Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or

479 views

Published on

Presentatie workshop Effectief leidinggeven aan de OR op het OR congres van IMK Opleidingen en IMK-BPO Medezeggenschap op 20 november 2012.

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or

  1. 1. WorkshopEffectief leidinggeven aan de OR
  2. 2. Programma• Kennismaking, doel en werkwijze• Wie is wie• Kwaliteiten en vaardigheden van een goede secretaris/voorzitter• Welke kwaliteiten en vaardigheden al in huis?• Communicatieoefening• Terugkoppeling en conclusies
  3. 3. Wie is wie?In je kwadrant: Wie staan er naast je?Stel jezelf kort voor en geef aan wat je rol is in de ORTijd: 3 minuten
  4. 4. Kwaliteiten en vaardighedenIn je kwadrant: overleg in twee of drietallen:• Welke kwaliteiten en vaardigheden zijn nodig om een goede voorzitter of secretaris van de OR te zijn?Tijd: 5 minuten
  5. 5. Kwaliteiten en vaardighedenIn je kwadrant: overleg in twee- of drietallen:• Welke kwaliteiten en vaardigheden heb jij al in huis• Welke kwaliteiten en vaardigheden wil jij ontwikkelen?Tijd: 5 minuten
  6. 6. CommunicatieEen goede voorzitter/secretaris blinkt uit in zijncommunicatie.Hoe zit het met die van jou?Gezamenlijke oefening

×