MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 1 / 40Audit date Audit Plan #Auditor AuditeeHasil auditNo KriteriaISO 9001Pernyataan ...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 2 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)1 S...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 3 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)mem...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 4 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)dil...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 5 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)yan...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 6 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)mew...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 7 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)c) ...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 8 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)men...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 9 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)a) ...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 10 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)di...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 11 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)NO...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 12 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)Ad...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 13 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)su...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 14 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)b)...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 15 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)6....
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 16 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)me...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 17 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)No...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 18 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)Ji...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 19 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)pe...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 20 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)se...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 21 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)Ad...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 22 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)ma...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 23 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)di...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 24 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)ya...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 25 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)me...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 26 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)pe...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 27 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)pr...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 28 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)se...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 29 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)Ad...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 30 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)te...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 31 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)te...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 32 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)8....
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 33 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)di...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 34 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)di...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 35 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)ke...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 36 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)8....
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 37 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)se...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 38 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)b)...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 39 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)me...
MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 40 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)ti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ISO 9001:2008 Audit Checklist Bahasa Melayu

6,852 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,206
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ISO 9001:2008 Audit Checklist Bahasa Melayu

 1. 1. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 1 / 40Audit date Audit Plan #Auditor AuditeeHasil auditNo KriteriaISO 9001Pernyataan ketakakuran atau pemerhatian Bukti auditTT auditor:TT auditee:
 2. 2. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 2 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)1 Skop1.1 AmAdakah skop SPK telahditentukan?1.2 PemakaianAdakah justifikasi dinyatakanuntuk apa-apa ketakmasukanklausa ISO 9001:2008?2 Rujukan normatifAdakah rujukan normatif ISO9000 telah dinyatakan didalamManual Kualiti?3 Istilah dan takrifanAdakah istilah dan takrifan telahdinyatakan didalam ManualKualiti?4 Sistem pengurusan kualiti4.1 Keperluan amAdakah SPK telah diwujudkan,didokumentasikan, dilaksanakan,diselenggarakan danditambahbaik secara berterusan?Adakah organisasi telaha) menentukan proses yangdiperlukan untuk sistempengurusan kualiti danpemakaiannya dalam seluruhorganisasi itu (lihat 1.2),b) menentukan urutan dansaling tindakan proses itu,c) menentukan kriteria dankaedah yang diperlukan bagi
 3. 3. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 3 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)memastikan kedua-duaoperasi dan kawalan prosesini berkesan,d) memastikan terdapatnyasumber dan maklumat yangdiperlukan bagi menyokongoperasi dan pemantauanproses ini,e) memantau, mengukur jikaberkenaan, dan menganalisisproses ini, danf) melaksanakan tindakan yangdiperlukan bagi mencapaikeputusan yang dirancangdan penambahbaikan yangberterusan bagi proses ini.Adakah proses ini telah diuruskanoleh organisasi itu selarasdengan keperluan ISO9001:2008?Adakah proses yang memberikesan terhadap keakuran produkyang disumberluar dikawal olehorganisasi?Nota 1: Proses yang diperlukanbagi sistem pengurusan kualitiyang dirujuk di atas termasuklahproses bagi aktiviti pengurusan,penyediaan sumber, penghasilanproduk, pengukuran, analisis danpenambahbaikan.Nota 2: Sesuatu “prosesdisumber luar” ialah proses yangdiperlukan oleh organisasi untuksistem pengurusan kualitinya danyang organisasi itu memilih untuk
