Raport prima reuniune GL IMI PQ NET

690 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
690
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport prima reuniune GL IMI PQ NET

 1. 1. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenţie 3.3: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şisocietatea civilă”Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/53132 RAPORT privind Reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET 23-25 iunie 2011, Constanţa (Mamaia) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu AutoritateaNaţională pentru Calificări (ANC, fostă UECNCFPA) şi cu Asociaţia „Institutul pentru PoliticiSociale” a organizat în perioada 23-25 iunie a.c. la Hotel Perla, Constanţa (Mamaia), primaReuniune a Grupului de Lucru IMI PQ NET, reuniune desfășurată în cadrul proiectuluistrategic ”Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România(IMI PQ NET România)”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin ProgramulOperaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. La acest eveniment au participat 150 de participanţi, membrii desemnaţi în cadrulGrupului de Lucru, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şiSportului, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Departamentului de Afaceri Europene -Guvernul Romaniei, Ministerului Justiţiei, Autorităţii Naţionale pentru Calificări, AutorităţiiNaţionale pentru Sport şi Tineret, Camerei Auditorilor Financiari din România, Centrului dePregătire Profesională în Cultură, Registrului Urbaniştilor din România, Corpului ExperţilorContabili şi Contabililor Autorizaţi din România, etc. Reuniunea fost moderată de către dnul. Andrei Linu, managerul proiectului, iar invitaţiicare au susţinut prezentări au fost: dna Ana-Maria Nisioiu- Autoritatea Naţională pentruCalificări, dnul. Alexandru Chiuţă şi dna Oana Salomia- Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, dnul. Cristian Alexandrescu - Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale,dna Claudia Secu şi dna Cristina Sătmărean- din partea Coordonatorului Naţional IMI (DAE).
 2. 2. Deschiderea evenimentului a avut loc în data de 23 iunie, orele 15,00 cu o scurtăprezentare a partenerului naţional 1 din proiect- ANC, prezentare susţinută de d-na Ana MariaNisioiu. Aceasta a discutat despre înfiinţarea ANC, respectiv prin reorganizarea ConsiliuluiNaţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi a Unităţii Executivea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA). D-l Cristian Alexandrescu a oferit apoi unele detalii organizatorice: agenda, programul delucru al reuniunii Grupului de Lucru IMI PQ NET. A urmat prezentarea propriu-zisă a proiectului - susţinută de domnul Andrei Linu,manager proiect. Acesta a prezentat rolul sistemului IMI în soluţionarea problemelor care potapărea pe piaţa internă a statelor membre. În continuare, domnul Andrei Linu a făcut o scurtătrecere în revistă a obiectivelor proiectului, a istoricului proiectului, a partenerilor din proiect,activităţilor proiectului, a grupului-ţintă căruia proiectul se adresează, precum şi a evenimentelorulterioare din proiect. Ziua de 24 iunie a debutat cu o prezentare a scopului, obiectivelor şi direcţiilor prioritareale Grupului de lucru IMI PQ NET, prezentare susţinută de managerul proiectului, domnulAndrei Linu. Acesta s-a referit la grupul ţintă al proiectului, la GL IMI PQ Ro care va fistructurat pe 7 sub-grupuri, pe domenii profesionale majore: sănătate, economic, transporturi,agricultură şi domeniul veterinar, educaţie şi administraţie, interne şi justiţie, general. În continuare, domnul Andrei Linu s-a referit la cele 3 categorii de persoane desemnatepentru Grupul de lucru pentru care există tipuri de activităţi/acţiuni diferite : reprezentanţiiAutorităţilor Competente, responsabilii AC cu certificarea/recunoaşterea competenţelor şicalificărilor profesiilor reglementate si ale calificărilor, personalul/membrii AC ce vor aveacont de utilizator în sistemul IMI. După enumerarea activităţilor pentru fiecare categorie depersoane din Grupul de lucru, au fost precizate şi rolurile/atribuţiile GL pentru cele 3 componenteincluse în proiect : componenta de „networking”/reţea, componenta de management alcalificărilor şi componenta de calificări profesionale (sistemul IMI). Prezentarea Grupului de lucru IMI PQ NET România s-a încheiat cu menţionareabeneficiilor Autorităţilor Competente atât pe plan naţional, cât şi transnaţional. Astfel, acestea vorbeneficia de informare, formare profesională şi servicii de consiliere, avându-se în vedere
