Prezentarea DAE a sistemului IMI - Cristina Sătmărean

1,224 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
249
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Betonung, warum dies so wichtig ist
 • Prezentarea DAE a sistemului IMI - Cristina Sătmărean

  1. 1. Sistemul de informare al pieţei interne - IMI Reuniunea grupului de lucru IMI PQ NET 23-25 iunie 2011 C ristina Sătmărean Departamentul pentru Afaceri Europene
  2. 2. <ul><li>Ce este IMI? </li></ul><ul><li>Cum şi când se utilizează? </li></ul><ul><li>Care sunt avantajele sale? </li></ul><ul><li>detaliat - Utilizarea IMI pentru cooperarea administrativă </li></ul><ul><ul><ul><li>Trimiterea unei cereri de informaţii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestionarea unei cereri de informaţii primite </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestionarea datelor în sistemul IMI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mecanismul de alertă </li></ul></ul></ul>
  3. 3. Ce este IMI? <ul><li>Aplicaţie on-line, creată de COM, pentru a permite schimbul de informaţii între autorităţi competente din statele membre, pentru o mai bună şi eficientă aplicare a dreptului UE aferent Pieţei Interne; </li></ul><ul><li>Susţine cooperarea administrativă pentru mai multe arii legislative </li></ul><ul><li>In prezent este folosit pentru 2 arii: Directiva 2005/36/CE - Calificări Profesionale şi Directiva 2006/123/CE - Servicii </li></ul><ul><li>Proiect pilot: Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor – 16.05.2011 </li></ul>
  4. 4. IMI î n 2010 IMI Calificări Profesionale Cereri de informaţii Servicii Cereri de infor m aţii Alerte Structura IMI
  5. 5. IMI î n 2011 IMI Calificări Profesionale Cereri de informaţii Servicii Cereri de infor m aţii Alerte Structura IMI Detaşarea lucrătorilor pilot Cereri de informaţii
  6. 6. <ul><li>Peste 6136 autorităţi înregistrate </li></ul><ul><li>Peste 10.000 utilizatori </li></ul><ul><li>Peste 160 cereri de informaţii pe lună </li></ul><ul><li>42% răspunsuri primite în maxim o săptămână </li></ul>BG CS DA DE ET EL EN ES FR IT LV LT GA HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV NO IS LI Statistici IMI – situaţia în martie 2011
  7. 7. 5 306 Calificări profesionale Servic ii 493 523 Autorităţi înregistrate în IMI – Total
  8. 8. 4 7 Calificări profesionale Servic ii 1 5 5 Autorităţi înregistrate în IMI – România
  9. 9. IMI şi serviciile <ul><li>Legislaţie europeană : - Directiva privind serviciile în cadrul Pieţei Interne (2006/123/EC) - Decizia Comisiei europene (2009/739/EC) </li></ul><ul><li>Legislaţie naţională: - OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.68/2010 </li></ul><ul><li>- HG nr.931/2010 privind desemnarea coordonatorilor Sistemului de informare al Pieţei Interne – IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI </li></ul>
  10. 10. IMI şi serviciile Directiva Servicii se aplică <ul><li>Dacă activitatea de servicii este acoperită de directivă şi </li></ul><ul><li>Dacă prestatorul serviciului este o companie stabilită în UE/SEE sau un cetăţean al unui stat membru UE/SEE </li></ul><ul><li>Directiva nu se aplică persoanelor şi companiilor din ţări terţe </li></ul>
  11. 11. Serviciile excluse din directivă <ul><li>Servicii financiare </li></ul><ul><li>Comunicaţii electronice </li></ul><ul><li>Transport </li></ul><ul><li>Servicii de sănătate </li></ul><ul><li>Agenţii de muncă temporară </li></ul><ul><li>Servicii audiovizuale </li></ul><ul><li>Jocuri de noroc </li></ul><ul><li>Anumite servicii sociale </li></ul><ul><li>Notari </li></ul>
