NEWSLETTER                                    Nr. 12, Iulie 2012Investește în oameni!P...
Proiectul strategic       „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din          ...
NOUTĂȚI Comisia Europeană vizează eliminarea obstacolelor în calea pieței unice pentru cercetare și           ...
NOUTĂȚI Eurobarometru: 98% dintre respondenți afirmă că învățarea limbilor străine este bună pentru copiii lor, dar    ...
NOUTĂȚI Comisia Europeană propune o serie de acte legislative care să amelioreze protecția consumatorilor în domeniul   ...
NOUTĂȚI     S-a lansat noului apel de propuneri de proiecte în domeniul cercetării şi inovării pentru         ...
EVENIMENT     IMI PQ Net România s-a reunit la Neptun pentru cursul de “Evaluator de                co...
EVENIMENT  IMI PQ Net România s-a reunit la Neptun pentru cursul de “Evaluator de             competențe pro...
DIVERSEEscaladarea crizei bancare descurajează dezvoltarea economică în Europa       Criza  financiară  europeană  ...
Carte                               Concurs                       Concert      Na...
Despre Proiect http://www.imipqnet.ro/ro/despre-proiect/                           Despre Rețeaua...
IMI PQ NET ROMÂNIA SECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET RomâniaE-mail: secretariat.tehnic@imipqnet.roWeb: www.imipqn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07

779 views

Published on

Newsletter #12

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
284
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07

 1. 1. NEWSLETTER Nr. 12, Iulie 2012Investește în oameni!Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilității lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenție 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132
 2. 2. Proiectul strategic „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România NOUTĂȚI (IMI PQ NET România)”Comisia Europeană vizează EVENIMENTeliminarea obstacolelor în calea  S-a lansat noului apel depieței unice pentru cercetare și propuneri de proiecte în domeniulinovare cercetării şi inovării pentru 2013 IMI PQ Net România s-a reunit la Neptun pentru cursul de “EvaluatorEurobarometru: 98% dintre de competențe profesionale”respondenți afirmă că învățarealimbilor străine este bună pentrucopiii lor, dar testele evidențiază un              decalaj de competențăComisia Europeană propune o               www.imipqnet.ro serie de acte legislative care săamelioreze protecțiaconsumatorilor în domeniulserviciilor financiare
 3. 3. NOUTĂȚI Comisia Europeană vizează eliminarea obstacolelor în calea pieței unice pentru cercetare și inovare        Comisia Europeană a prezentat o serie de măsuri concrete pe care statele membre trebuie să le adopte în vederearealizării spațiului european de cercetare (SEC), o piață unică pentru cercetare și inovare în Europa. Obiectivul este de a lepermite cercetătorilor, institutelor de cercetare și întreprinderilor să se deplaseze, să concureze și să coopereze mai bine înafara granițelor. Această inițiativă va consolida bazele de cercetare ale statelor membre, va spori competitivitatea acestorași le va permite să colaboreze într-un mod mai eficace pentru a aborda provocările majore ale societății, cum ar fischimbările climatice, securitatea energetică și alimentară și sănătatea publică.De  asemenea,  pentru  a  contribui  la  realizarea  spațiului  european  de  cercetare,  Comisia  a  semnat  o  declarație  comună  și  o serie  de  memorandumuri  de  înțelegere  (MoU)  cu  organizațiile  care  reprezintă  principalele  organizații  de  cercetare  și organismele de finanțare a cercetării. Propunerile reprezintă un răspuns la termenul stabilit de liderii UE ca spațiul european de cercetare să devină realitate până în 2014.Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat:„Nu putem continua să tolerăm o situație în care fondurile destinate cercetării nu sunt întotdeauna alocate în modconcurențial, în care posturile nu sunt întotdeauna acordate pe merit, în care cercetătorii rareori pot beneficia de granturi saude acces la programe de cercetare în străinătate, și în care părți importante ale Europei nu sunt nici măcar luate înconsiderare.Vorbiți cu orice lider în afaceri și vă va spune că deciziile de investiții pe care le ia sunt influențate foarte mult decalitatea bazei de cercetare. În situația economică actuală, niciun stat membru și nicio regiune nu își pot permite să-și neglijezepropria bază de cunoștințe.” Sursa: Comisia Europeană  Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/17072012_piata_unica_inovare_cercetare_ro.htm  
 4. 4. NOUTĂȚI Eurobarometru: 98% dintre respondenți afirmă că învățarea limbilor străine este bună pentru copiii lor, dar testele evidențiază un decalaj de competență Aproape nouă din zece cetățeni ai UE cred că este foarte utilă capacitatea de a vorbi limbi străine și 98% spun căstăpânirea limbilor străine va fi benefică pentru viitorul copiilor lor, arată un nou sondaj de opinie Eurobarometru privindatitudinea cetățenilor UE față de multilingvism și învățarea limbilor străine.Cu toate acestea, un studiu separat al Comisiei Europene, prima anchetă europeană privind competențele lingvistice, scoate în evidență faptul că există un decalaj între aspirații și realitate în ceea ce privește capacitatea de a vorbi o limbă străină în practică: testele efectuate în rândul elevilor adolescenți din 14 țări europene arată că doar 42% sunt competenți în prima lor limbă străinăși doar 25% în cea de-a doua. O proporție semnificativă, 14% în cazul primei limbi străine și 20% în cazul celei de-a doua, nu ating nici măcar nivelul de „utilizator de bază”.Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Acest sondaj Eurobarometru arată că oamenii pun mare preț pe multilingvism și învățarea limbilor străine și ar trebui să nebucurăm pentru asta, dar trebuie, în același timp, să progresăm în îmbunătățirea predării și învățării limbilor străine. Capacitateade a comunica într-o limbă străină îți lărgește orizontul și deschide noi căi; ea sporește capacitatea de ocupare a unui loc demuncă și, în cazul întreprinderilor, poate deschide noi oportunități în cadrul pieței unice.”  La  zece  ani  de  la  Declarația  de  la Barcelona  din  2002  a  șefilor  de  stat  și  de  guvern,  care  au  pledat  pentru  predarea  a  cel  puțin  două  limbi  străine  de  la  o  vârstă foarte  fragedă,  europenii  sunt  în  mare  măsură  conștienți  de  avantajele  multilingvismului.  Aproape  trei  sferturi  (72%)  sunt  de acord cu acest obiectiv și 77% consideră că acesta ar trebui să constituie o prioritate politică. Mai mult de jumătate din europeni (53%) folosesc limbi străine la locul de muncă și 45% consideră că au obținut un loc de muncă mai bun în propria țară datorită competențelor lingvistice. Sursa: Comisia Europeană  Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/21062012_eurobarometru_invatare_limbi_straine_ro.htm 
 5. 5. NOUTĂȚI Comisia Europeană propune o serie de acte legislative care să amelioreze protecția consumatorilor în domeniul serviciilor financiare Criza financiară a devenit o criză a încrederii consumatorilor. Din cauza lipsei de transparență, a nivelului scăzut deinformare privind riscurile și a tratării necorespunzătoare a conflictelor de interese, consumatorilor din întreaga UE le-au fostvândute în mod repetat produse de investiții și de asigurare care nu erau potrivite nevoilor lor. Încrederea consumatorilor însectorul financiar a fost zdruncinată. În plus, legislația existentă nu s-a dezvoltat suficient de rapid pentru a reflecta complexitateatot mai mare a serviciilor financiare.Problema  nivelului  scăzut  de  încredere  al  consumatorilor  poate  fi  soluționată  doar  prin  luarea  de  măsuri  pentru  a  rezolva  aceste deficiențe, creând baze solide pentru creșterea economică în UE. Pentru întărirea încrederii consumatorilor și creșterea economică pe termen mediu și lung sunt necesare piețe cu amănuntul solide, bine reglementate, care să fie axate pe interesele consumatorilor. Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat:“Ca urmare a cele mai mari crize financiare din istoria recentă, sectorul financiar trebuie să acorde o foarte mare importanțăconsumatorilor.Produsele cu amănuntul trebuie să fie mai sigure, standardele de informare trebuie să devină mai clare, iar cei carevând produse trebuie să respecte cele mai înalte standarde.Din acest motiv, am adoptat un pachet dedicat exclusiv consumatorilor,astfel încât aceștia să poată alege produsele financiare pe baza unei consilieri profesionale și a unor informații clare și solide, care săpună în prim-plan interesele consumatorului.” Sursa: Comisia Europeană  Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/17072012_piata_unica_inovare_cercetare_ro.htm  
 6. 6. NOUTĂȚI S-a lansat noului apel de propuneri de proiecte în domeniul cercetării şi inovării pentru 2013Apelul de propuneri de proiecte, având ca temă finanțarea cercetării şi inovării europene, are o valoare totală de 8,1 demiliarde de euro (din totalul de 10,8 miliarde dedicate cercetării şi inovării în 2013). Este ultimul şi cel mai important dinpunct de vedere financiar apel de propuneri din cadrul programului FP7 şi reprezintă angajamentul Comisiei Europene dea acționa pentru promovarea creşterii economice şi creării de locuri de muncă în Europa. Apelul este concentrat pe oserie de priorități, după cum urmează:-găsirea unui răspuns la preocupările esențiale exprimate de europeni în ce priveşte domeniile în care e necesară o acțiune la  nivel  de  Uniune  - 4,8 miliarde sunt  alocate  investițiilor  în  domenii  tematice,  având  ca  priorități  specifice  conservarea oceanelor  şi  a  apei  în  general,  o  mai  bună  utilizare  a  materiilor  prime,  eficiența  energetică,  promovarea  eficienței  în procesarea  materiilor  biologice,  dezvoltarea  oraşelor  inteligente,  precum  şi  gestionarea  de  aspecte  cum  ar  fi  reforma sectorului public, cercetarea în domeniul neurologic sau al rezistenței anti-microbiene;•-  transformarea  Europei  într-o  destinație  pentru  cercetătorii  de  top  –  Consiliul  European  de  Cercetare  are  prevăzute investiții  de 1,7 de miliarde euro în  cercetătorii  de  înalt  nivel,  iar  un  volum  adițional  de 963 de milioane de euro este prevăzut pentru asigurarea mobilității acestora în cadrul acțiunilor “Marie Curie”;   Sursa: Comisia Europeană  Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/03072012_proiecte_cercetare_inovare_ro.htm 
 7. 7. EVENIMENT IMI PQ Net România s-a reunit la Neptun pentru cursul de “Evaluator de competențe profesionale” Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu AutoritateaNațională pentru Calificări şi Asociația „Institutul pentru Politici Sociale” au organizat în perioada 25-28 iulie a.c. în stațiunea Neptun cursul de perfecționare “Evaluator de competenţeprofesionale”.Acțiunea a reunit reprezentanți din cadrul Grupului de Lucru IMI PQ România, experți în  managementul calificărilor din AutoritățileCompetente înscrise în Rețeaua IMI PQ Net România.Cursul de perfecționare “Evaluator de competenţe profesionale” este  autorizat CNFPA iar participanții au primit certificate recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului.La eveniment au participat peste 100 membri ai Grupului de Lucru IMI PQ NET România, reprezentanți din partea  a  mai  mult  de  60  dintre  Autoritățile  Competente   participante  la  proiectul  strategic  ˮRețeaua Autorităților  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din  România  (IMI  PQ  NET  RO)  ˮ  Pentru  a răspunde  cererilor  venite  din  partea  membrilor  Grupului  de  lucru  –  cereri  care  au  depăşit  numărul  de locuri  alocat  pentru  acest  curs  –  s-a  prevăzut  organizarea  unei  sesiuni  similare  și  în  a  doua  jumătate  a acestui an.  