 3. 3. necesităţile acestora; instruire /training în utilizarea cât mai eficientă a sistemului IMI; sprijinpentru parteneriatul formalizat prin Reţeaua IMI PQ NET, în vederea dezvoltării şi implicăriiactive în reţea; participarea la diverse conferinţe, reuniuni, întruniri, ateliere de lucru, unde vorputea face schimb de experienţă şi bune practici cu omologii lor; promovarea sistemului deinformare a pieţei interne în media (presa scrisă, online, radio, TV). Pe plan transnaţionalbeneficiile vor consta în vizite de studiu în vederea elaborării unor metodologii actuale unitare, cutermeni de referinţă standard, utilizaţi de toate AC, pentru validarea competenţelor ; suportulcoordonatorilor naţionali pentru sistemul IMI (N.I.M.I.C.) în organizarea unor activităţi de bunepractici care vor avea loc în etapa de implementare a proiectului; sprijinul coordonatorilorN.I.M.I.C. din celelalte state membre în realizarea unor studii comparative cu situaţia din altestate membre UE, cu scopul de a stabili unele proceduri cu privire la managementul datelor dindomeniul calificărilor profesionale; participarea coordonatorilor N.I.M.I.C. la conferinţele noastretematice anuale. Următorul punct pe ordinea de zi a seminarului a fost cel referitor la Propunerea deprotocol de colaborare pentru participarea la activităţile proiectului IMI PQ NET România. Prezentarea a fost susţinută de domnul Cristian Alexandrescu, lider partener al AsociaţieiInstitutul pentru Politici Sociale. Cristian Alexandrescu a început prezentarea prin a preciza faptul că propunerea deprotocol a fost trimisă pe mail tuturor participanţilor, fiind inclusă şi în mapa seminarului, avândca anexa un regulament de organizare şi funcţionare. S-au primit câteva observaţii legate de acestprotocol, dar se aşteaptă în continuare observaţii şi argumente pentru a găsi o formulă generalăcare să funcţioneze pentru toţi cei implicaţi. Domnul Cristian Alexandrescu a precizat care este obiectul protocolului, a enumeratactivităţile din proiect şi obiectivele colaborării şi a menţionat faptul că protocolul va fi în vigoaredoar pe durata de implementare a proiectului IMI PQ NET România şi că semnarea acestuia esteo condiţie obligatorie pentru participarea la activităţile proiectului IMI PQ NET România. Discuțiile au fost animate în special de propunerea de protocol de colaborare întreMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Autorităţile participante la proiect.
 4. 4. După o serie de dezbateri critice referitoare la propunerea de protocol, evenimentul acontinuat cu prezentarea susţinută de Mihaela Udrea şi Ana-Maria Nisioiu, intitulată„Priorităţile Autorităţii Naţionale pentru Calificări în dezvoltarea sistemului naţional decalificări.” Ne-au fost prezentate misiunea şi atribuţiile ANC, precum şi proiectele naţionale şieuropene la care aceasta participă în calitate de Beneficiar sau de Partener. Prezentarea s-a axat înbună parte pe proiectele strategice pentru implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor dinÎnvăţământul Superior, DOCIS (Dezvoltarea unui Sistem Operaţional al Calificărilor dinÎnvăţământul Superior din România), respectiv DECIS (Dezvoltarea Capacităţii deImplementare a Sistemului de Calificări din Învăţământul Superior). Au fost menţionate:obiectivul general, obiectivele specifice, partenerii, grupul-ţintă, activităţile propuse, rezultatelepreconizate prin implementarea acestor două proiecte, precum şi legatura lor cu proiectul care afăcut obiectul conferinţei. Cu această prezentare s-a încheiat şi prima parte a zilei de 24 iunie2011. În partea a II-a au avut loc 4 prezentări : Prezentarea Sistemului de informare al Pieţeiinterne (IMI) – Cristina Sătmărean din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene,Utilizarea sistemului IMI – Platforma informatică – Alexandru Chiuţă, expert metodologicdin cadrul MECTS, Concluziile Grupului de Lucru IMAC-IMI – Comisia Europeană şiExtinderea sistemului IMI, ambele prezentări fiind susţinute de Cristina Sătmărean. Prezentarea Sistemului de informare al Pieţei Interne (IMI) a cuprins informaţiireferitoare la definiţia IMI, la modul de utilizare, la avantajele sale. În