Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschap

602 views

Published on

Presentatie workshop Nieuwe vormen van medezeggenschap op het OR congres van IMK Opleidingen en IMK-BPO Medezeggenschap op 20 november 2012.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschap

 1. 1. Nieuwe vormen vanmedezeggenschapStef van Grieken 1
 2. 2. Wie ben ik? 2
 3. 3. Wiekiesjij.nl 3
 4. 4. Nu.nl/publiek 4
 5. 5. Petities.nl 5
 6. 6. Wie kies jij - ondernemingsraden 6
 7. 7. OR niet serieus genomen“40% van de organisaties „vergeet‟ de OR wel eens instemming te vragen” 7
 8. 8. Weinig interesse in de OR• Opkomst bij verkiezingen islaag• Betrokkenheid bij debesluitvorming is laag• Vaak voelen mensen zichniet vertegenwoordigd 8
 9. 9. Internet als medium interne democratie 9
 10. 10. Crisis zet rechten onder druk 10
 11. 11. OR maakt geen gebruik bestaande netwerken Netwerken zijn plat met wisselende contacten waar relaties zijn gebaseerd op vertrouwen waar authoriteit ontstaat door hyperlinksBedrijven zijn hierarchien bestaat uit mensenmet specifieke rollen delen geeft je machtis op zoek naar controle er zijn geen geheimenvinden autoriteit door structuur overvloed aan kenniskennis zelf houden geeft je macht netwerken klinken menselijkkent vele geheimen netwerken zijn snelheeft weinig ideeenoverheden zijn formeelen ze zijn vaak traag 11
 12. 12. OR zendt vooral 12
 13. 13. Moeite met nieuwe technologie 13
 14. 14. Beslissingen nemen is moeilijk 14
 15. 15. Verjonging en hoge opkomst 15
 16. 16. Maak de OR transparant 16
 17. 17. Voorbeeld: klagen is zichtbaar 17
 18. 18. Voorbeeld: waar gaat „t geld heen? 18
 19. 19. Zorg voor betrokkenheid en feedback 19
 20. 20. Houd een raadplegend referendum 20
 21. 21. Voorbeeld: feedback is overal 21
 22. 22. Voorbeeld: Thank Google it‟s friday 22
 23. 23. Participatie 23
 24. 24. Voorbeeld: verbeter de buurt 24
 25. 25. Voorbeeld: budgetten verdelen 25
 26. 26. Voorbeeld: wedstrijd om arbeids- omstandigheden te verbeteren 26
 27. 27. Voorbeeld: samen beleid maken 27
 28. 28. Voorbeeld: piraten nemen alle beslissingen samen 28
 29. 29. Samengevat• Vernieuw en verjong• Maak transparant waar het over gaat• Verzamel permanent feedback• Nodig mensen uit om mee te doen 29

×