Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan tugasan

1,406 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Soalan tugasan

  1. 1. LAMPIRAN D2 TUGASAN KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKP) PKE3102: PENDIDIKAN KESELAMATAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PENDIDIKAN JASMANI) Nama pelajar No. KP Angka Giliran Semester Tarikh mula 23 Jun 2012 Tarikh akhir Sebagai persediaan menjadi guru anda perlu tahu beberapa aspek berkaitan dengan Pendidikan Keselamatan yang mempunyai kaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Secara individu anda dikehendaki menyediakan satu tugasan kerja kursus yang meliputi tajuk Tajuk KandunganII. 1) Peraturan keselamatan di sekolah 12) Keselamatan diri • Keselamatan persekitaran - Program perlindungan diri -anggota badan- • -Keselamatan makmal pakaian perlindungan • - Keselamatan diri • Carta penggunaan alat perlindungan diri 13) Keselamatan diri- Pencemaran bunyi 2) Tanggungjawab persekitaran dan keselamatan Pentadbir,Guru dan staf sokongan ,Pelajar dan orang awam 3) Keselamatan perkhidmatan- Padang dan gelanggang 14)Keselamatan diri- Pencemaran udara 4) Keselamatan perkhidmatan - Kantin 15) Penyimpanan bahan bahaya -Bahan kimia dan Bahanapi
  2. 2. LAMPIRAN D2 Tajuk Kandungan5) Keselamatan perkhidmatan- Makmal, Bilik KH 16)Prosedur kecemasan • Bantu mula CPR kanak-kanak dan orang dewasa Tercekik TOTAPS DRABC RICE6)Prosedur kecemasan 17)Prosedur kecemasan • Kesediaan kecemasan • Kebakaran -banjir • Komunikasi Polis / Bomba -tanah runtuh • Carta alir / peta pergerakan semasa kecemasan7) Keselamatan perkhidmatan 18)Prosedur kecemasan-Bilik darjah -Pengendalian bahan toksik 19)Program pengguna jalanraya selamat8) Keselamatan perkhidmatan-Kawasan pembinaan di sekolah • Penggunaan kenderaan tidak bermotor • Penggunaan kenderaan bermotor 20)Keselamatan bangunan (2)9) Keselamatan perkhidmatan - Tempat letak kereta / basikal / • Akauntabiliti keselamatan bangunanmotosikal • Garis panduan pemeriksaan bangunan10) Keselamatan perkhidmatan -Mesin / Alat selenggaraan 21)Pengenalan Pendidikan Keselamatan • Konsep dan definisi pendidikan keselamatan • Polisi keselamatan sekolah11) Keselamatan perkhidmatan -Aktiviti luar 22)Prosedur kecemasan • Bantu mula Luka Pendarahan
  3. 3. LAMPIRAN D2 Tajuk Kandungan Patah23) Prosedur kecemasan 26) Peranan JPA3 dalam aspek keselamatan • Bantu mula -Terbakar -Renjatan24)Prosedur kecemasan 26)Peranan NIOSH dalam aspek keselamatan pekerjaan • Kesediaan kecemasan -Tsunami -Gempa bumi -Ancaman bom25)Peranan JKJR, MKJR , MIROS dan KementerianPengangkutan Malaysia dalam aspek keselamatan jalan rayaArahan Tugasan:1. Pilih SATU daripada tajuk-tajuk di atas.2. Kumpul maklumat daripada bahan bercetak atau elektronik dan maklumat daripada pihak berkaitan3. Tugasan hendaklah bertaip menggunakan komputer, font Arial 12, langkau satu setengah baris4. Bibliografi/ rujukan dinyatakan mengikut standard APA5. Anda perlu menyertakan rajah, carta, jadual atau gambar yang berlabel, bernomor dan dinayatakan sumbernya sebagai sebahagian daripada isi kandungan tugasan6. Tugasan kerja kursus perlu disertai sekurang-kurangnya 5 bahan bukti rujukan daripada media cetak, media elektronik, internet, pamplet, brosur atau sebagai tambahan bahan-bahan yang relevan7. Anda perlu membuat sekurang-kurangnya 5 kolaborasi untuk menyiapkan tugasan. Kolaborasi bersama pensyarah perlu berjumlah 3 kali atau lebih.
  4. 4. LAMPIRAN D28. Tugasan kerja kursus anda perlu mempunyai komponen berikut: Bahagian kulit luar tugasan kerja kursus : 1) Logo IPG 6 ) Tajuk Kerja Kursus 7) Nama Pelajar & no kad pengenalan 2) Nama Institut Perguruan 8) Opsyen & Ambilan 3) Nama Jabatan 9) Nama Pensyarah 4) Kod dan nama Kursus/Mata Pelajaran 10) Tarikh serahan Isi kandungan tugasan kerja kursus: 1 ) Halaman Pengakuan 4 ) Topik dan sub-topik 2) Penghargaan 5 ) Rumusan 3 ) Jadual isi kandungan 6 ) Bibliografi Lampiran 1 ) Refleksi 2 ) Borang Kolaborasi 3 ) Bahan-bahan bukti berkaitan daripada media cetak, media elektronik, internet, pamplet, brosur atau sebagai tambahan bahan-bahan yang relevan 9. Jangka masa menyiapkan kerja kursus adalah minggu 10. Bentangkan kerja kursus anda melalui persembahan ”power-point” 11. Hantar tugasan anda dalam bentuk ’Hard copy’ (Tugasan kerja kursus cetakan komputer) dan ’Soft copy’. (CD)Disediakan oleh:(ADIB BIN SULAIMAN)Pensyarah Kursus PKE3102
  5. 5. LAMPIRAN D2Jabatan Pendidikan Jasmani dan KesihatanIPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Bahru

×