Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
PENGERTIAN AKAD <ul><li>Perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan al-aqd atau jama’nya adalah al-uqud. Akad secara ...
<ul><li>Wahbah Zuhaili mendefinisikan al-‘aqd secara etimologi dengan : </li></ul><ul><li>الرَبْطُ بَيْنَ أَطْرَافٍ الشّ...
<ul><li>Secara terminologi atau istilah al’aqd adalah : </li></ul><ul><li>إِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوُلٍ عَلَى وَجُهٍ ...
ASAS-ASAS KONTRAK Kebebasan (Al-Hurriyah) Kesetaraan ( Al-Musawah ) Keadilan ( Al-Adalah ) Kerelaan ( Al-Ridha ) Kejujura...
RUKUN AKAD <ul><li>Orang yg berakad ( aqid ), penjual & pembeli </li></ul><ul><li>Sesuatu yg diakadkan ( ma’qud alaih ), h...
UNSUR-UNSUR KONTRAK (RUKUN & SYARAT AKAD Ijab & Qabul Pelaku Kontrak ( A’qidain ) Obyek Akad ( Ma’qud Alaih ) <ul><li>Lisa...
SYARAT AKAD <ul><li>Al-Aqid (orang yg berakad) </li></ul><ul><ul><li>Baligh (terkena beban syara’) </li></ul></ul><ul><ul...
<ul><li>Al-Ma’qud Alaih </li></ul><ul><ul><li>Hrs ada ketika akad </li></ul></ul><ul><ul><li>Sesuai dg ketentuan syara’ </...
<ul><li>Ijab-Qabul </li></ul><ul><ul><li>Terjadinya akad </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hrs jelas maksudnya </li></ul></ul...
PEMBAGIAN AKAD <ul><li>Akad Shahih </li></ul><ul><li>“ Akad yg memenuhi syarat dan rukun akad sebagaimana yg ditentukan ol...
SIFAT AKAD <ul><li>Akad Munjiz </li></ul><ul><li>“ Akad yg ditetapkan seseorg tanpa menetapkan syarat”. </li></ul><ul><li...
<ul><li>Akad ghair munjiz ada 3 macam : </li></ul><ul><ul><li>Ta’liq syarat : terjadinya suatu akad bergantung pada urus...
HAL-HAL YANG MERUSAK KONTRAK Keterpaksaan ( Al-Ikrah ) Kekeliruan ( ghalath ) Penyamaran Cacat Obyek ( Tadlis dan Taghrir...
BERAKHIRNYA KONTRAK Terpenuhi Isi Kontrak ( Tahqiq al-Gharadh ) Tidak Adanya Izin dari Yang berwenang ( adam al-Ijazah li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsep perjanjian-dlm-islam