 4. 4. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 4 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)dilaksanakan oleh pihak luar.Nota 3: Memastikan kawalanterhadap proses disumber luartidak membebaskan organisasi itudaripada tanggungjawabkeakuran kepada segalakeperluan pelanggan, keperluanberkanun dan peraturan.Jenis dan takat kawalan yangdiguna pakai terhadap prosesdisumber luar boleh dipengaruhioleh faktor sepertia) impak yang mungkin timbulakibat proses yang disumberluar terhadap kemampuanorganisasi menyediakanproduk yang akur dengankeperluan,b) sejauh mana kawalan prosesdikongsi,c) kemampuan mencapaikawalan yang diperlukanmelalui pemakaian 7.4.4.2.1 Keperluan pendokumenan - AmAdakah pendokumenan sistempengurusan kualiti termasuka) dasar kualiti dan objektifkualiti yangdidokumentasikan,b) manual kualiti,c) prosedur dan rekoddidokumentasikan yangdiperlukan oleh StandardAntarabangsa ini, dand) dokumen, termasuk rekod,
 5. 5. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 5 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)yang ditentukan olehorganisasi sebagai perlu bagimemastikan perancangan,operasi dan kawalan prosesyang berkesan?Nota 1: Jika istilah “prosedurdidokumentasikan” hadir dalamStandard Antarabangsa ini, iabererti prosedur itu telahdiwujudkan, didokumentasikan,dilaksanakan dandiselenggarakan.Sesuatu dokumen tunggal bolehmeliputi keperluan bagi satu ataulebih prosedur. Sesuatukeperluan prosedurdidokumentasikan mungkindiliputi oleh lebih daripada satudokumen.Nota 2: Takat pendokumenansistem pengurusan kualiti bolehberbeza-beza antara satuorganisasi dengan organisasiyang lain disebabkan oleha) saiz organisasi dan jenisaktiviti,b) kerumitan proses dan salingtindakannya, danc) kekompetenan personel.Nota 3: Pendokumenan bolehdalam apa-apa bentuk atau jenismedia.4.2.2 Manual kualitiAdakah organisasi telah
 6. 6. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 6 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)mewujudkan danmenyelenggarakan satu manualkualiti yang meliputia) skop sistem pengurusankualiti, termasuk perinciankewajaran bagi apa-apaketakmasukan (lihat 1.2),b) prosedur didokumentasikanyang telah diwujudkan bagisistem pengurusan kualiti,atau rujukan mengenainya,dana) huraian mengenai salingtindakan antara prosessistem pengurusan kualiti?4.2.3 Kawalan dokumenAdakah dokumen yang diperlukanuntuk sistem pengurusan kualititelah dikawal?Nota: Rekod merupakan sejenisdokumen khas dan hendaklahdikawal selaras dengan keperluanyang diberikan dalam 4.2.4.Adakah suatu prosedur yangdidokumentasikan telahdiwujudkan bagi menetapkankawalan yang diperlukan bagia) meluluskan dokumen yangmencukupi keperluansebelum dokumen itudikeluarkan,b) menyemak dan mengemaskini menurut keperluan danbagi meluluskan semuladokumen,
 7. 7. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 7 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)c) memastikan perubahan danstatus semakan terkinidokumen dikenal pasti,d) memastikan versi yangrelevan bagi dokumen yangdiguna pakai tersedia ditempat ia digunakan,e) memastikan dokumensentiasa boleh dibaca danmudah dikenal pasti,f) memastikan dokumen yangberasal dari luar dan yangditentukan oleh organisasisebagai perlu bagiperancangan dan operasisistem pengurusan kualitidikenal pasti sertapengedarannya dikawal, dang) mencegah penggunaandokumen yang sudah lapuksecara tidak sengaja, danmenggunakan tandapengenalan yang sesuai jikadokumen itu dikekalkan untukapa-apa maksud?4.2.4 Kawalan rekodAdakah rekod yang telahdiwujudkan sebagai buktikeakuran kepada keperluan danpelaksanaan berkesan sistempengurusan kualiti dikawal?Adakah organisasi telahmewujudkan prosedur yangdidokumentasikan demimenentukan kawalan yangdiperlukan untuk mengenal pasti,menyimpan, menjaga,mendapatkan semula,
 8. 8. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 8 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)menentukan tempoh pengekalandan melupuskan rekod?Adakah rekod sentiasa bolehdibaca, mudah dikenal pasti dandidapatkan semula?5 Tanggungjawab pengurusan5.1 Komitmen pengurusanAdakah pihak pengurusan atasanmenunjukkan bukti komitmennyaterhadap pembangunan danpelaksanaan sistem pengurusankualiti serta terus menambah baikkeberkesanannya dengana) berkomunikasi denganorganisasi mengenaikepentingan memenuhikeperluan pelanggan disamping memenuhikeperluan berkanun danperaturan,b) mewujudkan dasar kualiti,c) memastikan objektif kualitidiwujudkan,d) menjalankan kajian semulapengurusan, dane) memastikan sumberdisediakan?5.2 Fokus kepada pelangganAdakah pengurusan atasanmemastikan keperluan pelanggantelah ditentukan dan dipenuhi,bertujuan untuk meningkatkankepuasan pelanggan (lihat 7.2.1dan 8.2.1)?5.3 Dasar kualitiAdakah pengurusan telahmewujudkan dasar kualiti yang
 9. 9. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 9 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)a) sesuai dengan matlamatorganisasi,b) mengandungi komitmen bagimematuhi keperluan dansecara berterusanmenambah baikkeberkesanan sistempengurusan kualiti,c) menyediakan satu rangkakerja bagi mewujudkan danmenyemak objektif kualiti,d) disampaikan dan difahamidalam organisasi itu, dane) disemak supaya sentiasasesuai?5.4.1 Objektif kualitiAdakah pengurusan atasan telahmewujudkan objektif kualiti,termasuklah yang diperlukanuntuk keperluan produk (lihat7.1a) dan pada fungsi dan arasyang relevan dalam organisasiitu?Adakah objektif kualiti bolehdiukur dan konsisten dengandasar kualiti?5.4.2 Perancangan sistempengurusan kualitiAdakah pengurusan atasan telahmemastikana) perancangan sistempengurusan kualitidilaksanakan supayamemenuhi keperluan yang
 10. 10. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 10 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)diberikan dalam 4.1, disamping memenuhi objektifkualiti, danb) integriti sistem pengurusankualiti dikekalkan apabilaperubahan kepada sistempengurusan kualiti dirancangdan dilaksanakan.5.5.1 Tanggungjawab dan kuasaAdakah pengurusan atasan telahmemastikan tanggungjawab dankuasa ditetapkan dandisampaikan dalam organisasiitu?5.5.2 Wakil pengurusanApakah pengurusan atasan telahmelantik seorang anggotapengurusan organisasi yang,tanpa mengambil kiratanggungjawab yang lain,hendaklah bertanggungjawab danmempunyai kuasa yangtermasuklaha) memastikan proses yangdiperlukan bagi sistempengurusan kualitidiwujudkan, dilaksanakandan diselenggarakan,b) melapor kepada pengurusanatasan tentang prestasisistem pengurusan kualitiserta apa-apa keperluanuntuk penambahbaikan, danc) memastikan kesedaranmengenai keperluanpelanggan dalam seluruhorganisasi itu digalakkan?
