Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

el canvi climàtic

28,009 views

Published on

Què és el canvi climàtic i com ens afecta l'escalfament global del planeta. Algunes mesures que etan a les nostres mans.

Published in: Technology, News & Politics

el canvi climàtic

 1. 1. EL CANVI CLIMÀTIC co 2
 2. 2. CANVI CLIMÀTIC Alteracions en el sistema climàtic produïdes, en part, per l'emissió a l'atmosfera de gasos amb efecte d'hivernacle com a conseqüència de l'activitat humana, sobretot en els països desenvolupats.
 3. 3. L'EFECTE HIVERNACLE Al nostre planeta és un fenomen natural que permet la vida a la terra. A l’atmosfera hi ha una sèrie de gasos, com el CO2 o el vapor d'aigua principalment, que absorbeixen i retenen la radiació solar. Això permet que la temperatura de l’atmosfera del planeta sigui d’una temperatura mitjana de 15 graus, una temperatura òptima per al desenvolupament de la vida al planeta.
 4. 4. El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos naturals amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera ha augmentat i s'hi han abocat, a més, gasos amb efecte d'hivernacle no presents de forma natural a l'atmosfera. Això provoca un ESCALFAMENT GLOBAL DEL PLANETA excessiu. Aquest canvi posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el mateix desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.
 5. 5. FONT: http://www.clarin.com/
 6. 6. CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC <ul><li>Augment de la temperatura mitjana de la terra d'1 a 3’6 graus centígrads en els propers decennis. </li></ul><ul><li>Pujada del nivell del mar i desglaç dels casquets polars. </li></ul><ul><li>Variació del cicle de l’aigua. </li></ul><ul><li>Canvi de les zones climàtiques i avanç del desert. </li></ul><ul><li>Desequilibris meteorològics severs amb episodis de sequeres, incendis forestals, pluges torrencials. Aquests desequilibris provoquen catàstrofes humanes i agrícoles </li></ul><ul><li>Extinció d’espècies animals i vegetals. </li></ul>
 7. 7. Font: http://archivo.greenpeace.org/
 8. 8. Font: elPeriódico.cat 02/02/2007
 9. 9. Font: ElPaís.com / ElPeriódico.cat
 10. 13. Font: El Periódico.cat 03/02/2007
 11. 14. els polítics...
 12. 16. els organismes internacionals...
 13. 17. els científics...
 14. 18. els ciutadans...
 15. 19. QUÈ POTS FER TU PER EVITAR EL CANVI CLIMÀTIC?
 16. 20. <ul><li>Evita el malbaratament d’energia. Fes un ús racional del cotxe. Utilitza el transport públic. </li></ul><ul><li>Aïlla bé el teu habitatge. Una temperatura de confort a l’hivern és d'uns 18 a 20 graus centígrads, si augmentes la calefacció de la teva llar, augmentes el consum d’energia i l’emissió de gasos a l’atmosfera. </li></ul><ul><li>Quan compris electrodomèstics demana'ls de baix consum d’energia. </li></ul><ul><li>Utilitza fonts d’energia renovables. Per cada Quilovat hora generat amb energies renovables (solar, eòlica..) estalviem un quilo de CO2 a l’atmosfera. </li></ul>Adaptat de http://mediambient.parets.org/
 17. 21. Font: revista.consumer.es
 18. 22. immaculada vilatersana, febrer 2007 [email_address] ...?

×