Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estalvi de la dièresi

19,366 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Estalvi de la dièresi

 1. 1. Estalvi de la dièresi o com es pot liar la troca
 2. 2. Usos de la dièresi  Quan volem que sone la güi güe qüi qüe güi, güe, qüi, aigües com aigua, qüestió com quaranta  Quan volem que sone la ü ï com una ü, vocal veïna i no cuina, Raül i no caure
 3. 3. Ho tenim tot clar? Raül no pot dur accent perquè… És aguda i no acaba en vocal, vocal + s, -en, -in g , , , Veïna no pot dur accent perquè perquè… És plana i acaba en vocal Països no pot dur accent perquè… És plana i acaba en vocal + s
 4. 4. Dues llengües, dues solucions llengües  Valencià Quan no puc accentuar use la dièresi accentuar, dièresi. taüt, intuïm, traduïda, Caïm, Suïssa  Castellà Trenque la regla d’accentuació. ataúd Aguda i no acaba en vocal vocal. día Plana i acaba en vocal.
 5. 5. Ara ve l estalvi l’estalvi  Si puc accentuar, no pose la dièresi accentuar Observa: Roí, suís, Lluís, conduíem, cosíeu, Roí suís Lluís conduíem cosíeu etc .
 6. 6. Encara més estalvi Amb alguns prefixos com ara, ANTI-, AUTO- , CO-, CONTRA-, RE-, SEMI- Observa: reunió, semiinconscient, contrainformació, ió ii i t t i f ió antiinflamatori, autoinducció, etc. Reüll sí ha de dur dièresi perquè no és un prefix.
 7. 7. També estalvie ací  No porten dièresi les paraules acabades en un dels sufixos -isme, -ista: Observa: Ob egoisme, altruista, etc.  Proïsme sí ha de dur dièresi perquè en realitat, ací "-isme" no és un sufix.
 8. 8. I per acabar:  No en porten els infinitius gerundis, infinitius, gerundis futurs i condicionals dels verbs en -ir: Observa: conduir, reduint, induiré, produiríem, etc.
 9. 9. Alerta!  Els participis sí que porten dièresi: Oberva: conduir, conduint Però: conduït, conduïda, conduïts, conduïdes
 10. 10. En resum Si puc accentuar, m’estalvie la dièresi accentuar m estalvie Observa: roí, roïna, suís, Suïssa, etc.  Infintiu, Infintiu gerundi i futur i condicional NO  Participi p SÍ
 11. 11. T’he pogut ajudar? T he Gràcies per l’atenció.

×