  12. 12. Obligaţiile autorităţilor competente <ul><li>Să ofere asistenţă autorităţilor din alte state UE/SEE </li></ul><ul><li>Obligaţiile includ: </li></ul><ul><ul><li>Furnizarea de informaţii (cât se poate de repede) </li></ul></ul><ul><ul><li>Daca este necesar, efectuarea unor controale şi inspecţii şi transmiterea rezultatului acestora </li></ul></ul>
  13. 13. Scenarii de aplicare <ul><li>Stabilirea permanentă a unui furnizor de servicii </li></ul><ul><li>- ex: stabilirea unui cabinet veterinar sau a unei agenţii de voiaj </li></ul><ul><li>Prestarea transfrontalieră de servicii </li></ul><ul><ul><li>- ex: însoţirea unui grup de turişti într-o altă ţară membră sau furnizarea de servicii veterinare în străinătate </li></ul></ul>
  14. 14. Seturi de întrebări IMI oferă seturi de întrebări pentru scenarii diferite: <ul><li>Tipul de scenariu : </li></ul><ul><li>Stabilire </li></ul><ul><li>Prestare transfrontalieră </li></ul><ul><li>Tipul de prestator : </li></ul><ul><li>Companie/Parteneriat </li></ul><ul><li>Persoană fizică </li></ul>
  15. 15. Registre naţionale – Directiva Servicii art.28(7) <ul><li>SM au obligaţia de a crea registre ale prestatorilor de servicii şi de a le pune la dispoziţia AC din alte SM </li></ul><ul><li>informaţii cu privire la prestatorii de servicii , potrivit art. 28(7) ; </li></ul><ul><li>orice registru conţinând informaţii care ar putea sprijini cooperarea administrativă trans-frontalieră (ex: registre ale profesiilor, ce nu intră în sfera de aplicare a Directivei Servicii) </li></ul>
  16. 16. Registre <ul><ul><li>Baza de date privind registrele este finanţată prin programul IDABC ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Până la finalizare - î n format PDF </li></ul></ul><ul><li>Structura : </li></ul><ul><ul><li>Informaţii generale </li></ul></ul><ul><ul><li>Acces la informaţii </li></ul></ul><ul><ul><li>Conţinutul registrului </li></ul></ul><ul><ul><li>AC pentru registru (deţine şi gestionează) </li></ul></ul>
  17. 17. Cine ce poate face ? Acţiune Actor Vizualizare registru Toţi utilizatorii IMI (acces la toate registrele) Adaugă un registru ALD (al oricărei AC) Modifică informaţia (incl. schimbarea AC ce gestionează) ALD al AC care gestionează Ştergerea informaţiilor din registru ALD al AC care gestionează
  18. 18. IMI în 2011 Modul nou cu informaţii privind R egistre
  19. 19. Registre în România <ul><li>Registre în IMI - format word - 33 </li></ul><ul><li>- 32 naţionale, 1 local*; </li></ul><ul><li>- 1 general, 32 specifice**. </li></ul><ul><li>* directorul de registre va conţine liste pentru identificarea tipului de registru </li></ul><ul><li>** în cazul registrelor specifice, lista va indica aria economică, activitatea de servicii ori profesiile acoperite de registru </li></ul>
  20. 20. <ul><li>Exemple de informaţii de verificat privind prestarea transfrontalieră de servicii : </li></ul><ul><li>Este furnizorul de servicii stabilit în statul dvs. ? </li></ul><ul><li>Are dreptul să desfăşoare aceste activităţi în statul dvs. ? </li></ul><ul><li>Îndeplineşte cerinţele privind garanţiile financiare sau încheierea unei asigurări ? </li></ul>Ce putem verifica prin intermediul IMI?
  21. 21. <ul><li>Exemple privind cazuri de stabilire: </li></ul><ul><li>Verificarea autenticităţii unui document (date prezente într-un registru, licenţe, autorizaţii etc.) </li></ul><ul><li>Verificarea datelor unei persoane care este mandatat să reprezinte un furnizor de servicii </li></ul><ul><li>Verificarea formei legale (societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată etc.) </li></ul>Ce putem verifica prin intermediul IMI?