 11. 11. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 11 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)NOTA. Tanggungjawabseseorang wakil pengurusanbolehlah termasuk hubungandengan pihak luar mengenaiperkara yang berkaitan dengansistem pengurusan kualiti.5.5.3 Komunikasi dalamanAdakah pengurusan atasan telahmemastikan proses komunikasiyang bersesuaian diwujudkandalam organisasi itu, dan adanyakomunikasi mengenaikeberkesanan sistem pengurusankualiti?5.6.1 Kajian semula pengurusan -AmAdakah pengurusan atasan telahmengkaji semula sistempengurusan kualiti organisasisecara berkala bagi memastikankesesuaian, kemampuan dankeberkesanannya yangberterusan?Kajian semula ini hendaklahtermasuk pentaksiran peluangbagi penambahbaikan sertakeperluan perubahan pada sistempengurusan kualiti yangmerangkumi dasar kualiti danobjektif kualiti.Adakah rekod kajian semulapengurusan diselenggarakan(lihat 4.2.4)?5.6.2 Input kajian semula
 12. 12. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 12 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)Adakah input-input berikut dikajididalam kajian semulapengurusan?a) keputusan audit,b) maklum balas pelanggan,c) prestasi proses dan keakuranproduk,d) status tindakan pencegahandan pembetulan,e) tindakan susulan daripadakajian semula pengurusanyang terdahulu,f) perubahan yang bolehmemberi kesan kepadasistem pengurusan kualiti,dang) cadangan bagipenambahbaikan.5.6.3 Output kajian semulaApakah terdapat output-outputkajian semula pengurusantermasuk apa-apa keputusan dantindakan yang berkaitan dengana) penambahbaikankeberkesanan sistempengurusan kualiti danprosesnya,b) penambahbaikan produkyang berkaitan dengankeperluan pelanggan, danc) c) keperluan sumber?6 Pengurusan sumber6.1 Penyediaan sumberAdakah organisasi telahmenentukan dan menyediakan
 13. 13. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 13 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)sumber yang diperlukan bagia) melaksanakan danmenyelenggarakan sistempengurusan kualiti sertamenambah baikkeberkesanannya secaraberterusan, danb) meningkatkan kepuasanpelanggan dengan memenuhikeperluan pelanggan?6.2.1 Sumber manusia - AmAdakah personel yangmelaksanakan kerja yangmemberi kesan kepada keakuranterhadap keperluan produkkompeten berdasarkanpendidikan, latihan, kemahirandan pengalaman yangbersesuaian?NOTA Keakuran terhadapkeperluan produk bolehdipengaruhi secara langsung atautidak langsung oleh personelyang melaksanakan apa-apatugasan dalam sistempengurusan kualiti.6.2.2 Kekompetenan, latihan dankesedaranAdakah organisasi telaha) menentukan kekompetenanyang diperlukan olehpersonel yang melaksanakankerja yang mempengaruhikeakuran terhadap keperluanproduk,
 14. 14. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 14 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)b) menyediakan latihan ataumengambil tindakan lain demimencapai kekompetenanyang diperlukan, jikaberkenaan,c) menilai keberkesanantindakan yang diambil,d) memastikan personelnyasedar tentang kerelevanandan kepentingan aktivitimereka serta bagaimanamereka menyumbang kepadapencapaian objektif kualiti,dane) menyelenggarakan rekodyang bersesuaian mengenaipendidikan, latihan,kemahiran serta pengalaman(lihat 4.2.4)?6.3 PrasaranaAdakah organisasi telahmenentukan, menyediakan danmenyelenggarakan prasaranayang diperlukan bagi mencapaikeakuran terhadap keperluanproduk?Prasarana termasuklah, jikaberkenaan,a) bangunan, ruang kerja danutiliti yang berkaitan,b) peralatan proses (kedua-duanya, perkakasan danperisian), dana) c) perkhidmatan sokongan(seperti pengangkutan,komunikasi atau sistemmaklumat).
