Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutorial de SlideShare

38,868 views

Published on

Breu explicació de com utilitzar SlideShare

Published in: Technology

Tutorial de SlideShare

 1. 1. slide share TUTORIAL www.slideshare.net
 2. 2. Què és slide share? <ul><li>SlideShare és una aplicació web on es poden emmagatzemar presentacions. </li></ul><ul><li>SlideShare permet fàcilment compartir una presentació a través d'una URL pública. </li></ul><ul><li>Les presentacions de SlideShare estan classificades amb tags (etiquetes o paraules clau associades que informen del seu contingut). </li></ul><ul><li>Les presentacions es poden inserir en qualsevol pàgina web (blog, wiki, curs de Moodle,...) </li></ul>
 3. 3. Obrir un compte a slide share #1 <ul><li>Anar a www.slideshare.net i clicar a [ Signup ] </li></ul><ul><li>Omplir el formulari </li></ul>
 4. 4. Obrir un compte a slide share #2 <ul><li>3. Confirmar el registre: respondre el correu que SlideShare ens ha enviat. </li></ul>
 5. 5. Utilitzar slide share #1 <ul><li>Accedir a www.slidershare.net i identificar-se [ Login ] </li></ul><ul><li>Les opcions: </li></ul>
 6. 6. Utilitzar slide share #2: My Slidespace <ul><li>Des de l'opció My Slidespace : </li></ul><ul><li>Accedim a les nostres presentacions [ Uploaded ] </li></ul><ul><li>Veiem les presentacions que tenim seleccionades [ Favorites ] </li></ul><ul><li>Podem consultar els comentaris que hem enviat o ens han enviat [ Comments ] </li></ul><ul><li>Editem i/o modifiquem el nostre perfil d'usuari/a [ edit Profile ] </li></ul>
 7. 7. Utilitzar slide share #3: Upload <ul><li>SlideShare accepta diferents formats d'arxiu: PowerPoint (.ppt i .pps), OpenOffice (.odp) i PDF </li></ul><ul><li>Els arxius no poden superar 20 Mb </li></ul>
 8. 8. Utilitzar slide share #4: Cercar <ul><li>Les presentacions de SlideShare estan classificades amb tags. </li></ul><ul><li>Aquest mode de classificació permet fer cerques i localitzar totes les presentacions associades a un determinat terme. </li></ul>Opció 1: Seleccionar un tag del menú Topics & Tags Opció 2: Fer una cerca
 9. 9. Utilitzar slide share #4: Embed <ul><li>Podem inserir o afegir qualsevol presentació de SlideShare a una web, blog,... </li></ul><ul><li>Només cal copiar el codi html associat a una presentació determinada i enganxar-lo a la pàgina web o blog. </li></ul>
 10. 10. Avantatges de slide share <ul><li>Fàcilment es poden compartir entre els/les mestres i els estudiants les presentacions de classe. </li></ul><ul><li>Les presentacions són accessibles des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. </li></ul><ul><li>Les presentacions es poden donar a conèixer fàcilment enviant l'adreça URL, enllaçant-la o inserint-la a qualsevol web o blog. </li></ul><ul><li>Podem comentar les presentacions que ens han interessat, i rebre les opinions que altres persones tenen de les nostres. </li></ul>
 11. 11. www.slideshare.net Seminari permanent en TIC per a la formació de persones adultes (SETICPA) febrer, 2007

×