Pilvipalvelut, Tampere 13.11.2013, Eufris oy, Immo Salo

800 views

Published on

Pilvipalveluista Tampereella 13.11.2013 päivän koulutustilaisuus.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pilvipalvelut, Tampere 13.11.2013, Eufris oy, Immo Salo

 1. 1. Cloud computing Pilvipalvelut Tampere 13.11.2013
 2. 2. Pilvipalvelut uusi ilmiö? Idea vuodelta 1961 Tietotekniikka voisi olla palvelu kuten vesi tai sähkö Utility Computing
 3. 3. Pilvipalveluiden tunnettuus Ilmiöstä alettiin puhua loppuvuodesta 2007 Käsitteen “Cloud Computing” hakukonesuosio Googlessa
 4. 4. Mihin sijoittaisit pilvipalvelut?
 5. 5. Mihin sijoittaisit pilvipalvelut? Gartner sijoittaa ne tänne v. 2013
 6. 6. Pilvipalveluiden alku oli epäuskon aikaa. Nyt kaikki vannovat niiden nimeen.
 7. 7. “ Larry Ellison, Oracle OpenWorld 2008 The computer industry is the only industry that is more fashion-driven than women's fashion. Maybe I'm an idiot, but I have no idea what anyone is talking about. What is it? It's complete gibberish. It's insane. When is this idiocy going to stop?
 8. 8. “ Oraclen vuosikertomus 2012 Our cloud computing strategy offers customers a broad portfolio of enterprisegrade software and hardware products and services that are secure, scalable, and reliable, and based upon industry standards to enable interoperability and portability. Sana cloud esiintyi 229 kertaa
 9. 9. “ SAP Q3 2013 SAP's revenue from cloud computing — where companies use software based at servers instead of at their own offices — more than tripled in the third quarter, to 191 million € from 63 million € a year earlier. Businessweek 21.10.2013
 10. 10. Markkinat ovat nopeassa kasvussa myös Suomessa
 11. 11. Fakta: 195 milj.€ Pilvipalveluiden markkinat Suomessa v. 2013 Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan
 12. 12. Fakta: 380 milj.€ Pilvipalveluiden markkinat Suomessa v. 2015 Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan
 13. 13. Pilvipalvelumarkkinoiden koko Markkinoiden koko Suomessa (koko pilvimarkkina) Markkinoiden koko maailmassa (public cloud) 2015 380 milj.€ 60 mrd € 2014 275 milj.€ 2013 195 milj.€ 2012 140 milj.€ ... ... ... 2009 ??? 3 mrd € Pilvipalveluiden markkinoiden (kaikki pilvipalvelut) vuotuinen kasvu Suomessa välillä 2012-2015 n. 40 % Julkisten pilvipalveluiden (public cloud) markkinoiden vuotuinen kasvu välillä 2012-2015 n. 26 % 40 % vuodessa Vuosi 47 mrd € 37 mrd € 30 mrd € Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys v. 2013, IDC, Gartner
 14. 14. Palveluntarjoajia riittää. Kaikki suuret ICT-toimijat ovat nyt mukana.
 15. 15. Palveluntarjoajia on paljon Alkaa olla vaikea nimetä merkittävää ICT-toimijaa, joka ei tarjoaisi jotain pilvipalveluksi kutsumaansa.
 16. 16. Strategiseksi teknologiaksi Gartner on nimennyt pilvipalvelut jo useana vuotena peräkkäin.
 17. 17. Top 10 strategiset teknologiat Gartner v. 2013 Mobile Devices Battles Mobile Apps and HTML5 Personal Cloud Internet of Things Hybrid IT and Cloud Computing Strategic Big Data Actionable Analytics Mainstream In-Memory Computing Integrated Ecosystems Enterprice App Stores
 18. 18. Top 10 strategiset teknologiat Gartner v. 2014 Mobile Devices Diversity and Management Mobile Apps and Applications Cloud/Client Arhitecture Internet of Everything Hybrid Cloud and IT as Service Broker The Era of Personal Cloud Software Defined Everything Web-Scale IT Smart Machines 3D Printing
 19. 19. Mitä ovat pilvipalvelut? Mitä hyötyä niistä on?