 15. 15. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 15 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)6.4 Persekitaran kerjaAdakah organisasi telahmenentukan dan menguruspersekitaran kerja yangdiperlukan demi mencapaikeakuran terhadap keperluanproduk?NOTA Istilah “persekitaran kerja”adalah berkaitan keadaan tempatkerja dilaksanakan, termasuklahfaktor fizikal, persekitaran danfaktor lain (seperti bunyi bising,suhu, kelembapan, pencahayaanatau cuaca).7 Penghasilan produk7.1 Perancangan penghasilanprodukAdakah organisasi telahmerancang dan membangunkanproses yang diperlukan bagipenghasilan produk?Nota: Perancangan penghasilanproduk hendaklah konsistendengan keperluan proses laindalam sistem pengurusan kualiti(lihat 4.1).Dalam merancang penghasilanproduk, adakah organisasi telahmenentukan perkara yangberikut, mengikut kesesuaian,a) objektif kualiti dan keperluanproduk,b) keperluan mewujudkanproses dan dokumen, serta
 16. 16. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 16 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)menyediakan sumber yangkhusus untuk produk itu,c) penentusahan, pengesahan,pemantauan, pengukuran,pemeriksaan dan aktiviti ujianyang diperlukan khusus bagiproduk itu serta kriteria bagipenerimaan produk, dand) rekod yang diperlukan bagimenyediakan bukti yangproses penghasilan sertaproduk yang terhasilmemenuhi keperluan (lihat4.2.4)?Adakah output perancangan inisesuai dengan kaedah operasiorganisasi itu?7.2.1 Penentuan keperluan berkaitandengan produkAdakah organisasi telahmenentukana) keperluan yang ditetapkanoleh pelanggan termasuklahkeperluan hantar serah sertaaktiviti selepas hantar serah,b) keperluan yang tidakdinyatakan oleh pelanggantetapi adalah perlu bagikegunaan yang ditetapkanatau yang dimaksudkan, jikahal itu diketahui,c) keperluan berkanun danperaturan yang diguna pakaibagi produk itu, dand) apa-apa keperluan tambahanyang difikirkan perlu olehorganisasi itu?
 17. 17. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 17 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)Nota: Aktiviti selepas hantarserah termasuklah, sebagaicontoh, tindakan di bawahperuntukan waranti, obligasikontrak seperti perkhidmatanpenyelenggaraan sertaperkhidmatan tambahan sepertikitar semula atau pelupusanakhir.7.2.2 Semakan keperluan berkaitandengan produkAdakah organisasi telahmenyemak keperluan berkaitandengan produk?Semakan ini hendaklahdijalankan sebelum organisasimemberikan komitmen untukmembekalkan sesuatu produkkepada pelanggan?Adakah organisasi telahmemastikana) keperluan produk ditetapkan,b) keperluan kontrak ataupesanan yang berbezadaripada yang dinyatakanterdahulu diselesaikan, danc) organisasi mempunyaikeupayaan memenuhikeperluan yang ditetapkan?Adakah rekod semakan dantindakan yang berbangkitdaripada semakan itudiselenggarakan (lihat 4.2.4)?
 18. 18. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 18 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)Jika pelanggan tidakmenyediakan pernyataankeperluan yangdidokumentasikan, adakahkeperluan pelanggan disahkanoleh organisasi sebelumpenerimaan?Jika keperluan produk diubah,adakah organisasi memastikandokumen yang berkaitan dipindadan personel yang berkaitandimaklumkan tentang keperluanyang diubah?Nota: Dalam sesetengahkeadaan, seperti jualan melaluiinternet, suatu semakan formaladalah tidak praktikal bagi setiappesanan. Sebaliknya semakanbolehlah meliputi maklumatproduk yang berkaitan sepertikatalog atau bahan pengiklanan.7.2.3 Komunikasi pelangganAdakah organisasi telahmenentukan dan mengaturkomunikasi yang berkesandengan pelanggan berkaitandengana) maklumat produk,b) pertanyaan, pengendaliankontrak atau pesanan,termasuk pindaannya, danc) maklumbalas pelanggan,termasuk aduan daripadapelanggan.7.3.1 Perancangan reka bentuk dan
 19. 19. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 19 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)pembangunanAdakah organisasi telahmerancang serta mengawal rekabentuk dan pembangunanproduk?Semasa merancang reka bentukserta pembangunan, adakahorganisasi telah menentukana) tahap reka bentuk sertapembangunan,b) semakan, penentusahan danpengesahan yang sesuaiuntuk setiap tahap rekabentuk dan pembangunan,danc) tanggungjawab serta kuasake atas reka bentuk danpembangunan?Adakah organisasi telahmengurus antara muka dalamkalangan kumpulan berlainanyang terlibat dalam reka bentukdan pembangunan demimemastikan komunikasi yangberkesan serta penugasantanggungjawab yang jelas?Adakah output perancangandikemaskinikan, jika sesuai,mengikut perkembangan rekabentuk dan pembangunan?Nota: Semakan reka bentuk danpembangunan, penentusahanserta pengesahan mempunyaitujuan yang berbeza. Perkara ituboleh dijalankan dan direkodkan
 20. 20. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 20 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)secara berasingan atau dalamapa-apa gabungan yang sesuaiuntuk produk serta organisasi itu.7.3.2 Input reka bentuk danpembangunanAdakah input yang berkaitandengan keperluan produk telahditentukan dan rekoddiselenggarakan (lihat 4.2.4)?Input ini hendaklah termasuka) keperluan fungsian danprestasi,b) keperluan berkanun danperaturan yang berkenaan,c) maklumat yang diperolehdaripada reka bentukterdahulu yang serupa, jikaberkenaan, dand) keperluan lain yang pentingbagi reka bentuk danpembangunan.Adakah input disemak supayamencukupi keperluan?Adakah keperluan lengkap, jelasdan tidak berlawanan antara satudengan yang lain?7.3.3 Output reka bentuk danpembangunanAdakah output reka bentuk danpembangunan berada dalambentuk yang sesuai bagipenentusahan dengan input rekabentuk dan pembangunan?