3,130 views

Published on

mm

 • Be the first to comment

Konsep perjanjian-dlm-islam

 1. 2. PENGERTIAN AKAD <ul><li>Perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan al-aqd atau jama’nya adalah al-uqud. Akad secara etimolohi adalah ikatan dan tali pengikat. </li></ul><ul><li>al-‘aqd dipahami sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Wahbah Zuhaili mendefinisikan al-‘aqd secara etimologi dengan : </li></ul><ul><li>الرَبْطُ بَيْنَ أَطْرَافٍ الشَّئِْ سَوَاءٌ أَكاَنَ رَبْطاًحِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْمِنْ جَانِبَيْنَ </li></ul><ul><li>Artinya : </li></ul><ul><li>“ Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata, maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Secara terminologi atau istilah al’aqd adalah : </li></ul><ul><li>إِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوُلٍ عَلَى وَجُهٍ مَشُرُوْعٍ يَثُبُتُ أَثَرُهُ فِى مَحَلِهِ </li></ul><ul><li>Artinya : </li></ul><ul><li>“ Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan syara’ yang berdampak pada obyeknya”. </li></ul>
 4. 5. ASAS-ASAS KONTRAK Kebebasan (Al-Hurriyah) Kesetaraan ( Al-Musawah ) Keadilan ( Al-Adalah ) Kerelaan ( Al-Ridha ) Kejujuran ( As-Shidq ) Tertulis ( Al-Kitabah ) x Pembatasan (At-taqyid)) x x x x Diskriminasi Penganiayaan( Al-Dhulm ) Pemaksaan ( Al-Ikrah ) Penipuan ( Al-Ghasy )
 5. 6. RUKUN AKAD <ul><li>Orang yg berakad ( aqid ), penjual & pembeli </li></ul><ul><li>Sesuatu yg diakadkan ( ma’qud alaih ), harga atau yg dihargakan </li></ul><ul><li>Sighat, yaitu ijab-qabul </li></ul>
 6. 7. UNSUR-UNSUR KONTRAK (RUKUN & SYARAT AKAD Ijab & Qabul Pelaku Kontrak ( A’qidain ) Obyek Akad ( Ma’qud Alaih ) <ul><li>Lisan </li></ul><ul><li>Tulisan </li></ul><ul><li>Isyarat </li></ul><ul><li>Perbuatan? ( Mu’athah ) </li></ul><ul><li>Harus jelas Maksudnya </li></ul><ul><li>Harus Selaras </li></ul><ul><li>Harus Menyambung (satu majlis akad) </li></ul><ul><li>Berakal dan Dewasa (Aqil-Baligh) </li></ul><ul><li>Memilki Kewenangan Terhadap Obyek Kontrak </li></ul><ul><li>Ada Ketika Kontrak berlangsung </li></ul><ul><li>Sah Menurut Hukum Islam </li></ul><ul><li>Dapat Diserahkan Ketika Akad </li></ul>Dikecualikan: salam istisna ijaran masaqah Jual Beli Hutang Akibat Hk Kontrak ( Maudhu’ Aqd )
 7. 8. SYARAT AKAD <ul><li>Al-Aqid (orang yg berakad) </li></ul><ul><ul><li>Baligh (terkena beban syara’) </li></ul></ul><ul><ul><li>Berakal. Orang gila tidak sah melakukan akad </li></ul></ul><ul><ul><li>Mampu memelihara agama & Hartanya </li></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>Al-Ma’qud Alaih </li></ul><ul><ul><li>Hrs ada ketika akad </li></ul></ul><ul><ul><li>Sesuai dg ketentuan syara’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Dpt diberikan ketika akad </li></ul></ul><ul><ul><li>Hrs diketahui oleh kedua belah pihak </li></ul></ul><ul><ul><li>Harus Suci </li></ul></ul>
 9. 10. <ul><li>Ijab-Qabul </li></ul><ul><ul><li>Terjadinya akad </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hrs jelas maksudnya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antara ijab & qabul hrs sesuai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antara ijab & qabul hrs bersambung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tempat akad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hrs di tempat yg sama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tdk boleh tampak adanya penolakan dr salah seorg yg berakad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ijab tdk boleh diulangi sblm adanya jawaban qabul </li></ul></ul></ul>
 10. 11. PEMBAGIAN AKAD <ul><li>Akad Shahih </li></ul><ul><li>“ Akad yg memenuhi syarat dan rukun akad sebagaimana yg ditentukan oleh syara’”. </li></ul><ul><li>Akad Fasid </li></ul><ul><li> “ Akad yg tidak memenuhi syarat dan rukun akad sebagaimana yg ditentukan oleh syara’”. </li></ul>
 11. 12. SIFAT AKAD <ul><li>Akad Munjiz </li></ul><ul><li>“ Akad yg ditetapkan seseorg tanpa menetapkan syarat”. </li></ul><ul><li>Akad Ghair Munjiz </li></ul><ul><li>“ Akad yg ditetapkan seseorg dengan menetapkan syarat”. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Akad ghair munjiz ada 3 macam : </li></ul><ul><ul><li>Ta’liq syarat : terjadinya suatu akad bergantung pada urusan lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Taqyid syarat : syarat pada suatu akad/tasarruf yg hny berupa ucapan saja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Syara idhafah : melambatkan hukum tasharruf qauli ke masa akan datang </li></ul></ul>
 13. 14. HAL-HAL YANG MERUSAK KONTRAK Keterpaksaan ( Al-Ikrah ) Kekeliruan ( ghalath ) Penyamaran Cacat Obyek ( Tadlis dan Taghrir ) Tidah adanya KeseimbanganObyek dan harga ( Ghaban + Taghrir )
 14. 15. BERAKHIRNYA KONTRAK Terpenuhi Isi Kontrak ( Tahqiq al-Gharadh ) Tidak Adanya Izin dari Yang berwenang ( adam al-Ijazah liman lahu al-wilayah ) Hak Memilih ( Khiyar ) Pemutusan Kontrak ( Faskh ) Akad Fasad (Sifat rusak) Kematian ( al-Maut ) Kesepakatan pembatalan karena penyesalan ( Iqalah ) Tidak Terpenuhinya Kontrak ( Adam al-Tanfidh ) Kesepakatan kedua belah pihak ( Ittifaqy ) Keputusan Pengadilan ( Qadhai ) Pustus dg sendirinya (Infisakh) Isi Kontrak Mustahil Terlaksana (Istihalah al-tanfidh)

×