prezent IMI este folositpentru 2 arii: Directiva 2005/36/CE - Calificări Profesionale şi Directiva 2006/123/CE – Servicii,iar din 16.05.2011 există şi un proiect pilot: Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor. Ne-au fost prezentate situaţia statistică IMI din martie 2011, autorităţile înregistrate înIMI, care sunt obligaţiile acestor autorităţi. Prezentarea s-a axat pe IMI şi Directiva 2006/123/CE– Servicii. S-a precizat faptul că IMI oferă seturi de întrebări pentru scenarii diferite. Noutateaeste reprezentată de Registrele naţionale care trebuie să cuprindă informaţii cu privire laprestatorii de servicii, potrivit art. 28(7); orice registru conţinând informaţii care ar putea sprijini
 5. 5. cooperarea administrativă trans-frontalieră (ex: registre ale profesiilor, ce nu intră în sfera deaplicare a Directivei Servicii). Doamna Sătmărean a continuat prezentarea, aducând în discuţie aspectele importante înceea ce priveşte transmiterea unei cereri de informaţii, gestionarea unei cereri de informaţiiprimite, gestionarea datelor în sistemul IMI, procesarea unui răspuns primit. Au fost apoispecificate rolul autorităţilor în IMI, cele ale coordonatorului naţional IMI (N.IMI.C), cele aleL.I.M.I.C. (Coordonator de arie legislativă), cele ale Coordonatorului delegat (D.I.M.I.C.),precum si cele ale Autorităţilor Competente. S-a pus accentul pe actualizarea datelor despre propria autoritate, foarte important fiindfaptul ca informaţiile să fie precise şi actualizate, pe actualizarea datelor legislative (specificareade detalii pentru fiecare arie legislativă). Prezentarea s-a încheiat cu enumerarea unor manuale de instruire pentru utilizatorii IMI,precum Manualul de punere în aplicare a Directivei Servicii, Ghidul utilizatorului IMI, Manualde utilizare IMI şi Directiva Servicii, Site-ul IMI şi material eLearning. Evenimentul a continuat cu „Utilizarea sistemului IMI – Platforma informatică”,prezentare realizată de către domnul Alexandru Chiuţă, expert metodologic în cadrul MECTS.Acesta a definit Sistemul de Informare al Pieţei Interne, domeniile sale de activitate, precum șifuncţionalitatea sistemului. Domnul Chiuță a specificat modul în care poate fi accesat sistemul,cum pot fi administrate datele şi utilizatorii, cum se trimite o cerere de informaţii, cum serăspunde la o cerere de informaţii, cum se va realiza protecţia datelor cu caracter personal; cumsunt gestionate datele si utilizatorii de către AC, cum se creează o cerere şi cum se poate accesalista de cereri, lista de registre, ce presupune funcţia de căutare, asistenţă tehnică. Înainte de a ne face o demonstraţie practica de accesare a sistemului IMI, domnulAlexandru Chiuţă ne-a prezentat site-ul proiectului IMI PQ NET. Site-ul conţine obiectiveleproiectului, activităţile, rezultatele, informaţii referitoare la parteneri, la sistemul IMI, o listă cuprincipalele Autorităţi Competente, informaţii referitoare la evenimente. Domnul Chiuţă a trecut apoi la o aplicaţie practică în IMI, pornind de la datele de contactcare trebuie introduse, împreună cu paşii pe care fiecare trebuie să-i urmam în sistem: 1. Alegere autoritate competentă;
 6. 6. 2. Informaţii despre autoritatea competentă selectată; 3. Alegerea setului de întrebări: 01 Întrebări generale, 02 Întrebări privinddomiciliul permanent, 03 Întrebări privind prestarea temporară de servicii; 4. Previzualizare întrebări; 5. Selectarea setului de întrebări si introducerea datelor personale . Ultimele puncte pe ordinea de zi au fost cele două prezentări ale Cristinei Sătmărean,consilier afaceri europene în cadrul DAE. Prima dintre ele s-a referit la Concluziile Grupului delucru consultativ pe piaţa internă (Internal Market Advisory Committee). Prezentarea a cuprinsdefiniţia Grupului de lucru consultativ pe piaţa internă, principalele teme de discuţie în 2011,regulamentul privind protecția datelor, o statistică a autorităţilor înregistrate în IMI din martie2011. S-a luat în calcul şi extinderea IMI pe componenta calificări la toate profesiilereglementate, din luna septembrie COM va actualiza seturile de întrebări pentru profesiileadăugate, se va putea iniția procesul de înregistrare a noilor autorități, va avea loc instruireapentru autoritățile noi, iar suportul tehnic va fi asigurat de către COM. Un rol important il vaavea Integrarea cu ECAS (European Citizen Action Service).