 21. 21. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 21 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)Adakah ia diluluskan sebelumpelepasan?Adakah output reka bentuk danpembangunan telaha) memenuhi keperluan inputbagi reka bentuk danpembangunan,b) menyediakan maklumat yangsesuai bagi penyediaanpembelian, pengeluaran danperkhidmatan,c) mengandungi atau merujukkriteria penerimaan produk,dand) menetapkan ciri-ciri pentingproduk untuk kegunaannyayang selamat dan sesuai?Nota: Maklumat untukpenyediaan pengeluaran danperkhidmatan boleh termasukpenerimaan mengenaipengekalan produk itu.7.3.4 Semakan reka bentuk danpembangunanPada tahap yang bersesuaian,adakah semakan reka bentuk danpembangunan yang sistematiktelah dilaksanakan selarasdengan perancangan (lihat 7.3.1)bagia) menilai keupayaan hasil rekabentuk dan pembangunandalam memenuhi keperluan,danb) mengenal pasti apa-apa
 22. 22. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 22 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)masalah dan mencadangkantindakan yang diperlukan?Adakah peserta dalam semakansedemikian termasuk wakilfungsian yang berkaitan dengantahap reka bentuk danpembangunan yang sedangdisemak?Adakah rekod hasil semakan danapa-apa tindakan yang perlu telahdiselenggarakan (lihat 4.2.4)?7.3.5 Penentusahan reka bentuk danpembangunanAdakah penentusahan telahdilaksanakan selaras denganperancangan (lihat 7.3.1) bagimemastikan output reka bentukdan pembangunan memenuhikeperluan input reka bentuk danpembangunan?Adakah rekod keputusanpenentusahan dan apa-apatindakan yang diperlukan telahdiselenggarakan (lihat 4.2.4)?7.3.6 Pengesahan reka bentuk danpembangunanAdakah pengesahan reka bentukdan pembangunan telahdilaksanakan selaras denganperancangan (lihat 7.3.1) bagimemastikan produk yangdihasilkan mampu memenuhikeperluan pemakaian yangditetapkan atau kegunaan yangdimaksudkan, jika hal itu
 23. 23. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 23 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)diketahui?Jika boleh dilaksanakan, adakahpengesahan telah diselesaikansebelum hantar serah ataupenggunaan produk?Adakah rekod keputusanpengesahan dan apa-apatindakan yang diperlukan telahdiselenggarakan (lihat 4.2.4).7.3.7 Kawalan perubahan rekabentuk dan pembangunanAdakah perubahan reka bentukdan pembangunan telah dikenalpasti dan rekod diselenggarakan?Adakah perubahan itu telahdisemak, ditentusahkan dandisahkan menurut kesesuaian,serta diluluskan sebelum iadilaksanakan?Adakah semakan perubahan rekabentuk dan pembangunan telahtermasuk penilaian kesanperubahan terhadap bahagianjuzuknya dan produk yang telahpun dihantar serah?Adakah rekod hasil semakanperubahan serta apa-apatindakan yang diperlukan telahdiselenggarakan (lihat 4.2.4)?7.4.1 Proses pembelianAdakah organisasi telahmemastikan produk yang dibelimemenuhi keperluan pembelian
 24. 24. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 24 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)yang ditetapkan?Adakah jenis dan takat kawalanterhadap pembekal dan produkyang dibeli bergantung padakesan produk yang dibeli itu keatas penghasilan produk atauproduk akhir?Adakah organisasi telah menilaidan memilih pembekalberasaskan keupayaan merekamembekalkan produk selarasdengan keperluan organisasi?Adakah kriteria pemilihan,penilaian dan penilaian semulatelah diwujudkan?Adakah rekod keputusanpenilaian dan apa-apa tindakanyang diperlukan yang berbangkitdaripada penilaian itu telahdiselenggarakan (lihat 4.2.4)?7.4.2 Maklumat pembelianAdakah maklumat pembeliantelah memerihalkan produk yanghendak dibeli, termasuk, jikasesuaia) keperluan bagi kelulusanproduk, prosedur, proses danperalatan,b) keperluan bagi kelayakanpersonel, danc) keperluan sistem pengurusankualiti?Adakah organisasi telah
 25. 25. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 25 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)memastikan keperluan pembelianyang ditetapkan mencukupisebelum ia disampaikan kepadapembekal?7.4.3 Penentusahan produk yangdibeliAdakah organisasi telahmewujudkan dan melaksanakanpemeriksaan serta aktiviti lainyang diperlukan bagi memastikanproduk yang dibeli memenuhikeperluan yang ditetapkan?Jika organisasi ataupelanggannya berhasratmelaksanakan penentusahan dipremis pembekal, adakahorganisasi telah menyatakanperihal urusan penentusahan dankaedah pelepasan produk yangdimaksudkan dalam maklumatpembelian?7.5.1 Kawalan pengeluaran danpenyediaan perkhidmatanAdakah organisasi telahmerancang dan melaksanakanpengeluaran dan penyediaanperkhidmatan di bawah keadaanterkawal?Keadaan terkawal hendaklahtermasuk,jika berkenaan,a) adanya maklumat yangmemerihalkan ciri-ciri produkitu,b) adanya arahan kerja, jika
