ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα κάτω...πάνω!
¦¸¡¸: Hatzichristou D. Erectile Dysfunction. In V. Mirone: Uroandrology,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Θεραπείες στυτικής δυσλειτουργίας - Τα κάτω, πάνω

1,787 views

Published on

Δείτε και μάθετε από το infographic, της σειράς SexInfographics του Ινστιτούτου Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων, για τις θεραπείες στυτικής δυσλειτουργίας.
Οι σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες είναι τα φάρμακα από το στόμα, οι ενδοπεϊκές ενέσεις, τα κρουστικά κύματα και οι πεϊκές προθέσεις.

Published in: Healthcare
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
815
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Θεραπείες στυτικής δυσλειτουργίας - Τα κάτω, πάνω

  1. 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα κάτω...πάνω! ¦¸¡¸: Hatzichristou D. Erectile Dysfunction. In V. Mirone: Uroandrology, Springer, 2014 www.facebook.com/imop.gr www.twitter.com/imop.gr linkedin.com/in/imop.gr youtube.com/imopgr google.com/+imopgr και ενημερωθείτε για τα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και τις λύσεις τους Επισκεφθείτε το www.imop.gr Æ° ¼°Ä»°º° Ƹª ªÆ˪¸ª Æ° ¼°Ä»°º° A¦Ã Æà ªÆû° ù ¶Á¢Ã¦¶«º¶ª ¶Á¶ª¶¹ª Η τοποθέτηση της πρόθεσης γίνεται με χειρουργική επέμβαση διάρκειας 1 ώρας Η τροφή καθυστερεί την απορρόφηση, άρα και την δράση στα δισκία για λήψη από το στόμα, εκτός της ταδαλαφίλης. Æá äéóëÝá ðïù äéáìàïîôáé óôï óôÞíá äåî åðèòåÀúïîôáé ÌöòÝúïîôáé óå 2 ëáôèçïòÝå÷: óå øÀðéá ëáé åîÛóåé÷ Κανένα φυτικό σκεύασμα ή συμπλήρωμα διατροφής δεν έχει αποδείξει ότι βοηθά τη στύση! Ùìá ôá áðïôåìå- óíáôéëÀ æÀòíáëá øïòèçïàîôáé íå éáôòéëÜ óùîôáçÜ. ºáîÛîá áðÞ áùôÀ äåî åÝîáé áæòïäéóéáëÞ, äèìáäÜ äåî åðèòåÀúåé ôèî åòöôéëÜ äéÀõåóè/ åðéõùíÝá Όλα τα φάρμακα προκαλούν αγγειο- διαστολή και αύξηση της αιμάτωσης του πέους Η μόνη ένδειξη είναι στυτική δυσλειτουρ- γία οργανικής και ψυχογενούς αιτιολο- γίας. Στη 2η περίπτω- ση συνδυάζεται με θεραπεία από σεξολόγο ºÄÃ˪ƹº° ºË»°Æ° °ðïôåìåÝ ôè Á¶Ãƶĸ »¶£Ã¢Ã ðïù ðòïôÀõèëå çéá áðïëáôÀóôáóè ôè÷ óôùôéëÜ÷ äùóìåéôïùòçÝá÷. Îøåé Ûîäåéêè áðïëìåéóôéëÀ óå áóõåîåÝ÷ íå ¦Äõ¤¸»° °¡¡¶¹°º¸ª °¹Æ¹Ã¤Ã¡¹°ª ¦òïëáìåÝ ôè äèíéïùòçÝá îÛöî áççåÝöî óôï ðÛï÷ (áççåéïçÛîîåóè). ¦¶«º¶ª ¦Ä㶪¶¹ª íåçáìàôåòïé Àîôòå÷ ðïù ðÀóøïùî ëáé áðÞ ëáìïÜõè ùðåòðìáóÝá ðòïóôÀôè (η συχνότερη αιτία για προβλήματα ούρησης μετά τα 50 έτη). Η ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ 2 ¶Á¢¶¹¥¶¹ª Àîôòå÷ íå óùøîÛ÷ åòöôéëÛ÷ åðáæÛ÷ Είναι απαραίτητη η ¶Ä¿Æ¹º¸ ¶¦¹£Ë»¹° για να προκληθεί στύση! óå Àîôòå÷ íå óïâáòÞ ïòçáîéëÞ ðòÞâìèíá (σακχαρώδης διαβήτης, νευρολογικές παθήσεις, μετά ριζική προστατεκτομή) °¦Ãƶ¤¶ª»°Æ¹ºÃƸư ¦¿ª ¶¦¸Ä¶°·¶¹ ¸ ÆÄü¸... ενώ »¶¹¿Á¶Æ°¹ σε 50% 70% ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΔΥΣΠΕΨΙΑ ΜΥΑΛΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ Η ΛΗΨΗ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η κοινωνική χρήση áìëïÞì ¢¶Á ¶¦¸Ä¶°·¶¹ τη δράση τους H °¦Ãº°Æ°ªÆ°ª¸ Ƹª ªÆ˪¸ª... 2ôïùìÀøéóôïî øòÞîéá...