 7. 7. Principalele puncte atinse în rândul concluziilor s-au referit la IMI – modificări continueale sistemului, la necesitatea depunerii de eforturi însemnate din partea coordonatorilor naționalisi la feedback-ul permanent din partea utlizatorilor. În vederea extinderii Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI PQ NET), doamnaCristina Sătmărean a precizat că se au în vedere următoarele: Comisia a examinat o listă dedomenii de arii legislative care pot fi incluse în sistem: atât cele care beneficiază deja de unsistem electronic (coordonarea sistemelor de securitate socială, transporturi); cât şi cele care nuau deja un sistem electronic (drepturile de proprietate intelectuală) Comisia a organizat o sesiune de instruire la Bruxelles dedicată noilor autorităţi. Se vor adăuga domenii noi în sistem: sănătate, jocuri de noroc, achiziții publice, audit,servicii poștale, registrele de companii, asigurări, pensii, media, energie, etc. De asemenea,consiliul EPSCO din luna martie a decis extinderea IMI cu aria legislativă detașarea lucrătorilor(Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor).
 8. 8. S-au propus noi arii legislative - Detașarea lucrătorilor : 57 de autorități au fostînregistrate pentru acest modul, astfel: 16 cu rol de LIMIC, 6 cu rol de DIMIC şi 35 cu rol deAC; servicii medicale transfrontaliere şi registre de companii (o propunere de directivă pentruinterconectarea registrelor companiilor - Februarie 2011). IMI poate fi soluția intermediară până la crearea unui sistem şi chiar o soluțiecomplementară pentru schimbul de informații referitoare la fuziunile transfrontaliere saumodificarea sediului social. La finalul prezentării, Cristina Sătmărean a precizat faptul că, pe viiitor, pentru extindereaşi perfecţionarea IMI se are în vedere şi schimbarea graficii pentru site. Ultima zi a Reuniunii Grupului de Lucru IMI PQ NET, 25 iunie 2011 a debutat cuprezentarea Sistemului de informare al Pieţei Interne IMI din perspectiva unui coordonatornaţional, prezentare susţinută de d-na Claudia Secu- consilier în cadrul Departamentului pentruAfaceri Europene. În introducere aceasta a făcut o scurtă trecere în revistă a aplicaţiei IMI, a subliniat drept ocerinţă obligatorie pentru funcţionarea sistemului IMI stabilirea unui coordonator naţional IMI(N.IMI.C) şi identificarea Autorităţii Competente, iar opţional- desemnarea unui coordonatornaţional de arie legislativă (L.IMI.C), ori a unui coordonator naţional delegat (D.IMI.C),respectiv desemnarea unor autorităţi conectate. De asemenea, au fost prezentate Directivele IMIprivind calificările profesionale (Memorandum-ul DAE – MECTS referitor la organizarea şi
 9. 9. implementarea Sistemului IMI în România (2007)), directiva privind serviciile şi ceaprivind detaşarea lucrătorilor. Memorandum-ul prevede responsabilităţile fiecăruia dintresemnatari în implementarea sistemului IMI, astfel: Departamentul pentru Afaceri Europene –N.IMI.C - asigură coerenţa implementării sistemului pentru toate componentele sale; - rol de coordonare între instituţiile implicate în proces; - rol de asistenţă.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin CNRED – D.IMI.C - asigură asistenţa pentru implementarea componentei PQ; - pune la dispoziţie, din bugetul propriu, resursele umane, logistice şi financiare necesare Au fost apoi menţionate activităţile specifice coordonatorului naţional IMI (N.IMI.C) şianume: activităţi referitoare la organizarea sistemului (protecţia datelor la nivel personal,identificarea şi instruirea autorităţilor competente, înregistrarea în sistem, suport pentruutilizatorii IMI, interlocutor al COM în chestiunile legate de IMI, interlocutor al NIMIC din alteSM) şi activităţi referitoare la gestionarea sistemului la nivel naţional (diseminarea informaţiilordespre IMI la nivel naţional, identificarea, autentificarea AC care au nevoie de acces în sistem,validarea şi managementul datelor AC, autorizarea accesului unei AC la o arie legislativă,refuzul unei cereri de informaţii, asistenţă în identificarea AC, în caz de nevoie, respectareatermenelor de răspuns la cererile de informaţii primite de AC , organizarea sesiunilor de trainingpentru AC). Printre activităţile coordonatorilor referitoare la gestionarea sistemului IMI au mai fostenumerate: aprobarea prealabilă a cererilor transmise de către o AC; aprobarea răspunsului uneiAC la o cerere de informaţii transmisă de către o AC din alt SM; posibilitatea de a interveni încazul în care un al SM nu este mulţumit de informaţiile furnizate. În ceea ce priveşte Registrele naţionale, dna Claudia Secu a precizat faptul că SM auobligaţia de a crea registre ale prestatorilor de servicii şi de a le pune la dispoziţia AC din alteSM. IMI România cuprinde în total 33 registre (32 naţionale, 1 local; 1 general, 32 specifice). Înprezent, pentru toate registrele, DAE este atât AC ce le deţine, cât şi AC care le gestionează.