 26. 26. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 26 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)perlu,c) penggunaan peralatan yangbersesuaian,d) adanya serta penggunaanperalatan pemantauan danpengukuran,e) pelaksanaan pemantauandan pengukuran, danf) pelaksanaan pelepasanproduk, aktiviti hantar serahdan selepas hantar serahproduk.7.5.2 Pengesahan proses bagipengeluaran dan penyediaanperkhidmatanAdakah organisasi telahmengesahkan apa-apa prosesbagi pengeluaran dan penyediaanperkhidmatan jika output yangdihasilkan tidak dapatditentusahkan melaluipemantauan atau pengukuranseterusnya dan akibatnya,kekurangan hanya dapat dilihatsetelah produk itu digunakan atauperkhidmatan itu telahdilaksanakan?Adakah pengesahan telahmenunjukkan keupayaan prosesini mencapai keputusan yangdirancang?Adakah organisasi telahmengatur proses ini yangtermasuklah, jika berkenaan,a) kriteria yang ditetapkan bagisemakan dan kelulusan
 27. 27. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 27 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)proses,b) kelulusan peralatan dankelayakan personel,c) penggunaan kaedah danprosedur tertentu,d) keperluan rekod (lihat 4.2.4),dane) pengesahan semula?7.5.3 Pengenalpastian dankebolehkesananAdakah organisasi telah, jikabersesuaian, mengenal pastiproduk melalui cara yang sesuaisepanjang penghasilan produkitu?Adakah organisasi telahmengenal pasti status produk darisegi keperluan pemantauan danpengukuran sepanjangpenghasilan produk?Jika kebolehkesanan merupakansuatu keperluan, adakahorganisasi telah mengawalpengenalpastian unik bagi produkitu serta menyelenggarakan rekod(lihat 4.2.4)?Nota: Dalam sesetengah sektorindustri, pengurusan tatabentukmerupakan suatu carapengenalpastian dankebolehkesanandiselenggarakan.7.5.4 Harta pelangganAdakah organisasi telahmemelihara harta pelanggan
 28. 28. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 28 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)semasa harta itu di bawahkawalan organisasi ataudigunakan oleh organisasi itu?Adakah organisasi telahmengenal pasti, menentusahkan,menjaga serta melindungi hartapelanggan yang disediakan untukkegunaanatau untuk dimasukkan ke dalamproduk?Jika mana-mana harta pelangganhilang, rosak atau selainnyadidapati tidak sesuai untukdigunakan, adakah organisasitelah melaporkan hal ini kepadapelanggan danmenyelenggarakan rekodnya(lihat 4.2.4)?Nota: Harta pelanggan bolehtermasuk harta intelek dan dataperibadi.7.5.5 Pengekalan produkBagi memastikan keakuranterhadap keperluan, adakahorganisasi telah mengekalkanproduk semasa pemprosesandalaman dan semasapenghantarserahan produk kedestinasi yang dimaksudkan?Jika berkenaan, adakahpengekalan telah termasukpengenalpastian,pengendalian, pembungkusan,penyimpanan dan penjagaan?
 29. 29. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 29 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)Adakah pengekalan telah jugadiguna pakai kepada bahagianjuzuk produk?7.6 Kawalan peralatan pemantauandan pengukuranAdakah organisasi telahmenentukan pemantauan danpengukuran yang akan dijalankanserta peralatan pemantauan danpengukuran yang diperlukan bagimenyediakan bukti keakuranproduk kepada keperluan yangtelah ditentukan?Adakah organisasi telahmewujudkan proses bagimemastikan pemantauan danpengukuran boleh dijalankan dandijalankan dengan cara yangkonsisten dengan keperluanpemantauan sertapengukuran?Jika perlu bagi memastikankeputusan yang sah, adakahperalatan pengukuran telaha) ditentukur atauditentusahkan, atau kedua-duanya, pada jarak waktuyang ditetapkan, atausebelum digunakan, denganstandard pengukuran yangboleh dikesan daripadastandard pengukurankebangsaan atauantarabangsa; jika standardsedemikian tidak wujud, asasyang digunakan bagi
 30. 30. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 30 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)tentukuran ataupenentusahan hendaklahdirekodkan (lihat 4.2.4),b) dilaraskan atau dilaraskansemula apabila perlu,c) mempunyai pengenalpastiansupaya status tentukurannyadapat ditentukan,d) dilindungi daripada pelarasanyang akan mentaksahkankeputusan pengukuran,e) dijaga daripada kerosakandan kemerosotan semasapengendalian,penyelenggaraan danpenyimpanan?Sebagai tambahan, adakahorganisasi telah mentaksir danmerekodkan kesahan keputusanpengukuran yang terdahuluapabila peralatan didapati tidakakur dengan keperluan?Adakah organisasi telahmengambil tindakan yang sesuaiterhadap peralatan itu serta apa-apa produk yang terlibat?Adakah rekod keputusantentukuran dan penentusahantelah diselenggarakan (lihat4.2.4)?Apabila digunakan dalampemantauan dan pengukurankeperluan yang ditetapkan,adakah keupayaan perisiankomputer bagi memenuhipemakaian yang dimaksudkan
 31. 31. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 31 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)telah disahkan?Adakah perkara ini telahdijalankan sebelum pertama kalidigunakan dan telah disahkansemula apabila perlu?Nota: Pengesahan keupayaanperisian komputer bagi memenuhipemakaian yang dimaksudkanlazimnya termasuk pengesahandan pengurusan tatabentuknyabagi mengekalkan kesesuaianpenggunaannya.8 Pengukuran, analisis danpenambahbaikan8.1 AmAdakah organisasi telahmerancang dan melaksanakanproses pemantauan, pengukuran,analisis serta penambahbaikanyang diperlukan bagia) menunjukkan keakuranterhadap keperluan produk,b) memastikan keakuranterhadap sistem pengurusankualiti, danc) menambah baikkeberkesanan sistempengurusan kualiti secaraberterusan?Adakah hal ini telah termasukpenentuan kaedah yang digunapakai, yang merangkumi teknikstatistik, dan takatpenggunaannya?