 8. 8. EVENIMENT IMI PQ Net România s-a reunit la Neptun pentru cursul de “Evaluator de competențe profesionale”    Mai multe foto pe site-ul proiectului: www.imipqnet.ro
 9. 9. DIVERSEEscaladarea crizei bancare descurajează dezvoltarea economică în Europa Criza  financiară  europeană  a  reescaladat  în  al  doilea  trimestru.  Evaluările  consumatorilor privind viitorul stării economice şi veniturilor, precum şi dorința de a face cumpărături majore, variază în funcție  de  măsura  în  care  diferite  țări  sunt  afectate  de  această  evoluție.  Ca  urmare,  o  stare  de  spirit proastă în rândul populației este predominantă îndeosebi în Grecia, Spania şi Italia, țări aflate în centrul crizei. Acestea sunt concluziile studiului GfK Climatul de consum Europa, care oferă o privire de ansamblu asupra  evoluției  aşteptărilor  privind  starea  economică  şi  veniturile,  şi  asupra  dorinței  de  cumpărare  în rândul consumatorilor din 12 țări europene şi din SUA. Studiu: Peste jumătate dintre companiile deja active în social media vor investi mai mult în 2012 Investiția în activități de promovare pe rețelele sociale este în creştere de la un an la altul. Astfel, în 2011, jumătate dintre companiile care fac campanii în social media au investit mai mult decât în 2010, iar 56% intenționează să dedice şi mai mult din bugetele lor în 2012.Aproximativ 6 din 10 companii care au realizat campanii în social media îşi vor mări bugetul pentru 2012 cu  până  la  25%. “Faptul  că  o  bună  parte  dintre  companiile  care  au  avut  de-a  face  cu  social  media  şi-au programat  un  buget  mai  mare  pentru  2012,  precum  şi  bugetarea  unor  sume  mai  ridicate  de  cei  care apelează  la  agențiile  de  specialitate  arată  încrederea  crescută  a  companiilor  în  social  media  şi  în rezultatele  pe  care  aceste  aceasta  le  poate  aduce.”,  spune  Traian  Năstase,  Online  Project  Manager  GfK România. Sursa: Radar de Media
 10. 10. Carte                  Concurs Concert Nadia Comăneci Festivalul Național de Muzică Ușoară Lady Gaga – Monster Ball "Scrisori către o tânără gimnastă" Mamaia 2012 Live în Piața Constituției- București Ediția  a  doua  a  cărții  autobiografice  Cea  de-a  42-a  ediție  a  Festivalului  de  la    Concertul pe care cântăreața Lady Gaga "Scrisori  către  o  tânără  gimnastă",  Mamaia  va  avea  loc  între  23  şi  26  îl  va  susține,  pe  16  august,  la  Bucureşti, scrisă  de  Nadia  Comăneci  şi  care  august,  la  Teatrul  de  Vară  Soveja  din  care  fusese  programat  inițial  pe  Arena cuprinde  mini-eseuri  despre  cariera  Constanța,  incluzând  şi  anul  acesta  Națională,  a  fost  mutat  în  Piața primei gimnaste din lume care a primit  secțiunea  “Rock”,  inaugurată  la  ediția  Constituției,  informează  organizatorii, nota  10,  a  fost  lansată  pe  piață,  precedentă,  dar  şi  o  seară  omagială  in  Live Nation şi Emagic.informează Fundația Nadia Comăneci.  memoriam  Aurelian  Andreescu,  potrivit Cartea,  apărută  la  editura  Humanitas,  organizatorilor. Show-ul  Lady  Gaga  de  la  Bucureşti  face cuprinde  o  serie  de  mini-eseuri  ce  Ca  urmare  a  succesului  înregistrat  anul  parte  din  turneul  “The  Born  This  Way surprind  momente-cheie  din  cariera  trecut,  Festivalul  de  muzică  uşoară  Ball”,  evenimentul  fiind  organizat  de celei  care  a  devenit  prima  gimnastă  Mamaia  2012  va  alinia  în  competiție  Emagic.din  lume  notată  cu  10  după  prestația  secțiunea  “Rock”,  pe  lângă  clasicele  Cântăreața  Lady  Gaga  a  devenit  celebră de  la  paralele  inegale  din  cadrul  categorii “Creație” şi “Interpretare”. grație  unor  piese  precum  “Bad Olimpiadei  din  1976  de  la  Montreal.  Ediția  cu  numărul  42  va  cuprinde  şi  o  Romance”  şi  “Poker  Face”,  dar  şi  cu Prin  stilul  direct  şi  sincer,  cartea  îşi  seară  omagială  în  memoriam  Aurelian  ajutorul  unui  marketing  agresiv  şi cucereşte  cititorii  încă  de  la  primele  Andreescu,  artist  ce  a  debutat  la  prima  provocărilor – în special vestimentare.pagini, lăsându-i să intre într-o lume a  ediție a Festivalului de la Mamaia.emoțiilor,  a  ambițiilor,  a  visurilor  şi, mai ales, a speranței. 
 11. 11. Despre Proiect http://www.imipqnet.ro/ro/despre-proiect/   Despre Rețeaua IMI PQ NET http://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-imi/    Despre Grupul de Lucru  http://www.imipqnet.ro/ro/grupul-de-lucru/   www.imipqnet.ro 
 12. 12. IMI PQ NET ROMÂNIA SECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET RomâniaE-mail: secretariat.tehnic@imipqnet.roWeb: www.imipqnet.roTelefoane: 0726 32 55 31, 0758 09 38 12, 0758 10 29 55Adresa: str. Maria Rosetti nr. 49 A, et. 1, sector 2, Bucureşti

×