 10. 10. A urmat prezentarea de către dna Claudia Secu a proiectului”Implementarea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România” (contractPOSDRU/64/3.3/S/32142), proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin ProgramulOperaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane al cărui beneficiar esteDepartamentul pentru Afaceri Europene. A expus principalele obiective vizate prin proiectul IMIS NET România, a subliniat obiectivul major vizat prin încheierea protocoalelor de colaborare cuDIMIC/AC, respectiv crearea unui sistem funcţional la nivel naţional (Sistemul IMI S NET), încadrul căruia să fie dezvoltate instrumente adecvate de comunicare, consultare, instruire şicolaborare necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativăinstituită de Directiva Servicii şi reglementată de OUG nr.49/2009. La finalul prezentării, d-na Claudia Secu a definit Grupul de lucru IMI S NET -structură formalizată şi operaţională de cooperare permanentă între autorităţi, formată dinpersoanele desemnate de membrii reţelei IMI S NET, semnatari ai Protocolului de colaborare şi aenumerat sesiunile de instruire în 2011 dedicate IMI-DS. Reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET s-a încheiat cu o prezentare a Directivei36/2005/ CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale propusă pentru revizuire, prezentarerealizată de d-na Oana - Mihaela SALOMIA- Consilier pentru afaceri europene în cadrulMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Au fost amintite rolul Directivei36/2005/CE, pricipalele modificări vizate de revizuirea acesteia, faptul că procedura de revizuirea demarat în anul 2010, evaluarea acesteia realizându-se tot în anul 2010. D-na consilier asubliniat următoarele aspecte legate de revizuirea Directivei 36/2005/CE: - Raportul final al COM privind evaluarea Directivei va fi publicat în toamna 2011; - 2011 - Consultarea publică lansată de COM cu privire la ”simplificarea” Directivei; - RO a răspuns la Consultarea publică (Coordonatorul naţional a primit răspunsuri de la 10 AC); - 2012 – elaborarea de către COM a propunerii legislative de modificare a Directivei. În incheierea reuniunii s-a prevăzut o sesiune de concluzii ale Grupului de Lucru IMIPQ NET, sesiune în cadrul căreia cei interesați au putut adresa diverse întrebări. Reprezentantulunei potenţiale autorităţi competente (transporturi) a ridicat problema unor profesii din domeniul
 11. 11. transporturilor reglementate printr-o directivă de recunoaştere a calificărilor transpusă în legea200/2004. Vis a vis de acest aspect, d-na Oana Salomia a precizat următoarele: „Dacă există odirectivă de recunoaştere a calificărilor evident se aplică aceea. În România lista profesiilorreglementate există numai în această lege care transpune normele europene şi implicit directivei2005/36. Se observă următoarea situaţie: dacă noi scoatem mecanicul de locomotivă şidispecerul de trafic din acea listă poate veni cineva şi spune ca respectivele profesii un suntreglementate deoarece nu apar în anexa legii 200 care stabileşte lista profesiilor reglementatedin România. O altă discuţie aduce în prim plan faptul că momentan se desfăşoară o etapă de„stand-by” cauzată de numărul mare de solicitări de includere a anumitor profesii în lista celorreglementate”. La final, dnul. Andrei Linu a transmis participanţilor faptul că în viitorul apropiat voravea loc diverse consultări cu membrii Grupului de Lucru pe diferite teme, precum cea privindnevoile de informare şi formare ale acestora și în acest scop se va realiza o analiză a nevoilor deformare la nivelul autorităților participante în proiect. De asemenea, dnul. Linu a ținut săamintească succint şi următoarele evenimente ale proiectului care se vor derula in continuare,precum organizarea în luna septembrie a conferinţei naţionale pentru promovarea IMI la care vorparticipa si invitaţi ai Comisiei Europene, dar şi o serie de ateliere de lucru pentru instruireapunctuală în utilizarea sistemului IMI a membrilor Grupului de lucru desemnați în acest scop. Participanţii au fost încantați de subiectele prezentate în cadrul reuniunii și au manifestatinteresul de a participa şi la evenimente următoare ale proiectului, propunând în acest sensdiverse teme pentru dezbatere.

×