 32. 32. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 32 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)8.2.1 Kepuasan pelangganSebagai salah satu daripadaukuran prestasi sistempengurusan kualiti, adakahorganisasi telah memantaumaklumat berkaitan dengantanggapan pelanggan sama adaatau tidak organisasi itu telahmemenuhi keperluan pelanggan?Adakah kaedah bagi memperolehdan menggunakan maklumat initelah ditentukan?Nota: Pemantauan tanggapanpelanggan boleh termasukmendapatkan input daripadasumber seperti kaji selidikkepuasan pelanggan, datapelanggan mengenai kualitiproduk yang dihantar serah, kajiselidik pendapat pengguna,analisis kehilangan perniagaan,pujian, tuntutan waranti sertalaporan wakil penjual.8.2.2 Audit dalamanAdakah organisasi telahmenjalankan audit dalamansecara berkala bagi menentukansama ada atau tidak sistempengurusan kualitia) akur dengan perancangan(lihat 7.1), keperluanStandard Antarabangsa iniserta keperluan sistempengurusan kualiti yangdiwujudkan oleh organisasiitu, danb) telah dilaksanakan dan
 33. 33. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 33 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)diselenggarakan secaraberkesan.Adakah suatu program audit telahdirancang dengan mengambil kirastatus dan kepentingan prosesdan bidang yang hendak diaudit,di samping keputusan auditterdahulu?Adakah kriteria, skop, kekerapandan kaedah audit telahditetapkan?Adakah pemilihan juruaudit danpelaksanaan audit telahmenentukan keobjektifan dankesaksamaan proses audit?Adakah juruaudit yangmengaudit kerjanya sendiri?Adakah prosedur yangdidokumentasikan telahdiwujudkan bagi menetapkantanggungjawab dan keperluanbagi perancangan danpelaksanaan audit, pewujudanrekod serta pelaporan keputusanaudit?Adakah rekod audit dankeputusannya telahdiselenggarakan (lihat 4.2.4)?Adakah pihak pengurusan yangbertanggungjawab terhadapbidang yang sedang diaudit telahmemastikan apa-apa pembetulandan tindakan pembetulan yang
 34. 34. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 34 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)diperlukan dibuat tanpa berlengahbagi menghapuskan ketakakuranyang dikesan serta puncanya?Aktiviti susulan adalah termasukpenentusahan tindakan yangdiambil serta pelaporankeputusan penentusahan itu (lihat8.5.2).Nota: Lihat ISO 19011 sebagaipanduan.8.2.3 Pemantauan dan pengukuranprosesAdakah organisasi telahmengguna pakai kaedah yangbersesuaian bagi pemantauandan, jika berkenaan, pengukuranproses dalam sistem pengurusankualiti?Adakah kaedah ini telahmenunjukkan keupayaan prosesitu mencapai keputusan yangdirancang?Apabila keputusan yangdirancang tidak tercapai, adakahpembetulan dan tindakanpembetulan telah diambil, jikasesuai?Nota: Apabila menentukankaedah yang bersesuaian, adalahlebih baik organisasi itumengambil kira jenis dan takatpemantauan atau pengukuranyang bersesuaian bagi setiapproses dari segi impaknya
 35. 35. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 35 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)kepada keakuran terhadapkeperluan produk sertakeberkesanan sistem pengurusankualiti.8.2.4 Pemantauan dan pengukuranprodukAdakah organisasi telahmemantau dan mengukur ciri-ciriproduk bagi menentusahkanbahawa keperluan produk telahdicapai?Adakah perkara ini telahdilaksanakan pada tahap yangbersesuaian dalam prosespenghasilan produk selarasdengan perancangan (lihat 7.1)?Adakah bukti keakuran terhadapkriteria penerimaan telahdiselenggarakan?Adakah rekod telah menunjukkanorang yang membenarkanpelepasan produk bagi dihantarserah kepada pelanggan (lihat4.2.4)?Adakah pelepasan produk sertaperkhidmatan kepada pelanggantidak boleh diteruskan sehinggaperancangan yang diatur (lihat7.1) telah selesai dilaksanakandengan memuaskan, melainkanjika diluluskan sebaliknya olehpihak berkuasa yang berkaitandan, jika berkenaan, olehpelanggan?