  22. 22. Avantaje pentru autorităţile competente <ul><li>Rezolvarea cazurilor în care există îndoieli rezonabile şi justificate cu privire la un deţinător de titlu de calificare ori un furnizor de servicii din alt stat membru </li></ul><ul><li>Obţinerea informaţiilor “de la sursă” – de la autorităţile relevante </li></ul><ul><li>Eliminarea unor verificări repetate sau nejustificate </li></ul>
  23. 23. Avantaje pentru deţinătorii de titluri profesionale şi furnizorii de servicii <ul><li>Facilitează : </li></ul><ul><ul><li>Stabilirea în alte state membre </li></ul></ul><ul><ul><li>Prestarea de servicii în alte state membre </li></ul></ul><ul><li>Economisirea de timp şi resurse prin eliminarea unor controale repetate şi a unor proceduri excesive </li></ul>
  24. 24. Utilizarea IMI <ul><ul><li>Trimiterea unei cereri de informaţii </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionarea unei cereri de informaţii primite </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionarea datelor în sistemul IMI </li></ul></ul>
  25. 25. Circuitul unei cereri de informaţii în IMI Crearea şi trimiterea cererii 1 Accept area cererii 2 Furnizarea informaţiilor 3 Accept area informaţiilor 4
  26. 26. <ul><li>Aspecte importante (1) </li></ul><ul><li>Utilizatorul trebuie să aibă drepturi de gestionare a cererii pentru aria “Servicii” </li></ul><ul><li>Contact aţi Coordonatorul IMI pentru Servicii dacă nu puteţi identifica AC corectă în statul membru destinatar </li></ul><ul><li>Analizaţi fiecare caz pentru a decide care este cel mai potrivit set de întrebări </li></ul>Transmiterea unei cereri de informaţii
  27. 27. <ul><li>Aspecte importante (2) </li></ul><ul><li>Puteţi ataşa documente (ex: documente scanate, certificate etc.) şi puteţi pune întrebări pe marginea acestora </li></ul><ul><li>Este posibil să tipăriţi rapoarte ale cererilor pentru a le arhiva </li></ul><ul><li>Notificări pe email atunci când trebuie să întreprindeţi o acţiune în IMI </li></ul>Transmiterea unei cereri de informaţii
  28. 28. <ul><li>Aspecte importante (3) </li></ul><ul><li>Formularele, întrebările şi răspunsurile sunt traduse în toate limbile UE/SEE </li></ul><ul><li>Informaţii disponibile asupra limbilor înţelese în fiecare autoritate – pe cât posibil folosiţi o limbă comună </li></ul><ul><li>[ Traducere automată – serviciu suspendat momentan ] </li></ul>Transmiterea unei cereri de informaţii
  29. 29. Arii legislative diferite « Dar dacă un caz are legătură cu ambele arii legislative – servicii şi recunoaşterea calificărilor profesionale » Transmiterea unei cereri de informaţii <ul><li>AC trebuie să aibă acces la ambele arii legislative – seturi de întrebări diferite pentru cele două module </li></ul><ul><li>AC trimite două cereri separate </li></ul>
  30. 30. <ul><ul><li>Trimiterea unei cereri de informaţii </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionarea unei cereri de informaţii primite </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionarea datelor în sistemul IMI </li></ul></ul>Utilizarea IMI
  31. 31. <ul><li>Aspecte importante (1) </li></ul><ul><li>Utilizatorii cu drepturi de gestionare a cererii primesc un email care notifică primirea cererii de informaţii </li></ul><ul><li>Ulterior: Lista de acţiuni </li></ul><ul><li>Decizie asupra competenţei pe cerere: acceptare </li></ul><ul><li>Acceptarea termenului indicat sau propunerea unui alt termen (numai înainte de acceptare) </li></ul>Gestionarea unei cereri primite
  32. 32. <ul><li>Aspecte importante (2) </li></ul><ul><li>Informarea SM dacă apar întârzieri neprevăzute (introducerea de text liber la “comentarii generale” şi salvarea modificărilor) </li></ul><ul><li>Răspuns la toate întrebările , inclusiv cele referitoare la documente ataşate </li></ul><ul><li>Puteţi ataşa documente suplimentare despre caz ca parte a răspunsului dvs. </li></ul><ul><li>Atenţie!!!!!! Dialog cu AC din alte SM pentru orice aspecte ce ţin de buna gestionare a unei cereri </li></ul>Gestionarea unei cereri primite
  33. 33. <ul><li>Cererea poate fi redirecţionată către o altă AC română </li></ul><ul><li>Dacă nu e clar care este AC, dar este clar domeniul, cererea se poate transmite către coordonatorul delegat IMI pentru Servicii - DIMIC </li></ul><ul><li>Dacă nu sunt clare nici AC şi nici domeniul, cererea se transmite către coordonatorul IMI pentru Servicii - NIMIC </li></ul><ul><li>AC trebuie să motiveze redirecţionarea cererii </li></ul>Gestionarea unei cereri primite « Dacă nu sunt autoritatea competentă potrivită ?»
