เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาIntroduction to technologies and educational mediaนางสาวปาจรีย์รักษ์ ถนอมทรัพย์ 565050024-...
http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/6/science/unit4_2.htmlภาระกิจที่ 12ความหมายของเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาเทคโนโ...
สื่อการศึกษาสื่อการศึกษา หมายถึง ระบบการนําวัสดุ และวิธีการมาเป็นตัวกลางในการให้การศึกษาความรู้แก่ผู้เรียนโดยทั่วไปโสตทั...
4ภาระกิจที่ 1พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาพัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษาด้านการออกแบบ ด้านสื่...
5พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษาภาระกิจที่ 1ด้านการออกแบบการสอนในปัจจุบันมีการยอมรับแนวคิดของกลุ่มพุทธิปัญญานิยม(Cognitivism)...
6ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา! !ขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการใช้การจัดการการประเมินเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาภาระกิจที่...
7Educational Technology & Instructional TechnologyInstructional Technology เหมาะสมในการอธิบายสวนประกอบของเทคโนโลยีไดครอบ...
8Educational Technology & Instructional Technologyภาระกิจที่ 3InstructionalTechnologyครอบคลุมถึงการปฏิบัติเปนทั้งการสอนแล...
9 เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาภาระกิจที่ 4ภาระกิจที่ 4Monday, June 10, 13
Thank youMonday, June 10, 13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา 201700 (10/06/56)

552 views

Published on

ส่งงาน 4 ภาระกิจที่อาจารย์ได้มอบหมาย

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา 201700 (10/06/56)

 1. 1. เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาIntroduction to technologies and educational mediaนางสาวปาจรีย์รักษ์ ถนอมทรัพย์ 565050024-2นางสาวกรอบแก้ว อรรคพงษ์ 565050018-7Faculty of Education Khonkaen UniversityMonday, June 10, 13
 2. 2. http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/6/science/unit4_2.htmlภาระกิจที่ 12ความหมายของเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาเทคโนโลยี (วิธีการ) + โลยี (วิทยา)คือศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีทางการศึกษา หรือ การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบเพื่อใช้ปฏิบัติในการแก้ปัญหาการศึกษาและการเรียนการสอนหน้าที่หลัก : การพัฒนาประสิทธิผลของกระบวนการของการเรียนรู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเป็นภาษาง่าย ๆ ว่า หมายถึงการรู้จักนํามาทําให้เป็นประโยชน์นั่นเองเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาMonday, June 10, 13
 3. 3. สื่อการศึกษาสื่อการศึกษา หมายถึง ระบบการนําวัสดุ และวิธีการมาเป็นตัวกลางในการให้การศึกษาความรู้แก่ผู้เรียนโดยทั่วไปโสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง วัสดุทั้งหลายที่นํามาใช้ในห้องเรียนเพื่อประกอบการสอนใด ๆ ก็ตาม เพื่อช่วยให้การเขียน การพูดการอภิปรายนั้นๆให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น3 เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางสําหรับทําให้การสอนของครูไปถึงผู้เรียนภาระกิจที่ 1Monday, June 10, 13
 4. 4. 4ภาระกิจที่ 1พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาพัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษาด้านการออกแบบ ด้านสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาMonday, June 10, 13
 5. 5. 5พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษาภาระกิจที่ 1ด้านการออกแบบการสอนในปัจจุบันมีการยอมรับแนวคิดของกลุ่มพุทธิปัญญานิยม(Cognitivism) และรังสรรคนิยม (Constructivism)ด้านสื่อการสอนศาสตร์ทางด้านสื่อได้เติบโตพร้อมทั้งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการออกแบบการสอน (Instructional design)และการสื่อสาร (Communication)ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่บูรณาการเข้าไปกับกระบวนการสอนเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาMonday, June 10, 13
 6. 6. 6ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา! !ขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการใช้การจัดการการประเมินเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาภาระกิจที่ 2ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาMonday, June 10, 13
 7. 7. 7Educational Technology & Instructional TechnologyInstructional Technology เหมาะสมในการอธิบายสวนประกอบของเทคโนโลยีไดครอบคลุมชัดเจนมากกวาEducational Technology ใชกับระบบการศึกษาEducational Technology & Instructional Technologyภาระกิจที่ 3เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาMonday, June 10, 13
 8. 8. 8Educational Technology & Instructional Technologyภาระกิจที่ 3InstructionalTechnologyครอบคลุมถึงการปฏิบัติเปนทั้งการสอนและการเรียนรูแพรหลายในอเมริกาอธิบายองคประกอบไดอยางชัดเจนเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาMonday, June 10, 13
 9. 9. 9 เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาภาระกิจที่ 4ภาระกิจที่ 4Monday, June 10, 13
 10. 10. Thank youMonday, June 10, 13

×