Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evolució web

857 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Evolució web

  1. 1. Evolució Web De la Web 1.0 al futur Meritxell CortadaDe l’evolució a la revolució 1
  2. 2. Per què? EducacióSocietat Individu CANVISocietat Individu Educació 2
  3. 3. Prehistòria: d’ARPANET a Internet 1970 - 1990 INTERNET COMUNICACIÓ Web 1.0 3
  4. 4. Neix la WWW: Web 1.01990 - 2000 INTERNET INFORMACIÓ 4
  5. 5. Web 2.0La web es torna social: Web 2.0 2000-2012 INTERNET PARTICIPACIÓ 5
  6. 6. Web 2.0La web com a plataformaUtilitzar la web com a gestor de contingutsEnfortiment de la intel·ligència col·lectivaGestió de les bases de dades com acompetència bàsicaCanvi en els paradigmes del software: Aplicacions web Versions beta, actualització contant El software apren de l’ús dels usuarisExperiència d’usuari no limitada a un soldispositiu 6
  7. 7. Web 3.0Evolució 7
  8. 8. Evolució Activitat 1 Busqueu, trobeu i/o penseu en activitats educatives que es poden dur a terme a través d’Internet. Web 1.0 Web 2.0Justifiqueu per cadascuna si les classificarieu com a web 1.0 o web 2.0. 8

×