GND EC9 2.2U/16V GND +5V GND R30 2K C15 471 R35 20K* GND R29 2.2K* ( 插件 ) C20 104 R37 150K* R50 300K GND R51 200K R31 10K +18V R13 10/1W GND R25 0805-1K R28 4.3K* C16 104 +18V R36 15K R24 240K*/2W GND +5V C12 101 R23 330K*/2W DEVICE PWM-TCH0 IGBTEN PAN-IRQ Z3 18V/0.5W 浪涌 振荡 同步 高压 +18V R42 插 件 ) 1.2K( B C E Q9 8050/EBC E C B Q8 8550/EBC GND C21 ( 插 件 ) 201 DEVICE 驱动 PAN-IRQ C18 102/400V R34 820K/1W R33 330K/1W +5V R45 8.2k * C22 102 C23 102 R52 300K +5V B C E Q10 D667/EBC +18V GND 1 2 CN6 EH-2A R49 680 FAN FAN IGBT-C IND-IN IND-IN IGBT-C +5V R3 10K EC4 22u R10 1K 1 B 2 C 3 E Q4 8050 +18V R17 4K7 R16 4K7 R19 4K7 B 1 C 2 E 3 Q2 8050 BZ1 4BZ GND GND FAN C7 104 R18 4K7 R4 10K +5V +5V GND R20 100K GND R6 100K R15 6.8K* EC3 47U/16V GND D2 IN4007 D1 IN4007 R14 330K*/2W +5V VIN R54 100K R53 47 B 1 C 2 E 3 Q7 9014 Q11 8050 GND R7 20K GND L 250# N 250# R58 500R 2 4 L1 400UH CT1 1:850 A 1 K 2 D23 IN4148 A 1 K 2 D21 IN4148 A 1 K 2 D22 IN4148 A 1 K 2 D20 IN4148 GND EC14 220U/16V D24 IN4148 A 1 K 2 D25 IN4148 R57 10K +5V R59 330R MC-PF18C-M +5V Vin 1 GND 2 Vout 3 U1 C4 104 EC1 470U/25V EC2 220U/16v GND +5V C5 104 B C E Q5 D667 EC7 47UF/35V EC8 220uF/35V R32 1/2W 680 C13 104 +18V GND D4 IN4007 D6 IN4007 D5 IN4007 D7 IN4007 D8 IN4007 D10 IN4007 D9 IN4007 D11 IN4007 1 2 3 4 CN5 上 延 电 时 E 2 C 3 B 1 Q6 8550 R5 10K GND EC6 22uF/16V GND R11 1K EC13 470uF/35V ( 插件 ) C26 104 C28 102 C29 102 C30 102 C31 102 C32 102 C33 102 GND +5V CLK AB L2 L1 KEY1 1 1 1 2 A 1 K 2 D12 IN4148 A 1 K 2 D13 IN4148 A 1 K 2 D14 IN4148 A 1 K 2 D17 IN4148 A 1 K 2 D19 IN4148 A 1 K 2 D16 IN4148 A 1 K 2 D18 IN4148 D26 IN4148 Z1 20V Z4 18V 1 B 2 C 3 E Q3 8050 CURRENT BUZ-T-M CURRENT 1.0 +5V EC15 47U/16V C17 104 GND +5V GND R27 240K*/2W R53 560K*/1W 1 2 3 4 5 6 7 8 CN301 CLK GND AB L1 +5V L2 KEY1 R60 5.1K 后 添 加 器 件 1 2 3 4 A B C D 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size A4 Date: 9-May-2005 Sheet of File: 桌 面 C:Docum ents and SettingsAdministrator ef183bEF183BPF18C_DISP.DDB Drawn By: C302 104 GND EC301 100U/16V A 1 B 2 Q0 3 Q1 4 Q2 5 Q3 6 Q4 10 Q5 11 Q6 12 Q7 13 CLK 8 MR 9 VCC 14 GND 7 IC301 74HC164 SW303 L304 SW301 L306 C301 101 L305 L303 +5 SW302 R301 220*6 R302 R303 R304 R305 R306 MC_PF18C_DISP L302 L301 L312 L315 L313 L314 L311 GND +5 1 2 3 4 5 6 7 8 CN301 CLK GND AB L1 +5V L2 KEY1 R311 1k* Q1 8050 GND R312 1k* Q2 8050 GND 1K*4 L307 开关 灯 开关 火力加 火力减 SW304 功能选择 火力灯 为 L301-L306 功能灯 为 L311-L315 KEY1 炒菜 煎炸 蒸煮 火锅 烤 烧 R307 R308 R309 R310 R313 3.3K R312 3.3K