 36. 36. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 36 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)8.3 Kawalan produk tak akurAdakah organisasi telahmemastikan yang produk tak akurterhadap keperluan dikenal pastidan dikawal bagi mencegahpenggunaan atau hantar serahyang tidak dimaksudkan?Adakah satu prosedurdidokumentasikan telahdiwujudkan bagi menetapkankawalan serta tanggungjawabdan kuasa yang berkaitan untukmengendalikan produk tak akur?Jika berkenaan, adakahorganisasi telah mengurus produktak akur dengan satu atau lebihdaripada cara yang berikutdengana) mengambil tindakanmenghapuskan ketakakuranyang dikesan,b) membenarkan penggunaan,pelepasan ataupenerimaannya di bawahkonsesi oleh pihak berkuasayang berkaitan dan, jikaberkenaan, oleh pelanggan,c) mengambil tindakanmenghalang penggunaanatau pemakaian asal yangdimaksudkan,d) mengambil tindakan yangbersesuaian dengan kesan,atau kesan yang mungkintimbul daripada ketakakuranapabila produk tak akurdikesan selepas dihantar
 37. 37. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 37 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)serah atau penggunaannyadimulakan?Apabila produk tak akurdibetulkan, adakah ia telahtertakluk kepada penentusahansemula bagi menunjukkankeakuran terhadap keperluan?Adakah rekod mengenai perihalketakakuran serta apa-apatindakan seterusnya yang diambil,termasuk konsesi yang diperoleh,telah diselenggarakan (lihat4.2.4).8.4 Analisis dataAdakah organisasi telahmenentukan, mengumpul danmenganalisis data yangbersesuaian bagi menunjukkankesesuaian serta keberkesanansistem pengurusan kualiti danmenilai jika penambahbaikankeberkesanan sistem pengurusankualiti yang berterusan dapatdilaksanakan?Adakah perkara ini telahtermasuk data yang dijana hasildaripada pemantauan danpengukuran serta daripadasumber lain yang berkaitan?Adakah analisis data telahmenyediakan maklumat berkaitandengana) kepuasan pelanggan (lihat8.2.1),
 38. 38. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 38 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)b) keakuran terhadap keperluanproduk (lihat 8.2.4),c) ciri dan arah aliran prosesdan produk, termasuklahpeluang bagi tindakanpencegahan (lihat 8.2.3 dan8.2.4), dand) pembekal (lihat 7.4)?8.5.1 Penambahbaikan berterusanAdakah organisasi telah secaraberterusan menambah baikkeberkesanan sistem pengurusankualiti melalui penggunaan dasarkualiti, objektif kualiti, keputusanaudit, analisis data, tindakanpembetulan dan pencegahanserta kajian semula pengurusan?8.5.2 Tindakan pembetulanAdakah organisasi telahmengambil tindakanmenghapuskan puncaketakakuran bagi mencegah iaberulang?Adakah tindakan pembetulanbersesuaian dengan kesanketakakuran yang dihadapi?Adakah suatu prosedurdidokumentasikan telahdiwujudkan bagi menetapkankeperluan untuka) semakan ketakakuran(termasuk aduan pelanggan),b) penentuan puncaketakakuran,c) penilaian keperluan untuk
 39. 39. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 39 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)mengambil tindakan bagimemastikan ketakakurantidak berulang,d) penentuan serta pelaksanaantindakan yang diperlukan,e) rekod keputusan tindakanyang diambil (lihat 4.2.4), danf) semakan keberkesanantindakan pembetulan yangdiambil?8.5.3 Tindakan pencegahanAdakah organisasi telahmenentukan tindakan bagimenghapuskan punca penyebabketakakuran yang mungkin timbulbagi mencegahnya daripadaberlaku?Adakah tindakan pencegahanbersesuaian dengan kesanmasalah yang mungkin timbul?Adakah suatu prosedurdidokumentasikan telahdiwujudkan bagi menetapkankeperluan untuka) penentuan ketakakuran yangmungkin timbul sertapuncanya,b) penilaian keperluan untukmengambil tindakan bagimencegah berlakunyaketakakuran,c) penentuan dan pelaksanaantindakan yang diperlukan,d) rekod hasil daripada tindakanyang diambil (lihat 4.2.4), dana) e) semakan keberkesanan
 40. 40. MS ISO 9001:2008 Audit ChecklistMuka 40 / 40Klausa Soalan Auditor Auditee Bukti audit Keakuran(ya, tidakataupemerhatian)tindakan pencegahan yangdiambil?

×