  34. 34. <ul><li>Momentan se vor căuta informaţii de la alte AC în afara sistemului IMI </li></ul><ul><li>Pe viitor, posibilitate de a « împărţi » o cerere – se acceptă o parte dintre întrebări, iar celelalte se transmit mai departe către o altă AC </li></ul>Gestionarea unei cereri primite « Dacă nu pot răspunde la toate întrebările ?»
  35. 35. <ul><li>Se poate transmite un răspuns parţial </li></ul><ul><li>Se cercetează şi se află restul informaţiilor ( dacă este cazul, prin contactarea altor AC ) </li></ul><ul><li>Ulterior, pentru închiderea cazului se va transmite răspunsul complet </li></ul>Gestionarea unei cereri primite « Pot răspunde doar parţial? »
  36. 36. Procesarea unui răspuns primit Varianta 1: Acceptă răspunsul Varianta 2: Cere informaţii suplimentare
  37. 37. Gestionarea cererilor de informaţii Nu uitaţi <ul><li>Sistemul trimite notificări pe email de fiecare dată când trebuie să interveniţi </li></ul><ul><li>Pentru cererile în lucru verificaţi Lista de acţiuni </li></ul><ul><li>Pentru nelămuriri sau probleme contactaţi coordonatorul IMI relevant </li></ul><ul><li>Atenţie la termenele limită agreate </li></ul><ul><li>Închideţi cererile pentru care aţi primit informaţii complete </li></ul>
  38. 38. <ul><ul><li>Trimiterea unei cereri de informaţii </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionarea unei cereri de informaţii primite </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionarea datelor în sistemul IMI </li></ul></ul>Utilizarea IMI
  39. 39. Rolul autorităţilor în IMI Rol administrativ Rol privind conţinutul Tip autoritate Rol pe arie legislativă Rol la nivel de flux de informaţii (workflow) Cereri Alerte NIMIC Autoritate (Cereri) Coordonator responsabil cu cererea Autoritate resp. cu alertele Coordonator resp. cu alertele Centru de primire a alertelor LIMIC DIMIC AC
  40. 40. Rolul coordonatorilor IMI <ul><li>Coordonator responsabil cu validarea </li></ul><ul><li>înregistrează /validează AC în IMI </li></ul><ul><li>poate gestiona datele generale ale AC coordonate </li></ul><ul><li>poate reiniţia parola Administratorilor Locali de Date din AC coordonate </li></ul><ul><li>Coordonator responsabil cu accesul </li></ul><ul><li>dă acces şi gestionează accesul AC coordonate pe o arie legislativă </li></ul><ul><li>gestionează parametrii (funcţiile) AC în acea arie legislativă </li></ul><ul><li>gestionează accesul AC coordonate la un anumit flux de informaţii, într-o arie legislativă </li></ul>
  41. 41. <ul><li>Fiecare autoritate este responsabilă pentru administrarea propriilor date înregistrate în IMI şi pentru gestionarea utilizatorilor. </li></ul><ul><li>Primul utilizator înregistrat primeşte automat toate drepturile de administrare , inclusiv cele de administrator local de date ( ALD ). </li></ul><ul><li>Primul utilizator poate înregistra alţi utilizatori şi poate atribui drepturi de utilizare corespunzătoare </li></ul>Gestionarea datelor autorităţii
  42. 42. <ul><li>* Cu excepţia utilizatorului de bază, rolurile sunt definite pe fiecare arie legislativă în parte </li></ul><ul><li>Utilizator de bază </li></ul><ul><li>Utilizator cu drepturi de gestionare </li></ul><ul><li>Administrator local de date </li></ul>Profiluri de utilizatori <ul><li>Utilizator cu drepturi de vizualizare </li></ul>