 62. 62. 1 2 3 4 5 6 A B C D 6 5 4 3 2 1 D C B A Title Number Revision Size B Date: 21-Dec-2002 Sheet of File: D:dclpsdmc-2002.Ddb Drawn By: R241 1M/1/6W XL200 8M X I N C224 100uF/16V C225 104 R219 1K2/1/6W C214 56P/35V R204 3K*/1/6W 11 10 13 U200D LM339 7 6 1 U200B LM339 9 8 14 U200C LM339 D204 4148 R230 330 C218 101 R229 330 D205 4148 D206 4148 D214 4148 R208 6K8 C210 222J R207 4K7 1 2 3 4 5 6 7 U201 TA8316AS D207 4148 R223 1K*/1/6W R236 27k C222 681 R209 47R/1W R210 3R9/1W BUZ200 R233 10K 5 4 2 3 12 U200A LM339 R232 20K TOSHIBA TA8316S Q202 2SC1815 C215 2.2uF/16V R220 120K/1/6W R222 1.15K FAN200 18VDCFAN Q203 8050 R214 1K/1/6W D215 4148 CN200 EH2.54-2 C216 2.2uF/16V R235 4K7 R245 750/1/6W Q206 2SC1015 Z201 3.6V/1/2W R244 750/1/6W C220 104 R242 10K/1/6W C221 104 C209 101/35V R231 15K C219 104 D216 4148 R215 1K/1/6W R243 10K/1/6W Q209 2SC1815 RST R224 10K/1/6W C207 103/35V R201 330/1/6W R217 7.5K/1/6W D208 4148 D212 4148 D209 4148 D213 4148 VR200 1K D211 4148 D210 4148 R218 51K/1/6W R202 330/1/6W R216 1k/1/6W C212 2.2U/16V C217 2.2uF/16V R237 3K9 R239 1M R240 5.1K CN204 XH2.54-3 RT201 100K TEMP C213 2.2U/16V R213 1M/1/6W R203 10K/1/6W Q201 2SC1815 Q207 2SC1815 Z200 13V/0.5W R227 10K R228 150 R226 16K R225 16K R246 4.7K Q204 2SC1015 R247 2K +5V Q208 2SC1815 R234 10K +5V +12V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +10V +5V +18V R221 56/1/6W RESET 1 OSC1 2 OSC2 3 SS/PB7 4 ISPCLK/SCK/PB6 5 ISPDATA/MISO/PB5 6 MOSI/PB4 7 NC 8 NC 9 OCMP2_A/PB3 10 ICAP2_A/PB2 11 OCMP1_A/PB1 12 ICAP1_A/PB0 13 AIN5/EXTCLK_A/PC5 14 AIN4/OCMP2_B/PC4 15 AIN3/ICAP2_B/PC3 16 PC2/MCO/AIN2 17 PC1/OCMP1_B/AIN1 18 PC0/ICAP1_B/AIN0 19 PA7(HS) 20 PA6(HS)SDAI 21 PA5(HS) 22 PA4(HS)SCLI 23 NC 24 NC 25 PA3(HS) 26 PA2(HS) 27 PA1(HS) 28 PA0(HS) 29 ISPSEL 30 Vss 31 Vdd 32 U202 ST72215 TEMP R211 5.1K/1/6W CN203 XH2.54-3 RT200 100K TEMP C211 2.2U/16V R212 1M/1/6W +5V R206 4K7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CN201 12PIN Q205 2SC1815 R238 300/1/6W C223 103/35V C208 471/35V R205 6K*/1/6W D217 4148 D218 4148 C226 104/35V C227 104/35V D200 D D201 D D202 D D203 D 1 2 CN205 CON2 Q200 D886 Z202 18V/0.5W R200 680/1/2W C206 470U/25V C204 104/50V C205 470V/50V C200 100U/25V C201 100U/16V C202 104/50V 18V 18V Vin 1 GND 2 Vout 3 U203 7805 +5 +5V C203 25V/100U 1 2 3 4 5 6 7 RA200 RA7-1K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cn202 CON11

×