Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderzoekskunde 1

992 views

Published on

College 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onderzoekskunde 1

 1. 1. Onderzoekskunde Methoden en Technieken Vakcode: ODKDocent: Yuro Dipotaroeno MSc.
 2. 2. Programma OnderzoekskundeLeerdoelen: Inleiding tot methoden en technieken- kennismaking, orientatie en stappen in onderzoek.
 3. 3. Inleiding tot het onderzoeksproces Aandachtspunten: De praktijk en valkuilen van onderzoek Benaderingen, strategieën en methoden Technieken en procedures voor het verzamelen en analyseren van gegevens Een goed gebruik van informatietechnologie
 4. 4. Terminologie Kenmerken van onderzoek:  Gegevens worden systematisch verzameld  Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd  Het doel is om iets te ontdekken Onderzoek: het bewust en systematisch verzamelen van gegevens om tot de beantwoording van de vraag te komen Onderzoek doen is: het naar aanleiding van een ongewenste of te verbeteren situatie voor een opdrachtgever, bewust, systematisch, betrouwbaar en valide verzamelen van informatie om een vooraf geformuleerde centrale vraag te beantwoorden. Methoden: De technieken en procedures voor het verzamelen van gegevens Methodologie: De theorie van hoe onderzoek moet worden verricht
 5. 5. Stappen in onderzoek Bijdrage aan kennis over Bijdrage aan oplossingDoelstelling: waarom wil je weten advies of beleidsvraag Oplossen van een probleemInlezen Kennis over het Veronderstellingen expliciteren / onderwerp opdoen hypothesen formulerenVraagstelling Van wie,Probleemstelling Wat wil je weten wat waardeelvragen wanneer
 6. 6. Verzamalen van gegevens Hoe Strategie, methoden en techniekenVerwerken van verzamelde gegevens Wat heb je verzameld (resultaten) Kwantitatief: Statistiek Kwalitatief: bewerkenConcluderen Wat zeggen je resultaten Koppelen aan theorie en veranderstellingen (verwijzen volgsns APA normen)Aanbevelingen Verslaglegging
 7. 7. Fundamenteel en toegepast onderzoekFiguur 1.2 Fundamenteel en toegepast onderzoek
 8. 8. Het onderzoeksproces (1) Fasen van het onderzoeksproces Formuleer en verduidelijk het onderwerp Kritisch overzicht van de literatuur Ontwikkel de onderzoeksopzet Gegevens verzamelen Gegevens analyseren Projectverslag schrijven Op basis van figuur 1.3: Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill en Jan Pieter Verckens 2010
 9. 9. Het onderzoeksproces (2) Aandachtspunten De invloed van persoonlijke intuïtie en overtuigingen Toegang tot gegevens Tijd en andere resources Validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens Ethische vraagstukken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens
 10. 10. Doel van het boekOnderzoek begrijpelijker maken door duidelijk te maken: Wat je aan het doen bent Waarom je het aan het doen bent Wat de implicaties zijn van wat je op het punt staat te doen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens
 11. 11. Overzicht van de hoofdstukken (1) Tutorials voor analysesoftware Gids voor onlineonderzoek Gedefinieerde en verklaarde terminologie Voorbeelden van onderzoeksprojecten Checklists voor gerichte ondersteuning Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens
 12. 12. Overzicht van de hoofdstukken (2) Elk hoofdstuk bevat: Een overzicht van de kernbegrippen Controlevragen, met antwoorden Herhalings- en discussievragen Referenties en literatuur Een casestudy over echte onderzoeksvraagstukken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens
 13. 13. Extra’s Bibliografie Appendices Woordenlijst Register Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens
 14. 14. Samenvatting: hoofdstuk 1 Bedrijfs- en managementonderzoek Is disciplineoverschrijdend Heeft betrekking op zowel theorie als praktijk Omvat systematisch onderzoek Moet grondig zijn Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens
 15. 15. Samenvatting: hoofdstuk 1Het boek fungeert als introductie tot het onderzoeksproces doordat het ’t volgende bevat: Onderzoeksvoorbeelden Checklists voor het vergaren van de vereiste kennis Herhalings- en discussievragen Controlevragen, met antwoorden Tips voor het opstellen van een eigen onderzoeksrapport Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens
 16. 16. En tot slot……..“Er is geen enkele, beste manier om onderzoek te verrichten” Saunders et al. (2011)

×