 20. 20. Pilvipalveluiden edut, osa 1 ● Ei asennuksia, ei investointeja ○ käytännössä käyttöönotto harvoin käytännössä ilmaista ● Samat resurssit käytössä kuin maailman suurimmilla yrityksillä ○ IT:n demokratisoituminen ● ● ● Automaattiset varmuuskopiot dokumenteista Automaattiset tietoturvapäivitykset Automaattisesti uudet ominaisuudet käyttöön
 21. 21. Pilvipalveluiden edut, osa 2 ● ● ● ● Käyttöönotto nopeaa Skaalautuvuus ylös- ja alaspäin joustavaa Mahdolliset kustannussäästöt Kustannusrakenteen muutos ○ kiinteistä kustannuksista muuttuviin kustannuksiin
 22. 22. Pilvipalveluiden avulla resurssien käyttö muuttuu joustavammaksi
 23. 23. Kapasiteettitarve vaihtelee Lisenssien määrä, palvelinkapasiteetin tarve...
 24. 24. Ylikapasiteetti maksaa
 25. 25. Alikapasiteetti aiheuttaa ongelmia
 26. 26. Aina ei olla edes töissä
 27. 27. Pilvipalveluiden avulla kustannusrakenne muuttuu joustavammaksi.
 28. 28. Perinteinen kustannusjakauma
 29. 29. Pilvipalveluiden kustannukset ovat muuttuvia ia v ttu u v to a n a ta rvi e ei t ja e t oin st te a Ide an itil al inv a ess ja ki k kai a ust k e uks n mu t
 30. 30. Esimerkki kustannuksista: datan tallentaminen pilvessä Mitä maksaa gigatavun tallentaminen per kuukausi julkisessa pilvessä? Dataa yht. Amazon (S3) Google Storage Microsoft Azure Storage < 1 TB 0.095 $ 0.085 $ 0.095 $ < 50 TB 0.080 $ 0.076 $ 0.080 $ < 500 TB 0.070 $ 0.063 $ 0.070 $ < 1000 TB 0.065 $ 0.063 $ 0.065 $ < 5000 TB 0.060 $ 0.054 $ 0.055 $ Kustannussäästöt eivät ole olennaisin asia pilvipalveluissa! Olennaista on joustavuus, toimintatapojen sekä prosessien muutos ja uusien liiketoimintamallien mahdollistuminen.
 31. 31. Kokonaisuutta voidaan kuvata arkkitehtuurina tai ekosysteeminä
 32. 32. Yleinen kuvaus siitä, mitä kaikkea käsitteen alta löytyy: arkkitehtuuri ja ekosysteemi Palveluiden välittäjä Palveluntarjoaja Palvelukokonaisuus Palvelukerrokset: SaaS Turvallisuusauditointi Yksityisyysauditointi Lisäarvopalveluiden tuottaminen Käyttäjäjien hallinta PaaS IaaS Resurssien abstraktio ja kontrollointi Suorituskykyauditointi Toimitilat Palveluiden yhdistäminen Laadunvarmistus ja valvonta Fyysiset resurssit: Luotettavuusauditointi Provisiointi ja konfigurointi Yksityisyys Auditoija Pilvipalveluiden hallinta Turvallisuus Pilvipalveluiden käyttäjä Laitteisto Yhteensopivuus Pilvipalveluiden jälleenmyyjä NIST - Cloud Computing Reference Architecture Vakuuttautuminen
 33. 33. Tyypillisimpiä jaotteluita IaaS infrastruktuuri palveluna PaaS (Platform) sovellusalusta palveluna SaaS sovellukset palveluna Sisäinen pilvi (private) oma konesali pilvipalveluna Ulkoinen pilvi (public) “aito” pilvipalvelu Hybridipilvi yhdistelmä ylläolevia
 34. 34. IaaS, PaaS ja SaaS
 35. 35. SaaS Pilvipalveluiden kategorioiden IaaS, PaaS ja SaaS eroavaisuuksia voi kuvata seuraavasti. Käyttöliittymä ja esitystapa Sovellukset Data Metadata Sisältö PaaS integraatio ja hallinta IaaS Ohjelmistorajapinta Virtualisointi ja halllinta Laitteisto ja ohjelmisto Toimitilat Henkilöstö
 36. 36. IaaS = Infrastructure as a Service Tallennustilaa Palveluita IaaS CDN Laskentatehoa
 37. 37. PaaS = Platform as a Service Sovelluskehitys Business Intelligence Verkkosivut Testaus PaaS Tietokanta Lisätoiminnot SaaS-palveluihin
 38. 38. SaaS = Software as a Service Henkilöstöhallinto (HRM) Myynti Dokumenttien hallinta Asiakaspalvelu SaaS Toimistoohjelmat Toiminnanohjaus (ERP) Yhteistyö Sosiaaliset verkostot Taloushallinto Asiakkuuksien hallinta (CRM)
 39. 39. Mikä jarruttaa pilvipalveluiden käyttöä?
 40. 40. Käyttöönoton esteet ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Tietoturvahuolet Lainsäädäntö Osaajapula Luottamus palveluntarjoajia kohtaan Lukittumispelko Tietämättömyys Oman aseman organisaatiossa uhatuksi kokeminen Teknologiakeskeisyys ilmiöstä puhuttaessa ärsyttää Muutosvastarinta / -väsymys Kykenemättömyys muuttaa prosesseja ja todella hyötyä pilvipalveluista