  43. 43. Drepturile utilizatorilor <ul><li>Utilizator de bază </li></ul><ul><li>- căutarea unei AC utilizând baza de date </li></ul><ul><li>- vizualizare generală a cererilor transmise şi primite de autoritatea sa </li></ul><ul><li>- nu are posibilitatea de a întreprinde vreo acţiune. </li></ul><ul><li>Utilizator cu drepturi de vizualizare </li></ul><ul><li>- vizualizează, salvează sau tipăreşte toate detaliile cererilor la care are acces autoritatea sa; </li></ul><ul><li>- nu are posibilitatea de a întreprinde vreo acţiune. </li></ul>
  44. 44. Drepturile utilizatorilor <ul><li>Utilizator cu drepturi de gestionare </li></ul><ul><li>- transmite cereri de informaţii în numele AC; </li></ul><ul><li>- răspunde la cererile de informaţii primite, în numele AC; </li></ul><ul><li>- vizualizare generală, salvare, tipărire a cererilor transmise şi primite de autoritatea sa şi de toate AC coordonate de aceasta </li></ul><ul><li>Administrator local de date </li></ul><ul><li>- gestionează datele autorităţii sale; </li></ul><ul><li>- înregistrează şi gestionează noi utilizatori pentru autoritatea sa; </li></ul><ul><li>- modifică drepturile ori parolele fiecărui utilizator în IMI. </li></ul>
  45. 45. Dar dacă sunt singurul ALD ? Conectarea la IMI Fiecare utilizator cu drepturi de ALD din autoritate … odată resetată parola, utilizatorul primeşte un e-mail automat cu o parolă temporară. Numele de utilizator rămâne identic . După 5 încercări greşite sistemul blochează contul Fiecare utilizator cu drepturi de AD din coordonatorul dvs. IMI Cine poate reseta parola ? Ce se întâmplă dacă pierd parola sau codul de securitate ?
  46. 46. <ul><li>Important : informaţii precise şi actualizate </li></ul><ul><ul><li>Ajută AC dintr-un stat membr u să identifice autoritatea potrivită din alt stat membru </li></ul></ul><ul><ul><li>Asigură că email-urile automate generate de sistem ajung la adresele corecte </li></ul></ul>Actualizarea datelor despre propria autoritate
  47. 47. <ul><li>Nume oficial + Denumire informală </li></ul><ul><li>Adresă, website, nr. telefon/ fax </li></ul><ul><li>Adresă de email a autorităţii </li></ul><ul><li>L imbi – ce limbi sunt înţelese de către utilizatorii autorităţii </li></ul>Informaţii generale Actualizarea datelor despre propria autoritate
  48. 48. <ul><li>Este tradus în toate limbile </li></ul><ul><li>Trebuie să fie scurt, clar, precis – instrument pentru identificarea autorităţii relevante </li></ul>Actualizarea datelor despre propria autoritate <ul><li>Titlul informal </li></ul><ul><li>Descrierea autorităţii </li></ul>
  49. 49. <ul><li>“ Domenii de activitate economică “ </li></ul><ul><li>“ Domenii de politici ” </li></ul>Aria generală de competenţă a autorităţii Facilitează căutarea de AC în alte state membre !!!!! este importantă o selecţie atentă a acestor date Actualizarea datelor legislative
  50. 50. Actualizarea datelor legislative <ul><li>Cuvinte cheie - oferă informaţii suplimentare privind responsabilităţile autorităţii pe aria de servicii </li></ul><ul><li>Parametrii (sau funcţii) - definesc modul de prelucrare a cererilor de către autoritate într-o arie legislativă (aceste funcţii sunt în general stabilite de către Coordonatorul responsabil cu accesul la respectiva arie legislativă) </li></ul>Specificarea de detalii pentru fiecare arie legislativă
  51. 51. Suport pentru utilizatorii IMI <ul><li>Manualul de punere în aplicare a Directivei Servicii </li></ul><ul><li>Ghidul utilizatorului IMI </li></ul><ul><li>Manual de utilizare IMI şi Directiva Servicii </li></ul><ul><li>Site-ul IMI şi material eLearning </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu//imi-net/ </li></ul>
  52. 52. Pentru informaţii suplimentare sau asistenţă contactaţi [email_address] [email_address] Sau consultaţi site-ul IMI: http://ec.europa.eu/imi-net

  ×