ðáòáíÛîåé çéá åëôÞ÷ áðÞ áóõåîåÝ÷ íå óïâáòïà âáõíïà óôùôéëÜ äùóìåéôïùòçÝá Þðïù è åðéôùøÝá íåéñîåôáé óôé 50% °¦Ãº°Æ°ªÆ°ª¸ EN¿... óå Àîôòå÷ ðïù áîôáðïëòÝîïîôáé óôá øÀðéá ôè÷ óôàóè÷ óå áùôïà÷ ðïù äåî áîôáðïëòÝîïîôáé óôá øÀðéá –íåôÀ ôá ëòïùóôéëÀ ¢¹°Äº¶¹°: 9¶µ¢Ã»°¢¶ª ¸ £¶Ä°¦¶¹° ¶¹Á°¹ ¶Áƶ¤¿ª °Á¿¢ËÁ¸ 60-75% 30-50% 5% 80% 12óùîåäòÝå÷ 15ìåðôñî è ëáõåíéÀ äéÀòëåéá÷ íðïòïàî îá ôá øòèóéíïðïéïàî íå åðéôùøÝá! 7óôïù÷ 10 Ìòèóéíïðïéïàîôáé åäñ ëáé 30øòÞîéá °ðïôåìïàî ôèî ðéï áðïôåìåóíáôéëÜ æáòíáëåùôéëÜ õåòáðåÝá Η ένεση γίνεται από τον ίδιο τον άντρα, κατόπιν εκπαίδευσής του από ουρολόγο, με ειδική σύριγγα και λεπτή βελόνη ινσουλίνης στα δύο πλάγια κατά μήκος του πέους 10λεπτά μετά την ένεση προκαλείται στύση, ανεξάρτητα από ερωτική επιθυμία ¶Ýîáé ðòáëôéëÀ áîñäùîè ëáé éäéáÝôåòá áóæáìÜ÷ õåòáðåÝá Πολλά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, αλλά το πλέον διαδεδομένο παγκόσμια είναι ο συνδυασμός ΠΑΠΑΒΕΡΙΝΗΣ, ΦΑΙΝΤΟΛΑΜΙΝΗ και ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗ (tri-mix) ªËÁ¸£¶¹ª ¦°Ä¶Á¶Ä¡¶¹¶ª ¶¦¹¦¤Ãº¶ª: IKANO¦Ã¹¸ª¸: °¦Ãƶ¤¶ª»°Æ¹ºÃƸư °¦Ã¢Ã̸ των ενέσεων ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΣΤΥΣΗ (>4 ώρες χρειάζεται επείγουσα αντιμετώπιση) ΠΟΝΟΣ (αλπροσταδίλη) To íÞîï óëåàáóíá ðïù óùîôáçïçòáæåÝôáé åÝîáé è ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗ °ðïôåìïàî ôèî ðéï ðáìéÀ íÛõïäï áîôéíåôñðéóè÷ Υπάρχουν 2 τύποι προθέσεων: ΟΙ ªÆ°£¶Ä¶ª ΚΑΙ ΟΙ ¢¹Ã¡ºÃË»¶Á¶ª Έχει ένδειξη σε κάθε άντρα που έχει δοκιμάσει °Á¶¦¹ÆËÌ¿ª τις άλλες θεραπείες. Οι σταθερές αποτελούνται από 2 κυλίνδρους από ειδικό βιο-υλικό που τοποθετούνται μέσα στα 2 σηραγγώδη σώματα. Στις διογκούμενες, οι κύλινδροι είναι συνδεδεμένοι με σύστημα αντλίας που δίνει τη δυνατότητα πλήρωσης των κυλίνδρων με φυσιολογικό ορό. Δίνουν άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά έχουν υψηλό κόστος. ¦éõáîÞôèôá íèøáîéëÜ÷ âìÀâè÷ Σπάνιες, με πιο σημαντική τη μόλυνση της πρόθεσης (χρήζει άμεσης χειρουργικής αφαίρεσης και τοποθέτηση νέας) Η ικανοποίηση των αντρών και των συντρόφων ξεπερνά το 90% ª¹¤¢¶Á°¼¹¤¸ Æ°¢°¤°¼¹¤¸ A¤¦Äêư¢¹¤¸ Aπό το στόμα Eνεση στο πέος TÄæê ¤¸¾¸ª ¢ÃªÃ¤Ã¡¹° Xρειάζεται óåêïù- áìéëÞ÷ åòåõéóíÞ÷; ΜΕΓΙΣΤΗ συνήθης øïòèçïàíåîè äÞóè èíåòèóÝö÷ (σε mg) Συνήθης χρόνος από λήψη íÛøòé îá äòÀóåé (σε ώρες) Συνήθης äéÀòëåéá äòÀóè÷ από λήψη (σε ώρες) NAI NAI OXI 20 6 έως 12 έως 36 1 έως 2 1-21 περίπου & 100 25 50 mg & 200100 mg & 5 10 20 mg 20 μg 40μg µ°Ä¢¶Á°¼¹¤¸°µ°Á°¼¹¤¸ Aπό το στόμα ή διαλυόμενα δίσκια στο στόμα NAINAI 6 έως 12>6 1 περίπουπερίπου 10 & mg 20 20 mg ώρες 0,2 ώρες 0,5 ώρες ώρεςώρες 100 mg 200 mg mg Aπό το στόμα Aπό το στόμα Ì°Ä°ºÆ¸Ä¹ªÆ¹º° Æ¿Á ¼°Ä»°º¿Á Ƹª ªÆ˪¸ª °µ°Á°¼¹¤¸ µ°Ä¢¶Á°¼¹¤¸ ª¹¤¢¶Á°¼¹¤¸ Æ°¢°¤°¼¹¤¸ ¢¹°Æ¹£¶ÁÆ°¹ ªÆ¸Á ΕΛΛΑΔΑ (όλα είναι σε μορφή δισκίου για λήψη από το στόμα) κυκλοφορεί και σε 5mg δόση για καθημερινή λήψη ανεξάρτητα από την επαφή κυκλοφορεί και σε μορφή διαλυόμενου, στο στόμα, δισκίου 10mg

×