 41. 41. Vastauksia tietoturvahuoliin ● Standardit, esimerkki Amazon Web Services ○ ○ ○ ○ PCI DSS FedRamp ISO 27001 FISMA, ITAR, ITAR, SOC 1, SOC 2, SOC 3, HIPAA... ● Palvelut, esimerkki Amazon Web Services ○ Virtual Private Cloud (VPC) “Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) lets you provision a logically isolated section of the Amazon Web Services (AWS) Cloud where you can launch AWS resources in a virtual network that you define. You have complete control over your virtual networking environment, including selection of your own IP address range, creation of subnets, and configuration of route tables and network gateways.” http://media.amazonwebservices.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
 42. 42. “ LVM:n pilvipalvelut -selvitys 2013 Pilvipalvelujen hyödyntäminen on Suomessa vasta alkutekijöissään. Palvelut ovat arkipäivää lähinnä aloittavien yritysten piirissä. Pienet ja keskisuuret yritykset seuraavat hieman jäljessä ja suuryritykset ovat enimmäkseen vasta pilotoimassa pilvipalveluja. Toimialojen välillä ei tässä suhteessa ole merkittäviä eroja.
 43. 43. Vuosittaiset investoinnit pilvi-infrastruktuuriin ovat valtavat
 44. 44. Googlen tutkimus- ja tuotekehitysmenot Vuosi Investoinnit tutkimus- ja tuotekehitykseen 2013 7 900 milj. $ (arvio) 2012 6 800 milj. $ ... … 2004 226 milj. $ 2003 91 milj. $ 2002 32 milj. $ 2001 17 milj. $ 2000 11 milj.$ “Pienelle maalle tämä juna meni jo aikaa sitten. Ei toivoa kilpailla.”
 45. 45. Nettoinvestoinnit teknologiaan: Google ja Amazon Nettoinvestoinnit teknologiaan (palvelimet yms.) Yritys Nettoinvestoinnit Taserivi Liikevaihto Amazon 1 655 milj. $ Technology and content + 13 016 milj. $ Google 1 657 milj. $ Information technology assets + 8 134 milj. $* *) Motorola-kauppaa ei mukana tässä “Investoinnit ovat suuria, mutta liiketoiminnan kasvu monin verroin suurempi. Palvelinkeskukset ovat databisneksen raakaainetta, bulkkia.”
 46. 46. Suomi on hyvä sijaintipaikka palvelinkeskukselle.
 47. 47. “ Google investoi Haminaan Google kertoo investoivansa Haminan palvelinkeskukseensa 450 miljoonaa euroa lisää. Googlen mukaan uudet rakennustyöt tarjoavat laajimmillaan työtä arviolta 800 insinöörille ja rakennustyöntekijälle, joista suurin osa on suomalaisia. MTV 4.11.2013
 48. 48. “ Microsoft investoi Suomeen Microsoft ilmoitti rakentavansa uuden palvelinkeskuksen Suomeen. Se lupaa sijoittaa yli 250 miljoonaa dollaria palvelinkeskuksen perustamiseen ja operointiin lähivuosien aikana. IT-viikko 3.9.2013
 49. 49. Käytännön esimerkkejä ● Katsotaan esimerkit seuraavista: ○ Amazon Web Services ○ Google Cloud ○ Salesforce.com ○ sekalaisia muita
 50. 50. Amazon Web Services
 51. 51. Amazon Web Services Palveluita: ● S3 ● EC2 ● RDS ● DynamoDB ● Elastic Beanstalk ● Elastic MapReduce
 52. 52. n kti je Ob Eufris aloitti käytön ko ko 1B 5T - B Tilanne suunnilleen vuoden 2013 puolivälissä Objektien määrä Amazonin S3palvelussa 2006-2013
 53. 53. Google Cloud
 54. 54. Google Cloud Palveluita: ● Google+ ● Google Apps ● Google Storage ● Google BigQuery ● Google AppEngine ● Google Compute Cloud
 55. 55. Salesforce.com
 56. 56. Google Cloud Palveluita: ○ Sales Cloud ○ Service Cloud ○ Force.com ○ Chatter ○ Data.com
 57. 57. Muutama muu...
 58. 58. Tunnettuja ● ● ● ● ● ● HP IBM Microsoft Oracle SAP Tieto Myös kotimaisia vaihtoehtoja löytyy!
 59. 59. Pilvipalveluiden tulevaisuus?
 60. 60. Kiitos! fi.linkedin.com/in/immosalo immo.salo@eufris.fi 045 1233 563

×